OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Haluatko laajentaa kuljetusalan osaamistasi? Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa valmiudet toimia itsenäisesti monipuolisissa yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävissä tavaraliikenteessä. Yhdistelmäajoneuvokuljettajana kuljetat niin täys- kuin puoliperävaunulla tavaroita kotimaan ja ulkomaanliikenteessä. Työtehtävässäsi olet itsenäinen ja vastuullinen. Voit työskennellä kuljetusliikkeissä sekä eri työnantajien kuten teollisuuden, kaupan tai julkisen sektorin palveluksessa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kuljetusalan työstä kiinnostuneille ja alalle soveltuville. Sinulla on BC-ajokortti, auto- ja kuljetusalan peruskoulutus tai työkokemusta alalta.

Ajankohta ja kesto
Seuraa koulutuskalenteriamme www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopetuksena. Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki viisi osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat
• Yhdistelmäajoneuvon ajoneuvotekniikka
• Yhteistyö ja asiakaspalvelu
• Turvallisuus ja ympäristö
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi
• Kappaletavarakuljetukset
• Erikoiskuljetukset
• Massatavarakuljetukset
• Lämpösäädellyt elintarvikekuljetukset
• Eläinkuljetukset
• Säilökuljetukset
• Puutavaran kaukokuljetukset

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa perehdytään ajoneuvojen käsittelyyn, kuljettamiseen, lastaamiseen, logistiikkaan ja ajoneuvojen huoltoon. Näiden lisäksi koulutuksessa käsitellään tieliikennettä koskevaa lainsäädäntöä, turvallisuustekijöitä ja asiakaspalvelua kuljetustoiminnassa. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut osaa toimia huolellisesti, taloudellisesti ja turvallisesti erilaisissa liikenneympäristöissä.

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele.

Hinta

Opiskelijamaksu on 300 € (alv 0 %) ja OPH:n tutkintomaksu 58 € (alv 0 %). Lisäksi opiskelusta aiheutuvat kortit ja viranomaismaksut.

Hakeutuminen
Seuraa koulutuskalenteriamme www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa lehtori Antti Luokkanen p. 050 590 2669, antti.luokkanen@osao.fi ja koulutukseen hakeutumisesta aikuiskoulutussihteeri Riikka Juutinen p. 040 668 2784, riikka.juutinen@osao.fi.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO-kohderyhmä
• ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Valinnat tehdään esivalinnan ja haastattelujen perusteella hakuajan päättymisen jälkeen.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella

Tavoite
Koulutus ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto antavat valmiuden toimia valittujen tutkinnon osien mukaisissa tehtävissä.

Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kuljetusalan työstä kiinnostuneille ja alalle soveltuville. Sinulla on BC-ajokortti, auto- ja kuljetusalan peruskoulutus tai työkokemusta alalta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Yhdistelmäajoneuvon ajoneuvotekniikka
  • Yhteistyö ja asiakaspalvelu
  • Turvallisuus ja ympäristö
  • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Valinnaiset tutkinnon osat sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet.Tekniikan ja liikenteen alan koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista OSAOn www-sivuilta.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ-/virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kempeleen yksikkö

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 5587 824, kari.granlund@osao.fi 

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kempeleen yksikkö, Niittyrannantie 5 90440 Kempele
Esko Tuomivaara, p.050 5706 671, esko.tuomivaara@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku