OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Osaamisohjelmat 20–29 -vuotiaille / Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mikä on NAO?
NAO = nuorten aikuisten osaamisohjelma. Valtakunnallinen, OKM:n rahoittama ohjelma osana nuorisotakuuta. Ohjelmaan on budjetoitu vuosille 2014–2016 52 miljoonaa euroa vuodessa; vuonna 2013 budjetti oli 26 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa kouluttamattomien nuorten aikuisten työmarkkina-asemaa koulutuksen keinoin. NAOssa voi opiskella oppilaitosmuotoisesti tai oppisopimuksella.


2. Kenelle NAO (nuorten aikuisten osaamisohjelma) on tarkoitettu?
Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa voivat opiskella 20–29-vuotiaat nuoret aikuiset, joilla ei ole aiempaa tutkintoa. Opinnot voi aloittaa jo 19-vuotias henkilö, joka täyttää 20 vuotta puolen vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. Opinnot saa suorittaa loppuun, vaikka täyttäisi 30 vuotta opintojen aikana. Myös yo-tutkinto katsotaan tutkinnoksi eli ylioppilaat eivät voi opiskella NAO-koulutuksissa. He voivat kuitenkin hakeutua muun aikuiskoulutustarjonnan pariin.


3. Ketkä järjestävät NAO-koulutuksia?
NAO-koulutuksia järjestävät OKM:n rahoitusta saaneet ammatilliset oppilaitokset; Oulun seudulla mm. ammattiopisto Luovi (Luovi), Oulun aikuiskoulutuskeskus (OAKK) ja Oulun seudun ammattiopisto (OSAO).


4. Miten NAO-koulutuksiin hakeudutaan?
Lisätietoa OSAOn NAO-koulutuksista löydät ja voit hakeutua koulutuksiin seuraavasti:
OSAO: www.osao.fi/koulutuskalenteri ja Osaajan paikka -neuvontapisteestä saat tietoa kaikesta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta. Yhteystiedot: Neuvontapiste Osaajan paikka, Pohjois-Pohjanmaan TE –toimisto, ala-aula, Torikatu 34, 90100 Oulu. Avoinna ma ja ke klo 12.00 – 16.00. Puhelinneuvonta: p. 040 141 5320 (ma-to klo 8.30-15.30, pe 8.30-15.00).


5. Miten voin rahoittaa opintoni?
Opintotuki, lisätiedot www.kela.fi
Kuntoutusraha, lisätiedot www.kela.fi
Yli 25-vuotiaat: omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, lisätiedot www.te-toimisto.fi
Lisäksi on mahdollisuus saada asumistukea ja / tai toimeentulotukea, jos on niihin oikeutettu.
Eli opinnot rahoitetaan myös NAO-opinnoissa ihan samaan tapaan kuin muussakin ammatillisessa koulutuksessa.


6. Mikä on näyttötutkinto ja miten se eroaa perinteistä opiskelusta?
Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Eli aiempi suoritettavaan tutkintoon liittyvä työkokemus, opintosuoritukset tai harrastustoiminnan kautta saatu osaaminen voidaan hyväksilukea osana opintoja. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona ja ne antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. (Lähde: OPH)


7. Mitä on oppisopimuskoulutus?
Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan ja väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Eli opinnot aloittaessaan opiskelijalla tulee olla työpaikka, joka täytyy hankkia itse. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille.


8. Täytyykö minulla olla työpaikka, kun aloitan NAO-opinnot?
Oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa työpaikkaa ei välttämättä tarvitse olla opinnot aloittaessaan. Opintoihin kuuluu kuitenkin runsaasti työssäoppimista ja työssäoppimispaikka / työssäoppimispaikat hankitaan opintojen aikana. Tähän saa tarvittaessa tukea oppilaitoksesta.
Oppisopimuskoulutuksessa työpaikka täytyy olla valmiina ennen opintojen aloittamista.

Päivitetty: 07.11.2016 klo 09:50