OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO Edu Oy / Korttikoulutukset
Korttikoulutukset

OSAO EDU Oy järjestää työelämässä vaadittavia lakisääteisiä korttikoulutuksia sekä niihin liittyviä testejä. 

Alkoholijuomien anniskelupassi

+

Puuttuuko sinulta anniskelupassi? Vastaava hoitaja ja hänen sijaisensa ovat anniskeluluvan haltijan ohella velvollisia huolehtimaan siitä, että anniskelupaikassa noudatetaan alkoholilain säännöksiä.
Tarvitset todistuksen työskennellessäsi ravintolassa anniskelutehtävissä.

Koulutuksen tavoite
Testin tarkoituksena on arvioida henkilön alkolilainsäädännön osaamisen riittävyys ja saada alkoholilain 21 b §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettu todistus (anniskelupassi) siitä, että hän hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka tarvitsevat anniskelupassia.

Ajankohta
Koulutuksen testipäivät löydät osoitteesta www.osao.fi/koulutuskalenteri

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:
•Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu.

Hinta
Koulutuksen hinta on 110 € (sis. alv 24 %). Alkoholijuomien annistelu -testi ilman koulutusta 40 € (sis. alv 24 %). 

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Ensiapukurssi EA 1®

+

Koulutuksen tavoite

EA1-koulutus antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. 

Koulutuksen sisältö

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
- Tajuttomalle annettava ensiapu
- Peruselvytys
- Vierasesine hengitysteissä
- Verenkierron häiriötila (sokki)
Haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Nivelvammat ja murtumat
Myrkytykset

Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta.

Koulutuksen kesto
16 tuntia

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 OULU

Hinta
Koulutuksen hinta on 124 € (sis. alv 24 %).

Ensiapukurssi EA 2®

+

Sisältö
Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu:
- Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
o sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
- tajuttomalle annettava ensiapu
- verenkierron häiriötila (sokki)
- vierasesine hengitysteissä
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
- Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
- Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
- Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat

Vammojen ensiapu
- Murtumat
- Nivel- sekä pehmytosavammat
- Rasitus- ja lihasvammat
Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Koulutuksen kesto
16 tuntia

Koulutuspaikka
Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Hinta
Koulutuksen hinta on 124 € (sis. alv 24 %).

Hygieniapassi

+

Hygieniapassia tarvitset, kun työskentelet elintarvikehuoneistossa, käsittelet pakkaamattomia elintarvikkeita tai käsittelet helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassista on hyötyä myös vapaa-ajan harrastuksissa, esim. kahvituksia järjestäville, kesä- tai muun sesonkityön hakijalle.

Koulutuksen tavoite
Koulutuksessa kerrataan elintarvikehygienian keskeisiä alueita mm. mikrobeja ja niiden elinehtoja, ruokamyrkytyksiä, elintarvikelainsäädäntöä ja omavalvontaa.

Kohderyhmä
Elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi). Osaamistodistuksen voi saada suorittamalla hyväksytysti Eviran hygieniaosaamistestin.

Koulutuspäivät
Katso seuraavat koulutuspäivät osoitteesta www.osao.fi/koulutuskalenteri

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:
Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi.
Taivalkosken yksikkö, Opintie 3, 93400 Taivalkoski.

Hinta
Koulutuksen hinta on 110 € (sis. alv 24 %). Hygieniatesti ilman koulutusta 35 € (sis. alv 24 %). Kurssimaksu laskutetaan.

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Hätäensiapu

+

Sisältö
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
- Tajuttomalle annettava ensiapu
- Peruselvytys
- Vierasesine hengitysteissä
- Verenkierron häiriötila (sokki)
Haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset
Palovammat

Koulutuksen kesto
8 tuntia

Koulutuspaikka
Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Hinta
Koulutuksen hinta on 87 € (sis. alv 24 %).

Ikärajapassi

+

Sivuja päivitetään

Järjestyksenvalvojan peruskurssi

+

Oletko kiinnostunut toimimaan järjestyksenvalvojana yleisötilaisuuksissa tai yleisissä kokouksissa? Järjestyksenvalvoja ylläpitää toimialueensa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia.

Kohderyhmä
Järjestyksenvalvojan tehtävistä kiinnostuneet, 18 vuotta täyttäneet henkilöt.

Ajankohta
Koulutuksen laajuus on 40 tuntia. Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
Koulutus toteutetaan sisäasiainministeriön vahvistaman sisällön ja tuntijaon sekä koulutusmateriaalin mukaisesti. Koulutuksessa käsitellään mm.
•järjestyksenvalvonnan yleisiä periaatteita
•järjestyksenvalvojan tehtäviä
•turvallisuussuunnittelua
•hätäensiapua

Koulutukseen sisältyy kirjallinen loppukoe.

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Hinta
160 € / osallistuja (sis. alv 24%)

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

+

Kohderyhmä
Järjestyksenvalvojakortin haltijat, joilla määräaikaisen kortin voimassaoloaika on päättymässä. Suoritetusta koulutuksesta saadulla todistuksella voit anoa uutta viiden vuoden hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi. Kertauskoulutus tulee olla suoritettuna ennen kuin edellisen kortin voimassaoloaika päättyy.

Ajankohta
Koulutuksen laajuus on kahdeksan tuntia ja se toteutetaan sisäasiainministeriön vahvistaman sisällön ja tuntijaon sekä koulutusmateriaalin mukaisesti. Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
•yleisötilaisuudet
•järjestyksenpito sekä
•järjestyksenvalvojana toimiminen

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka.

Hinta
100 € / osallistuja (sis. alv 24%)

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Liikennetraktoriyrittäjäkoulutus

+

Liikennetraktorilla korvausta vastaan tiellä suoritettava tavarankuljetus on luvanvaraista. Koulutuksen tavoitteena on antaa riittävä ammattitaito ja tieto luvanvaraisesta tavarankuljetuksesta tiellä.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat liikennetraktoriluvan.

Ajankohta
Seuraa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutus kestää yhteensä 40 tuntia. Koulutuspäivät alkavat klo 8.15 ja päättyvät aiheesta riippuen noin klo 15.30. Koulutuksessa on läsnäolovelvollisuus, sallittu poissaolomäärä on 15 prosenttia kurssin asetuksen mukaisesta tuntimäärästä. Muutokset mahdollisia.

Koulutuksen sisältö
Koulutus sisältää mm. seuraavia aiheita:
• Yrityksen perustaminen
• Tavaraliikennelaki ja -asetus
• Kirjanpidon ja taloushallinnon perusteet,
• Käytännön kirjanpidon järjestäminen
• Työsopimuslaki, ajo- ja lepoaika-asetus
• Ajoneuvojen teknisiä vaatimuksia
• Ajoneuvojen kustannuslaskenta
• Ajoneuvovero ja polttoainevero
• Ajopiirturi
• Kuormakori ja kuorman varmistaminen
• Ylikuormausmaksut, ajoneuvojen rekisteröinti

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Koulutuksen hinta on 837 € (sis. alv 24 %). Hintaan sisältyy opetuksen lisäksi koulutusmateriaali ja lounas oppilaitoksen ravintolassa.

Yrittäjäkoe
Liikennetraktoriyrittäjäkoulutus sisältää yrittäjäkokeen. Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi) järjestää yrittäjäkokeen Kaukovainion liiketalouden yksikön tiloissa. Kokeen hinta on 120 €/koekerta sekä todistusmaksu 42 €.

Liikennetraktoriluvan myöntäminen
Liikennetraktoriluvan myöntää hakijalle ELY-keskus. Liikennetraktorilupa on mahdollista myöntää uudelle hakijalle, joka on oikeustoimikelpoinen, hyvämaineinen, vakavarainen ja saanut ammattitaidosta Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) myöntävän todistuksen. Hän on suorittanut Tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja/tai läpäissyt koulutukseen sisältyvän yrittäjäkokeen hyväksytysti.

Yhteistyökumppanit
Liikennetraktoriyrittäjäkoulutus järjestetään yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) kanssa.

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Osallistujat valitaan koulutukseen hakemusten saapumisjärjestyksessä. Kutsukirjeet ja sitovat ilmoittautumislomakkeet lähetetään valituille ennen koulutuksen alkamista. Vapaita opiskelupaikkoja on mahdollista tiedustella koulutuksen alkamispäivään asti.

Peruutusehto
Koulutukseen hakeutumisen jälkeen osallistujalle lähetetään sitova ilmoittautumislomake. Sitovan ilmoittautumislomakkeen täytettyään hakija sitoutuu maksamaan koulutusmaksun.

Märkätila-asentajan henkilösertifiointikoulutus

+

Sertifiointikoulutus on tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville, joilla on jo riittävä kokemus talonrakennus- ja märkätilarakentamisesta. Märkätila-asentajan koulutuksen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa hakemaan VTT:ltä valtakunnallista henkilösertifiointia.

Kohderyhmä
Asentajat, työnjohtajat, valvojat, suunnittelijat, opettajat, isännöitsijät ja myyjät.

Ajankohta
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
Koulutukseen sisältyy yksi teoriajakso, kirjallinen tentti ja työnäyttö sertifioidulla vedeneristeellä työmaaolosuhteissa.
•Henkilösertifiointimenetelmä
•Märkätila-asennusta säätelevät määräykset ja ohjeet
•Asennusolosuhteet ja alustat sekä kosteuden mittaus
•Työn suunnittelu ja laaduntarkastus sekä työturvallisuus
•Vedeneristeille ja märkätilan rakenteille asetetut vaatimukset
•Märkätilojen LVI-tekniikka

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
450 € (alv 0 %) / osallistuja

Sähköturvallisuuskoulutus SFS 6002

+

Koulutuksen sisältö
Sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Kohderyhmä
Sähköalan töitä tekevät ammattilaiset, kuten asentajat ja työnjohto. Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä.

Ajankohta
Haussa olevat koulutukset löydät osoitteesta www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka
Koulutus järjestetään OSAO Haukiputaan yksikössä, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas.

Hinta
Koulutuksen hinta on 149 € (sis. alv 24 %)

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Tieturva 1

+

Sivuja päivitetään

Tulityökorttikoulutus

+

Tulityökoulutuksen tavoitteena on ehkäistä tulityöonnettomuuksien synty. Koulutuksen jälkeen ymmärrät tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen sekä osaat tehdä työn turvallisesti.

Ajankohta
Haussa olevat koulutukset löydät osoitteesta www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa opit keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut.

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:
•Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas.
•Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.
•Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi.
•Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele.
•Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski.
•Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos.

Hinta
Koulutuksen hinta on 149 € (sis. alv 24 %).

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Työturvallisuuskorttikoulutus

+

Koulutuksen tavoitteena on kehittää työpaikkojen työturvallisuutta.

Koulutuksen sisältö
Koulutus antaa sinulle tietoa työsuojelusta sekä valmiudet eri työtehtävien laadulliseen perehdyttämiseen. Koulutus myös aktivoi henkilöstöä kiinnittämään huomiota työympäristönsä työturvallisuuteen sekä poistamaan mahdolliset työturvallisuusriskit. Koulutus kestää 8 tuntia.

Ajankohta
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessaa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka
Koulutusta järjestetään seuraavissa OSAOn yksiköissä:
•Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.
•Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi.
•Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele.
•Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski.
•Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas.
•Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos.

Hinta
Koulutuksen hinta on 124 € (sis. alv 24 %). DIR-merkinnästä peritään lisäksi 17 € (alv 0 %).

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan

Vesityökorttikoulutus

+

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Sosiaali- ja terveyshuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) osaamistesti, joka koskee kaikkia työntekijöitä ja urakoitsijoita, joiden toiminnalla on vaikutus veden laatuun.

Kohderyhmä
Työntekijät ja urakoitsijat, jotka ovat toiminnassaan tekemisissä laitos- tai talousveden kanssa.

Ajankohta
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa käymme läpi keskeistä lainsäädäntöä. Koulutuksen aikana opit myös vedenhankinta ja -käsittelyprosessista, vesijohtoverkostosta sekä kunnossa- ja käynnissäpidosta sekä hygieniasta.

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Koulutuksen hinta on 140 € (sis. alv 24 %)

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.