OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO Edu Oy / Täydennyskoulutukset
Täydennyskoulutus

OSAO Edu Oy järjestää seuraavia työelämässä tarvittavan ammattitaidon täydentäviä koulutuksia ja henkilökohtaista osaamista täydentäviä koulutuksia:

Asiakaspalveluverkostossa toimiminen

+

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia vanhustyön yhteistyöverkostoissa ja kehittää omaa toimintaansa asiakaspalveluverkostoissa.

Kohderyhmä
Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat kehittää osaamistaan vanhustyön asiakaspalvelutilanteissa.

Ajankohta
28.9.-12.10.2017

Koulutuksen sisältö

1. lähipäivä 28.9. 2017 klo 8.30-16 Vanhustyön yhteistyöverkostoissa toimiminen

2. lähipäivä 12.10.2017 klo 8.30-16 Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen asiakaspalvelutilanteissa. Info tutkintotilaisuudesta.

Koulutus vastaa sisällöltään vanhustyön erikoisammattitutkinnon yhtä pakollista tutkinnon osaa (Asiakaspalveluverkostossa toimiminen). Mahdollisen tutkintotilaisuuden suorittaminen edellyttää opiskelijalta vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittavaa osaamista sekä työkokemusta vanhustyöstä.

Kouluttajina toimivat Kontinkankaan yksikön alan opettajat sekä alan asiantuntijat.

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Hinta
Koulutuksen hinta on 372 € (sis. alv 24 %).

Lisäksi mikäli opiskelija suorittaa tutkintotilaisuuden, maksaa hän tutkintomaksun 58 €, joka tilitetään tutkintotoimikunnalle.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2017. Koulutukseen ilmoittaudutaan koulutuskalenterissa http://www.osao.fi/koulutuskalenteri

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

CABAS jatkokoulutus

+

Koulutuspäivän tavoitteena on keskittyä niihin käytännön ongelmiin, joita ilmenee uudesta maalausohjeistuksesta, ohjelman teknisestä käytöstä jne. Koulutus on jatkoa kahden päivän CABAS peruskoulutukselle. Koulutuksessa käydään läpi tarkemmin uuden CABAS järjestelmän toimintoja, sekä "sovellutusohje autojen maalaukseen". Koulutuksessa pääpaino on laskelmaharjoituksissa ja esimerkkitapauksissa vahinkotyypeittäin

Koulutuksen sisältö
CABAS kertauskoulutus toteutetaan käytännön laskelmaharjoitusten kautta ja osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuspäivän sisältöön sekä käsiteltäviin asioihin. Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään ennen koulutusta kysely, jossa he voivat kertoa asioita, jotka askarruttavat CABAS laskentajärjestelmässä.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka työskentelevät ajoneuvojen vauriokorjausalalla, esim. automaalarit, autokorimekaanikot, vauriokorjaamon työnjohtajat, vakuutusyhtiön autovahinkotarkastajat.

Ajankohta
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessaa www.osao.fi/koulutuskalenteri. Ilmoittautuminen päättyy kaksi viikkoa ennen koulutusta

Koulutuspaikka
Haukiputaan yksikkö Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas.

Hinta
Koulutuksen hinta on 240 € (sis. alv 24 %)

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Hydrauliikan peruskurssi

+

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka työssään toimivat hydrauliikkajärjestelmien parissa.

Koulutuksen sisältö
1. päivä - Hydrauliikan perusteet, Piirrosmerkit ja hydrauliikkakaaviot
2. päivä - Komponenttien rakenteet ja toimintaperiaatteet
3. päivä - Käytännön kytkentäharjoitukset
4. päivä - Vikaantuminen ja huolto

Hinta
1120€ (sis. alv 24%) / osallistuja

Ilmoittautuminen
koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Esa Lahtela, puh. 050 570 8759, esa.lahtela@osao.fi

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan

Lääketieteen perusteet

+

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, tautiopista, kansanterveystyöstä ja hoitotyön perusteista.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka tarvitsevat perustietoa anatomiasta ja fysiologiasta, tautiopista, kansanterveystyöstä ja hoitotyön perusteista. Koulutus sopii esimerkiksi niille, jotka haluavat suorittaa luontaisterapia-alan koulutuksen opintoihin liittyvän lääketieteen perusteet -osion.

Ajankohta
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen laajuus on 14 opintopistettä (378 h). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähiopiskelua (145 h), sekä verkko- ja itsenäistä opiskelua. Lähiopiskelu toteutuu pääasiassa lauantaisin klo 9.00 - 16.30.

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Hinta
Koulutuksen hinta on 1300 € (alv 0 %). Koulutus on mahdollista maksaa kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Moottorisahan käyttö- ja huoltokoulutus

+

Koulutuksessa opit moottorisahan turvallisen käytön ja huoltamisen.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joita kiinnostaa moottorisahan käyttäminen ja huoltaminen.

Ajankohta
Koulutus toteutetaan oppilaitoksen tiloissa ja maastokohteissa. Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos.

Lisätietoja
Lisätietoja koulutuksesta antaa Jarmo Korhonen, p. 050 364 7714, jarmo.korhonen@osao.fi

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®

+

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen tavoitteena on työ- ja potilasturvallisuuden lisääminen potilaiden liikkumisen ja siirtymisten avustamisessa. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus, joka on otettu käyttöön vuonna 2010. Koulutus luotiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Terveydenhuollon siirtoergonomian tiedonvälitys-verkoston asiantuntijaryhmän kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen osallistuja
- tietää hoitotyön fyysiset kuormitustekijät
- ymmärtää ergonomian merkityksen tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
- tunnistaa potilassiirtoihin liittyvät riskit
- osaa soveltaa siirtotapoja erityyppisille potilaille
- osaa käyttää turvallisesti erilaisia potilassiirtotekniikoita hyödyntäen potilaan toimintakyvyn
- ymmärtää potilassiirtojen merkityksen hoidon laadulle sekä työturvallisuudelle

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Koulutuksen sisältö
- potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
- oman kehon hallinta potilassiirroissa
- biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
- työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

Koulutuksen toteutus

Koulutusinfo

Verkko-opinnot viikot

Lähiopiskelu:
- 4 lähipäivää klo 12.00 – 16.00

Siirtotekniikoiden harjoittelua omalla työpaikalla

Kertaus ja käytännön koe

Potilassiirtojen ergonomiakortin saaminen edellyttää käytännön kokeen hyväksytysti suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen on mahdollista suorittaa kortin päivitys. Kortin suorittanut voi hakeutua Työterveyslaitoksen järjestämään kouluttaja-koulutukseen.

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Ilmoittautuminen
Seuraa koulutuskalenteria osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Raivaussahan käyttö- ja huoltokoulutus

+

Koulutuksessa opit raivaussahan turvallisen käytön ja huoltamisen.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joita kiinnostaa raivaussahan käyttäminen ja huoltaminen.

Ajankohta
Koulutus toteutetaan oppilaitoksen tiloissa ja maastokohteissa. Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Lisätietoja
Lisätietoja koulutuksesta Jarmo Korhonen, p. 050 364 7714, jarmo.korhonen@osao.fi

Turvallinen puunpoisto sähkölinjan läheisyydestä

+

Koulutuksen jälkeen pystyt tekemään puunpoiston turvallisesti sähkölinjan läheisyydestä tai sähkölinjalta.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka joutuvat työssään poistamaan sähkölinjojen läheisyyteen tai sähkölinjoille kaatuneita puita. Maksimiryhmäkoko on kahdeksan opiskelijaa.

Ajankohta
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
Ensimmäisenä koulutuspäivänä käsitellään seuraavat asiat:
•turvavarusteet moottorisahatyöskentelyssä
•moottorisahan käyttötekniikan teoria
•kaato, karsinta, katkonta, kasaus ja ongelmapuiden käsittely
•moottorisahan huolto
•terän teroitus

Toinen koulutuspäivä järjestetään maastokohteessa ja siellä opitaan seuraavat asiat:
•puun peruskaatotekniikka
•ongelmatilanteiden purku sähkölinjojen läheisyydessä

Koulutuspaikka
OSAO, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 Muhos

Lisätietoja
Lisätietoja koulutuksesta Jarmo Korhonen, p. 050 364 7714, jarmo.korhonen@osao.fi