OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät erilaisissa yrityksissä tai organisaatioissa kansainväliseen kauppaan liittyvissä vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat yrityksen tai organisaation kansainvälisen kaupan markkinointi- tai ostotehtävissä tai toimivat laivameklarina ja laivanselvittäjinä.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää yrittäjänä toimimista tai työsuhdetta tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta osaamisalasta. Ne ovat

  • Kansainvälinen markkinointi
  • Kansainvälinen ostotoiminta
  • Laivameklari ja laivanselvittäjä

Jokaisella osaamisalalla on kaksi osaa, toinen osa on kaikille yhteinen ja toinen osa on osaamisalan mukainen osa. Tutkinnon suorittaja voi lisäksi liittää tutkintoonsa yrittäjyysosan.

Kansainvälinen markkinointi –osaamisalan tutkinnon osat ovat:

  • Kansainvälinen kauppa
  • Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus

Kansainvälinen ostotoiminta –osaamisalan tutkinnon osat ovat:

  • Kansainvälinen kauppa
  • Kansainvälisen ostotoiminnan suunnittelu ja toteutus

Laivameklari ja laivanselvittäjä –osaamisalan tutkinnon osat ovat:

  • Kansainvälinen kauppa
  • Laivameklarina ja laivanselvittäjänä toimiminen

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
MIF Oy, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.
Yrittäjäopiskelijan kohdalla koulutuskorvausta voidaan maksaa toiselle yritykselle oppisopimuskoulutusta saavan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että toimit yrittäjänä tai sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Unto Kärki, p. 050 331 3553, unto.karki@osao.fi
Anne Pudas, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku