OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Kunnossapidon erikoisammattitutkinto

Kunnossapidon erikoisammattitutkinto

Kunnossapidon erikoisammattitutkinto

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto antavat valmiuden toimia erilaisissa vaativissa automaatio-, sähkö- ja mekaanisen kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla on automaatio-, sähkö- tai kone- ja metallialan koulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä noin viiden vuoden työkokemus.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Kunnossapidon erikoisammattitutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kahdesta pakollisesta ja valinnaisista osista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Kustannuslaskenta
 • Työturvallisuus ja riskien hallinta

Lisäksi on valittava vähintään kaksi valinnaista tutkinnon osaa seuraavista:

 • Työnjohto
 • Kunnonvalvonta
 • Prosessilaitteet
 • Automaatio

Valinnaiset osat, joista on valittava kaksi (* merkitty vastaa kahta osaa), ovat:

 • Sähkö- ja automaatiokunnossapidon perustyöt
 • Automaatiokunnossapito
 • Sähkökunnossapito*
 • Sähkökoneiden käämintä

 • Hydrauliikan kunnossapito
 • Pneumatiikan kunnossapito
 • Proportionaali- ja servotekniikan kunnossapito
 • Korjaushitsaus ja osien valmistus*
 • Prosessilaitteiden kunnossapito
 • Laakerointien ja tehonsiirron kunnossapito*
 • Voiteluhuolto
 • Kunnonvalvonnan mittaukset

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Pohto Oy, Vellamontie 12, 90500 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
Pohto Oy, Vellamontie 12, 90500 Oulu
Kari Palokangas, p. 050 407 8895, kari.palokangas@pohto.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku