OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hankkeet / Käynnissä olevat hankkeet

Ammattikaista

+
Projektin nimi
Ammattikaista
Projektipäällikkö
Sari Juntunen
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.07.2019
Tavoitekuvaus

Ammattikaista -projektissa tarjoamme matalan kynnyksen uraohjausta, joka tapahtuu ammatillisen koulutuksen ympäristössä. Ammattikaistassa tarjoamme ajankohtaista tietoa eri ammattialojen osaamisperusteista, työelämän vaatimuksista ja eri koulutusmahdollisuuksista. Ammattikaistaohjauksen rakennamme vahvan ammatillisen osaamisen ympärille.

Ammattikaista -projekti on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itselle sopivan ammatillisen koulutuksen löytämiseen, työelämään ohjautumiseen tai yrittäjyyteen. Ammattikaistan kohderyhmää ovat maahanmuuttajat, yhteiskuntatakuun piirissä olevat nuoret, ammattialaa vaihtavat, työelämään uudelleen orientoituvat sekä yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt.

Ammattikaista -projekti on Oulun seudun ammattiopiston toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Juntunen
p. 050 5019153
sari.juntunen@osao.fi 

Projektikoordinaattori Marjo Vilppola
p. 040 7021058
marjo.vilppola@osao.fi 

FINPEC
Mika Kananen
p. 050 594 6589
mika.kananen@finpec.fi 

Arctic Labour – Cross Border Mobility

+
Projektin nimi
Arctic Labour – Cross Border Mobility
Projektipäällikkö
Niko Finnilä
Alkaa / Päättyy
01.11.2016 / 31.10.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa lisäämme tietoisuutta ja kiinnostusta pohjoisessa työskentelyä kohtaan. Tavoitteenamme on lisätä konkreettisesti rajan yli muuttavien tai sitä harkitsevien määrää sekä mahdollistaa parempi työllistyvyys tukemaan pohjoisen työmarkkinoiden toimintaa. Kohderyhmä muodostuu pääosin nuorista aikuisista, jotka voivat kuvitella pohjoisen mielenkiintoisena työmahdollisuutena.

Muita tavoitteinamme ovat:
1) Helpottaa pohjoisen alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden työvoiman saatavuutta
2) Tuottaa tuettu malli rajat ylittävään liikkuvuuteen, huomioiden yksilön kulttuuriset ja kielelliset kehittymistarpeet. Malli on erityisen hyödyllinen niille, jotka eivät ole kokeneet muita kulttuureita tai työskennellyt toisessa maassa. Malli sisältää valmennusprosessin, valmistautumisen työhaastatteluun, tutustumisen toisen maan työkulttuuriin ja työnantajiin sekä työnantajien ja työnhakijoiden kohtauttamisen.
3) Helpottaa yritysten, oppilaitosten ja työvoimapalveluiden yhteistyötä pohjoisella alueella
4) Edistää yhteisen työssäkäyntialueen ideaa ja toimintoja Pohjoisessa

Acrtic Labour on Interreg-rahoitteinen projekti, jossa OSAOn kumppaneina ovat Pohjoiskalotin koulutussäätiö ja Bedriftskompetanse AS.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Niko Finnilä
p. 050 317 4648
niko.finnila@osao.fi

Auto2020 - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen

+
Projektin nimi
Auto2020 - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 30.06.2017
Tavoitekuvaus

Auto2020- projektissa rakennamme uudet demo-oppimisympäristöt nykyautotekniikan opettamiseen. Projekti tukee vähähiilisten tuotteiden ja teknologioiden käyttöönottoa ja kehittää niihin liittyviä palveluita maakunnassa.

Projekti koostuu

 • selvitysvaiheesta, jolloin projektitiimi perehtyy erilaisiin oppimisympäristöihin, jotka liittyvät sähkö- ja hybridiajoneuvoihin, hitsaus- ja automaalaussimulaattoreihin, erilaisiin järjestelmiin ja laitteisiin sekä määrittelee hankinnat,
 • hankintavaiheesta, jolloin kilpailutetaan ja tehdään hankinnat sekä
 • käyttöönottovaiheesta, jolloin rakennetaan ja testataan demo-oppimisympäristöt.
Yhteistyökumppanit
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
puh 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

 

B.SMART4EUROPE - Be Smart For Europe

+
Projektin nimi
B.SMART4EUROPE - Be Smart For Europe
Projektipäällikkö
Tiina Karvonen
Alkaa / Päättyy
05.09.2016 / 04.07.2019
Yhteistyökumppanit

DigiAuto - Digitalisaatio automaatio-oppimisympäristön toteutuksessa

+
Projektin nimi
DigiAuto - Digitalisaatio automaatio-oppimisympäristön toteutuksessa
Projektipäällikkö
Satu Vähänikkilä
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 30.06.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria toteuttamalla Oulun alueen automaatioalan koulutusympäristöjä. Projektin avulla lisäämme yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisten oppilaitosten koulutusyhteistyötä sekä luomme edellytykset lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä johon yritykset osallistuvat.

OSAO on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa projektissa. Muina osatoteuttajina ovat Oulun yliopisto ja Oulun aikuiskoulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Satu Vähänikkilä
p. 050 381 6538
satu.vahanikkila@osao.fi

Diginä Duunissa

+
Projektin nimi
Diginä Duunissa
Projektipäällikkö
Anu Hultqvist
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa lisäämme, tehostamme ja monipuolistamme opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lisäämme opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista ja ohjausosaamista vastaamaan entistä paremmin tämän päivän opiskelijoiden erilaisia tarpeita sekä työelämän muuttuvia haasteita.

Projektin tuloksena

 • Oppimisen ja osaamisen todentaminen ja ohjaus toteutetaan digitaalisia laitteita ja sovelluksia hyödyntäen: eri toimijoiden roolit ovat selkeät sekä ohjauskeskusteluja toteutetaan mobiililaitteita, pelipedagogiikkaa ja virtuaalista työelämävalmennusta hyödyntäen
 • Työssäoppimisen ohjauksen kustannustehokkuus paranee
 • Työpaikkaohjaajakoulutuksessa käytetään monipuolisesti digitaalisia ja mobiilisovelluksia hyödyntävää materiaalia
 • Saadaan aikaan erilaisia pedagogisia toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja

OSAO on osatoteuttajana Turun kaupungin koordinoimassa projektissa. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anu Hultqvist
p. 040 640 2182
anu.hultqvist@osao.fi 

DigOsPe

+
Projektin nimi
DigOsPe
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

DigOsPe Projektissa kehitämme toimintamallin, joka mahdollistaa tutkinnonosien suorittamisen toisen asteen ammatillisten tutkintojen, lukio-opintojen sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen yli.

Projektin toteutuksen suunnittelemme tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, oppijoiden ja työelämän kanssa. Riittävän ohjauksen varmistamiseksi hyödynnämme aikaisemmissa projekteissa kehitettyjä ohjauksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä. Projektin toimenpiteiden avulla lisäämme erilaisten digitaalisten ohjausmenetelmien käyttöä. Kehitettävät mallit mahdollistavat tutkinnonosan suorittamisen työelämässä ja entistä yksilöllisemmät opintopolut. Tutkinnonosan suorittaminen edistää opiskelijoiden ja lukiolaisten työllistymis- ja jatko-opintopolkuja.

OSAOn koordinoimassa projektissa osatoteuttajina ovat PSK-Aikuisopisto ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Merja Paloniemi 

p. 050 594 9182

merja.paloniemi@osao.fi 

Energiaratkaisut 2020 - Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut

+
Projektin nimi
Energiaratkaisut 2020 - Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Energiaratkaisut 2020 -projektissa haemme parhaita ratkaisuja erilaisten rakennusten ja rantemisen aikaisen energianhallintaan liittyviin haasteisiin. Testaamme ja tuomme käytäntöön erilaisia innovatiivisia energianhallintakonsepteja ja -ratkaisuja. Ratkaisuilla pyrimme energian kulutuksen minimointiin ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Toteutamme projektin yhteistyössä VTT:n kanssa. Projektin aikana demonstroidaan ja jalkautetaan VTT:n projekteissa kehitettyjä ja kehitteillä olevia energiaratkaisuja käytäntöön. Tavoitteenamme on tuoda tutkimustieto käytännön tasolle oppilaitosten ja yritysten katutta. 

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko

p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

ENO - Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, hakeva ja tukeva toiminta

+
Projektin nimi
ENO - Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, hakeva ja tukeva toiminta
Alkaa / Päättyy
19.12.2014 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen –ohjelma kohdentuu 30-50-vuotiaille aikuisille vailla aiempaa koulutusta.

OSAOn hankkeessa motivoimme yhteistyöverkostojen kanssa kohderyhmään kuuluvia hakeutumaan itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin OSAOssa sekä suorittamaan tutkintoja. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti edistämme aikuisten edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edesauttamme kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen. Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena.

Hankkeessa kehitämme myös OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Yhteistyökumppanit

Erasmus liikkuvuushanke 2016-2017

+
Projektin nimi
Erasmus liikkuvuushanke 2016-2017
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.06.2016 / 31.05.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa edistämme sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.

Tavoitteenamme projektissa ovat mm. OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen, kansainvälisten vaihtoehtojen tarjoaminen opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen ja laadun parantaminen, OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuuden lisääntyminen. Lisäksi kehitetämme opiskelijanohjausta ulkomaanjakson aikana.

Projektissa toteutetaan 15 henkilöstöliikkuvuutta ja 110 opiskelijaliikkuvuuta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker

p 050 462 4708

katariina.walker@osao.fi 

ErTOP - Erityinen työelämäosaaja

+
Projektin nimi
ErTOP - Erityinen työelämäosaaja
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
16.12.2015 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme työssäoppimisessa annettavaa erityistä tukea: työpaikan opastus, työpaikkaohjaajan tuki, opiskelijan tuki työssäoppimisen aikana, ryhmämuotoinen työssäoppiminen sekä erityinen tuki työllistymisvaiheessa.

Projektissa mallinnamme Kv-työssäoppimisen ja hyödynnämme verkostoyhteistyötä. Projektin tavoitteena on kehittää osaamisperusteista erityistä tukea ja osaamisperusteista mukauttamista, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi kehittämme toimintamalleja erilaisen opiskelijan kohtaamiseen; osaamista opettajille eli konsultointia, vertaistukea, vertaismentorointia tms. hyödyntäen mm. palveluntuottajina erityisammattioppilaitoksia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila
p. 050 561 3946

heli.laitila@osao.fi 

European Car Painting - Education and Motivation

+
Projektin nimi
European Car Painting - Education and Motivation
Alkaa / Päättyy
01.09.2015 / 01.09.2017
Yhteistyökumppanit

Evolution of cooperation - computer simulations of trade and interaction

+
Projektin nimi
Evolution of cooperation - computer simulations of trade and interaction
Projektipäällikkö
Tiina Karvonen
Alkaa / Päättyy
01.10.2016 / 31.08.2018
Yhteistyökumppanit

HANAKO - Suomi ja Japani Network

+
Projektin nimi
HANAKO - Suomi ja Japani Network
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa tavoitteena on  aikaansaada toimiva suomalais-japanilainen yhteistyöverkosto. Verkostotoiminta mallinnetaan ja samalla keskitytään laadun kehittämiseen sekä oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen väliseen yhteistyöhön.

Projektissa haemme uusia innovaatioita opetuksen ja työelämän kehittämiseen ja työstämme opetusmateriaalia uusilla aloilla. Projektin tavoitteena on suomalaisen ja japanilaisen koulutusjärjestelmän, ammatillisen koulutuksen ja työssäoppimisen sekä kulttuurin tunnetuksi tekeminen Japanissa ja Suomessa (HANAKO-seminaarit Suomessa),

Projektin avulla valmennamme Japanissa tapahtuviin työssäoppimis- ja työelämäjaksoihin. Tavoitteena on myös työssäoppimisen ohjauksen ja arvioinnin kehittäminen ja työssäoppimisasiakirjojen laatiminen sekä opettajien ja asiantuntijoiden työelämäjakson suorittaminen Japanissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker
p. 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

K2K Kaveri kaverille

+
Projektin nimi
K2K Kaveri kaverille
Projektipäällikkö
Leena Raitala
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Kolmivuotisessa K2K Kaveri kaverille -hankkeessa kokeilemme suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa uudenlaista toimintatapaa, jossa kouluyhteisöstä eläkkeelle siirtyneet toimivat keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden vapaaehtoisina tukihenkilöinä, ”kavereina”, ja uusien opettajien vapaaehtoisina tukihenkilöinä, ”mentoreina”. Saamme eläkkeelle siirtyneiden pitkän kokemuksen ja hiljaisen tiedon keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden hyväksi kahta kautta: itse opiskelijoita tukemalla ja mentoroimalla uusia opettajia uran alussa. Tukemalla opintojen loppuun saattamista tutkintoon asti ehkäisemme samalla syrjäytymistä työelämästä ja yhteiskunnasta ja tuemme opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tutkinnon suorittamisessa.

Opiskelijalle tuki on kiireetöntä vuorovaikutusta vapaaehtoisen kaverin kanssa oppituntien ulkopuolella opiskelijalle hankalissa asioissa kuten esimerkiksi yksinäisyys, alhainen itsetunto, rästitehtävien tekeminen, kaverisuhteet, vähäinen tuki kotoa, elämänhallinnan vaikeudet jne. Vapaaehtoisten tukihenkilöiden toiminta ei korvaa kouluyhteisön ohjauksen eikä opiskeluhuollon ammattilaisten työtä vaan täydentää sitä. Uuden opettajan ja vapaaehtoisen mentorin tapaamisissa vahvistetaan varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen ja huolen puheeksi ottamisen taitoja.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Asiantuntija Leena Raitala
Puh +358 40 141 5311
leena.raitala@osao.fi

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh +358 40 6618 123
anna-mari.saarela@osao.fi

Laatusampo 4

+
Projektin nimi
Laatusampo 4
Projektipäällikkö
Sauli Alaruikka
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Laatusampo 4 projektissa tavoitteenamme on tutkintoprosessin laadunvarmistaminen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi jatkamme Laatusampo 3 –projektissa aloitettua Lean-ajatteluun perehtymistä ja sen kokeilua. Projektissa hyödynnämme Lean-ajattelua koulutuksen järjestäjien laadunhallinnassa, toiminnan tehostamisessa ja ammatillisen koulutuksen reformiin vastaamisessa.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä toimii projektin koordinaattorina. Osatoteuttajina ovat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä​, Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Peräpohjolan Opisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovala-Opisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelija Sauli Alaruikka

P. 050 582 8899

sauli.alaruikka@osekk.fi

Let´s Go Further!

+
Projektin nimi
Let´s Go Further!
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Projektin tarkoituksena on OSAOn strategian mukaisesti edistää sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.
Projektin myötä vakiinnutamme OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjä, tarjoamme kansainvälisiä vaihtoehtoja (kv-TOP- ja opiskelijavaihtojaksot) opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, lisäämme ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen määrää ja parannamme niiden laatua sekä lisäämme OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuutta.

Projektissa toteutamme 36 liikkuvuusjaksoa asiantuntijoille ja 99 liikkuvuusjaksoa opiskelijoille.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker
Puh 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

 

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla - Sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja romaneille

+
Projektin nimi
Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla - Sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja romaneille
Projektipäällikkö
Arja Konttajärvi
Alkaa / Päättyy
01.04.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Kehitämme Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla projektissa sujuvampaa siirtymistä romaneille ja maahanmuuttajille perusopinnoista toiselle asteelle sekä hakeutumista toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. Kokeilemme opiskelijamentoritoimintaa tukemaan opintoja ja opiskelijaa.

Lisäksi kehitämme projektissa ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamista eri kulttuureista tulevien ohjauksessa.

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla on ESR-rahoiteinen projekti, jota koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak. Siinä ovat mukana Diakin lisäksi, Oulun Diakoniaopisto (ODO) ja Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). Teemme tiivistä yhteistyötä alueen maahanmuuttaja- ja romanijärjestöjen sekä -yhteisöjen kanssa.

 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Tuntiopettaja Arja Konttajärvi
p. 050 3174 639
arja.konttajarvi@osao.fi

 

OpinTorin Digiloikka

+
Projektin nimi
OpinTorin Digiloikka
Projektipäällikkö
Kaija Paavola
Alkaa / Päättyy
01.04.2016 / 28.02.2019
Tavoitekuvaus

OpinTorin digiloikan tavoitteena on luoda Oulun alueen keskeisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa yhteinen ohjauksen palvelumalli aikuisopintojen hakeutumisvaiheeseen. Palvelumalli suunnitellaan sähköiselle alustalle ja sitä testataan, kehitetään sekä pilotoidaan hankkeen edetessä. Alustalla tarjotaan monikanavaista verkko-ohjausta ja -neuvontaa, minkä lisäksi asiakkaat saavat halutessaan myös perinteistä henkilökohtaista ohjausta. OpinTorin digiloikan ohjaus- ja neuvontapalvelut on suunnattu yksityisille henkilöille, työyhteisöille ja erilaisille verkostoille.

OpinTorin digiloikka tukee elinikäisen oppimisen periaatetta ja parantaa digitalisoinnin kautta ohjauspalvelujen alueellista saavutettavuutta. Projekti edistää myös Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja kehittää ohjauskulttuuria sekä -osaamista ohjaushenkilöstölle tarjottavien valmennusten kautta.

Projektin päätoteuttajana on Oulun Aikuiskoulutuskeskus. Muina toteuttajina projektissa ovat Ammattiopisto Luovi, Oulun seudun ammattiopisto ja PSK-Aikuisopisto.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Ohjausasiantuntija, lehtori Kaija Paavola
p. 050 317 4731
kaija.paavola@osao.fi 

Opsodiili Pohjoinen

+
Projektin nimi
Opsodiili Pohjoinen
Projektipäällikkö
Terhi Halonen
Alkaa / Päättyy
01.05.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektin päätavoitteet ovat:

 1. Lisätä oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ensisijaisesti yritysten keskuudessa.
 2. Kehittää oppisopimuskoulutuksen tiedotusta työnantajille sekä etsiä uusia innovatiivisia ja tehokkaita viestinnän kanavia. Yrityksille kohdentuvaa tiedotusta kehitetään selkeäksi, aktiiviseksi ja asiakaslähtöiseksi.
 3. Oppisopimuskoulutuksesta tiedottamista kehitetään myös muille sidosryhmille kuten peruskouluille, työpajoille, TE-toimistoille ja sosiaalitoimelle.
 4. Kehittää oppisopimustoimijoiden osaamista mm. yritysten rajapinnassa toimimisessa, viestinnässä ja asiakaskuuntelussa.
 5. Selvittää yritysten työvoima- ja osaamistarpeita sekä etsiä nuorille soveltuvia työpaikkoja.

Opsodiili Pohjoinen –projektin toteuttavat seuraavat oppilaitokset:

 • Oulun seudun ammattiopisto, Oppisopimusyksikkö
 • Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Kainuun ammattiopisto Oppisopimuspalvelut
 • Lapin oppisopimuskeskus
 • Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Oppisopimustoimisto

Projekti on osa valtakunnallista Opsodiili-hankekokonaisuutta, johon kuuluu koordinaatiohanke ja neljä suuraluehanketta. Hankkeiden tavoitteena on parantaa valtakunnallisesti oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta, innostaa nuoria oppisopimuskoulutukseen, kehittää oppisopimustoiminnan yhteiset toimintamallit sekä panostaa asiakaslähtöiseen viestintään.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Terhi Halonen
Puh 040 141 5321
terhi.halonen@osao.fi

Osaaja diggaa

+
Projektin nimi
Osaaja diggaa
Projektipäällikkö
Sirpa Tahvanainen
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Osaaja diggaa -projektissa kehitämme oppimisratkaisuja ja -ympäristöjä muuttuvaan osaamisperusteiseen oppimiseen. Projekti kohdentuu osaamisperusteiseen oppimisratkaisuihin ja -ympäristöihin digitaalisia menetelmiä hyödyntämällä sosiaali- ja terveysalalla. Projektissa osallistetaan opiskelijoita/tutkinnon suorittajia, työelämää sekä opetushenkilöstöä toiminnallisesti (simulaatiot, BYOD, virtuaalisuus). Kehitämme opetushenkilöstön osaamista erilaisissa toiminnallisuutta lisäävissä oppimisympäristöissä. Projektissa uudistetaan innovatiivisesti ja toiminnallisesti simulaatio- ja digioppimisympäristöjä.
OSAO on osatoteuttajana Saimaan ammattiopisto Sampon koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Sirpa Tahvanainen
p. 050 317 4800
sirpa.tahvanainen@osao.fi

Pipo 2 - Menolippu työelämään

+
Projektin nimi
Pipo 2 - Menolippu työelämään
Projektipäällikkö
Antti Vainiokangas
Alkaa / Päättyy
01.02.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistämme nuorten siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään. Parannamme nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymistä muun muassa yrittäjyyskasvatuksen ja uraohjauksen avulla sekä tuomme työllistymisajattelun vahvemmin ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi hankkeessa kehitämme hankkeen toiminta-alueen kuntien, OSAOn Kempeleen yksikön ja yrittäjien välistä yhteistyötä nuorten työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille. Parannamme yrittäjien tietoisuutta julkisista koulutuksen ja rekrytoinnin palveluista. Tavoitteenamme on myös lisätä oppilaitoksen ja yritysten välistä vuorovaikutusta.

Toimenpiteet

 • ammatillisessa koulutuksessa oleville
  • otamme käyttöön ammattiopistossa hopsiin sisältyvän opiskelijoiden työllistymissuunnitelman
  • luomme sosiaalisen median työvälineillä CV:n (blogit → kuvat, tekstit, videot), jolla opiskelijan osaaminen on helposti työnantajan todennettavissa
  • lisäämme työelämäläheisyyttä mm. työpaikka- ja työnantajavierailuilla
  • tuemme jo opintojen aikaista työssäkäyntiä, jotta nuoret saisivat tärkeää työkokemusta ja työelämäkontakteja
  • opiskelijat perustavat 15 harjoitusyritystä ja kolme yritystä
 • valmistuneille opiskelijoille
  • tarjoamme uraohjausta
  • etsimme yhteistyössä nuoren ja kunnan työntekijän kanssa piilotyöpaikkoja sekä annamme työhönvalmennusta
  • kehitämme ja levitämme yhdessä työllistymisinnovaatioita hankealueen kuntien toimijoiden kesken
 • yrityksille
  • lisäämme yrittäjien tietoa ammatillisesta koulutuksesta
  • mahdollistamme yksittäisten opiskelijoiden opintosuunnitelman muokkaamisen paremmin yrityksen tarpeita vastaaviksi
  • luomme ammattiopistosta yrityksille potentiaalisen rekrytointikanavan
  • välitämme tietoa julkisista rekrytoinnin tukipalveluista

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat OSAOn Kempeleen yksikön opiskelijat ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet alle 30-vuotiaat nuoret Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueella sekä alueen yritykset. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat ammatillisen koulutuksen opettajat, yksityiset ja julkiset työnantajat, nuorten ohjaushenkilöstö sekä alueen muut työttömät työnhakijat.

Yhteydenottolomake

Liminkalainen, kempeleläinen, tyrnäväläinen, lumijokinen tai hailuotolainen ammattiin valmistunut tai valmistumassa oleva nuori: Klikkaa tätä, jos haluat että otamme sinuun yhteyttä auttaaksemme sinua saamaan työtä, työssäoppimispaikkaa, työkokeilupaikkaa tai kesätyöpaikkaa.   

Hankeblogi: Nuorta voimaa Kalajoella ja ...kuin sieniä sateella

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Antti Vainiokangas

Puh. 040 141 5150

antti.vainiokangas (at) osao.fi

Projektikoordinaattori Liisa Ruonala

Puh. 040 668 3091

liisa.ruonala (at) osao.fi

Hanke Facebookissa

 

Potkua kotikansainvälistymiseen

+
Projektin nimi
Potkua kotikansainvälistymiseen
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.12.2017
Yhteistyökumppanit

Ravinne- ja energiatehokas maatila

+
Projektin nimi
Ravinne- ja energiatehokas maatila
Alkaa / Päättyy
09.02.2016 / 30.06.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa luomme ravinne- ja energiatehokasta maataloutta edistävän oppilaitosten verkoston. Opetusmaatilat muodostavat eri puolilla maata toimivan mallitilojen verkoston. Projektissa on mukana kahdekan opetusmaatilaa.

Projektissa

 • rakennamme verkostossa yhteisen toimintamallin
 • tuotamme virtuaalisen oppimisympäristön
 • jaamme osaamista
 • toteutamme opiskelija- ja opettajavaihtoa

Hyödynnämme ja levitämme projektissa käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden tuottamaa materiaalia sekä tuotamme uutta oppimateriaalia opetusmaatiloilta. Opiskelijat ovat oleellisessa roolissa materiaalin keräämisessä ja hyödyntämisessä käytännön työhön.

OSAO on osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa projektissa. OSAO osallistuu hankkeessa energiatehokkuuden mittaamisen sekä viesiensuojelun ja ravinnepäästöjen teemoihin. Projektin rahoittajana on maa- ja metsätalousministeriö.

Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Kirsti Joki-Tokola
p. 040 648 3861
kirsti.joki-tokola@osao.fi 

Reformi haltuun

+
Projektin nimi
Reformi haltuun
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
30.09.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Reformi haltuun projektissa kehitämme joustavia, ammatillisen koulutuksen reformin hengessä toteutuvia pysyviä toimintamalleja. Toimintamallit mahdollistavat yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen toteuttamisen asiakaslähtöisesti. Kehitämme rakenteita siten, että oppijan on mahdollista hankkia tarvitsemaansa osaamista yksittäisistä tutkinnonosista lähtien kokonaiseen tutkintoon asti erilaisia koulutusmuotoja hyödyntäen ympäri kalenterivuoden.

Projektissa mukana olevissa oppilaitoksissa luodaan uusia, yritysten ja oppijoiden osaamistarpeisiin vastaavia koulutustuotteita. Jokaisessa hankeverkostoon kuuluvassa oppilaitoksessa järjestetään henkilökunnalle työpajoja/koulutuksia ja laaditaan tukimateriaalia, joissa tehdään tutuksi eri koulutusmuotoja ja niihin liittyviä erityispiirteitä sekä edistetään yhteistyötä niiden välillä.

OSAOn koordinoimassa projektissa osatoteuttajina ovat Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Vaasan kaupunki, Kemi- Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila

p. 050 561 3946

heli.laitila@osao.fi 

Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa

+
Projektin nimi
Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa
Projektipäällikkö
Maarit Kopakka
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa kehittämme henkilökohtaistamisen toimintatapoja ja -malleja, jotka mahdollistavat erilaisille oppijoille yksilöllisiä opintopolkuja sekä joustavia ja oikea-aikaisia koulutuksellisia siirtymiä. Nämä toimintatavat ja -mallit ennaltaehkäisevät koulutuksen keskeyttämistä ja tukevat työllistymistä.

OSAOssa kehitämme erityisesti toimintamallin sujuvien siirtymien toteutumiseen

 • koulutusalalta toiselle
 • valmentavaan koulutukseen
 • valmentavasta koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen
 • erilaisten koulutusmuotojen välillä
 • koulutuksenjärjestäjien välillä

Valma-koulutusta kehittämme vastaamaan erilaisiin erityistukitarpeisiin verkostoituneena ja joustavana palvelutoimintona.

Projektissa kehittämme lisäksi ohjausmenetelmiä erilaisten oppijoiden ohjaukseen sekä tilanteisiin, joissa opiskelijan runsaat poissaolot vaikeuttavat opintojen etenemistä, opiskelijan elämänhallinnan ongelmat ovat kasvaneet tai opiskelijan opiskelukykyisyys on laskenut.

Projektissa pilotoimme ns. ELMA -ryhmää niiden nuorten kohdalla, joilla on jatkuvia poissaoloja ja myöhästymisiä sekä elämänhallinnallisia haasteita.

Projekti vahvistaa opettajien valmiuksia toimia opiskelijoiden ohjaajina ja valmentajina. Projektissa järjestetämme koulutusta erilaisista ohjausmenetelmistä, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä henkilökohtaistamisen toimintatavoista.

OSAO on osatoteuttajana Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän koordinoimassa projektissa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Maarit Kopakka

Puh 040 668 2884

maarit.kopakka@osao.fi

 

Projektisuunnittelija Paula Törmänen

Puh 050 594 1926

paula.tormanen@osao.fi

TAITAVA - Tulevaisuuden osaajat

+
Projektin nimi
TAITAVA - Tulevaisuuden osaajat
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
01.03.2016 / 31.08.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa luomme valtakunnallisen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen mallin eri koulutuksenjärjestäjien kesken. Mallilla tavoitellaan uudenlaista tapaa järjestää ammatillisia opintoja vastaamaan opintonsa keskeyttäneiden, ilman koulutuspaikkaa olevien nuorisotakuun kohderyhmään kuuluvien nuorten tarpeisiin sekä lisätä uudenlaista osaamisen kerryttämistä ja syventämistä toisella asteella. Kehitämme toimintamallia tiivissä yhteistyössä eri alueiden Ohjaamoiden kanssa.

OSAO on osatoteuttajana Helsingin kaupungin koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Heli Laitila
Puh 050 561 3946
heli.laitila@osao.fi

TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä

+
Projektin nimi
TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä
Projektipäällikkö
Anu Hultqvist
Alkaa / Päättyy
01.02.2016 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme ammatillisten oppilaitosten työllistymistä edistävää ohjaus- ja tukimallia entistä tavoitteellisemmaksi. Kehitettävässä toimintamallissa edistämme ammatillista perustutkintoa suorittavien erityistä tukea tarvitsevien nuorten yksillöllisiä työllistymispolkuja hyödyntämällä ohjaus- ja tukimallia sekä työssäoppimista. Teemme opiskelijan työllistymisen suunnittelun aiempaa näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi osaksi opintoja. Suunnitteluun osallistuvat kaikki nuoren kanssa toimivat tahot. 


Sisällytämme työllistymisen ohjaus- ja tukimalliin myös työpaikkojen ja soveltuvien työtehtävien etsimisen erityistä tukea tarviseville nuorille oppilaitoksen jatkuvana ja ennakoivana toimintana sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että työllistymisen tavoitteet huomioiden.

Projektissa päivitämme lisäksi alueellisen yhteistyön ja Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun mallin.  

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman projektin päätoteuttajana on Ammattiopisto Luovi. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anu Hultqvist
p. 040 640 2182
anu.hultqvist@osao.fi 

Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla - NOISS

+
Projektin nimi
Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla - NOISS
Projektipäällikkö
Tapio Patrikainen
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Teolliset symbioosit toimivat kiertotalouden toimintamallien mukaisesti, jossa resurssien käyttö on suunniteltu kestäväksi ja materiaalit kiertäväksi. Kiertotalous toteuttaa vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta, johon pyritään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla projektissa tunnistetaan teollisten symbioosien mahdollisuudet alueella. Projektissa edistämme kiertotalouden teollisten symbioosien syntyä Pohjois-Pohjanmaalla ja vahvistamme yritysten vajaakäyttöisten resurssien tehokkaampaa käyttöä. Lisäksi räätälöimme kiertotalouden edistämisen toimintamallin FISS-toimintamallia hyödyntämällä.

Projektissa edistämme alueen yritsten keskinäisten resurssien hyödyntämistä ja yhteistyötä. Rakennamme kiertotalouteen uusia liiketoimintamalleja ja mahdollistamme uutta kotimaista ja kansainvälistä liiketoimintaa. Projektin myötä edistämme uusien teknolodisten sovellusten ja prosessien käyttöönottoa, tuotteiden kaupallistamista ja kansainvälisiä yhteyksiä.

OSAO on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa projektissa. Muita osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tapio Patrikainen
p. 050 317 4738
tapio.patrikainen@osao.fi

TEPPO - Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle

+
Projektin nimi
TEPPO - Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle
Projektipäällikkö
Seija Lehto
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

OSAO on osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Seija Lehto
p. 050 570 9733
seija.lehto@osao.fi

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016

+
Projektin nimi
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016
Alkaa / Päättyy
30.09.2016 / 31.12.2017
Yhteistyökumppanit

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016

+
Projektin nimi
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
01.12.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

1) Koulutuksen järjestäjien osaamisen lisääminen maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen liittyen (ohjaus- ja monikulttuuriosaaminen).
2) Testata ja luoda malleja maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen
3) Kehittää edelleen aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
4) Testata erilaisia ryhmä/yksilöohjauksen menetelmiä
5) Tukea työelämää jalostamalla työpaikkakouluttaja –koulutusta
7. Rakentaa toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto alueellisesti kohderyhmäkohtainen tiedottaminen; työnantajat, opiskelijat ja sidosryhmät
8. Vertaisoppiminen

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
p. 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

Työelämäosaajana - Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen 2016

+
Projektin nimi
Työelämäosaajana - Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen 2016
Projektipäällikkö
Anu Hultqvist
Alkaa / Päättyy
30.09.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Tavoitteenamme Työelämäosaajana -projektissa on työelämäyhteyksien konkreettinen vahvistaminen alakohtaisesti tutkintojen välistä yhteistyötä lisäten.

Projektissa rakennamme ja mallinnamme OSAOn ja alueen työelämän yhteistyön strategiselle ja toiminnalliselle tasolle. Kehitämme projektissa asiakkuuksien johtamista ja mallinnamme alakohtaisia työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosesseja.

Projektin myötä opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamisen sekä luovien kokeilujen ja yhteistyön määrä ja laatu lisääntyvät. Projektin aikana järjestetään alakohtaisia työpajoja. Opetus- ja ohjaushenkilöstö jalkautuu kokeilemaan uusia yhteistyömuotoja työelämän kanssa.

OSAO on osatoteuttajana Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian koordinoimassa projektissa. Muita kumppaneita projekissa ovat Lapin ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Koulutuskeskus Sedu, Koulutuskeskus Salpaus, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä ja VAMIA.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anu Hultqvist

p. 040 6402 182

anu.hultqvist@osao.fi 

Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta 2017

+
Projektin nimi
Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta 2017
Projektipäällikkö
Antti Puotiniemi
Alkaa / Päättyy
24.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa edistämme opiskelun ja urheilun yhdistämistä OSAOssa.

Opetusjärjestelyt

OSAOssa urhelijoiden on mahdollista opiskella kaikilla OSAOn koulutusaloilla ja perustutkinnoissa. Urhelijat suorittavat kaikki koulutusalaansa kuuluvat tutkinnon osat. Urheiluvalmennustunteja he voivat halutessaan hyödyntää vapaasti valittavissa tutkinnon osissa ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisissa lisäosissa.

Urheilijalle laadimme aina henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Suunnitelmassa urheiluvalmennustunnit lasketaan osaksi tutkintoon kuuluvia opintoja. Tutkinnonsuoritusaika mitoitetaan tarvittaessa yksilöllisesti.

Urheilijan opetus toteutetaan tavanomaiseen tapaan, mutta tarvittaessa sovelletaan monimuotoisia opetus- ja opiskelumenetelmiä harjoitus- ja kilpailumatkojen aiheuttamien poissaolojen vaikutuksen vähentämiseksi oppimistuloksiin.

Urheiluvalmennus

Urheilijoilla on mahdollisuus käyttää urheiluvalmentautumiseen opiskeluaikaa neljänä aamuna viikossa. Valmennustunneilla harjoittelu tapahtuu yhteisissä harjoituksissa Ouluseutu urheiluakatemian jäsenoppilaitoksissa opiskelevien urheilijoiden kanssa, lajiliiton hyväksymien valmentajien johdolla tai vaihtoehtoisesti paikallisen seuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella, jolloin valmennuksesta vastaa urheiluseura. Ouluseutu urheiluakatemiaan valittu urheilija on samalla myös oikeutettu käyttämään sen etuja.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Liikuntasuunnittelija Antti Puotiniemi
p. 050 381 6911
antti.puotiniemi@osao.fi

Validointitehtävä

+
Projektin nimi
Validointitehtävä
Projektipäällikkö
Seija Lehto
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Seija Lehto
p. 050 570 9733
seija.lehto@osao.fi

VALTE - Valmiina työelämään!

+
Projektin nimi
VALTE - Valmiina työelämään!
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
01.11.2015 / 31.10.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa valmennamme työelämään valmistuvia opiskelijoita ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuus ja merkitys sekä pohtimaan sen kehittämiskeinoja. Projektissa vaikutamme opiskelijoiden asenteisiin, jotta he suhtautuvat myönteisesti työhyvinvoinnin ajatusmaailmaan, työhyvinvointikulttuurin luomiseen ja kehittämiseen siirryttyään työelämään. Tällä tavoitellaan työelämän laadun paranemista ja uuden työhyvinvointikulttuurin luomista työpaikoille. Mitä useampi henkilö tiedostaa työhyvinvoinnin, sitä paremmin se leviää työpaikoille ja saa aikaan myönteisiä vaikutuksia.

Projektin tuloksena työelämään valmistuvien opiskelijoiden tietoisuus ja ymmärrys lisääntyy työhyvinvoinnin kokonaisuudesta ja sen osa-alueista, työhyvinvointia edistävistä keinoista ja työhyvinvoinnin merkityksestä ja vaikutuksesta. Työelämän laatu ja tuottavuus paranevat vähitellen, sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ja niistä aiheutuvat kustannukset vähenevät, työssä jatkamisen mahdollisuudet lisääntyvät ja työkyky kohenee, kun sitä tukevat toiminnot ovat käytössä.Projektin tulokset heijastuvat myös työpaikkojen vahvistumisena, hyvinvointina ja vetovoimaisuutena.

OSAO on osatoteuttajana Turun yliopiston koordinoimassa projektissa. Projektin ESR-rahoituksen on myöntänyt Sosiaali- ja terveysministeriö.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Heli Laitila

heli.laitila@osao.fi

Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen koordinointi

+
Projektin nimi
Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen koordinointi
Projektipäällikkö
Marja Veikkola
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH) ovat käynnistäneet kolme koulutuskokeilua, joiden kautta kehitetään välinehuoltoalaan, ensihoitoon ja hyvinvointiteknologiaan suuntautunutta koulutusta.
Koulutuskokeilujen tavoitteena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja palvelurakenteen muutoksiin ja muutosten edellyttämiin uusiin osaamistarpeisiin sekä ottaa huomioon myös tulevaisuuden osaamistarpeet, erityisesti teknologinen kehitys ja robotisaatio.

Opetushallitus on myöntänyt Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle valtionavustusta kokeilujen koordinointiin. Tehtävämme on avustaa Opetushallitusta kokeilujen organisoimisessa, tukea ja avustaa koulutuksen järjestäjien verkostoitumista ja yhteistyötä ja vastata koulutuskokeilujen raportoinnin yhteenvedosta sekä tiedottamisesta.

Kokeiltavat tutkinnot

Opetushallitus on hyväksynyt 27.6.2014 kokeiluja ohjaavan kokeiluohjelman ja tarkistanut sen 13.5.2015 TUTKE-lainsäädännön mukaiseksi 1.8.2015 alkaen. Kokeilut toteutetaan seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa ja niiden osaamisaloilla:

 1. Välinehuoltoalan perustutkinto, tutkintonimike välinehuoltaja (perustutkintokokeilu sosiaali- terveys ja liikunta-alalla)
 2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, tutkintonimike ensihoitaja (pt) tai ensihoitaja, perustaso (osaamisalakokeilu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla). Tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä. Tutkinnon perusteita muutetaan kokeiluohjelmassa niin, että tutkintoa on mahdollista painottaa nykyistä enemmän ensihoito-osaamiseen.
 3. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, tutkintonimike hyvinvointiteknologia-asentaja
  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, tutkintonimike turvalaiteasentaja
  Kone- ja metallialan perustutkinto, tutkintonimike hyvinvointilaiteasentaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt koulutuksen järjestäjille (yht. 12) kokeiluluvan koulutusten järjestämiseen. Koulutuksen järjestäjät käynnistävät koulutuskokeilut joustavasti syksystä 2014 alkaen. Kokeilukoulutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2019.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

Koulutuskokeilujen koordinaattori Marja Veikkola
Puh 050 0776065
marja.veikkola@osao.fi

Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

+
Projektin nimi
Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa
Projektipäällikkö
Tiina Kuokka
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 30.04.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa nostamme alueen osaamistason vastaamaan suurhankkeiden tarpeita. Laadimme toimintamallin surhankkeita varten ja järjestämme yhteisiä kursseja ja koostamme materiaalia. Projektissa kartoitamme lisäksi kouluttajaresurssit ja luomme verkostolle yhteisen koulutustarjottimen.

OSAO on osatoteuttajana Centria ammattikorkeakoulu Oy:n koordinoimassa projektissa. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Aikuiskoulutuspäällikkö Tiina Kuokka
tiina.kuokka@osao.fi

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

+
Projektin nimi
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Projektipäällikkö
Anu Pokela
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa tavoittemme on integroida yrittäjyyskasvatus osaksi koulutusta jokaisella kouluasteella, perusasteelta korkea-asteelle. Tavoitteeseen pääsemme ottamalla yhdessä suunnitellut yrittäjyyskasvatuksen painotukset osaksi koulutusorganisaatioiden opetussuunnitelmia.

Projektin päätoteuttajana on Oulun Yliopisto, Oulun Eteläinen instituutti. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anu Pokela

anu.pokela@osao.fi