OSAO

FI EN

Sherborne 1

Sherborne 1

Lisätietoja

Katri Virtanen, p. 044 717 0062, sähköposti katri.virtanen@osao.fi.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään Veronica Sherbornen kehittelemää liikunnallista harjoitusohjelmaa. SDM (Sherborne Developmental Movement), on kokonaisvaltainen keino tukea motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, monenlaisissa päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana.

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on oppia käyttämään menetelmää niin, että voi

  • auttaa lasta toimimaan hallitusti niin, että hän oppii erottelemaan ja yhdistelemään aistihavaintoja
  • luoda tilanteita, joissa lapsi voi kehittää sosiaalisia taitojaan
  • luoda turvallisia toimintatilanteita vahvan itsetunnon kehittämiseksi
  • edistää lapsen oppimisvalmiuksia ja kykyä toimia vuorovaikutustilanteissa
  • auttaa lasta kehittymään niin, että hän hakee itseohjautuvasti tarvitsemiaan kokemuksia

Koulutuksen sisältö

  • Kehosta liikkeeseen, kehontuntemuksen ja liiketuntemuksen harjoituksia
  • Sherborne/Laban –teemat
  • Liiketuntemuksen ja spatiaalisuuden harjoituksia
  • Yksin-yhdessä, harjoituksista ohjelmaksi
  • Opitun soveltaminen ohjelmaksi

Toteutustapa
Koulutuksen kesto on kaksi päivää ja se on käytäntöpainotteista koulutusta pääasiassa liikuntasalissa.

Ajankohta
21. - 22.9.2018

Hinta
Koulutuksen hinta on 185 €  (alv 0 %). 

Koulutuspaikka
Virpiniemen liikuntaopisto, Virpiniementie 525, 90810 Haukipudas

Hakeutuminen
Hakuaika päättyy 7.9.2018. Koulutukseen hakeudutaan koulutuskalenterissa www.osao.fi/koulutuskalenteri. Koulutus aloitetaan mikäli opiskelijoita on vähintään 15. Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa hakeutumisjärjestyksessä. Opiskelijat koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä niin, että etusijalla ovat työ- ja harrastustoiminnassa liikunnan, tanssin tai kohderyhmän kanssa toimivat henkilöt. Koulutus on kuitenkin avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Hakijoihin otetaan yhteyttä ja opiskelijavalinnat tehdään viimeistään viikolla 37/2018.

Peruutusehto
Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0-50% osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelijamaksu periä kokonaisuudessaan

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku