OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hankkeet / Käynnissä olevat hankkeet

3T-mallilla laatua ammatilliseen lisäkoulutukseen

+
Projektin nimi
3T-mallilla laatua ammatilliseen lisäkoulutukseen
Projektipäällikkö
Timo Kivelä
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitetään tutkintotilaisuuksien asiakaslähtöistä järjestämistä hyödyntäen tieto- ja viestintä-tekniikkaa, digitaalista dataa ja kolmikanta-yhteistyötä. Projektissa selvitetään, miten tutkintotilaisuuk-sien arvioinneissa voidaan hyödyntää esim. videokuvaa ja ajoneuvoista saatavaa dataa siten, että kaikkien tutkintotilaisuuksien arvioijien ei tarvitse olla samanaikaisesti paikalla tutkintotilaisuudessa.

OSAO on osatoteuttajana Tampereen seudun ammattiopiston koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit

Ammattikaista

+
Projektin nimi
Ammattikaista
Projektipäällikkö
Sari Juntunen
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.07.2019
Tavoitekuvaus

Ammattikaista -projektissa tarjoamme matalan kynnyksen uraohjausta, joka tapahtuu ammatillisen koulutuksen ympäristössä. Ammattikaistassa tarjoamme ajankohtaista tietoa eri ammattialojen osaamisperusteista, työelämän vaatimuksista ja eri koulutusmahdollisuuksista. Ammattikaistaohjauksen rakennamme vahvan ammatillisen osaamisen ympärille.

Ammattikaista -projekti on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itselle sopivan ammatillisen koulutuksen löytämiseen, työelämään ohjautumiseen tai yrittäjyyteen. Ammattikaistan kohderyhmää ovat maahanmuuttajat, yhteiskuntatakuun piirissä olevat nuoret, ammattialaa vaihtavat, työelämään uudelleen orientoituvat sekä yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt.

Ammattikaista -projekti on Oulun seudun ammattiopiston toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sari Juntunen
p. 050 5019153
sari.juntunen@osao.fi 

Projektikoordinaattori Marjo Vilppola
p. 040 7021058
marjo.vilppola@osao.fi 

FINPEC
Mika Kananen
p. 050 594 6589
mika.kananen@finpec.fi 

Arctic Labor

+
Projektin nimi
Arctic Labor
Projektipäällikkö
Niko Finnilä
Alkaa / Päättyy
01.11.2016 / 31.10.2019

Auto2020 - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen

+
Projektin nimi
Auto2020 - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Auto2020- projektissa rakennamme uudet demo-oppimisympäristöt nykyautotekniikan opettamiseen. Projekti tukee vähähiilisten tuotteiden ja teknologioiden käyttöönottoa ja kehittää niihin liittyviä palveluita maakunnassa.

Projekti koostuu

 • selvitysvaiheesta, jolloin projektitiimi perehtyy erilaisiin oppimisympäristöihin, jotka liittyvät sähkö- ja hybridiajoneuvoihin, hitsaus- ja automaalaussimulaattoreihin, erilaisiin järjestelmiin ja laitteisiin sekä määrittelee hankinnat,
 • hankintavaiheesta, jolloin kilpailutetaan ja tehdään hankinnat sekä
 • käyttöönottovaiheesta, jolloin rakennetaan ja testataan demo-oppimisympäristöt.
Yhteistyökumppanit
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
puh 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

 

Diginä Duunissa

+
Projektin nimi
Diginä Duunissa
Projektipäällikkö
Anu Hultqvist
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa lisäämme, tehostamme ja monipuolistamme opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lisäämme opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista ja ohjausosaamista vastaamaan entistä paremmin tämän päivän opiskelijoiden erilaisia tarpeita sekä työelämän muuttuvia haasteita.

Projektin tuloksena

 • Oppimisen ja osaamisen todentaminen ja ohjaus toteutetaan digitaalisia laitteita ja sovelluksia hyödyntäen: eri toimijoiden roolit ovat selkeät sekä ohjauskeskusteluja toteutetaan mobiililaitteita, pelipedagogiikkaa ja virtuaalista työelämävalmennusta hyödyntäen
 • Työssäoppimisen ohjauksen kustannustehokkuus paranee
 • Työpaikkaohjaajakoulutuksessa käytetään monipuolisesti digitaalisia ja mobiilisovelluksia hyödyntävää materiaalia
 • Saadaan aikaan erilaisia pedagogisia toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja

OSAO on osatoteuttajana Turun kaupungin koordinoimassa projektissa. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anu Hultqvist
p. 040 640 2182
anu.hultqvist@osao.fi 

DigOsPe

+
Projektin nimi
DigOsPe
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Yhteistyökumppanit

Ennakkojakson hyvät käytänteet Valmaan

+
Projektin nimi
Ennakkojakson hyvät käytänteet Valmaan
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kokoamme oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-projektien tuottamat hyvät käytänteet ja mallit siten, että niitä voidaan hyödyntää laajasti. Mallit kootaan yhteen sähköiseksi julkaisuksi. Hyvät käytänteet ja mallit jalkautetaan oppisopimus- ja Valma-toimijoille syksyllä 2016.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
Puh 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

ENO - Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, hakeva ja tukeva toiminta

+
Projektin nimi
ENO - Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, hakeva ja tukeva toiminta
Alkaa / Päättyy
19.12.2014 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen –ohjelma kohdentuu 30-50-vuotiaille aikuisille vailla aiempaa koulutusta.

OSAOn hankkeessa motivoimme yhteistyöverkostojen kanssa kohderyhmään kuuluvia hakeutumaan itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin OSAOssa sekä suorittamaan tutkintoja. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti edistämme aikuisten edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edesauttamme kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen. Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena.

Hankkeessa kehitämme myös OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Yhteistyökumppanit

Erasmus liikkuvuushanke 2016-2017

+
Projektin nimi
Erasmus liikkuvuushanke 2016-2017
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.06.2016 / 31.05.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa edistämme sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.

Tavoitteenamme projektissa ovat mm. OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen, kansainvälisten vaihtoehtojen tarjoaminen opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen ja laadun parantaminen, OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuuden lisääntyminen. Lisäksi kehitetämme opiskelijanohjausta ulkomaanjakson aikana.

Projektissa toteutetaan 15 henkilöstöliikkuvuutta ja 110 opiskelijaliikkuvuuta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker

p 050 462 4708

katariina.walker@osao.fi 

ErTOP - Erityinen työelämäosaaja

+
Projektin nimi
ErTOP - Erityinen työelämäosaaja
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
16.12.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme työssäoppimisessa annettavaa erityistä tukea: työpaikan opastus, työpaikkaohjaajan tuki, opiskelijan tuki työssäoppimisen aikana, ryhmämuotoinen työssäoppiminen sekä erityinen tuki työllistymisvaiheessa.

Projektissa mallinnamme Kv-työssäoppimisen ja hyödynnämme verkostoyhteistyötä. Projektin tavoitteena on kehittää osaamisperusteista erityistä tukea ja osaamisperusteista mukauttamista, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi kehittämme toimintamalleja erilaisen opiskelijan kohtaamiseen; osaamista opettajille eli konsultointia, vertaistukea, vertaismentorointia tms. hyödyntäen mm. palveluntuottajina erityisammattioppilaitoksia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila
p. 050 561 3946

heli.laitila@osao.fi 

European Car Painting - Education and Motivation

+
Projektin nimi
European Car Painting - Education and Motivation
Alkaa / Päättyy
01.09.2015 / 01.09.2017
Yhteistyökumppanit

IVaLo - Innostunut VArastoLogistiikka Opiskelija

+
Projektin nimi
IVaLo - Innostunut VArastoLogistiikka Opiskelija
Projektipäällikkö
Ari Tolonen
Alkaa / Päättyy
08.06.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa luomme innostavan verkko-opetusympäristön, jossa varastoalan opiskelijat voivat opiskella ja harjoitella osittain itsenäisesti varastoalan keskeisiä osa-alueita. Verkko-opetusympäristössä huomioimme opiskelijan oppimispolun ja mahdollistamme oppimisen edistymisen seurannan sekä opiskelijan että opettajan näkökulmasta.

Projektin tavoitteena on

 • varastoalan opiskelijan henkilökohtaistamisprosessin hakeutumisvaiheen tehostaminen erilaisten tieto- ja viestintätekniikoita hyödyntäen
 • kehittää innostava oppimisympäristö, jossa on houkutteleva verkko-opetusmateriaali
 • kehittää varastoalalle yhtenäinen ammatillinen verkko-opetusmateriaali
 • antaa opieklijoille itselleen mahdollisuuden testata osaamistaan ennen tutkinnon tai tutkinnonosan suorittamista

OSAO on osatoteuttajana Työtehoseuran koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit

K2K Kaveri kaverille

+
Projektin nimi
K2K Kaveri kaverille
Projektipäällikkö
Leena Raitala
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Kolmivuotisessa K2K Kaveri kaverille -hankkeessa kokeilemme suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa uudenlaista toimintatapaa, jossa kouluyhteisöstä eläkkeelle siirtyneet toimivat keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden vapaaehtoisina tukihenkilöinä, ”kavereina”, ja uusien opettajien vapaaehtoisina tukihenkilöinä, ”mentoreina”. Saamme eläkkeelle siirtyneiden pitkän kokemuksen ja hiljaisen tiedon keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden hyväksi kahta kautta: itse opiskelijoita tukemalla ja mentoroimalla uusia opettajia uran alussa. Tukemalla opintojen loppuun saattamista tutkintoon asti ehkäisemme samalla syrjäytymistä työelämästä ja yhteiskunnasta ja tuemme opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tutkinnon suorittamisessa.

Opiskelijalle tuki on kiireetöntä vuorovaikutusta vapaaehtoisen kaverin kanssa oppituntien ulkopuolella opiskelijalle hankalissa asioissa kuten esimerkiksi yksinäisyys, alhainen itsetunto, rästitehtävien tekeminen, kaverisuhteet, vähäinen tuki kotoa, elämänhallinnan vaikeudet jne. Vapaaehtoisten tukihenkilöiden toiminta ei korvaa kouluyhteisön ohjauksen eikä opiskeluhuollon ammattilaisten työtä vaan täydentää sitä. Uuden opettajan ja vapaaehtoisen mentorin tapaamisissa vahvistetaan varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen ja huolen puheeksi ottamisen taitoja.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Asiantuntija Leena Raitala
Puh +358 40 141 5311
leena.raitala@osao.fi

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh +358 40 6618 123
anna-mari.saarela@osao.fi

Kam´oon China 8

+
Projektin nimi
Kam´oon China 8
Projektipäällikkö
Tuula Kangas-Kahma
Alkaa / Päättyy
21.05.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Kam´oon China 8-projektissa järjestämme ja kehitämme opiskelijoiden ja opettajien sekä muiden asiantuntijoiden vaihtojaksoja Kiinaan, lähinnä Shanghain alueelle.

Projektin tavoitteet

 • Ammatillisen osaamisen kehittäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä
 • Työelämän edellyttämän monikulttuurisen ja kansainvälisen osaamisen kehittäminen
 • Kansainvälisen työssäoppimisen laadun varmennuksen kehittäminen
 • Ammattititokilpailutoiminnan kehittäminen Kiinan ja Suomen välillä
 • Oppilaitosten kansainvälisen toiminnan kehittäminen


Oulun seudun ammattiopisto on osatoteuttajana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Lehtori Tuula Kangas-Kahma
p 050 317 4608
tuula.kangas-kahma@osao.fi

Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016

+
Projektin nimi
Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektista maksetamme korotettua koulutuskorvausta työnantajille, jotka työllistävät perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10.luokan) vuosina 2013-2016 päättäneen opiskelijan oppisopimuksella. Ehtona korotetun koulutuskorvauksen maksamiselle on, että opiskelijalle on tehty perusopetuksen päättämisvuonna sopimus oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen.

Yhteistyökumppanit

Kumppanuus ytimenä 3

+
Projektin nimi
Kumppanuus ytimenä 3
Projektipäällikkö
Kaisa Varis
Alkaa / Päättyy
22.12.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektin lähtökohtana on ammatillisen koulutuksen ja vientiteollisuusyritysten tiivis yhteistyö koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja laadun varmistuksessa.
Luomme projektissa OSAOn ja alueen yritysten strategisen ja toiminallisen yhteistyömallin. Malli sulautetaan toiminalliseksi osaksi OSEKKin johtamis- ja toimintajärjestelmää.

Projektissa lisäämme vientiteollisuuden tarpeita vastaavan koulutuksen vetovoimaisuutta koulututuksenjärjestäjien yhteistyöverkostossa. Verkostossa on mukana OSAO, Ammattiopisto Lappi, Vaasan ammattiopisto ja Winnova. Vakiinnutamme edeltävässä Kumppanuus ytimenä hankkeissa syntyneitä yhteistyömalleja ja laajennamme kumppanuusverkostoa.

Kehitämme projektissa tutkintojen valinnaisuutta ja tutkintopolkuajattelua (perustutkinto-ammattitutkinto-erikoisammattitutkinto) yhteistyössä yrityksen kanssa vastaamaan työelämän nopeisiin osaamistarpeisiin. Esimerkiksi opetuksen työturvallisuusosaamista kehitämme yhteistyössä
TTK, TEAM ja Eastman Oy:n kanssa työsuojeluosaajan opintopoluksi.

Lisäksi projektissa kehitämme työssäoppimisen tavoitteellisuutta, laadun osaamisen arviointia ja ohjausta hyödyntämällä ja soveltamalla Diginä duunissa-hankkeessa kehitettäviä malleja vientiteollisuuden työssäoppimismalleihin.

Kuvia
Yhteistyökumppanit

Laatusampo 3

+
Projektin nimi
Laatusampo 3
Projektipäällikkö
Sauli Alaruikka
Alkaa / Päättyy
03.12.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme koulutuksen järjestäjien toiminnan arviointi- ja palautejärjestelmää ja lisäämme opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien laadunhallintaan osallistamista ja kehitämme heihin liittyvää viestintää. Lisäksi projektin tavoitteena on saada näkemys ja yhteinen koonti (malliaihioita) Lean-ajattelun hyödyntämisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä.

Projektin tuloksena syntyy

 • kuvaukset kumppaneiden arviointijärjestelmistä ja parantamismekanismeista
 • toimintatapoja, miten opiskelijat, työelämä ja sidosryhmät osallistuvat tiiviimmin laadunhallintaan ja laadunhallinnan viestintätavat kehittyvät
 • näkemys ja malliaihioita, miten Lean-ajattelua voi hyödyntää

Projektin koordinaattorina toimii Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Kumppaneina projektia ovat toteuttamassa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Peräpohjolan Opisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelija Sauli Alaruikka
Puh 050 582 8899
sauli.alaruikka@osekk.fi

Let´s Go Further!

+
Projektin nimi
Let´s Go Further!
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Projektin tarkoituksena on OSAOn strategian mukaisesti edistää sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.
Projektin myötä vakiinnutamme OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjä, tarjoamme kansainvälisiä vaihtoehtoja (kv-TOP- ja opiskelijavaihtojaksot) opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, lisäämme ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen määrää ja parannamme niiden laatua sekä lisäämme OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuutta.

Projektissa toteutamme 36 liikkuvuusjaksoa asiantuntijoille ja 99 liikkuvuusjaksoa opiskelijoille.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker
Puh 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

 

NAO - Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015, hakeva ja tukeva toiminta

+
Projektin nimi
NAO - Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015, hakeva ja tukeva toiminta
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Osana nuorisotakuuta on vuonna 2013 käynnistynyt valtakunnallinen nuorten aikuisten osaamisohjelma 20–29-vuotiaille nuorille vailla aiempaa koulutusta.

OSAOn hankkeessa motivoimme yhteistyössä nuoria ohjaavien verkostojen kanssa kohderyhmään kuuluvia hakeutumaan itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin OSAOssa sekä suorittamaan tutkintoja. Tutkintojen suorittamisen kautta parannetaan nuorten työmarkkina-asemaa. Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena.

Projektissa kehitämme myös OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Yhteistyökumppanit

Oikeaan osuvaa ohjausta

+
Projektin nimi
Oikeaan osuvaa ohjausta
Alkaa / Päättyy
08.06.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa tavoitteenamme on hyödyntää aiemmissa projekteissa ja muuten ohjaukseen kehittettyjä hyviä käytäntöjä ja upottaa niitä oppilaitoksen normaalitoiminnan prosesseihin erityisesti hyvän ohjauksen kriteerin näkökulmasta. Projektin aikana 20 opinto-ohjaajaa käy hden viikon mittaisen työelämäjakson. Lisäksi projektissa toteutetamme yhden vuoden mittaisen työnohjausryhmän ja järjestetämme neljä seminaari/koulutuspäivää.

Projektin tuloksena

 • Kokonaisvaltainen ohjauksen tukipalvelukuvaus on tehty opiskeluhyvinvointi sisällyttäen
 • Päiviteyt ohjauksen prosessikuvaukset, työkalut ja toimintatavat ovat käytössä
 • Aiemmat erilliset hyvät käytännöt on sisällytetty rakenteisiin, ohjeistuksiin sekä normaaliin toimintaan
 • Suunnittele - toteuta - arvioi -paranna -kehä on käytössä ohjauksen kehittämisessä

OSAOn koordinoimassa projektissa ovat osatoteuttajina Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja kansainvälinen harjoitusyritystoiminta

+
Projektin nimi
OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja kansainvälinen harjoitusyritystoiminta
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
03.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Tässä kaksiosaisessa verkostoprojektissa jatkokehitämme ja koulutamme Opetushallituksen kansainvälisyysverkostoille internet-sivujen käyttöä sekä kehitämme harjoitusyritysten kansainvälistä yhteistyötä. Projektissa järjestämme EUROPEN-PEN Internationalin Members Meetingin Suomessa.

OSAOn koordinoimassa projektissa kumppaneina ovat Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Koulutuskeskus Salpaus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
Puh 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla - Sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja romaneille

+
Projektin nimi
Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla - Sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja romaneille
Projektipäällikkö
Arja Konttajärvi
Alkaa / Päättyy
01.04.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Kehitämme Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla projektissa sujuvampaa siirtymistä romaneille ja maahanmuuttajille perusopinnoista toiselle asteelle sekä hakeutumista toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. Kokeilemme opiskelijamentoritoimintaa tukemaan opintoja ja opiskelijaa.

Lisäksi kehitämme projektissa ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamista eri kulttuureista tulevien ohjauksessa.

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla on ESR-rahoiteinen projekti, jota koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak. Siinä ovat mukana Diakin lisäksi, Oulun Diakoniaopisto (ODO) ja Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). Teemme tiivistä yhteistyötä alueen maahanmuuttaja- ja romanijärjestöjen sekä -yhteisöjen kanssa.

 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Tuntiopettaja Arja Konttajärvi
p. 050 3174 639
arja.konttajarvi@osao.fi

 

OpinTorin Digiloikka

+
Projektin nimi
OpinTorin Digiloikka
Projektipäällikkö
Kaija Paavola
Alkaa / Päättyy
01.04.2016 / 28.02.2019
Tavoitekuvaus

OpinTorin digiloikan tavoitteena on luoda Oulun alueen keskeisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa yhteinen ohjauksen palvelumalli aikuisopintojen hakeutumisvaiheeseen. Palvelumalli suunnitellaan sähköiselle alustalle ja sitä testataan, kehitetään sekä pilotoidaan hankkeen edetessä. Alustalla tarjotaan monikanavaista verkko-ohjausta ja -neuvontaa, minkä lisäksi asiakkaat saavat halutessaan myös perinteistä henkilökohtaista ohjausta. OpinTorin digiloikan ohjaus- ja neuvontapalvelut on suunnattu yksityisille henkilöille, työyhteisöille ja erilaisille verkostoille.

OpinTorin digiloikka tukee elinikäisen oppimisen periaatetta ja parantaa digitalisoinnin kautta ohjauspalvelujen alueellista saavutettavuutta. Projekti edistää myös Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja kehittää ohjauskulttuuria sekä -osaamista ohjaushenkilöstölle tarjottavien valmennusten kautta.

Projektin päätoteuttajana on Oulun Aikuiskoulutuskeskus. Muina toteuttajina projektissa ovat Ammattiopisto Luovi, Oulun seudun ammattiopisto ja PSK-Aikuisopisto.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Ohjausasiantuntija, lehtori Kaija Paavola
p. 050 317 4731
kaija.paavola@osao.fi 

OppisopimusMylly - Vettä myllyyn

+
Projektin nimi
OppisopimusMylly - Vettä myllyyn
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
28.04.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa hankitaan uusia oppisopimustyöpaikkoja (piilo- ja kapea-alaisia työpaikkoja) nuorille alle 25-vuotiaille, vailla perusopetuksen oppimäärän jälkeistä tutkintoa oleville. Myllytämme kenttää ja teemme vahvaa yhteistyötä Yrittäjäjärjestöjen, TE-toimistojen ja työnantajien kanssa. Tarkoituksena on kartoittaa yritykset, joiden työtehtävät ovat kapea-alaiset suhteessa koko tutkinnon perusteisiin. Tarkoitus on tuottaa innovatiivisia uusia oppimispolkuja nuorille. Tarkoitus on, että nuoret aloittavat oppisopimuskoulutuksen esim. tutkinnon osittain ja jopa suorittaen koko tutkinnon.

OSAO on osatoteuttajana Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
kati.paakkonen@osao.fi

Opsodiili Pohjoinen

+
Projektin nimi
Opsodiili Pohjoinen
Projektipäällikkö
Terhi Halonen
Alkaa / Päättyy
01.05.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektin päätavoitteet ovat:

 1. Lisätä oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ensisijaisesti yritysten keskuudessa.
 2. Kehittää oppisopimuskoulutuksen tiedotusta työnantajille sekä etsiä uusia innovatiivisia ja tehokkaita viestinnän kanavia. Yrityksille kohdentuvaa tiedotusta kehitetään selkeäksi, aktiiviseksi ja asiakaslähtöiseksi.
 3. Oppisopimuskoulutuksesta tiedottamista kehitetään myös muille sidosryhmille kuten peruskouluille, työpajoille, TE-toimistoille ja sosiaalitoimelle.
 4. Kehittää oppisopimustoimijoiden osaamista mm. yritysten rajapinnassa toimimisessa, viestinnässä ja asiakaskuuntelussa.
 5. Selvittää yritysten työvoima- ja osaamistarpeita sekä etsiä nuorille soveltuvia työpaikkoja.

Opsodiili Pohjoinen –projektin toteuttavat seuraavat oppilaitokset:

 • Oulun seudun ammattiopisto, Oppisopimusyksikkö
 • Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Kainuun ammattiopisto Oppisopimuspalvelut
 • Lapin oppisopimuskeskus
 • Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Oppisopimustoimisto

Projekti on osa valtakunnallista Opsodiili-hankekokonaisuutta, johon kuuluu koordinaatiohanke ja neljä suuraluehanketta. Hankkeiden tavoitteena on parantaa valtakunnallisesti oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta, innostaa nuoria oppisopimuskoulutukseen, kehittää oppisopimustoiminnan yhteiset toimintamallit sekä panostaa asiakaslähtöiseen viestintään.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Terhi Halonen
Puh 040 141 5321
terhi.halonen@osao.fi

Osaaja diggaa

+
Projektin nimi
Osaaja diggaa
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

OSAO on osatoteuttajana Saimaan ammattiopisto Sampon koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit

Osaava Verso VI

+
Projektin nimi
Osaava Verso VI
Projektipäällikkö
Seija Lehto
Alkaa / Päättyy
01.09.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme ammatillisten opettajien osaamista sekä mallinnamme koulutuksen järjestäjän strategiaan kytkeytyvän ammatillisen opettajien osaamisen kehitämisen. Lisäksi lisäämme projektissa ammatillisten opettajien tietoyhteiskuntaosaamista. 

Projektissa kokoamme yhteen ja julkaisemme tämän ja aiempien Osaava Verso-projektien tulokset.

Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Seija Lehto
p. 050 570 9733
seija.lehto@osao.fi

Pipo 2 - Menolippu työelämään

+
Projektin nimi
Pipo 2 - Menolippu työelämään
Projektipäällikkö
Antti Vainiokangas
Alkaa / Päättyy
01.02.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistämme nuorten siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään. Parannamme nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymistä muun muassa yrittäjyyskasvatuksen ja uraohjauksen avulla sekä tuomme työllistymisajattelun vahvemmin ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi hankkeessa kehitämme hankkeen toiminta-alueen kuntien, OSAOn Kempeleen yksikön ja yrittäjien välistä yhteistyötä nuorten työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille. Parannamme yrittäjien tietoisuutta julkisista koulutuksen ja rekrytoinnin palveluista. Tavoitteenamme on myös lisätä oppilaitoksen ja yritysten välistä vuorovaikutusta.

Toimenpiteet

 • ammatillisessa koulutuksessa oleville
  • otamme käyttöön ammattiopistossa hopsiin sisältyvän opiskelijoiden työllistymissuunnitelman
  • luomme sosiaalisen median työvälineillä CV:n (blogit → kuvat, tekstit, videot), jolla opiskelijan osaaminen on helposti työnantajan todennettavissa
  • lisäämme työelämäläheisyyttä mm. työpaikka- ja työnantajavierailuilla
  • tuemme jo opintojen aikaista työssäkäyntiä, jotta nuoret saisivat tärkeää työkokemusta ja työelämäkontakteja
  • opiskelijat perustavat 15 harjoitusyritystä ja kolme yritystä
 • valmistuneille opiskelijoille
  • tarjoamme uraohjausta
  • etsimme yhteistyössä nuoren ja kunnan työntekijän kanssa piilotyöpaikkoja sekä annamme työhönvalmennusta
  • kehitämme ja levitämme yhdessä työllistymisinnovaatioita hankealueen kuntien toimijoiden kesken
 • yrityksille
  • lisäämme yrittäjien tietoa ammatillisesta koulutuksesta
  • mahdollistamme yksittäisten opiskelijoiden opintosuunnitelman muokkaamisen paremmin yrityksen tarpeita vastaaviksi
  • luomme ammattiopistosta yrityksille potentiaalisen rekrytointikanavan
  • välitämme tietoa julkisista rekrytoinnin tukipalveluista

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat OSAOn Kempeleen yksikön opiskelijat ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet alle 30-vuotiaat nuoret Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueella sekä alueen yritykset. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat ammatillisen koulutuksen opettajat, yksityiset ja julkiset työnantajat, nuorten ohjaushenkilöstö sekä alueen muut työttömät työnhakijat.

Yhteydenottolomake

Liminkalainen, kempeleläinen, tyrnäväläinen, lumijokinen tai hailuotolainen ammattiin valmistunut tai valmistumassa oleva nuori: Klikkaa tätä, jos haluat että otamme sinuun yhteyttä auttaaksemme sinua saamaan työtä, työssäoppimispaikkaa, työkokeilupaikkaa tai kesätyöpaikkaa.   

Hankeblogi: Nuorta voimaa Kalajoella ja ...kuin sieniä sateella

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Antti Vainiokangas

Puh. 040 141 5150

antti.vainiokangas (at) osao.fi

Projektikoordinaattori Liisa Ruonala

Puh. 040 668 3091

liisa.ruonala (at) osao.fi

Projektikoordinaattori Miia Sankilampi
miia.sankilampi (at) osao.fi 

Hanke Facebookissa

 

Ravinne- ja energiatehokas maatila

+
Projektin nimi
Ravinne- ja energiatehokas maatila
Alkaa / Päättyy
09.02.2016 / 30.06.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa luomme ravinne- ja energiatehokasta maataloutta edistävän oppilaitosten verkoston. Opetusmaatilat muodostavat eri puolilla maata toimivan mallitilojen verkoston. Projektissa on mukana kahdekan opetusmaatilaa.

Projektissa

 • rakennamme verkostossa yhteisen toimintamallin
 • tuotamme virtuaalisen oppimisympäristön
 • jaamme osaamista
 • toteutamme opiskelija- ja opettajavaihtoa

Hyödynnämme ja levitämme projektissa käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden tuottamaa materiaalia sekä tuotamme uutta oppimateriaalia opetusmaatiloilta. Opiskelijat ovat oleellisessa roolissa materiaalin keräämisessä ja hyödyntämisessä käytännön työhön.

OSAO on osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa projektissa. OSAO osallistuu hankkeessa energiatehokkuuden mittaamisen sekä viesiensuojelun ja ravinnepäästöjen teemoihin. Projektin rahoittajana on maa- ja metsätalousministeriö.

Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Kirsti Joki-Tokola
p. 040 648 3861
kirsti.joki-tokola@osao.fi 

Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa

+
Projektin nimi
Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa
Projektipäällikkö
Maarit Kopakka
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa kehittämme henkilökohtaistamisen toimintatapoja ja -malleja, jotka mahdollistavat erilaisille oppijoille yksilöllisiä opintopolkuja sekä joustavia ja oikea-aikaisia koulutuksellisia siirtymiä. Nämä toimintatavat ja -mallit ennaltaehkäisevät koulutuksen keskeyttämistä ja tukevat työllistymistä.

OSAOssa kehitämme erityisesti toimintamallin sujuvien siirtymien toteutumiseen

 • koulutusalalta toiselle
 • valmentavaan koulutukseen
 • valmentavasta koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen
 • erilaisten koulutusmuotojen välillä
 • koulutuksenjärjestäjien välillä

Valma-koulutusta kehittämme vastaamaan erilaisiin erityistukitarpeisiin verkostoituneena ja joustavana palvelutoimintona.

Projektissa kehittämme lisäksi ohjausmenetelmiä erilaisten oppijoiden ohjaukseen sekä tilanteisiin, joissa opiskelijan runsaat poissaolot vaikeuttavat opintojen etenemistä, opiskelijan elämänhallinnan ongelmat ovat kasvaneet tai opiskelijan opiskelukykyisyys on laskenut.

Projektissa pilotoimme ns. ELMA -ryhmää niiden nuorten kohdalla, joilla on jatkuvia poissaoloja ja myöhästymisiä sekä elämänhallinnallisia haasteita.

Projekti vahvistaa opettajien valmiuksia toimia opiskelijoiden ohjaajina ja valmentajina. Projektissa järjestetämme koulutusta erilaisista ohjausmenetelmistä, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä henkilökohtaistamisen toimintatavoista.

OSAO on osatoteuttajana Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän koordinoimassa projektissa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Maarit Kopakka

Puh 040 668 2884

maarit.kopakka@osao.fi

 

Projektisuunnittelija Paula Törmänen

Puh 050 594 1926

paula.tormanen@osao.fi

TAITAVA - Tulevaisuuden osaajat

+
Projektin nimi
TAITAVA - Tulevaisuuden osaajat
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
01.03.2016 / 31.08.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa luomme valtakunnallisen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen mallin eri koulutuksenjärjestäjien kesken. Mallilla tavoitellaan uudenlaista tapaa järjestää ammatillisia opintoja vastaamaan opintonsa keskeyttäneiden, ilman koulutuspaikkaa olevien nuorisotakuun kohderyhmään kuuluvien nuorten tarpeisiin sekä lisätä uudenlaista osaamisen kerryttämistä ja syventämistä toisella asteella. Kehitämme toimintamallia tiivissä yhteistyössä eri alueiden Ohjaamoiden kanssa.

OSAO on osatoteuttajana Helsingin kaupungin koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Heli Laitila
Puh 050 561 3946
heli.laitila@osao.fi

TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä

+
Projektin nimi
TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä
Projektipäällikkö
Anu Hultqvist
Alkaa / Päättyy
01.02.2016 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme ammatillisten oppilaitosten työllistymistä edistävää ohjaus- ja tukimallia entistä tavoitteellisemmaksi. Kehitettävässä toimintamallissa edistämme ammatillista perustutkintoa suorittavien erityistä tukea tarvitsevien nuorten yksillöllisiä työllistymispolkuja hyödyntämällä ohjaus- ja tukimallia sekä työssäoppimista. Teemme opiskelijan työllistymisen suunnittelun aiempaa näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi osaksi opintoja. Suunnitteluun osallistuvat kaikki nuoren kanssa toimivat tahot. 


Sisällytämme työllistymisen ohjaus- ja tukimalliin myös työpaikkojen ja soveltuvien työtehtävien etsimisen erityistä tukea tarviseville nuorille oppilaitoksen jatkuvana ja ennakoivana toimintana sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että työllistymisen tavoitteet huomioiden.

Projektissa päivitämme lisäksi alueellisen yhteistyön ja Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun mallin.  

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman projektin päätoteuttajana on Ammattiopisto Luovi. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anu Hultqvist
p. 040 640 2182
anu.hultqvist@osao.fi 

TEPPO - Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle

+
Projektin nimi
TEPPO - Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

OSAO on osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit

Turvallisuussimulaatiot virtuaalisessa oppimisympäristössä

+
Projektin nimi
Turvallisuussimulaatiot virtuaalisessa oppimisympäristössä
Projektipäällikkö
Maarit Hiltunen
Alkaa / Päättyy
03.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Toteutamme projektissa Kouluturvaa 3D:stä projektissa laadittuun Haukiputaan virtuaaliseen 3D-oppilaitokseen eri alojen työturvallisuuteen liittyvien simulaatioiden ideoinnit ja käsikirjoitukset. Simulaatiot liittyvät ko. ammatissa ja ammatillisessa koulutuksessa esiintyviin vaaran paikkoihin. Toteutusvaihe sisältää mallintamista ja simulaation toiminnallista ohjelmointia.


Projektin tuloksena

 • syntyy Haukiputaan 3D-kouluun turvallisuuteen liittyvä pelillinen simulaatio, joka on kaikille avoin oppimisympäristö
 • Haukiputaan ja Limingan yksiköissä voidaan 3D-koulussa tehdä erilaisia turvallisuuteen liittyviä harjoituksia
 • uudenlaisessa oppimisympäristössä on mahdollisuus soveltaa tiimioppimista ja tehdä yhteistyötä eri yksiköiden, oppilaitosten ja Oulun alueen yritysten kanssa
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Lehtori Maarit Hiltunen

maarit.hiltunen@osao.fi

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016

+
Projektin nimi
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016
Alkaa / Päättyy
30.09.2016 / 31.12.2017
Yhteistyökumppanit

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016

+
Projektin nimi
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016
Alkaa / Päättyy
01.12.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

1) Koulutuksen järjestäjien osaamisen lisääminen maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen liittyen (ohjaus- ja monikulttuuriosaaminen).
2) Testata ja luoda malleja maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen
3) Kehittää edelleen aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
4) Testata erilaisia ryhmä/yksilöohjauksen menetelmiä
5) Tukea työelämää jalostamalla työpaikkakouluttaja –koulutusta
7. Rakentaa toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto alueellisesti kohderyhmäkohtainen tiedottaminen; työnantajat, opiskelijat ja sidosryhmät
8. Vertaisoppiminen

Yhteistyökumppanit

TUTKEOPE2015

+
Projektin nimi
TUTKEOPE2015
Projektipäällikkö
Seija Lehto
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa avaamme opettajan oppimisprosessin tutken toimeenpanossa niin, että se merkitsevästi tukee opiskelijan osaamisperusteista opetusta ja ohjausta, opiskelijan yksilöllisen ja joustavan opintopolun mahdollistumista sekä työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistämistä. Projektissa selvitämme, määritämme ja edistämme uudenlaista opettajuutta sekä edistämme yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamista ammatillisessa oppilaitoksessa. Tavoitteena on myös edistää yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamista ammatillisessa oppilaitoksessa.

Projektin tuloksena

 • avaamme opettajan oppimisprosessin tutken edellyttämien keskeisten muutosten ja toimintojen näkökulmasta
 • määritellään uudistuva opettajuus ja opettajan työtehtävät koko laajuudessaan siten, että ne vastaavat osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen toteutumista
 • toimintatutkimuksella saadaan esiin havaintoja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisesta
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Seija Lehto

seija.lehto@osao.fi

Työ tekijäänsä kiittää

+
Projektin nimi
Työ tekijäänsä kiittää
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
27.01.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa selvitämme, määrittelemme ja testataamme malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen metsäalalla (metsäkoneenkuljettaja), logistiikka-alalla ja kone- ja metallialalla. Projektin tavoitteena on joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisinpäin.

Opinto-ohjaajat ovat mukana kehitystyössä oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistämisessä. Opojen työelämäpäivät parantavat opojen työelämätuntemusta erityisesti näiltä aloilta. Opojen työelämätuntemus edistää opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ohjausta, neuvonta ja tukea. Opetus-, ohjaus-, tukipalvelu- ja oppisopimushenkilöstö toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Projektissa tutustutaan eri teknologioihin, laitteisiin ja ohjelmistoihin ja jatkojalostetaan niitä eri aloille (esimerkiksi metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa JohnDeeren TimberSkills - oppimisympäristön hyödyntäminen, logistiikan mobiiliopetusjärjestelmät) sekä hyödynnetään etäohjausta (esimerkiksi kameroiden käyttö ajoneuvojen ja työkoneiden käytössä, muiden laitteiden hyödyntäminen).

OSAO toimii osatoteuttajana Päijät-Hämeen koulutuskonsernin koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta

+
Projektin nimi
Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta
Projektipäällikkö
Antti Puotiniemi
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistämme opiskelun ja urheilun yhdistämistä OSAOssa.

Opetusjärjestelyt

Urheilupainotteisesti opiskelevat urheilijat voivat opiskella mitä tahansa koulutusalaa ja suorittaa minkä tahansa Oulun seudun ammattiopistossa opetettavan perustutkinnon. He suorittavat kaikki koulutusalaansa kuuluvat tutkinnon osat. Urheiluvalmennustunteja voi halutessaan hyödyntää vapaasti valittavissa tutkinnon osissa ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisissa lisäosissa.

Urheilijalle laaditaan aina henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Suunnitelmassa urheiluvalmennustunnit lasketaan osaksi tutkintoon kuuluvia opintoja. Koulutusaika mitoitetaan tarvittaessa yksilöllisesti.

Urheilijan opetus toteutetaan tavanomaiseen tapaan, mutta tarvittaessa voidaan soveltaa myös monimuotoisia opetus- ja opiskelumenetelmiä harjoitus- ja kilpailumatkojen aiheuttamien poissaolojen vaikutuksen vähentämiseksi oppimistuloksiin.

Urheiluvalmennus

Urheilijoilla on mahdollisuus käyttää urheiluvalmentautumiseen kouluaikaa neljänä aamuna viikossa. Valmennustunneilla harjoittelu tapahtuu yhteisissä harjoituksissa Oulu seutu-urheiluakatemian jäsenoppilaitoksissa opiskelevien urheilijoiden kanssa, lajiliiton hyväksymien valmentajien johdolla tai vaihtoehtoisesti paikallisen seuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella, jolloin valmennuksesta vastaa urheiluseura. Oulu seutu-urheiluakatemiaan valittu urheilija on samalla myös oikeutettu käyttämään sen etuja.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Liikuntakoordinaattori Antti Puotiniemi
Puh 050 381 6911
antti.puotiniemi@osao.fi

Lehtori Antti Hara
Puh 050 317 4623
antti.hara@osao.fi

Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta 2017

+
Projektin nimi
Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta 2017
Projektipäällikkö
Antti Puotiniemi
Alkaa / Päättyy
24.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa edistämme opiskelun ja urheilun yhdistämistä OSAOssa.

Opetusjärjestelyt

OSAOssa urhelijoiden on mahdollista opiskella kaikilla OSAOn koulutusaloilla ja perustutkinnoissa. Urhelijat suorittavat kaikki koulutusalaansa kuuluvat tutkinnon osat. Urheiluvalmennustunteja he voivat halutessaan hyödyntää vapaasti valittavissa tutkinnon osissa ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisissa lisäosissa.

Urheilijalle laadimme aina henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Suunnitelmassa urheiluvalmennustunnit lasketaan osaksi tutkintoon kuuluvia opintoja. Tutkinnonsuoritusaika mitoitetaan tarvittaessa yksilöllisesti.

Urheilijan opetus toteutetaan tavanomaiseen tapaan, mutta tarvittaessa sovelletaan monimuotoisia opetus- ja opiskelumenetelmiä harjoitus- ja kilpailumatkojen aiheuttamien poissaolojen vaikutuksen vähentämiseksi oppimistuloksiin.

Urheiluvalmennus

Urheilijoilla on mahdollisuus käyttää urheiluvalmentautumiseen opiskeluaikaa neljänä aamuna viikossa. Valmennustunneilla harjoittelu tapahtuu yhteisissä harjoituksissa Ouluseutu urheiluakatemian jäsenoppilaitoksissa opiskelevien urheilijoiden kanssa, lajiliiton hyväksymien valmentajien johdolla tai vaihtoehtoisesti paikallisen seuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella, jolloin valmennuksesta vastaa urheiluseura. Ouluseutu urheiluakatemiaan valittu urheilija on samalla myös oikeutettu käyttämään sen etuja.

Yhteistyökumppanit

VALTE - Valmiina työelämään!

+
Projektin nimi
VALTE - Valmiina työelämään!
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
01.11.2015 / 31.10.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa valmennamme työelämään valmistuvia opiskelijoita ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuus ja merkitys sekä pohtimaan sen kehittämiskeinoja. Projektissa vaikutamme opiskelijoiden asenteisiin, jotta he suhtautuvat myönteisesti työhyvinvoinnin ajatusmaailmaan, työhyvinvointikulttuurin luomiseen ja kehittämiseen siirryttyään työelämään. Tällä tavoitellaan työelämän laadun paranemista ja uuden työhyvinvointikulttuurin luomista työpaikoille. Mitä useampi henkilö tiedostaa työhyvinvoinnin, sitä paremmin se leviää työpaikoille ja saa aikaan myönteisiä vaikutuksia.

Projektin tuloksena työelämään valmistuvien opiskelijoiden tietoisuus ja ymmärrys lisääntyy työhyvinvoinnin kokonaisuudesta ja sen osa-alueista, työhyvinvointia edistävistä keinoista ja työhyvinvoinnin merkityksestä ja vaikutuksesta. Työelämän laatu ja tuottavuus paranevat vähitellen, sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ja niistä aiheutuvat kustannukset vähenevät, työssä jatkamisen mahdollisuudet lisääntyvät ja työkyky kohenee, kun sitä tukevat toiminnot ovat käytössä.Projektin tulokset heijastuvat myös työpaikkojen vahvistumisena, hyvinvointina ja vetovoimaisuutena.

OSAO on osatoteuttajana Turun yliopiston koordinoimassa projektissa. Projektin ESR-rahoituksen on myöntänyt Sosiaali- ja terveysministeriö.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Heli Laitila

heli.laitila@osao.fi

Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen koordinointi

+
Projektin nimi
Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen koordinointi
Projektipäällikkö
Marja Veikkola
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH) ovat käynnistäneet kolme koulutuskokeilua, joiden kautta kehitetään välinehuoltoalaan, ensihoitoon ja hyvinvointiteknologiaan suuntautunutta koulutusta.
Koulutuskokeilujen tavoitteena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja palvelurakenteen muutoksiin ja muutosten edellyttämiin uusiin osaamistarpeisiin sekä ottaa huomioon myös tulevaisuuden osaamistarpeet, erityisesti teknologinen kehitys ja robotisaatio.

Opetushallitus on myöntänyt Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle valtionavustusta kokeilujen koordinointiin. Tehtävämme on avustaa Opetushallitusta kokeilujen organisoimisessa, tukea ja avustaa koulutuksen järjestäjien verkostoitumista ja yhteistyötä ja vastata koulutuskokeilujen raportoinnin yhteenvedosta sekä tiedottamisesta.

Kokeiltavat tutkinnot

Opetushallitus on hyväksynyt 27.6.2014 kokeiluja ohjaavan kokeiluohjelman ja tarkistanut sen 13.5.2015 TUTKE-lainsäädännön mukaiseksi 1.8.2015 alkaen. Kokeilut toteutetaan seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa ja niiden osaamisaloilla:

 1. Välinehuoltoalan perustutkinto, tutkintonimike välinehuoltaja (perustutkintokokeilu sosiaali- terveys ja liikunta-alalla)
 2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, tutkintonimike ensihoitaja (pt) tai ensihoitaja, perustaso (osaamisalakokeilu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla). Tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä. Tutkinnon perusteita muutetaan kokeiluohjelmassa niin, että tutkintoa on mahdollista painottaa nykyistä enemmän ensihoito-osaamiseen.
 3. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, tutkintonimike hyvinvointiteknologia-asentaja
  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, tutkintonimike turvalaiteasentaja
  Kone- ja metallialan perustutkinto, tutkintonimike hyvinvointilaiteasentaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt koulutuksen järjestäjille (yht. 12) kokeiluluvan koulutusten järjestämiseen. Koulutuksen järjestäjät käynnistävät koulutuskokeilut joustavasti syksystä 2014 alkaen. Kokeilukoulutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2019.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

Koulutuskokeilujen koordinaattori Marja Veikkola
Puh 050 0776065
marja.veikkola@osao.fi

Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

+
Projektin nimi
Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa
Projektipäällikkö
Tiina Kuokka
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 30.04.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa nostamme alueen osaamistason vastaamaan suurhankkeiden tarpeita. Laadimme toimintamallin surhankkeita varten ja järjestämme yhteisiä kursseja ja koostamme materiaalia. Projektissa kartoitamme lisäksi kouluttajaresurssit ja luomme verkostolle yhteisen koulutustarjottimen.

OSAO on osatoteuttajana Centria ammattikorkeakoulu Oy:n koordinoimassa projektissa. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Aikuiskoulutuspäällikkö Tiina Kuokka
tiina.kuokka@osao.fi

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

+
Projektin nimi
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Projektipäällikkö
Anu Pokela
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa tavoittemme on integroida yrittäjyyskasvatus osaksi koulutusta jokaisella kouluasteella, perusasteelta korkea-asteelle. Tavoitteeseen pääsemme ottamalla yhdessä suunnitellut yrittäjyyskasvatuksen painotukset osaksi koulutusorganisaatioiden opetussuunnitelmia.

Projektin päätoteuttajana on Oulun Yliopisto, Oulun Eteläinen instituutti. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anu Pokela

anu.pokela@osao.fi