OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Erikoisammattitutkinnot / Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia kansainvälisen myynnin tai hankintatoimen vastuullisissa tehtävissä erilaisissa yrityksissa ja organisaatioissa.

Kohderyhmä
Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella vaihtoehtoisesti organisaation kansainvälistä markkinointia ja vientitoimintaa tai hankintatoimintaa. Tutkinnon suorittanut osaa rakentaa kansainvälisiä verkostoja, seurata vastuualueellaan olevan ulkomaankaupan toteutumista sekä kehittää sitä. Tutkinnon suorittanut hallitsee menettelytavat yhdessä kansainvälisen kaupan muodossa. Hän osaa neuvotella kauppamuodon mukaiset sopimukset ja valvoa niiden toteutumista. Tutkinnon suorittanut kommunikoi suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä vieraalla kielellä.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää yrittäjänä toimimista tai työsuhdetta tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kahdesta osaamisalasta. Ne ovat

 • Kansainvälisen markkinoinnti ja myynti
 • Kansainväliset hankinnat

Tutkinto muodostuu valitun osaamisalan kahdesta pakollisesta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat

 • Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin suunnittelu
 • Kansainvälisen myyntitoiminnan seuranta ja kehittäminen.

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat ovat

 • Suora vienti
 • Myynti ulkomaisen edustajan kautta
 • Projektivienti
 • Palvelujen vienti
 • Kansainvälinen lisensiointi
 • Franchisevienti
 • Kansainvälisen sopimusvalmistuksen myynti.

Kansainvälisten hankintojen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat

 • Kansainvälisen hankinnan suunnittelu
 • Hankintatoiminnan seuranta ja kehittäminen.
 • Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat ovat
 • Kansainväliset materiaali- ja tuotehankinnat
 • Kansainväliset projektihankinnat
 • Kansainväliset palveluhankinnat
 • Kansainvälisen sopimusvalmistuksen hankinta.

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa. Jos olet yrittäjä, ole suoraan yhteydessä Oppisopimusyksikköön.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia. Yrittäjäopiskelija voi saada korvausta ansionmenetyksestä.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
MIF Oy, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy, Amiedu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.
Yrittäjäopiskelijan kohdalla koulutuskorvausta voidaan maksaa toiselle yritykselle oppisopimuskoulutusta saavan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa tai toimit yrittäjänä.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Virpi Spangar, p. 050 520 8854, virpi.spangar@osao.fi
Anne Pudas, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku