OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus ja tutkinto antavat valmiudet tuotteiden, palvelujen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen sekä nykyisten toimintaprosessien parantamiseen.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu yrittäjille, yrityksissä työskenteleville, esimiehille ja organisaatioiden kehittämistehtävissä työskenteleville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Tuotekehitystyön valmistelu
  • Tuotekehitystä tukevien menetelmien hallinta
  • Oman tuotekehitystyön toteutus

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
AEL Oy, Haarasuontie 8 90240 Oulu
Aspectum Oy, Tammasaarenkatu 5 00180 Helsinki
Pohto Oy, Vellamontie 12, 90500 Oulu
Rastor Oy, Lentokatu 2 90460 Oulunsalo
Verutum Oy, Lars Sonckin kaari 14 02600 Espoo

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja
OSAO Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Pekka Keränen, p. 0500 580 980, pekka.keranen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku