OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Digitaalisuus osaamisperusteisuuden tueksi- työpaja

Digitaalisuus osaamisperusteisuuden tueksi- työpaja

Työ tekijäänsä kiittää -hankkeessa on hyödynnetty metsäalalla kypäräkameraa ja logistiikka-alalla kopterikameraa opiskelijoiden ohjauksen ja opettamisen välineinä.

Työ tekijäänsä kiittää -hankkeessa on hyödynnetty metsäalalla kypäräkameraa ja logistiikka-alalla kopterikameraa opiskelijoiden ohjauksen ja opettamisen välineinä.

1. Millaisia työkaluja ja –menetelmiä tarvitaan tukemaan oppijan oppimisen/osaamisen kasvua?

Digitaalisuus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Tarvitaan vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joilla aktivoidaan oppijaa itse pohtimaan oppimisprosessiaan ja osaamistaan. Digitaalisuus mahdollistaa opiskelijan aktiivisen roolin oman oppimisen suhteen. Jo nyt opiskelijalla on mahdollisuus mm. dokumentoida oppimistaan ja osaamistaan, testata osaamistaan digitaalisesti itsetarkistuvilla tehtävillä sekä päivittää omaa HOPS ja HOJKS –dokumentteja. Digitaalisuuden avulla löydetään muitakin menetelmiä kuin kirjoittaminen, esim. kuvat, videot, äänitteet, virtuaaliset ryhmäkeskustelut jne. Menetelmiä tulee kehittää yhdessä oppijoiden kanssa niin, että löytyy erilaisille osaajille sopivia kanavia ja välineitä.

”Opiskelijoiden henkilökohtaiset digiosaamisen taidot vaihtelevat hyvin paljon, vaikka oletus on, että nuoriso osaa käyttää älypuhelimia ja sosiaalista mediaa. Opiskelijoiden käyttämät menetelmät ja tavoitteet laaditaan pedagogisesti sillä tavalla, että jokainen kokee onnistuvansa.” Tosi asia on, että kaikki eivät ole samalla tasolla tietoteknisissä taidoissaan ja usein tarvitaan TVT:n perusteiden opiskelua, jonka jälkeen vasta voidaan siirtyä oppimaan ammatillisia sisältöjä.

”Opettajille tarvitaan rohkeutta ottaa digisovelluksia kokeilukäyttöön ja löytää omaan aiheeseen ja alaan liittyvät työkalut ja sovellukset. Verkostoituminen ja hyvien käytänteiden jakaminen opettajien kesken monipuolistaa käytänteitä ja rohkaisee myös hitaammin innostuvia kokeilemaan. Opettajien kokemuksia on hyvä koota myös digitaalisille sivustoille ja käsitellä yhteisillä foorumeilla kuten esim. oman organisaation työpajoissa.

”Työelämän digitaidot ja käytettävissä olevat välineet vaihtelevat. Pitäisikö opiskelijoiden ja opettajien tukea ja innostaa työelämää uusien välineiden ja sovellusten käyttöönotossa?” Opiskelijoiden osaamista, sovelluksia ja välineitä voidaan hyödyntää ja työelämää voidaan tukea myös tarjoamalla koulutusta digin hyödyntämiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja dokumentoinnissa.

Näihin haasteisiin pureudutaan mm. Diginä Duunissa hankkeessa pelipedagogiikan ja opettajien vertaiskehittämiseen perustuvien työpajojen sekä työelämäyhteistyön avulla.

2. Millainen on ammatillisen oppijan ”digitaalinen ja mobiili reissuvihko”? Mitä tarvitaan?

Digitaalisen ja mobiilin reissuvihkon tulee olla helppokäyttöinen ja opiskelijalle tuttu tapa viestiä, esim. Wilma, OneDrive, Drive, WhatsApp, Messenger, Blogi tms. Digitaalisuus mahdollistaa monipuolisen raportoinnin kuvin, videoin ja äänittein.  

3. Miten digitaalisuus osaltaan tukee osaamisperusteisuuden edistymistä?

Opiskelijan oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opettaja ei voi joka paikassa mukana. Siksi olisi tärkeää, että opiskelija löytäisi hänelle ominaisen tavan dokumentoida omaa oppimistaan ja osaamistaan. Arvioinnin voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, kun dokumentointi on tehty sellaiseen paikkaan, johon kaikki arviointiin osallistuvat pääsevät. Haasteena on saada asiakirjat keskustelemaan keskenään, ei dokumentointia moneen eri paikkaan esim. HOPS ja työssäoppimisen asiakirjat. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kannalta on edullista, kun ammattitaitovaatimukset, keskeiset ydinosaamiset ja kriteerit ovat sähköisesti saatavilla.

Virtuaaliset oppimisympäristöt tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman oppimiskokemuksen ja –ympäristön, jossa opiskelija voi omaan tahtiin omaksua alansa turvallisuuteen liittyviä perusteita.

Blogin laatijat:
Ilari Alatalo
Sirpa Karjalainen
Anu Hultqvist
Virve Kivelä

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.

Blogiarkisto