OSAO

FI EN

AVEKKI

AVEKKI

Lisätietoja

Topias Hämäläinen
p. 050 527 3665 tai
topias.hamalainen@osao.fi

Sari Veijola
p. 050 317 4929 tai
sari.veijola@osao.fi

AVEKKI (Aggressio, Väkivalta, Ennaltaehkäisy/hallinta, Kehittäminen, Koulutus ja Integraatio)

AVEKKI – toimintatapamalli on kehitetty hoito-organisaatioiden työtilanteisiin, joissa työntekijänä voit joutua kohtaamaan aggressiivisen potilaan tai asiakkaan. Koulutus sisältää aggression ja väkivallan ennakointiin, hallintaan, rajoittamiseen ja jälkiselvittelyyn liittyen kuusi tuntia teoriaopintoja sekä kuusi tuntia toiminnallisia harjoituksia.

AVEKKI toimintatapamalli on kehitetty Euroopan sosiaalirahaston ja Itä-Suomen lääninhallituksen osittain rahoittamassa ja Savonia - ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa vuosina 2005 – 2007. Toimintatapamalli ja siihen liittyvät koulutukset on kehitetty työelämän ja oppilaitosten kanssa yhteistyössä. Toimintatapamallin käyttö edellyttää osallistumista koulutuksiin.

AVEKKI - mallin tavoitteena on

 • jatkuva pyrkimys hoidollisuuteen, ammatillisuuteen ja kivuttomuuteen
 • jatkuva pyrkimys ehdottomaan työturvallisuuteen
 • jatkuva pyrkimys parempaan väkivaltaisen ja aggressiivisen käyttäytymisen ymmärtämiseen, hahmottamiseen ja käsittelyyn vuorovaikutuksen avulla
 • jatkuva pyrkimys fyysisen aggression riskin arviointiin, vastaanottamiseen ja hallintaan

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoite on tuottaa työyhteisölle keinoja ja toimintamuotoja aggression ja väkivallan ehkäisyyn, ennakointiin ja hallintaan. Koulutus antaa valmiuksia ja tietoa ennakoida ja hallita turvallisesti väkivaltaisesti käyttäytyvää asiakasta. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia ja tietoa keskeisistä itsensä suojaamiseen liittyvistä tekniikoista.

Kohderyhmä
Erilaiset terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintayksiköt sekä opetusala.

Koulutuksen laajuus
Koulutus on laajuudeltaan 12 tuntia (á 45 min). Koulutus sisältää kuusi tuntia teoriaopiskelua ja kuusi tuntia käytännön harjoittelua.

Koulutuksen sisältö

 • AVEKKI- toimintatapamalli
 • rajoittamisen eettiset ja oikeudelliset perusteet
 • yhteisöllisyys AVEKISSA
 • väkivallan syntyyn vaikuttavia tekijöitä
 • väkivaltatilanteiden luokitus
 • henkilöstön vireystila
 • AVEKKI – hallittu hoidollinen rajoittaminen:
       - ennaltaehkäisy
       - aktiivinen puuttuminen
       - fyysinen rajoittaminen
 • viestintä väkivaltatilanteessa
 • jatkotoimenpiteet – jälkiselvittely
 • Käytännön harjoitukset:
       - suojaaminen
       - irrottautuminen
       - fyysinen rajoittaminen

Koulutuksen ajankohta
Seuraa koulutuskalenteria osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku