OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Uutta opiskelijoille: Kaveri kaverille –toiminta käynnistyi

Uutta opiskelijoille: Kaveri kaverille –toiminta käynnistyi

Vapaaehtoiset kaverit ovat Osekkista eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä, joilla on aikaa ja halua tukea ammattiin opiskelevaa nuorta.

Vapaaehtoiset kaverit ovat Osekkista eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä, joilla on aikaa ja halua tukea ammattiin opiskelevaa nuorta.

Kuukausien valmistelu on muuttunut todeksi: joukko vapaaehtoisia K2K-kavereita on nyt opiskelijoiden käytettävissä kiireettöminä keskustelukavereina, tsemppaajina esim. kasaantuneiden tehtävien tekemisessä, kannustajina, arkielämän hallinnan ja opiskelutaitojen tukijoina, tai mitä opiskelijat vain kokevat tarvitsevansa.

Keskiviikkona 12.8 alkoi koulu, ja samalla käynnistyi OSAOn Kaveri kaverille –toiminta eli lyhyesti K2K.

Opiskelijalle K2K-tuki on kiireetöntä yhdessäoloa ja vuorovaikutusta vapaaehtoisen kaverin kanssa oppituntien ulkopuolella. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja niissä käsitellään asioita, jotka ovat opiskelijalle tärkeitä. Kaverien toiminta ei korvaa opiskeluhuollon ammattilaisen työtä, vaan täydentää sitä.

Vapaaehtoisten kaverien perehdyttämispäivä järjestettiin Vallinrannan koulutustilassa OSAOn lukuvuoden aloituspäivänä 12.8. Aiheita olivat mm.
• vapaaehtoisen kaverin uusi rooli
• erilaisten ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus
• toiminnan läpinäkyvyys ja etiikka
• OSAOn K2K-toimijoiden tuki vapaaehtoisille kavereille.

Kouluttajina toimivat suunnittelija Annukka Oksman-Hiukka Vuolle Setlementin koordinoimasta VARES-verkostosta (vapaaehtoistoiminnan oululainen yhteistyöverkosto) sekä projektipäällikkö Leena Raitala ja projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela OSAOn opiskelijapalveluista.

Vapaaehtoiset kaverit ovat Osekkista/OSAOsta eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä, joilla on pitkä kokemus ammattikoulutuksen maailmasta, kiinnostusta nuorten pärjäämistä kohtaan sekä tärkeimpänä kaikista: aikaa ja halua tukea ammattiin opiskelevaa nuorta. Toimintatavan vakiinnuttua vapaaehtoisten joukkoa laajennetaan eläkkeelle siirtyneisiin yleensä.

Näin kaverit löytävät toisensa
Opiskelija täyttää Opiskelijan lomakkeen, johon hän kirjoittaa lyhyesti, millaista tukea tarvitsee. Opiskelijan huoltajan suostumus vapaaehtoiseen kaveriin sisältyy Opiskelijan lomakkeeseen. Lomake toimitetaan K2K-tiimille (Leena ja Anna-Mari), joka etsii opiskelijalle mahdollisimman sopivan henkilön vapaaehtoisiksi kavereiksi ilmoittautuneiden joukosta. Tiimi ilmoittaa ryhmänohjaajalle, että opiskelija on saanut vapaaehtoisen kaverin.

Tässä alkuvaiheessa yksiköiden kuraattorit tuntevat K2K-toimintaa parhaiten, joten opiskelija voi kysyä toiminnasta häneltä tai joltain muulta henkilökuntaan kuuluvalta, ja täyttää Opiskelijan lomakkeen hänen kanssaan yhdessä. Olisi hyvä, että henkilökunnan jäsenet vihjaisisivat vapaaehtoisen kaverin mahdollisuudesta opiskelijoille, joiden arvelevat voivan hyötyä siitä.

Vapaaehtoinen kaveri täyttää Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi -lomakkeen, jossa kysytään, minkä tyyppistä tukea hän voi antaa opiskelijalle. OSAO antaa perehdytyksen toimintaan ja laatii vapaaehtoisen kanssa sopimuksen OSAOn vapaaehtoistoiminnan ehdoista sekä tarkastaa rikosrekisteriotteen. K2K-tiimi etsii tukea haluavien joukosta opiskelijan, jonka tuen tarpeeseen kaveri voi vastata.

Kaverit odottavat opiskelijoiden kaveripyyntöjä!

Tutustu lisää: www.osao.fi/k2k

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi -lomake (pdf) »

Opiskelijan lomake (pdf) »

Kirjoittajat ovat K2K-projektipäällikkö Leena Raitala ja projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela.

Kommentointi

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.

Blogiarkisto