OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto

Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto

Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto

Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit prosessiteollisuuden vaativissa ammattitehtävissä, tuotannon asiantuntijana erilaisissa tuotannon kehittämistehtävissä tai ryhmäsi esimiestehtävissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat toimineet prosessiteollisuudessa jo useamman vuoden ajan.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen kesto noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kuudesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Prosessin tunteminen
 • Yrityksen tunteminen
 • Turvallisuuden ja ympäristön hallinta
 • Käynnissäpito
 • Prosessin ohjaus
 • Työyhteisön kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava kaksi tutkinnon osaa

 • Tuote- ja tuotantotekninen kehitys
 • Logistiikka ja tuotannon suunnittelu
 • Turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kehittäminen
 • Henkilöstön ja toiminnan kehittäminen
 • Esimiestoiminta

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Hinta
Opiskelijamaksu 97 € (alv 0%) ja Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0%)

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Timo Suorsa, p. 050 528 9806, timo.suorsa@osao.fi

Valintaperusteet

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoittelisuus)
 • Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijalle ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat päätökset. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.
 • Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus ja kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto antavat valmiuden toimia kemianteollisuuden vaativissa ammattitehtävissä tuotannon asiantuntijoina tai esimiehinä. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla on kemianteollisuuden koulutus tai vastaavat tiedot ja taidot sekä noin viiden vuoden työkokemus.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti pakollisista ja valinnaisista osista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Prosessin tunteminen
 • Yrityksen tunteminen
 • Turvallisuuden ja ympäristön hallinta
 • Käynnissäpito
 • Prosessin ohjaus
 • Työyhteisön kehittäminen

Valinnaiset osat, joista on valittava kaksi, ovat:

 • Tuote- ja tuotantotekninen kehitys
 • Logistiikka ja tuotannon suunnittelu
 • Turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kehittäminen
 • Henkilöstön ja toiminnan kehittäminen
 • Esimiestoiminta

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka Kotkantie 2A, 90250 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2A, 90250 Oulu
Timo Suorsa, p.050 5289 806, timo.suorsa@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku