OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Oppisopimus / Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Yleistä oppisopimuskoulutuksesta

+

Mitä oppisopimuskoulutus on?
Oppisopimuskoulutus on pääasiassa ammatillista opiskelua työpaikalla, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla.

Mitä oppisopimuksella voi opiskella?
Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, tutkinnon osia sekä muuta tutkintoon johtamatonta lisäkoulutusta. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoja ei voi suorittaa oppisopimuksella. Lisätietoja tutkinnoista saa oppisopimustoimistosta.

Minkä ikäiset voivat opiskella oppisopimuksella?
Opiskelijan pitää olla vähintään 15-vuotias peruskoulun (tai vastaavat tiedot) suorittanut. Yläikärajaa ei ole.

Mikä on oppisopimusopiskelijan työaika?
Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava koulutuksen tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Kuinka kauan oppisopimuskoulutus kestää?
Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin
• perustutkinnoissa 2 - 3 v
• ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1½ - 2 v
• tutkinnon osa/osat tai muu lisäkoulutus 4 – 12 kk.

Milloin oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa?
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa.

Oppisopimustyöpaikan hakeminen

+

Mistä saan oppisopimustyöpaikan?
Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Oppisopimustoimisto ei järjestä oppisopimustyöpaikkoja, mutta antaa ohjausta ja neuvontaa työnhakuun liittyen. Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään työskennellen.

Miten haen oppisopimustyöpaikkaa?
Oppisopimuspaikkaa haetaan kuten tavallista työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja voi löytyä esim. TE-toimiston nettisivuilta: www.te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan kannattaa selvittää myös mahdollisuutta työkokeiluun työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimistosta). Työkokeilu voi päätyttyään johtaa oppisopimukseen työnantajan kanssa. Oppisopimustyöpaikan voit saada myös tutun työnantajan kautta esim. perheyritys, kesätyöpaikka tai työssäoppimisjakso.
Oppisopimuskoulutuksen voit suorittaa myös nykyisessä työpaikassasi tai omassa yrityksessäsi, jos toimit yrittäjänä.

Pitääkö olla työtön päästäkseen oppisopimuskoulutukseen?
Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen ei edellytä työttömyyttä.
Jos olet työtön työnhakija ja työnantaja haluaa hakea palkkatukea TE-toimistosta oppisopimuskoulutuksesi ajalle, työsuhdetta ei saa aloittaa ennen palkkatukipäätöstä eli työttömyys on palkkatuen edellytys. TE-toimistossa päätetään palkkatuen myöntämisestä.

Millainen oppisopimustyöpaikan pitäisi olla?
Työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta opiskelija voi oppia siellä tutkinnossa vaadittavaa osaamista. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys. Myös yrittäjä voi kouluttautua omassa yrityksessään toimien. Oppisopimustoimiston koulutussuunnittelija arvioi työpaikan soveltuvuuden.

Mihin otan yhteyttä, jos saan oppisopimustyöpaikan?
Ota yhteyttä tai pyydä työnantajaasi ottamaan yhteyttä oppisopimustoimiston koulutussuunnittelijaan.

Minkä oppisopimustoimiston kanssa minun pitäisi asioida?
Oppisopimus solmitaan yleensä sen alueen oppisopimustoimiston kanssa, jonka toiminta-alueella opiskelijan työpaikka/yritys on. Voit hakea työpaikan sijaintikunnan perusteella lähintä oppisopimustoimistoa: https://www.oppisopimus.fi/

Taloudellinen tuki

+

Maksetaanko oppisopimusaikana palkkaa?
Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppilaitoksen lähipäivien eli tietopuolisten opintojen päivien palkanmaksusta sovitaan erikseen oppisopimusta tehtäessä. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksen lähipäiviltä, maksaa oppisopimustoimisto opintososiaalisia etuja, kts. jäljempänä.

Millaista palkkaa työnantaja maksaa oppisopimuksen ajalta?
Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista tai alalla käytössä olevaa palkkaa. Tarkempia tietoja alan palkkauksesta voi kysyä kyseisen ammattialan liitosta tai työsuojelupiiristä. Voimassa olevat työehtosopimukset löytyvät http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/.

Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisten opintojen ajalta, miten toimitaan?
Opiskelija hakee tietopuolisten opintojen päiviltä opintososiaalisina etuuksina päivärahaa 15 € / pv ja lisäksi perheavustusta 17 € / pv, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi.

Maksetaanko opiskelijalle matka- ja majoituskorvauksia?
Jos matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on yli 10 km suuntaansa, voi opiskelija hakea matkakorvauksia. Matkakulut korvataan halvinta matkustustapaa käyttäen. Jos oppilaitos on kauempana ja lähipäivät edellyttävät yöpymistä, opiskelija voi hakea 8 € / vrk majoituskorvausta.

Mitä korvauksia työnantaja saa oppisopimuksesta?
Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti.

Voiko työnantaja hakea oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen palkkatukea TE-toimistolta?
Työnantaja voi hakea palkkatukea paikallisesta TE-toimistosta, mikäli palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen.

Työsuhteeseen liittyvät kysymykset

+

Kuuluvatko oppisopimusopiskelijalle vuosilomat?
Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisten opintojen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta.

Voiko oppisopimusopiskelija työskennellä yksin?
Työnantaja arvioi opiskelijan osaamista ja sen perusteella päättää työtehtävistä. Osaava ja kokenut oppisopimusopiskelija suoriutuu tehtävistä opintojen edetessä yhä itsenäisemmin. Lisäksi eri aloilla voi olla vaihtelua siinä, missä vaiheessa ja millaisissa tehtävissä oppisopimusopiskelija voi työskennellä itsenäisesti.

Voiko oppisopimuksen purkaa?
Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai työnantaja tai opiskelija yksipuolisesti tietyin työsopimuslaissa määritellyin perustein.

Voiko oppisopimustyöpaikkaa vaihtaa?
Kyllä, mutta vaihto edellyttää vanhan oppisopimuksen purkamista ja sen jälkeen uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa. Huom. määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti purkaa koeajan jälkeen, vaan mahdollisesta purkamisesta tulee sopia yhteisesti työnantajan kanssa.

Onko työnantajalla / opiskelijalla velvollisuus jatkaa työsuhdetta oppisopimuksen päätyttyä?
Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta. Usein uudessa työsuhteessa aloittanut työllistyy samaan työpaikkaan myös koulutuksen päätyttyä.

Tietopuoliset opinnot

+

Onko oppisopimusopiskelijoille soveltuvuuskokeita?
Oppisopimusopiskelijoille ei järjestetä ollenkaan soveltuvuuskokeita. Työnantaja valitsee, kenet palkkaa työsuhteeseen.

Huomioidaanko oppisopimuskoulutuksessa aiemmat opinnot ja työkokemus?
Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus ja muu osaaminen). Tämä voi vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon.

Täytyykö opiskelijan itse hakeutua oppilaitokseen?
Ei tarvitse. Kun oppisopimus on solmittu, oppisopimustoimisto hankkii opiskelijalle tietopuoliset opinnot oppilaitoksesta.

Paljonko koulutus maksaa?
Oppisopimustoimisto hankkii ja maksaa opiskelijan tietopuoliset opinnot ja tutkintotilaisuudet. Ne ovat opiskelijalle maksuttomia lukuun ottamatta tutkintotavoitteisessa koulutuksessa perittävää tutkintomaksua, joka on 58 euroa. Oppimateriaaliin, työvälinehankintoihin ja erilaisiin lupakortteihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja.

Missä tietopuoliset opinnot järjestetään?
Oppisopimustoimisto hankkii tietopuoliset opinnot parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

Kuinka usein on opiskelua oppilaitoksessa?
Tietopuolisen opetuksen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta.
Oppisopimuskoulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Lähipäiviä on oppilaitoksessa esimerkiksi:
• perustutkinnoissa 3 - 5 pv / kk
• ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1 - 3 pv / kk
• muussa lisäkoulutuksessa lähipäivistä sovitaan erikseen
Oppisopimusopiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan (tutkintotavoitteisessa koulutuksessa) ennen oppisopimuksen solmimista, ja samalla sovitaan lähipäivien määrä.

Onko kesäkuukausina opiskelua oppilaitoksessa?
Yleensä kesäaikana oppilaitoksessa on opiskelua vähemmän tai ei lainkaan.

Muita kysymyksiä

+

Saanko opiskelijakortin tai KELAn opintoetuuksia?
Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa, joten hän ei ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin eikä KELAn opintoetuuksiin.

Voiko oppisopimuksella opiskella useampia kertoja?
Kyllä voi. Ammattitaitoa voi kehittää opiskelemalla esim. ensin perustutkinnon ja jatkamalla myöhemmin ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Oppisopimus mahdollistaa tutkinnon suorittamisen myös uudelta alalta. Lisäksi oppisopimuksella voi opiskella loppuun kesken jääneitä tutkintoja.

Voiko oppisopimuksen aikana opiskella muualla?
Samanaikaisesti oppisopimuksen kanssa ei voi opiskella tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa.

Voiko yrittäjä opiskella oppisopimuksella?
Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja oppisopimustoimisto. Lisäksi yrittäjä voi halutessaan käyttää opintojen ajan mentoria, joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Antaako oppisopimuksella suoritettu tutkinto jatko-opintokelpoisuuden?
Kyllä. Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto (nimellinen laajuus 80 osaamispistettä) tai vastaava aikaisempi tutkinto tuottavat laajuudestaan riippuen yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.
Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Ketkä ohjaavat ja tukevat oppisopimusopiskelijaa?
Työnantaja nimeää työpaikalta oppisopimusopiskelijalle motivoituneen ja tehtävään sitoutuneen työpaikkakouluttajan, jonka kanssa opiskelija suunnittelee ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikkakouluttaja on oppisopimusopiskelijan ensisijainen ohjaaja, mutta lisäksi koko työyhteisö kouluttaa ja tukee opiskelijaa. Oppisopimusopiskelija perehdytetään työtehtäviinsä.
Oppilaitoksen opettaja ohjaa ja arvioi tietopuolista opiskelua. Oppisopimustyöntekijä saa myös ohjausta ja tukea Oppisopimusyksikön koulutussuunnittelijalta.

Onko oppisopimusopiskelija oikeutettu maksuttomaan ruokailuun opiskelupäivinä oppilaitoksessa?
Oppisopimusopiskelijat eivät kuulu maksuttoman oppilaitosruokailun piiriin. Oppisopimusopiskelijat voivat ruokailla oppilaitoksen ravintoloissa omakustanteisesti.

Miten oppisopimusopiskelijan terveydenhuolto on järjestetty?
Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa, joten hän kuuluu työterveydenhuollon piiriin. Lisätietoja työterveydenhuollosta saa työnantajalta.

Päivitetty: 23.02.2018 klo 12:00