OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittaneena sinulla on itsenäisessä työskentelyssä, ryhmätyöskentelyssä sekä työryhmien johtamisessa tarvittava ammattitaito. Hallitset kiinteistöjen sekä kolmen tarkkarajaisemman tehtäväalueen (viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät, tilaturvallisuusjärjestelmät, paloturvallisuusjärjestelmät, kuva- ja äänijärjestelmät, rakennusautomaatiojärjestelmät, sähkömoottorikäytöt, kappaletavara- ja prosessiautomaatio, ohjelmoitavat logiikat, UPS- jakelujärjestelmät ja varavoimajärjestelmät), sähköasennukset, sähköasennusten suunnittelun, tarjousten laadinnan, kustannusten seurannan sekä käyttöönottoon, tarkastuksiin ja dokumentointiin liittyvät tehtävät. Hallitset projektin hoidon ja osaat toimia myös työnjohtajana. Koulutuksen aikana suoritat sähköturvallisuustutkinnon (ST1).

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu aikuisille, joilla on sähköalan ammattitutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä noin viiden vuoden työkokemus alalta. Koulutus soveltuu erinomaisesti niille, jotka työskentelevät alan työtehtävissä ja kärkimiehinä, mutta jotka haluavat lisätä ammattitaitoa.

Ajankohta ja kesto
Koulutus toteutetaan jatkuvana sisäänottona, kesto noin 2 vuotta. Opiskelun kestoon ja sisältöön vaikuttaa opiskelijan osaamisen taso joka selvitetään henkilökohtaistamisen yhteydessä, ennen opiskelun aloittamista.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että lähipäivät ja etäopiskelu tukevat toisiaan. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja työssäoppimista työpaikoilla. Koulutuksen tukena toimii acp- /Moodle – oppimisympäristöt, jossa osa koulutusmateriaalista on opiskelijoiden käytössä. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 1-2 kpl/ kk.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta vapaavalinnaisesta osasta Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki viisi osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Turvallisuus ja riskienhallinta
  • Kiinteistöjen sähköasennukset

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kolme

  • Viestintä- ja tietoverkkoasennukset
  • Sähkömoottorikäytöt
  • Ohjelmoitavat logiikat

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion tekniikan yksikkö, Kotkantie 2A, 90250 Oulu

Hinta

Opiskelijamaksu on 100 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksen sisällöstä lisätietoja antaa  Martti Hautamäki, p. 044 7037708 tai martti.hautamaki@osao.fi 

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon

  • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
  • Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
  • Mahdolliset alakohtaiset kriteerit 

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku