OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Koulutuksen tavoite
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto antaa käytännön valmiudet toimia vaativissa rakennusalan työnjohto- tai projektihallintatehtävissä. Tutkinnon suorittanut ja pätevyysvaatimusten täyttyessä voi hakea Rakennusalan tuotantojohdon pätevyyslautakunnalta (FISE Oy:ltä) vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin tai työpäällikön pätevyyttä.

Kohderyhmä
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu rakennusalan työnjohto‐ ja/tai projektinhallintatehtävissä toimiville ja niille joilla on jo taustatutkintona suoritettu teknikon, insinöörin tai diplomi‐insinöörin tutkinto tai ovat muuten hankkineet niihin rinnastettavan osaamisen. Edellytyksenä on myös vähintään viiden vuoden kokemus työnjohto‐ tai projektinhallintatehtävistä.

Toteutus
Koulutus toteutetaan oppisopimiskoulutuksena yhteistyössä Rakennusteollisuuden koulutuskeskuksen RATEKO:n ja Oulun seudun ammattiopiston, OSAO kanssa. Tietopuoliset opinnot ja tutkinnon vastaanottamisesta vastaa RATEKO ja oppisopimusjärjestelyistä OSAO. Tietopuoliset opinnot suoritetaan Oulussa ja niiden määrään vaikuttaa kunkin henkilökohtainen osaamistaso. Opintoihin sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä sekä työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista.

Tutkinto
Koulutusjärjestelyjen tavoitteena on Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon (OPH/43/011/2010) suorittaminen. Tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen osoitetaan näyttämällä se aidoissa työelämän tehtävissä ja tilanteissa. Tutkinnon vastaanottamisen ja arvioinnin toteuttavat hyväksytyt tutkinnon vastaanottajat. Tutkintotodistuksen myöntää alan tutkintotoimikunta. Koulutusrahasto myöntää tutkinnon suorittaneelle ns. aikuiskoulutusstipendin 390€.

Koulutuksen ja tutkinnon sisällöt ovat:

  • työmaan johtaminen
  • työmaan laadunvarmistus
  • työmaan aikataulusuunnittelu ja -valvonta
  • tehtäväsuunnittelu
  • hankintasopimusten laatiminen
  • kustannussuunnittelu
  • työturvallisuus ja ympäristönsuojelu
  • sopimustekniikan hallinta
  • neuvotteluissa toimiminen

Tutkinnon perusteet (ePerusteet -palveluun) »

Oppisopimuksen kesto
noin 1,5- 2 vuotta

Koulutuksen toteutus ja hinta
Koulutus sisältää tietopuolisten opintojen lisäksi rakennusalan ajankohtaisia teemoja. Koulutuksen asiakashinta on 1 900 €/ osallistuja (alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §). Hinta sisältää tietopuolisen koulutuksen, lähiopetuksen materiaalit ja kirjallisuuden, tutkintotilaisuudet ja arvioinnit, OPTIMA- verkko- oppimisalustan käyttö oikeuden, opetustilat ja tarjoilut koulutuspäivinä sekä tutkintomaksun.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Opiskelun alkaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuskoulutuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13,  90100 Oulu
Pekka Keränen, p.0500 580 980, pekka.keranen@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO
Janne Mäenpää, p. 050 342 7832, janne.maenpaa@rateko.fi
Juha Riihimäki, p. 040 574 8676, juha.riihimaki@rateko.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku