OSAO

FI EN

Sherborne 1

Sherborne 1

Lisätietoja

Katri Virtanen, p. 044 717 0062, sähköposti katri.virtanen@osao.fi.

Koulutus on Virpiniemen liikuntaopiston järjestämää vapaan sivistystyön koulutusta.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään Veronica Sherbornen kehittelemää liikunnallista harjoitusohjelmaa. SDM (Sherborne Developmental Movement), on kokonaisvaltainen keino tukea motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, monenlaisissa päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana.

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on oppia käyttämään menetelmää niin, että voi

  • auttaa lasta toimimaan hallitusti niin, että hän oppii erottelemaan ja yhdistelemään aistihavaintoja
  • luoda tilanteita, joissa lapsi voi kehittää sosiaalisia taitojaan
  • luoda turvallisia toimintatilanteita vahvan itsetunnon kehittämiseksi
  • edistää lapsen oppimisvalmiuksia ja kykyä toimia vuorovaikutustilanteissa
  • auttaa lasta kehittymään niin, että hän hakee itseohjautuvasti tarvitsemiaan kokemuksia

Koulutuksen sisältö

  • Kehosta liikkeeseen, kehontuntemuksen ja liiketuntemuksen harjoituksia
  • Sherborne/Laban –teemat
  • Liiketuntemuksen ja spatiaalisuuden harjoituksia
  • Yksin-yhdessä, harjoituksista ohjelmaksi
  • Opitun soveltaminen ohjelmaksi

Ajankohta
12. - 13.4.2019

Hinta
Koulutuksen hinta on 250 €  (alv 0 %). 

Koulutuspaikka
Virpiniemen liikuntaopisto, Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi

Hakeutuminen
Hakuaika päättyy 30.3.2019. Koulutukseen hakeudutaan koulutuskalenterissa www.osao.fi/koulutuskalenteri. Koulutus aloitetaan mikäli opiskelijoita on vähintään 11. Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa hakeutumisjärjestyksessä.

Peruutusehto
Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0-50% osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelijamaksu periä kokonaisuudessaan

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku