OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Tutkinto muuttuu 1.1.2019 alkaen Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö hallitsee alan vaativat esimiehen työtehtävät. Hän tuntee johtamansa työn, hallitsee alan ammattilaiselta vaadittavat työprosessit ja hänellä on henkilöstöosaamista.Tutkinnon suorittanut henkilö pystyy suunnittelemaan, organisoimaan, ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään päivittäistä toimintaa erilaisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä ja organisaatioissa tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on selkeä käsitys alan lähimenneisyydestä ja nykytilanteesta, ja hän on kiinnostunut alalla ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu majoitus- ja ravitsemisalalla työskenteleville, joilla on jo alan työntekijöiltä vaadittava työtehtävien hallinta ja kielitaito sekä työkokemusta, motivaatiota, halua ja valmiuksia toimia esimiestehtävissä.

Ajankohta
Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen kesto noin kaksi vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Toteutus
Lähiopetusta on maanantai-iltaisin ja lisäksi opintoja suoritetaan ohjatusti Moodle verkko-oppimisalustalla. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävä ammattitaito.

Tutkinto
Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
• Alan toimintaympäristö ja sen muutokset
• Liikeidean ja strategian mukainen toiminta
• Tuotanto- ja palveluprosessien ohjaaminen
• Talouden seuranta ja arviointi

Esimiehenä toimiminen
• Esimiehen rooli ja tehtävät
• Henkilöstösuunnittelu, osaamisen kehittäminen
• Perehdytys ja työhön opastaminen
• Viestintä

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
• Asiakkuudet
• Toiminnan kehittäminen
• Asiakaspalvelun ja myynnin johtaminen
• Asiakasviestintä

Valinnaiset tutkinnon osat:
• Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
• Kehittämisprojektin toteuttaminen
• Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
• Tutkinnon osa Yrittäjän ammattitutkinnosta
• Tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Tutkinnon perusteet
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopisto, palvelut
Kotkantie 3, 90250 Oulu

Hinta
Koulutuksen hinta on 400 € (alv 0 %)

Lisätietoja
Eino Ervasti, p. 044 703 7771, eino.ervasti@osao.fi tai
Tiina Niemelä, p. 044 703 7739, tiina.niemela@osao.fi

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan www.opintopolku.fi tai www.osao.fi/koulutuskalenteri

Valintatilaisuus
Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle
• Aikaisemmin hankittu osaaminen
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku