OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus on tarkoitettu voimalaitoksen käyttötehtäviä hoitaville henkilöille tutkintoon valmistavana koulutuksena tai ammattikirjan saamisen edellyttämänä koulutuksena haettaessa alikonemestarin, A- tai B-koneenhoitajan pätevyyksiä.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on riittävä alan tekninen peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä noin kolmen vuoden työkokemus voimalaitoksen käyttötehtävistä.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti pakollisista ja valinnaisista osista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Turvallisuus, ympäristö ja kunnossapito
  • Lämmöntuotanto
  • Automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö
  • Vesien käsittely
  • Turbiinilaitoksen käyttö
  • Esimiesvalmiudet ja toimintojen kehittäminen

Valinnaiset osat, joista on valittava yksi, ovat:

  • Moottorivoimalaitokset
  • Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto
  • Metsäteollisuuden kattilat
  • Typen- ja rikinpoistotekniikat

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Kari Granlund, p. 040 558 7724, kari.granlund@osao.fi

 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku