OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä tai suunnittelet aloittavasi yritystoiminnan. Tutkinto soveltuu sivutoimisille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja franchising-yrittäjille.

Tutkinnon suorittaneena osaat hoitaa yrityksen perustamiseen liittyvät toimet ja analysoida yrityksesi taloutta sekä järjestää yrityksesi toiminnot kannattavasti. Tunnistat myös yritystoimintaan liittyvät riskit ja liiketoiminnalliset mahdollisuudet sekä osaat myydä sekä markkinoida omia tuotteitasi ja palveluja.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Yrittäjän ammattitutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisenä yrittäjänä ja hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen. Hän osaa hoitaa yrityksen perustamiseen liittyvät toimet. Hän tunnistaa yritystoimintaan liittyvät riskit, tunnistaa liiketoiminnallisia mahdollisuuksia sekä osaa myydä sekä markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittanut osaa analysoida yrityksensä taloutta sekä järjestää yrityksensä toiminnot kannattavasti.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilölle, joka on toiminut yrittäjänä tai suunnittelee aloittavansa yritystoiminnan. Tutkinto soveltuu myös sivutoimisille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja franchisingyrittäjille. Tutkintoa voi hyödyntää omistajanvaihdostilanteissa.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää yrittäjänä toimimista tai työsuhdetta tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Yrittäjän ammattitutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta tutkinnon osasta, jotka suoritetaan joko yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen tai yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalta.

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yritystoiminnan käynnistäminen tai
 • Franchisingyrittäminen

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on

 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset osat, joista yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalalla valitaan yksi ja yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalla valitaan kaksi ovat:

 • Tuotteistaminen
 • Taloushallinto
 • Myynti ja markkinointi
 • Henkilöstöhallinto
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Ulkomaankauppa
 • Tuotannon hallinta
 • Franchisingyrittäminen
 • Tutkinnon osa toisesta perus-,ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
AEL, MIF Oy, Pohto Oy, Rastor Oy, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työsuhteessa olevan opiskelijan palkkaus koulutusaikana määräytyy alan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaan Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta. Yrittäjäopiskelijan kohdalla koulutuskorvausta voidaan maksaa toiselle yritykselle oppisopimuskoulutusta saavan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että toimit yrittäjänä tai sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO Oppisopimusyksikkö, Torikatu 23, 3 krs. 90100 Oulu
Anne Pudas, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku