OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Oppisopimus / Näin pääset alkuun

Näin pääset alkuun

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen

Oppisopimuskoulutuksen voit aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Voit opiskella oppisopimuksella myös siinä tapauksessa, että koulutuksesi on kansaneläkelaitoksen tai vakuutusyhtiöiden ammatillista kuntoutusta. Lisätietoja saat tarvittaessa koulutussuunnittelijoilta.

Kenelle oppisopimus sopii?

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista.

Mitä voit opiskella?

Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana. Oppisopimuskoulutuksessa voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai hankkia ei-tutkintotavoitteisella lisäkoulutuksella työn vaatimia erityisvalmiuksia. Voit suorittaa myös pelkän tutkinnon osan oppisopimuksella. Eri alojen koulutusvaihtoehtoja on satoja. OSAO järjestää oppisopimuskoulutusta kaikkiin voimassa oleviin ammatillisiin tutkintoihin. Tutustu tutkintoihin ja tutkintojen perusteisiin Opintopolun e-perusteissa.

Kuinka oppisopimuskoulutukseen haetaan?

Jos työsuhde alkaa oppisopimuskoulutuksessa
Hae itsellesi työpaikka. Keskustelkaa sitten yhdessä työnantajasi kanssa työtehtävistä, mahdollisesta koulutusalasta ja tutkinnosta. Aina ei soveltuvan koulutusammatin valitseminen ole helppoa, mutta apua saatte Oppisopimusyksikön koulutussuunnittelijoilta. Keskustelkaa myös palkkauksesta, työajoista ja muista työsuhteen ehdoista. Kun olette sopineet koulutukseen ja työsuhteeseen liittyvistä asioista, on aika tehdä koulutusesitys, jonka tekee työnantaja.

Jos olet oppisopimustyösuhteen alkaessa työtön työnhakija
Työttömän työnhakijan palkkaavalla yrityksellä on mahdollisuus hakea palkkatukea. Mahdollisuudesta palkkatuen käyttöön työsuhteessa saat ohjausta oman kotipaikkasi TE-toimistosta, joka myös myöntää tuen. Palkkatukipäätös tehdään ennen työsuhteen alkamista.

Jos olet jo työsuhteessa ja haluat opiskella oppisopimuskoulutuksessa
Keskustele työnantajasi kanssa työtehtävistäsi ja niihin soveltuvasta koulutuksesta. Kun olette sopineet koulutukseen ja työsuhteeseen liittyvistä asioista, on aika tehdä koulutusesitys.

Kuinka koulutusesitys tehdään?
Työnantajasi hakee sinulle oppisopimuskoulutuspaikkaa koulutusesityslomakkeen avulla tai osoitteessa https://oppis.osao.fi.

Oppisopimuskoulutuksen kesto

  • perustutkinto 2–3 vuotta

  • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto 1–2 vuotta
  • 
lisä- ja täydennyskoulutus 4–12 kuukautta

Oppisopimuksen kesto määräytyy tarkemmin henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa

Työssäoloajalta opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan päivärahaa 15 euroa, alaikäisten huoltajille perheavustusta 17 euroa ja majoittumiskorvausta yöpymiseen toisella paikkakunnalla 8 euroa opiskelupäivää kohti. Jos yhdensuuntainen matka kotoa oppilaitokselle on yli 10 kilometriä, maksetaan matkakorvausta halvimman matkustustavan mukaisesti. Näyttötutkintoa suorittaessa maksaa opiskelija tai työnantaja tutkintomaksun 58 euroa.

Yhteystiedot

OSAO/ Oppisopimusyksikkö
Pikisaarentie 13, 90100 Oulu.
Avoinna: ma-to klo 8.30-15.30
pe 8.30-15.00.

Puhelinneuvonta p. 040 141 5320
ma-to klo 8.30-15.30, pe 8.30-15.00.

Sähköposti: oppisopimus@osao.fi

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Itsenäisenä yrittäjänä toimiva voi myös opiskella kaikkia ammatillisia tutkintoja oppisopimusrahoituksella. Yrittäjälle tehdään tällöin yrittäjäsopimus.

Lue lisää koulutuksesta yrittäjille »

Lomakkeet

Linkit

Päivitetty: 30.05.2018 klo 10:37