OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Käynnissä olevat hankkeet

365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos

+
Projektin nimi
365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos
Projektipäällikkö
Antti Vainiokangas
Alkaa / Päättyy
01.12.2017 / 31.05.2020
Tulokset ja tavoitteiden toteutuminen

Hankkeessa kehitämme 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Mallin avulla parannamme myös ammatillisen koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaamista.

Kehitämme hankkeessa erilaisia fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat ja työelämä kohtaavat entistä helpommin ja joissa oppiminen on sujuva jatkumo henkilökohtaisten suunnitelmien mukaan. Uusien oppimisympäristöjen kautta autamme synnyttämään myös uudenlaista yhteisöllisyyttä, jota tarvitaan kun entistä yksilöllisempien valintojen kautta vanhat staattiset yhteisöt menettävät merkitystään.


365/12-malli koostuu seuraavista kehittämisen kärjistä:

 • yritys-oppilaitosyhteistyö uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden luojana
 • yrittäjyys vahvana osana opintoja
 • työelämän tarpeista muodostettavat monialaiset opintopolut
 • virtuaaliset ja digitaaliset opinnot osana oppimista
 • osaamiskeskukset opintojen ohjauksen ja opetusmenetelmien tukena
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen kehittäminen digitaalisin välinein

Hankkeen tuloksena syntyy 365/12- malli, jossa yhdistyvät opiskelijoiden itseohjautuvuuden, ohjauksen, osallistamisen, työelämäyhteistyön ja uusien oppimisympäristöjen hyvät käytännöt ja toimintamallit, jotka puolestaan mahdollistavat uusien liiketoimintaideoiden syntymisen.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektivastaava Antti Vainiokangas

p. 040 141 5150
antti.vainiokangas@osao.fi

Ammattikaista

+
Projektin nimi
Ammattikaista
Projektipäällikkö
Marjo Vilppola
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.07.2019
Tavoitekuvaus

Ammattikaista -projektissa tarjoamme matalan kynnyksen uraohjausta, joka tapahtuu ammatillisen koulutuksen ympäristössä. Ammattikaistassa tarjoamme ajankohtaista tietoa eri ammattialojen osaamisperusteista, työelämän vaatimuksista ja eri koulutusmahdollisuuksista. Ammattikaistaohjauksen rakennamme vahvan ammatillisen osaamisen ympärille.

Ammattikaista -projekti on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itselle sopivan ammatillisen koulutuksen löytämiseen, työelämään ohjautumiseen tai yrittäjyyteen. Ammattikaistan kohderyhmää ovat maahanmuuttajat, yhteiskuntatakuun piirissä olevat nuoret, ammattialaa vaihtavat, työelämään uudelleen orientoituvat sekä yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt.

Ammattikaista -projekti on Oulun seudun ammattiopiston toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Marjo Vilppola
p. 040 7021058
marjo.vilppola@osao.fi 

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
p. 050 5019153
anna-mari.saarela@osao.fi

FINPEC
Mika Kananen
p. 050 594 6589
mika.kananen@finpec.fi 

Arctic Labour – Cross Border Mobility

+
Projektin nimi
Arctic Labour – Cross Border Mobility
Projektipäällikkö
Niko Finnilä
Alkaa / Päättyy
01.11.2016 / 31.10.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa lisäämme tietoisuutta ja kiinnostusta pohjoisessa työskentelyä kohtaan. Tavoitteenamme on lisätä konkreettisesti rajan yli muuttavien tai sitä harkitsevien määrää sekä mahdollistaa parempi työllistyvyys tukemaan pohjoisen työmarkkinoiden toimintaa. Kohderyhmä muodostuu pääosin nuorista aikuisista, jotka voivat kuvitella pohjoisen mielenkiintoisena työmahdollisuutena.

Muita tavoitteinamme ovat:
1) Helpottaa pohjoisen alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden työvoiman saatavuutta
2) Tuottaa tuettu malli rajat ylittävään liikkuvuuteen, huomioiden yksilön kulttuuriset ja kielelliset kehittymistarpeet. Malli on erityisen hyödyllinen niille, jotka eivät ole kokeneet muita kulttuureita tai työskennellyt toisessa maassa. Malli sisältää valmennusprosessin, valmistautumisen työhaastatteluun, tutustumisen toisen maan työkulttuuriin ja työnantajiin sekä työnantajien ja työnhakijoiden kohtauttamisen.
3) Helpottaa yritysten, oppilaitosten ja työvoimapalveluiden yhteistyötä pohjoisella alueella
4) Edistää yhteisen työssäkäyntialueen ideaa ja toimintoja Pohjoisessa

Acrtic Labour on Interreg-rahoitteinen projekti, jossa OSAOn kumppaneina ovat Pohjoiskalotin koulutussäätiö ja Bedriftskompetanse AS.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Emilia Myllyoja
p. 044 703 7967
emilia.myllyoja@osao.fi

B.SMART4EUROPE - Be Smart For Europe

+
Projektin nimi
B.SMART4EUROPE - Be Smart For Europe
Projektipäällikkö
Tiina Karvonen
Alkaa / Päättyy
05.09.2016 / 04.07.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitetään mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa ja erityisesti kielten oppimisessa.

Projektin päätavoitteet ovat 

 • digitaitojen kehittäminen
 • itsenäisen oppimisen edistäminen
 • lukemisen taitojen ja kielitaidon kehittäminen

Projektin koordinaattori on Max-Weber-Berufskolleg Saksasta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen
p. 050 462 4720
tiina.karvonen@osao.fi

DigiAuto - Digitalisaatio automaatio-oppimisympäristön toteutuksessa

+
Projektin nimi
DigiAuto - Digitalisaatio automaatio-oppimisympäristön toteutuksessa
Projektipäällikkö
Satu Vähänikkilä
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 30.06.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria toteuttamalla Oulun alueen automaatioalan koulutusympäristöjä. Projektin avulla lisäämme yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisten oppilaitosten koulutusyhteistyötä sekä luomme edellytykset lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä johon yritykset osallistuvat.

Toteutamme projektin yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun (projektin hallinnoija), Oulun yliopiston sekä useiden automaatioalalla toimivien säätiöiden ja yritysten kanssa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt projektille rahoitusta EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Satu Vähänikkilä
p. 050 381 6538
satu.vahanikkila@osao.fi

Koordinaattori (Oulun ammattikorkeakoulu) Markku Korhonen

Edvin Honkanen
p. 044 703 7895
edvin.honkanen@osao.fi

Tuomo Tornberg
p. 044 703 7822
tuomo.tornberg@osao.fi

EduAuto - Työelämälähtöinen automaatiotekniikan koulutusmalli

+
Projektin nimi
EduAuto - Työelämälähtöinen automaatiotekniikan koulutusmalli
Projektipäällikkö
Satu Vähänikkilä
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.05.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa toteutetaan uusi työelämälähtöinen toimintamalli Oulun seudun automaatiotekniikan koulutusta antavien oppilaitosten, Oulun seudun ammattiopiston, Oulun yliopiston, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kesken. Toimenpiteillä edistetämme alueella tapahtuvaa koulutuksesta koulutukseen ja työelämään siirtymistä sekä luomme paremmat edellytykset työelämän muutoksien yhteydessä ilmeneviin siirtymätarpeisiin. Projektissa kehitämme uudenlaisia oppimisratkaisuja ja edistämme toimijoiden yhteistyötä ja tuemme nuorten ammattioppimisen kehittymistä. Projektissa suunnittelemme ja pilotoimme toimijoiden yhteisiä automaation toimitus- ja tuotekehitysprojektien oppimismoduuleita toimijoiden omia osaamistavoitteita vastaaviksi.

OSAO on osatoteuttajana Oulun yliopiston koordinoimassa projektissa. Muita kumppaneita ovat Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Satu Vähänikkilä
p. 050 381 6538
satu.vahanikkila@osao.fi

Energiaratkaisut 2020 - Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut

+
Projektin nimi
Energiaratkaisut 2020 - Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Energiaratkaisut 2020 -projektissa haemme parhaita ratkaisuja erilaisten rakennusten ja rantemisen aikaisen energianhallintaan liittyviin haasteisiin. Testaamme ja tuomme käytäntöön erilaisia innovatiivisia energianhallintakonsepteja ja -ratkaisuja. Ratkaisuilla pyrimme energian kulutuksen minimointiin ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Toteutamme projektin yhteistyössä VTT:n kanssa. Projektin aikana demonstroidaan ja jalkautetaan VTT:n projekteissa kehitettyjä ja kehitteillä olevia energiaratkaisuja käytäntöön. Tavoitteenamme on tuoda tutkimustieto käytännön tasolle oppilaitosten ja yritysten katutta. 

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko

p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

Erasmus liikkuvuushanke 2016-2017

+
Projektin nimi
Erasmus liikkuvuushanke 2016-2017
Projektipäällikkö
Kati Jauhiainen
Alkaa / Päättyy
01.06.2016 / 31.05.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa edistämme sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.

Tavoitteenamme projektissa ovat mm. OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen, kansainvälisten vaihtoehtojen tarjoaminen opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen ja laadun parantaminen, OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuuden lisääntyminen. Lisäksi kehitetämme opiskelijanohjausta ulkomaanjakson aikana.

Projektissa toteutetaan 15 henkilöstöliikkuvuutta ja 110 opiskelijaliikkuvuuta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Kati Jauhiainen

p 044 703 7868

kati.jauhiainen@osao.fi

Erasmus liikkuvuushanke 2017-2018

+
Projektin nimi
Erasmus liikkuvuushanke 2017-2018
Projektipäällikkö
Kati Jauhiainen
Alkaa / Päättyy
01.06.2017 / 31.05.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa edistämme sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.

Tavoitteenamme projektissa ovat mm. OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen, kansainvälisten vaihtoehtojen tarjoaminen opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen ja laadun parantaminen, OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuuden lisääntyminen. Projektissa pyritään lisäämään eritoten oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksoja.

Projektissa toteutetaan 46 henkilöstöliikkuvuutta ja 131 opiskelijaliikkuvuutta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Kati Jauhiainen
p. 044 703 7868
kati.jauhiainen@osao.fi

Evolution of cooperation - computer simulations of trade and interaction

+
Projektin nimi
Evolution of cooperation - computer simulations of trade and interaction
Projektipäällikkö
Tiina Karvonen
Alkaa / Päättyy
01.10.2016 / 31.08.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan vangin dilemma-peliteoriaan perustuvia simulaatiopelejä, joiden avulla opitaan, että yhteistyö on kannattava strategia monilla eri elämän aloilla. Jokainen koulu toteuttaa ensin yhden digitaalisen pelin, joista yksi valitaan yhdessä työstettäväksi julkaistavaksi on-line peliksi. 

Projektin koordinaattori on saksalainen Berufskolleg Niederberg.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen
p. 050 462 4720
tiina.karvonen@osao.fiHankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vangin dilemma-peliteoriaan perustuvia simulaatiopelejä, joiden avulla opitaan, että yhteistyö on kannattava strategia monilla eri elämän aloilla. Jokainen koulu toteuttaa ensin yhden digitaalisen pelin, joista yksi valitaan yhdessä työstettäväksi julkaistavaksi on-line peliksi. ¥ Koordinaattori Berufskolleg Niederberg, SaksaHankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vangin dilemma-peliteoriaan perustuvia simulaatiopelejä, joiden avulla opitaan, että yhteistyö on kannattava strategia monilla eri elämän aloilla. Jokainen koulu toteuttaa ensin yhden digitaalisen pelin, joista yksi valitaan yhdessä työstettäväksi julkaistavaksi on-line peliksi. ¥ Koordinaattori Berufskolleg Niederberg, SaksaHankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vangin dilemma-peliteoriaan perustuvia simulaatiopelejä, joiden avulla opitaan, että yhteistyö on kannattava strategia monilla eri elämän aloilla. Jokainen koulu toteuttaa ensin yhden digitaalisen pelin, joista yksi valitaan yhdessä työstettäväksi julkaistavaksi on-line peliksi. ¥ Koordinaattori Berufskolleg Niederberg, Saksa

Liikkuvana ammattiin

+
Projektin nimi
Liikkuvana ammattiin
Projektipäällikkö
Johanna Vesenterä
Alkaa / Päättyy
01.08.2017 / 31.07.2018
Tavoitekuvaus

Liikkuvana ammattiin -projektissa lisäämme opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta vähentämällä istumista ja edistämällä opiskelu- ja työkykyä. Luomme toimintamallin liikkumisen tukemiseksi tunnistamalla ammattialakohtaiset toimintakyvyn edellytykset osana hyvinvointia, kehittämällä ammattialakohtaisesti aktiivisuutta tukevia opetus- ja opiskelumenetelmiä, -tiloja ja liikkumisedellytyksiä. Lisäksi selvitämme liikunnan palveluketjun tarpeen ja vahvistetamme yhteistyötä opiskelijaterveydenhuollon kanssa liian vähän liikkuvien tunnistamiseksi ja liikuntatarpeen puheeksi ottamiseksi. Projektissa kehitetämme ja vakiinnutamme jo olemassa olevia yhteistyötapoja ja toimintamalleja kuntien liikuntatoimien sekä –järjestöjen kanssa.

Projektin aikana luomme kontakteja eri ammatillisten alojen työpaikkoihin, jotka haluavat tukea työntekijöiden fyysistä aktiivisuutta osana työntekijöiden työkykyosaamista. Pyrimme tavoittamaan näitä työpaikkoja projektin aikana opiskelijoiden työssäoppimisien ja opiskeluun liittyvien tehtävien kautta.

Projekti toteutetaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valtionavustuksella ja se perustuu Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelmaan.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Vesenterä
p. 040 620 6744
johanna.vesentera@osao.fi

Omapolku työelämään

+
Projektin nimi
Omapolku työelämään
Projektipäällikkö
Marjo Kumpulainen
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 30.04.2018
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistämme valmistumisvaiheessa olevien ja vastavalmistuneiden nuorten sekä muiden työttömien työllistymistä tarjoamalla yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta sekä työllistymistä tukevaa lyhytkoulutusta, esimerkiksi lupakortti- tai täydennyskoulutusta.

Voit tulla ohjaukseen, mikäli olet vuoden sisään valmistunut tai valmistumassa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Toimimme on Oulun, Iin, Limingan, Utajärven ja Muhoksen alueella. Ohjauksessa saat neuvoja ja tukea työnhaun eri vaiheisiin, esimerkiksi työnhaun asiakirjojen laatimiseen, työhaastattelussa onnistumiseen tai työnantajan kontaktointiin.

Mallinnamme ja julkaisemme hankkeen aikana kehitetyt, työllistämistä tehokkaasti edistävät ohjaustoimenpiteet hankkeen kotisivuilla. Maakuntaohjelman tavoitteisiin vastaamme aktivoimalla työnantajia vastavalmistuneiden työllistämiseen esimerkiksi järjestämällä työnantajan ja työntekijän kohtaamisen mahdollistavia, työllistymistä tukevia tapahtumia.

Yhteistyötahojen ja hankeverkoston kanssa kehitämme seudullista ohjauspalvelua ja järjestämme tiedottavaa toimintaa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Marjo Kumpulainen

p. 044 703 7803
marjo.kumpulainen@osao.fi

OpinTorin Digiloikka

+
Projektin nimi
OpinTorin Digiloikka
Projektipäällikkö
Kaija Paavola
Alkaa / Päättyy
01.04.2016 / 28.02.2019
Tavoitekuvaus

OpinTorin digiloikan tavoitteena on luoda Oulun alueen keskeisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa yhteinen ohjauksen palvelumalli aikuisopintojen hakeutumisvaiheeseen. Suunnittelemme palvelumallin sähköiselle alustalle ja testaamme, kehitämme sekä pilotoimme sitä hankkeen edetessä. Tarjoamme monikanavaista verkko-ohjausta ja -neuvontaa sähköisellä hakualustalla, minkä lisäksi asiakkaat saavat halutessaan myös perinteistä henkilökohtaista ohjausta. OpinTorin digiloikan ohjaus- ja neuvontapalvelut on suunnattu yksityisille henkilöille, työyhteisöille ja erilaisille verkostoille.

OpinTorin digiloikka tukee elinikäisen oppimisen periaatetta ja parantaa digitalisoinnin kautta ohjauspalvelujen alueellista saavutettavuutta. Projektilla edistämme myös Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja kehittämme ohjauskulttuuria sekä -osaamista ohjaushenkilöstölle tarjottavien valmennusten kautta.

Projektin päätoteuttajana on Oulun seudun ammattiopisto. Muina toteuttajina projektissa ovat Ammattiopisto Luovi ja PSK-Aikuisopisto.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Ohjausasiantuntija, lehtori Kaija Paavola
p. 050 317 4731
kaija.paavola@osao.fi

Tea Remahl
p. 044 703 7762
tea.remahl@osao.fi

Pipo 2 - Menolippu työelämään

+
Projektin nimi
Pipo 2 - Menolippu työelämään
Projektipäällikkö
Antti Vainiokangas
Alkaa / Päättyy
01.02.2015 / 31.01.2018
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistämme nuorten siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään. Parannamme nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymistä muun muassa yrittäjyyskasvatuksen ja uraohjauksen avulla sekä tuomme työllistymisajattelun vahvemmin ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi hankkeessa kehitämme hankkeen toiminta-alueen kuntien, OSAOn Kempeleen yksikön ja yrittäjien välistä yhteistyötä nuorten työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille. Parannamme yrittäjien tietoisuutta julkisista koulutuksen ja rekrytoinnin palveluista. Tavoitteenamme on myös lisätä oppilaitoksen ja yritysten välistä vuorovaikutusta.

Toimenpiteet

 • ammatillisessa koulutuksessa oleville
  • otamme käyttöön ammattiopistossa hopsiin sisältyvän opiskelijoiden työllistymissuunnitelman
  • luomme sosiaalisen median työvälineillä CV:n (blogit → kuvat, tekstit, videot), jolla opiskelijan osaaminen on helposti työnantajan todennettavissa
  • lisäämme työelämäläheisyyttä mm. työpaikka- ja työnantajavierailuilla
  • tuemme jo opintojen aikaista työssäkäyntiä, jotta nuoret saisivat tärkeää työkokemusta ja työelämäkontakteja
  • opiskelijat perustavat 15 harjoitusyritystä ja kolme yritystä
 • valmistuneille opiskelijoille
  • tarjoamme uraohjausta
  • etsimme yhteistyössä nuoren ja kunnan työntekijän kanssa piilotyöpaikkoja sekä annamme työhönvalmennusta
  • kehitämme ja levitämme yhdessä työllistymisinnovaatioita hankealueen kuntien toimijoiden kesken
 • yrityksille
  • lisäämme yrittäjien tietoa ammatillisesta koulutuksesta
  • mahdollistamme yksittäisten opiskelijoiden opintosuunnitelman muokkaamisen paremmin yrityksen tarpeita vastaaviksi
  • luomme ammattiopistosta yrityksille potentiaalisen rekrytointikanavan
  • välitämme tietoa julkisista rekrytoinnin tukipalveluista

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat OSAOn Kempeleen yksikön opiskelijat ja ammatillisen tutkinnon suorittaneet alle 30-vuotiaat nuoret Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueella sekä alueen yritykset. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat ammatillisen koulutuksen opettajat, yksityiset ja julkiset työnantajat, nuorten ohjaushenkilöstö sekä alueen muut työttömät työnhakijat.

Yhteydenottolomake

Liminkalainen, kempeleläinen, tyrnäväläinen, lumijokinen tai hailuotolainen ammattiin valmistunut tai valmistumassa oleva nuori: Klikkaa tätä, jos haluat että otamme sinuun yhteyttä auttaaksemme sinua saamaan työtä, työssäoppimispaikkaa, työkokeilupaikkaa tai kesätyöpaikkaa.   

Hankeblogi: Nuorta voimaa Kalajoella ja ...kuin sieniä sateella

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Antti Vainiokangas

Puh. 040 141 5150

antti.vainiokangas (at) osao.fi

Projektikoordinaattori Liisa Ruonala

Puh. 040 668 3091

liisa.ruonala (at) osao.fi

Hanke Facebookissa

 

Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen – KAAKAO

+
Projektin nimi
Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen – KAAKAO
Projektipäällikkö
Soile PItkänen
Alkaa / Päättyy
31.05.2017 / 31.08.2019
Tavoitekuvaus

KAAKAO-hankkeessa tavoitteenamme on rakentaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle kansainvälisellä tasolla toimiva koulutusviennin toimijaverkosto ja ekosysteemi sekä tukea alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tuloksena koulutusviennin alalle syntyy uusia yrityksiä, alalla toimivat yritykset verkostoituvat paikallisesti ja kansainvälisesti sekä saavat kasvumahdollisuuksia kansainvälisten kontaktien ja osaamisen kasvun kautta. Hankkeen tuloksena syntyy Pohjois-Pohjanmaan alueelle yritysten, oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden yhteistyön myötä uusi, kansainvälisen markkinapotentiaalin omaava kasvuala.

Rakennamme hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan alueelle koulutusviennin kehittämiseen ja toteuttamiseen erikoistunut ekosysteemi, kehitämme oppilaitos-yritysyhteistyöhön rakentuvaa innovaatio- ja kehitysmallia, kasvatamme koulutusvientialalla toimivien yritysten osaamista eri osa-alueilla sekä pilotoimme innovaatio- ja kehitysmallin tuloksia koulutusvientikohteissa.

OSAO toimii osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Soile Pitkänen
p. 040 620 7992
soile.pitkanen@osao.fi

Taimistopohjoinen, Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen

+
Projektin nimi
Taimistopohjoinen, Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen
Projektipäällikkö
Juha Karvonen
Alkaa / Päättyy
01.06.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Tavoitteena on antaa pohjoissuomalaisille taimistoille työvälineitä yritystoiminnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen. Työvälineitä ovat mm. kasvivalikoiman täydentäminen uusilla koriste- ja luonnonkasveilla ja uusien kumppanuuksien ja asiakkaiden hakeminen. Hankkeessa pyrimme saamaan myös uusia yrittäjiä alalle. Toimenpiteillä pyrimme saamaan uutta nousua ja kehitystä Pohjois-Suomen koristekasvimarkkinoille, parannamme taimien menekkiä ja varaudumme tulevaisuuden kysyntään.

Päätavoitteet:

 1. Pohjois-Suomen koristekasvitaimistojen ja muiden kasvintuotantotilojen kiinnostus ja kyky tuottaa luonnonkasveja ja vaateliailla kasvupaikoilla menestyviä koristekasveja lisääntyy ja uusia lajeja otetaan tuotantoon.
 2. Pohjois-Suomen taimistot saavat uusia asiakkaita koti- ja ulkomailta ja uusille koristekasveille syntyy kysyntää.
 3. Pohjoissuomalaisten viljelijöiden, vihersuunnittelijoiden ja viherrakentajien yhteistyö tiivistyy, jolloin alan yrittäjät pystyvät vastaamaan paremmin julkisiin kilpailuihin ja tarpeeseen monipuolistaa kasvivalikoimaa, ja samalla uuden yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät riskit pienenevät.

OSAO on osatoteuttajana Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Ammattiopisto Lappia

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Puutarha-alan lehtori Juha Karvonen
p. 050 5810182
juha.karvonen@osao.fi

TAITAVA - Tulevaisuuden osaajat

+
Projektin nimi
TAITAVA - Tulevaisuuden osaajat
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
01.03.2016 / 31.08.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa luomme valtakunnallisen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen mallin eri koulutuksenjärjestäjien kesken. Mallilla tavoitellaan uudenlaista tapaa järjestää ammatillisia opintoja vastaamaan opintonsa keskeyttäneiden, ilman koulutuspaikkaa olevien nuorisotakuun kohderyhmään kuuluvien nuorten tarpeisiin sekä lisätä uudenlaista osaamisen kerryttämistä ja syventämistä toisella asteella. Kehitämme toimintamallia tiivissä yhteistyössä eri alueiden Ohjaamoiden kanssa.

OSAO on osatoteuttajana Helsingin kaupungin koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Heli Laitila
Puh 050 561 3946
heli.laitila@osao.fi

TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä

+
Projektin nimi
TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä
Projektipäällikkö
Seija Iwendorff
Alkaa / Päättyy
01.02.2016 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme ammatillisten oppilaitosten työllistymistä edistävää ohjaus- ja tukimallia entistä tavoitteellisemmaksi. Kehitettävässä toimintamallissa edistämme ammatillista perustutkintoa suorittavien erityistä tukea tarvitsevien nuorten yksillöllisiä työllistymispolkuja hyödyntämällä ohjaus- ja tukimallia sekä työssäoppimista. Teemme opiskelijan työllistymisen suunnittelun aiempaa näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi osaksi opintoja. Suunnitteluun osallistuvat kaikki nuoren kanssa toimivat tahot. 


Sisällytämme työllistymisen ohjaus- ja tukimalliin myös työpaikkojen ja soveltuvien työtehtävien etsimisen erityistä tukea tarviseville nuorille oppilaitoksen jatkuvana ja ennakoivana toimintana sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että työllistymisen tavoitteet huomioiden.

Projektissa päivitämme lisäksi alueellisen yhteistyön ja Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun mallin.  

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman projektin päätoteuttajana on Ammattiopisto Luovi. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Seija Iwendorff
p. 050 570 9733
seija.iwendorff@osao.fi

Tehokkaasti työhön

+
Projektin nimi
Tehokkaasti työhön
Projektipäällikkö
Virve Kivelä
Alkaa / Päättyy
01.08.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Järjestämme nuorten miesten parissa työskenteleville henkilöille koulutusta tasa-arvosta ja sukupuolen huomioimisesta ohjaus- ja opetustyössä. Kehitämme uusia menetelmiä, joilla voidaan tukea ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien miesten työllistymistä ja otamme käyttöön aiemmin kehitettyjä toimintamalleja huomioiden sukupuolitietoinen ohjaus.

Tiivistämme oppilaitoksen, Oulun kaupungin nuorten työpajakeskuksen ja yritysten välistä yhteistyötä ja luomme uusia toimintamalleja, joilla voidaan tukea ilman toisen asteen tutkintoa olevien työpajanuorten siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tätä kautta kohti työelämää. Tuemme työpajanuorten ammatillisiin opintoihin hakeutumista tarjoamalla opinto-ohjaajan palveluita työpajakeskuksessa sekä kehitämme uusia toimintamalleja työpajanuorten ammattialoihin ja opiskelumahdollisuuksiin tutustumiseen.

Hankkeen tavoitteena on vähentää työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaista eriytymistä. Keräämme OSAOn nettisivuille tietoa erilaisista työpaikoista, jonne tietyllä tutkinnolla voi hakea töihin sekä konkreettisia työllistymispolkukuvauksia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Virve Kivelä
p. 050 521 9428
virve.kivela@osao.fi

Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla - NOISS

+
Projektin nimi
Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla - NOISS
Projektipäällikkö
Tapio Patrikainen
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Teolliset symbioosit toimivat kiertotalouden toimintamallien mukaisesti, jossa resurssien käyttö on suunniteltu kestäväksi ja materiaalit kiertäväksi. Kiertotalous toteuttaa vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta, johon pyritään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla projektissa tunnistetaan teollisten symbioosien mahdollisuudet alueella. Projektissa edistämme kiertotalouden teollisten symbioosien syntyä Pohjois-Pohjanmaalla ja vahvistamme yritysten vajaakäyttöisten resurssien tehokkaampaa käyttöä. Lisäksi räätälöimme kiertotalouden edistämisen toimintamallin FISS-toimintamallia hyödyntämällä.

Projektissa edistämme alueen yritsten keskinäisten resurssien hyödyntämistä ja yhteistyötä. Rakennamme kiertotalouteen uusia liiketoimintamalleja ja mahdollistamme uutta kotimaista ja kansainvälistä liiketoimintaa. Projektin myötä edistämme uusien teknolodisten sovellusten ja prosessien käyttöönottoa, tuotteiden kaupallistamista ja kansainvälisiä yhteyksiä.

OSAO on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa projektissa. Muita osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tapio Patrikainen
p. 050 317 4738
tapio.patrikainen@osao.fi

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen

+
Projektin nimi
Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen
Projektipäällikkö
Eija Kuha
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusneuvonnan, uraohjauksen, koulutuksen ja suomen kielen tukitoimien yhdistelmä, jossa moniammatillisen verkostoyhteistyön kautta parannamme pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien pääsyä joko suoraan työelämään, koulutukseen tai yrittäjyyteen.

Hankkeessa toteutame koulutusneuvontaa, uraohjausta ja toiminnallisia pilottiryhmiä erilaisista aiheista (esimerkiksi kieliryhmät, oppimisvalmiusryhmät) ja voimme yhdistää näihin kielituettua koulutus- tai työkokeilua pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien pääsemiseksi koulutukseen ja työelämään.

Hankkeen toimenpiteet ovat tarvelähtöisiä, ja räätälöimme ne sopiviksi hankkeen asiakkaille.

Hankkeen satelliittityöntekijä jalkautuu tarpeen mukaan erilaisiin ympäristöihin, joissa hän toimii sekä asiakkaiden että yhteistyötahojen kanssa.

Lisäksi tuloksena on uusia eri toimijoiden yhteistyömuotoja alueella, minkä ansiosta jatkossakin maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut tehostuvat pitkällä aikavälillä. Lisääntynyt verkostoyhteistyö ja tiedon jakaminen johtavat parempiin tuloksiin maahanmuuttajien integroimisessa oululaiseen työelämään.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eija Kuha
p. 044 703 7793
eija.kuha@osao.fi

Tarja Tikkanen
p. 044 703 7911
tarja.tikkanen@osao.fi

Tanja Tammimies
p. 044 703 7854
tanja.tammimies@osao.fi

VALTE - Valmiina työelämään!

+
Projektin nimi
VALTE - Valmiina työelämään!
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
01.11.2015 / 31.10.2018
Tavoitekuvaus

Projektissa valmennamme työelämään valmistuvia opiskelijoita ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuus ja merkitys sekä pohtimaan sen kehittämiskeinoja. Projektissa vaikutamme opiskelijoiden asenteisiin, jotta he suhtautuvat myönteisesti työhyvinvoinnin ajatusmaailmaan, työhyvinvointikulttuurin luomiseen ja kehittämiseen siirryttyään työelämään. Tällä tavoitellaan työelämän laadun paranemista ja uuden työhyvinvointikulttuurin luomista työpaikoille. Mitä useampi henkilö tiedostaa työhyvinvoinnin, sitä paremmin se leviää työpaikoille ja saa aikaan myönteisiä vaikutuksia.

Projektin tuloksena työelämään valmistuvien opiskelijoiden tietoisuus ja ymmärrys lisääntyy työhyvinvoinnin kokonaisuudesta ja sen osa-alueista, työhyvinvointia edistävistä keinoista ja työhyvinvoinnin merkityksestä ja vaikutuksesta. Työelämän laatu ja tuottavuus paranevat vähitellen, sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ja niistä aiheutuvat kustannukset vähenevät, työssä jatkamisen mahdollisuudet lisääntyvät ja työkyky kohenee, kun sitä tukevat toiminnot ovat käytössä.Projektin tulokset heijastuvat myös työpaikkojen vahvistumisena, hyvinvointina ja vetovoimaisuutena.

OSAO on osatoteuttajana Turun yliopiston koordinoimassa projektissa. Projektin ESR-rahoituksen on myöntänyt Sosiaali- ja terveysministeriö.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Heli Laitila

heli.laitila@osao.fi

Suunnittelija Minna-Liisa Myllylä
p. 040 141 5135
minna-liisa.myllyla@osao.fi

VET Net in Persian Gulf Area

+
Projektin nimi
VET Net in Persian Gulf Area
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
01.08.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Hankkeessa rakennamme ja edistämme globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän osaamistaitovalmiuksiin vastaamista Persianlahden alueella. Työhön käytämme vertaiskehittämisen menetelmää.

Hankkeen myötä kartoitamme kehittämiskumppaniverkostoon mukaan lähtevät kohdemaat ja toimijat sekä rakennamme verkoston. Vertailemme kohdemaiden sekä suomalaisen ammatillisen koulutuksen ja työympäristöjen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, sekä kartoitamme mahdollisuuksia kansainvälisyysjaksojen toteutumiseen. Lisäksi valmennamme hankkeen ydintoimijoita kansainvälisessä yhteistyössä vaadittavaan osaamiseen.

Lisäksi rakennamme opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien kansainvälisyyspolkuja ja tehostamme tehostamme ulkomailla hankitun osaamisen arviointia, tunnistamista ja tunnustamista. Vertailemme kumppanuusmaiden välisiä työelämän pätevyysvaatimuksia suhteessa ammatillisen koulutuksen ammattitaitovaatimuksiin.

Toteutamme hankkeen yhdessä TAKK:n kanssa.

Kuvia
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Merja Paloniemi
p. 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen koordinointi

+
Projektin nimi
Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen koordinointi
Projektipäällikkö
Marja Veikkola
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH) ovat käynnistäneet kolme koulutuskokeilua, joiden kautta kehitetään välinehuoltoalaan, ensihoitoon ja hyvinvointiteknologiaan suuntautunutta koulutusta.
Koulutuskokeilujen tavoitteena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja palvelurakenteen muutoksiin ja muutosten edellyttämiin uusiin osaamistarpeisiin sekä ottaa huomioon myös tulevaisuuden osaamistarpeet, erityisesti teknologinen kehitys ja robotisaatio.

Opetushallitus on myöntänyt Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle valtionavustusta kokeilujen koordinointiin. Tehtävämme on avustaa Opetushallitusta kokeilujen organisoimisessa, tukea ja avustaa koulutuksen järjestäjien verkostoitumista ja yhteistyötä ja vastata koulutuskokeilujen raportoinnin yhteenvedosta sekä tiedottamisesta.

Kokeiltavat tutkinnot

Opetushallitus on hyväksynyt 27.6.2014 kokeiluja ohjaavan kokeiluohjelman ja tarkistanut sen 13.5.2015 TUTKE-lainsäädännön mukaiseksi 1.8.2015 alkaen. Kokeilut toteutetaan seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa ja niiden osaamisaloilla:

 1. Välinehuoltoalan perustutkinto, tutkintonimike välinehuoltaja (perustutkintokokeilu sosiaali- terveys ja liikunta-alalla)
 2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, tutkintonimike ensihoitaja (pt) tai ensihoitaja, perustaso (osaamisalakokeilu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla). Tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä. Tutkinnon perusteita muutetaan kokeiluohjelmassa niin, että tutkintoa on mahdollista painottaa nykyistä enemmän ensihoito-osaamiseen.
 3. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, tutkintonimike hyvinvointiteknologia-asentaja
  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, tutkintonimike turvalaiteasentaja
  Kone- ja metallialan perustutkinto, tutkintonimike hyvinvointilaiteasentaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt koulutuksen järjestäjille (yht. 12) kokeiluluvan koulutusten järjestämiseen. Koulutuksen järjestäjät käynnistävät koulutuskokeilut joustavasti syksystä 2014 alkaen. Kokeilukoulutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2019.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

Koulutuskokeilujen koordinaattori Marja Veikkola
Puh 050 0776065
marja.veikkola@osao.fi