OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Tutkinnon suorittajalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Tutkinnon suorittajalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Valmistavan koulutuksen ajankohta ja kesto

18.9.2017 – 21.12.2018

Toteutus
Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Lähiopetuspäiviä on 2-3/kuukausi. Koulutuksen alussa kartoitetaan aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on 1,5 - 2 vuotta.


Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista osaa ovat hyväksytysti suoritettu. 

Pakolliset tutkinnon osat
• Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät

Valinnaiset tutkinnon osat
• Lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdetyö
• Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyö
• Soveltuva tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

Hinta
Opiskelijamaksu on 420 € (alv 0 %). Lisäksi peritään OPH:n tutkintomaksu 58 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Jatkuva haku. Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Maaret Kauhanen, p. 050 317 4680, sähköposti maaret.kauhanen@osao.fi


Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Tutkinnon terveydentilavaatimukset

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Jos hakeudut koulutukseen, pyydämme Sinua arvioimaan mahdollisia terveydentilaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkinnon suorittamiseen.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tutkinnon nimi muuttuu 1.8.2016 alkaen Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnoksi.

Kohderyhmä
Tutkinnon suorittajalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Koulutuksen alussa kartoitetaan aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammatti-taitovaatimuksiin. Oppisopimuskoulutuksessa kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on noin 1½-2 vuotta. Tietopuoliset opinnot alkavat 21.9.2016.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työsuhdetta opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä. Opiskeluun kuuluu tietopuolisia opintoja 2-3pv/kuukausi sekä etä- ja verkko-opiskelua.

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilan ja toimintakyvyn esteet ( ks. terveydentilavaatimukset.)

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista osaa ovat hyväksytysti suoritettu.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdetyö
  • Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyö
  • Soveltuva tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työsopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Koulutukseen hakeudutaan oman alueen oppisopimustoimistoon.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoa koulutussisällöistä
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu
Lisätietoja koulutussisällöistä antaa Maaret Kauhanen, p. 050 317 4680, maaret.kauhanen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku