OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Käynnissä olevat hankkeet

365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos

+
Projektin nimi
365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos
Alkaa / Päättyy
01.12.2017 / 31.05.2020
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Mallin avulla parannamme myös ammatillisen koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaamista.

Kehitämme hankkeessa erilaisia fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat ja työelämä kohtaavat entistä helpommin ja joissa oppiminen on sujuva jatkumo henkilökohtaisten suunnitelmien mukaan. Uusien oppimisympäristöjen kautta autamme synnyttämään myös uudenlaista yhteisöllisyyttä, jota tarvitaan kun entistä yksilöllisempien valintojen kautta vanhat staattiset yhteisöt menettävät merkitystään.


365/12-malli koostuu seuraavista kehittämisen kärjistä:

 • yritys-oppilaitosyhteistyö uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden luojana
 • yrittäjyys vahvana osana opintoja
 • työelämän tarpeista muodostettavat monialaiset opintopolut
 • virtuaaliset ja digitaaliset opinnot osana oppimista
 • osaamiskeskukset opintojen ohjauksen ja opetusmenetelmien tukena
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen kehittäminen digitaalisin välinein

Hankkeen tuloksena syntyy 365/12- malli, jossa yhdistyvät opiskelijoiden itseohjautuvuuden, ohjauksen, osallistamisen, työelämäyhteistyön ja uusien oppimisympäristöjen hyvät käytännöt ja toimintamallit, jotka puolestaan mahdollistavat uusien liiketoimintaideoiden syntymisen.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektivastaava Antti Vainiokangas

p. 040 141 5150
antti.vainiokangas@osao.fi

Amis osaa

+
Projektin nimi
Amis osaa
Alkaa / Päättyy
13.12.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Amis osaa -hankkeessa tuetaan OSAOn ydinprosessejen hiomista työelämälähtöisiksi, vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Hanke on mukana erityisesti työelämäyhteistyön prosessin kehittämisessä.

Hankkeen aikana työelämälähtöisyyttä tuodaan opiskelijoiden ohjaamiseen keskiöön niin, että se tukee opiskelijoiden ammatillista kasvua ja ammatti-identiteettiä koulutuksen alkuvaiheesta lähtien.

OSAO on hankkeen päätoteuttaja. Kumppaneina hankkeessa ovat Redu, Tavastia, MIF, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovala, Esedu, Edupoli, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry. ja TAKK.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sanna Matikainen
p. 044 703 7796
sanna.matikainen@osao.fi

Ammattikaista

+
Projektin nimi
Ammattikaista
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.07.2019
Tavoitekuvaus

Ammattikaista -projektissa tarjoamme matalan kynnyksen uraohjausta, joka tapahtuu ammatillisen koulutuksen ympäristössä. Ammattikaistassa tarjoamme ajankohtaista tietoa eri ammattialojen osaamisperusteista, työelämän vaatimuksista ja eri koulutusmahdollisuuksista. Ammattikaistaohjauksen rakennamme vahvan ammatillisen osaamisen ympärille.

Ammattikaista -projekti on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itselle sopivan ammatillisen koulutuksen löytämiseen, työelämään ohjautumiseen tai yrittäjyyteen. Ammattikaistan kohderyhmää ovat maahanmuuttajat, yhteiskuntatakuun piirissä olevat nuoret, ammattialaa vaihtavat, työelämään uudelleen orientoituvat sekä yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt.

Ammattikaista -projekti on Oulun seudun ammattiopiston toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Marjo Vilppola
p. 040 7021058
marjo.vilppola@osao.fi 

Projektikoordinaattori Päivi Käsmä
p. 050 501 9153
paivi.kasma@osao.fi

Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija
Mika Kananen
p. 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi 

Arctic Labour – Cross Border Mobility

+
Projektin nimi
Arctic Labour – Cross Border Mobility
Alkaa / Päättyy
01.11.2016 / 31.10.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa lisäämme tietoisuutta ja kiinnostusta pohjoisessa työskentelyä kohtaan. Tavoitteenamme on lisätä konkreettisesti rajan yli muuttavien tai sitä harkitsevien määrää sekä mahdollistaa parempi työllistyvyys tukemaan pohjoisen työmarkkinoiden toimintaa. Kohderyhmä muodostuu pääosin nuorista aikuisista, jotka voivat kuvitella pohjoisen mielenkiintoisena työmahdollisuutena.

Muita tavoitteinamme ovat:
1) Helpottaa pohjoisen alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden työvoiman saatavuutta
2) Tuottaa tuettu malli rajat ylittävään liikkuvuuteen, huomioiden yksilön kulttuuriset ja kielelliset kehittymistarpeet. Malli on erityisen hyödyllinen niille, jotka eivät ole kokeneet muita kulttuureita tai työskennellyt toisessa maassa. Malli sisältää valmennusprosessin, valmistautumisen työhaastatteluun, tutustumisen toisen maan työkulttuuriin ja työnantajiin sekä työnantajien ja työnhakijoiden kohtauttamisen.
3) Helpottaa yritysten, oppilaitosten ja työvoimapalveluiden yhteistyötä pohjoisella alueella
4) Edistää yhteisen työssäkäyntialueen ideaa ja toimintoja Pohjoisessa

Acrtic Labour on Interreg-rahoitteinen projekti, jossa OSAOn kumppaneina ovat Pohjoiskalotin koulutussäätiö ja Bedriftskompetanse AS.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Emilia Myllyoja
p. 044 703 7967
emilia.myllyoja@osao.fi

B.SMART4EUROPE - Be Smart For Europe

+
Projektin nimi
B.SMART4EUROPE - Be Smart For Europe
Projektipäällikkö
Tiina Karvonen
Alkaa / Päättyy
05.09.2016 / 04.07.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitetään mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa ja erityisesti kielten oppimisessa.

Projektin päätavoitteet ovat 

 • digitaitojen kehittäminen
 • itsenäisen oppimisen edistäminen
 • lukemisen taitojen ja kielitaidon kehittäminen

Projektin koordinaattori on Max-Weber-Berufskolleg Saksasta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen
p. 050 462 4720
tiina.karvonen@osao.fi

Digiaskel

+
Projektin nimi
Digiaskel
Alkaa / Päättyy
13.12.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Digiaskel-hankkeessa tavoitteenamme on OSAOn ”digimaiseman jäsentyminen”, johon kuuluu mm. tulevaisuuden ratkaisut, teknologiat, ympäristöt sekä digitaalisuuden arkipäiväistäminen​.

OSAO:ssa hankkeeseen osallistuu projektipäällikkö Maarit Hiltusen lisäksi digiopettajat Marjo Väisänen, Sirpa Tahvanainen, Valtteri Huhtahaara ja Arto Poussu.

Hanketta koordinoi Turun kaupungin sivustystoimiala ja Oulun seudun ammattiopisto on hankkeen osatoteuttaja. Muita osatoteuttajia on Vantaan ammattiopisto (Varia)​, Länsirannikon koulutus Oy (WinNova)​, Turun ammattiopistosäätiö (TAO)​, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)​.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maarit Hiltunen
p. 050 4624 722
maarit.hiltunen@osao.fi

Digiohjausta kaikille!

+
Projektin nimi
Digiohjausta kaikille!
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 30.06.2020
Tavoitekuvaus

Digiohjausta kaikille! –hankkeen tavoitteena on laajentaa digiohjauksen toimintamallien jalkauttamista ja valtavirtaistamista ”oppaasta käytännön prosessiksi” Pohjois-Pohjanmaan alueella eri koulutusasteilla. Hankkeessa kehitämme digitaalisten ohjauspalveluiden saavutettavuutta ja sitä kautta ohjauksen vaikuttavuutta maakunnan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten välisenä tiiviinä yhteistyönä.

Hankkeessa tavoitteena on jalostaa käytäntöön opintojen ohjauksen sekä tieto- ja neuvontatyön digitalisaatiota tukevia toimintamalleja Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun, Oulun seudun ammattiopiston ja Oulun lukioverkoston yhteistyönä. Erityisenä tavoitteenamme on tehostaa ja sujuvoittaa koulutukseen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheita viemällä käytäntöön digiohjauksen toimintamalleja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa huomioimalla myös erilaisten oppijoiden ohjauksen tarpeet digitaalisten sovellusten käyttöönoton avulla.

Oulun seudun ammattiopisto on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Centria ammattikorkeakoulu. Mukana hankkeessa ovat myös Oulun lukioverkosto ja Erilaisten oppijoiden liitto ry.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Hankevastaava Raija Lehtonen
p. 050 5909 633
raija.lehtonen@osao.fi

Ohjauksen asiantuntija Johanna Heikkinen
p. 040 631 1487
johanna.heikkinen@osao.fi

EduAuto - Työelämälähtöinen automaatiotekniikan koulutusmalli

+
Projektin nimi
EduAuto - Työelämälähtöinen automaatiotekniikan koulutusmalli
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.05.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa toteutetaan uusi työelämälähtöinen toimintamalli Oulun seudun automaatiotekniikan koulutusta antavien oppilaitosten, Oulun seudun ammattiopiston, Oulun yliopiston, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kesken. Toimenpiteillä edistetämme alueella tapahtuvaa koulutuksesta koulutukseen ja työelämään siirtymistä sekä luomme paremmat edellytykset työelämän muutoksien yhteydessä ilmeneviin siirtymätarpeisiin. Projektissa kehitämme uudenlaisia oppimisratkaisuja ja edistämme toimijoiden yhteistyötä ja tuemme nuorten ammattioppimisen kehittymistä. Projektissa suunnittelemme ja pilotoimme toimijoiden yhteisiä automaation toimitus- ja tuotekehitysprojektien oppimismoduuleita toimijoiden omia osaamistavoitteita vastaaviksi.

OSAO on osatoteuttajana Oulun yliopiston koordinoimassa projektissa. Muita kumppaneita ovat Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Satu Vähänikkilä
p. 050 381 6538
satu.vahanikkila@osao.fi

E-mobility on the road

+
Projektin nimi
E-mobility on the road
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.08.2020
Tavoitekuvaus

Keskeiset tavoitteet ovat sähköautoihin liittyvän opetuksen kehittäminen yhteistyössä saksalaisen ammattioppilaitoksen kanssa. Henkilökunnan ja opiskelijoiden KV- liikkuvuuden ja osaamisen lisääminen.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

OSAO, Haukiputaan yksikkö

Energiaratkaisut 2020 - Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut

+
Projektin nimi
Energiaratkaisut 2020 - Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Energiaratkaisut 2020 -projektissa haemme parhaita ratkaisuja erilaisten rakennusten ja rantemisen aikaisen energianhallintaan liittyviin haasteisiin. Testaamme ja tuomme käytäntöön erilaisia innovatiivisia energianhallintakonsepteja ja -ratkaisuja. Ratkaisuilla pyrimme energian kulutuksen minimointiin ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Toteutamme projektin yhteistyössä VTT:n kanssa. Projektin aikana demonstroidaan ja jalkautetaan VTT:n projekteissa kehitettyjä ja kehitteillä olevia energiaratkaisuja käytäntöön. Tavoitteenamme on tuoda tutkimustieto käytännön tasolle oppilaitosten ja yritysten katutta. 

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko

p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

Erasmus liikkuvuushanke 2017-2018

+
Projektin nimi
Erasmus liikkuvuushanke 2017-2018
Alkaa / Päättyy
01.06.2017 / 31.05.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa edistämme sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.

Tavoitteenamme projektissa ovat mm. OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen, kansainvälisten vaihtoehtojen tarjoaminen opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen ja laadun parantaminen, OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuuden lisääntyminen. Projektissa pyritään lisäämään eritoten oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksoja.

Projektissa toteutetaan 46 henkilöstöliikkuvuutta ja 131 opiskelijaliikkuvuutta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Kati Jauhiainen
p. 044 703 7868
kati.jauhiainen@osao.fi

Finland 100 in China

+
Projektin nimi
Finland 100 in China
Alkaa / Päättyy
01.08.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Finland 100 in China on Opetushallituksen rahoittama ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kansainvälisyysverkosto, jota koordinoi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU. Suomesta vaihtoon lähtee n. 25 opiskelijaa ja 16 opettajaa. Opiskelijat suorittavat Kiinassa tutkinnon osiin kuuluvaa työssäoppimista, teoriaopintoja tai valinnaisen tutkinnon osan kokonaisuuden.

Hankkeen tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus valita kansainvälinen oppimispolku suorittamalla työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso tai valinnainen tutkinnon osa Kiinassa. Hankkeessa kehitämme opiskelijoiden ammatillista osaamista ja kansainvälisyysosaamista, kuten kielitaito, sosiaaliset taidot, viestintä ja vuorovaikutus sekä kulttuurien tuntemus. Kehitämme hankkeen aikana opiskelijoiden kansainvälisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen mallia ja digitaalisten sovellusten hyödyntämistä. Pyrimme hyödyntämään erilaisia blogialustoja, videoblogeja ja pilvipalveluita vaihtojaksojen dokumentoinnissa.

Hankkeen aikana toteutetaan myös opettaja- ja asiantuntijavaihtoja. Vaihdot toteutetaan samanaikaisesti opiskelijoiden vaihtojen kanssa. Opettajat tutustuvat oman alansa työpaikkoihin ja oppilaitoksiin sekä pitävät luentoja Kiinassa. Taitaja 2017 -kilpailujen lähihoitaja-lajin voittajapari osallistuu valmentajansa kanssa 2017 Shanghai Nursing Contest -ammattitaitokilpailuun. Hankkeen vaihtojen aikana opettajien pitämät luennot voivat käsitellä Kiinassa uusia sisältöjä, kuten esim. liiketoimintasuunnitelman laatiminen, yrittäjyyden kilpailutoiminta, ergonomia, hygieniaosaaminen jne.

Hankkeen aikana toteutetaan opiskelija- ja opettajavaihtoja myös Kiinasta Suomeen.

Hankkeessa mukana olevat koulutuksenjärjestäjät:

 • Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä/Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän ammattiopisto
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/NOVIDA
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Porvoo International College/ Point College
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä/RASEKO
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
 • Suomen Diakoniaopisto
 • Turun ammatti-instituutti
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Yhteistyöoppilaitokset Kiinassa:

 • Shanghai University of Medicine & Health Sciences
 • Shanghai Industrial and commerce foreign languages school
 • Shanghai Communications Polytechnic (SPC)
 • Shanghai Art & Design Academy

Yhteistyöyritykset Kiinassa:

 • AiLuEducation Group
 • Classic travel
 • Country holidays
 • Deltamarin
 • Finnair
 • Halton Ventilations
 • KONE Oyj
 • Konecranes
 • NorrHydro
Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Yhteyshenkilö OSAOssa:

Anneli Alasalmi-Husso
p. 050 3174 537
anneli.alasalmi-husso@osao.fi

HANAKO

+
Projektin nimi
HANAKO
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

HANAKO on Suomen ja Japanin välinen yhteistyöverkosto, joka perustettiin Opetushallituksen tuella vuonna 2007. HANAKO-projekissa tavoitteenamme on kehittää ja vakiinnuttaa vastavuoroista, monialaista ja suunnitelmallista yhteistyötä Japanin ja Suomalaisen ammatillisen koulutuksen välillä. Mallinnamme projektissa verkostotoimintaa ja kehitämme maiden välille toimivan yhteistyöverkoston. Tarkoituksenamme on luoda innovaatioita opetuksen, opetusaineiston ja työelämän kehittämiseen sekä edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta maiden välillä mm. työssäoppimisen näkökulmasta.

OSAO on kumppanina Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa hankkeessa. 

Lisätietoa löydät osoitteesta www.finvet.fi sekä http://www.hanako-network.com

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
p. 050 5946 589
mika.kananen@osao.fi

Höntsä - silta eteenpäin

+
Projektin nimi
Höntsä - silta eteenpäin
Alkaa / Päättyy
01.02.2018 / 30.11.2020
Tavoitekuvaus

Kehitämme projektissa monialaisen toimintamallin, joka perustuu iloa tuottavaan osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Mallissa vahvistamme nuorista lähtevää toimintaa monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminnalla kasvatamme opiskelumotivaatiota sekä tuemme nivelvaiheita. Kohderyhmänä ovat erityisesti 16-25-vuotiaat nuoret.

OSAO on osatoteuttajan Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. OSAOssa hankkeessa on mukana Virpiniemen liikuntaopisto.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Katri Virtanen
p. 044 717 0062
katri.virtanen@osao.fi

Jatkuvan haun kotipesä

+
Projektin nimi
Jatkuvan haun kotipesä
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Jatkuvan haun haasteisiin tarvitaan oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä, joiden kautta opiskelija voidaan joustavasti sijoittaa opintoihin hankkimaan osaamista tai täydentämään osaamisvajetta (huom. suoritetaan opintojen nopeuttamista tai kiinnikuromista.) Reformin mukaisesti on tarvetta kehittää harjoitusyritystä oppimisympäristönä toimimaan rajapintana osaamisen, oppimistuloksien ja yritysten välillä.
Tavoitteenamme on saada harjoitusyritys (ns. jatkuvan haun kotipesänä) toimimaan niin, että opiskelija voi tulla mukaan välittämättä siitä, missä kohtaa opintoja muut mukana olevat ovat. Projektissa selvitämme ja testaamme, miten laaditun HOKSin mukaisesti opiskelija hankkii harjoitusyritys oppimisympäristössä osaamista ohjaajan tukemana sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Yrityksessä voi tehdä erilaisia ja eri tasoisia tehtäviä, joilla voidaan yksilöllistää opiskelija hankkimaan hänelle tarvittavaa osaamista.

Tavoitteenamme on valmistaa opiskelijaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella hankkimaan lisää osaamista työelämästä. Vahvistamme opettajien laaja-alaistamista ja osaamista oppimisympäristöissä toimimisessa ja yhteistyössä yritysten kanssa.

Toteutamme projektin yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
p. 050 5946 589
mika.kananen@osao.fi

Laatusampo 5

+
Projektin nimi
Laatusampo 5
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Laatusampo 5 -hankkeella on neljä tavoitetta:
1. Toimintajärjestelmän kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden suuntaisesti
2. Laatukulttuurin kehittäminen
3. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen
4. Valmistautuminen OKM:n edellyttämään toimintajärjestelmän itsearviointiin järjestämällä alueellinen perehdytystilaisuus koulutuksen järjestäjille

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän koordinoimassa hankkeessa ovat mukana osatoteuttajina Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Peräpohjolan Opisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovala-Opisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Hankevastaava Sauli Alaruikka
p. 050 582 8899
sauli.alaruikka@osao.fi

Lakeuden portaat

+
Projektin nimi
Lakeuden portaat
Alkaa / Päättyy
01.08.2018 / 31.12.2020
Tavoitekuvaus

Lakeuden portaat -hankkeessa parannamme  koulutuksen vaikuttavuutta edistämällä opiskelijoiden työllistymistä työsuhteeseen tai yrittäjinä. Lisäämme hankkeessa eri oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista osaamisperusteisen ja työelämäläheisen koulutuksen ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa.
Hankkeessa luomme mallin pedagogisesta työosuuskunnasta, joka toimii koulutuksen ja työllistymisen toteutusalustana ja mahdollistajana. Tätä varten koulutamme oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilöstöä osaamisperusteiseen toimintaan sekä yrittäjyyskasvatukseen osuuskunnassa.

Hankkeen toimenpiteet, kuten yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet, uraohjaus ja työhönvalmennus tähtäävät kaikki asiakkaan työllistymiseen työntekijänä tai yrittäjänä. Samalla helpotamme koulutuksesta toiseen siirtymistä laatimalla yhteisiä opintokokonaisuuksia koulutusasteiden nivelvaiheisiin. Työttömille työnhakijoille tarjoamme hankkeessa mahdollisuutta yrittäjämäiseen ja työvaltaiseen opintopolkuun osuuskunnassa tai annamme heille työhönvalmennusta ja uraohjausta.

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Oulun seudun ammattiopiston, Ammattiopisto Luovin, Oulun Ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Kempeleen, Limingan, Tyrnävän, Lumijoen ja Hailuodon kuntien opiskelijat ja henkilökuntaa sekä Oulun seudun työnantajat ja nuoret alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet työttömät työnhakijat. Varsinaista kohderyhmää ovat myös kuntien nuoriso- ja työllisyyspalveluiden ohjaushenkilöstö. Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat alueen kotitaloudet ja peruskoulujen yläkoulujen henkilökunta ja oppilaat sekä muut työnhakijat.

Oulun seudun ammattiopiston koordinoimassa hankkeessa ovat osatoteuttajina Ammattiopisto Luovi, Oulun Ammattikorkeakoulu ja Kempeleen kunta.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Antti Vainiokangas, OSAO
antti.vainiokangas@osao.fi,
p. 040 141 5150

Hannu Isojärvi, Ammattiopisto Luovi
hannu.isojarvi@luovi.fi,
p. 040 319 3132

Kari Heiskari, OAMK
kari.heiskari@oamk.fi,
p. 040 702 4493

Sari Okkonen, Kempeleen kunta
sari.okkonen@kempele.fi,
p. 050 307 8981

Näyttöaineistoa turvallisuusalalle

+
Projektin nimi
Näyttöaineistoa turvallisuusalalle
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa laadukkaita materiaaleja turvallisuusalalle suomeksi ja ruotsiksi. Materiaali tuotetaan Poliisi Ammattikorkeakoulun ylläpitämään TurvaMoodleen, jota käyttää tällä hetkellä 15 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Turvallisuusalan perustutkinnon näyttöaineisto toteutetaan hankkeessa OSAOn, Kpedun, Vamian ja SEDU:n yhteistyönä. OSAO toimii hankkeen koordinaattorina.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Antti Vainiokangas
p. 040 141 5150
antti.vainiokangas@osao.fi

OpinTorin Digiloikka

+
Projektin nimi
OpinTorin Digiloikka
Alkaa / Päättyy
01.04.2016 / 30.06.2019
Tavoitekuvaus

OpinTorin digiloikan tavoitteena on luoda Oulun alueen keskeisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa yhteinen ohjauksen palvelumalli aikuisopintojen hakeutumisvaiheeseen. Suunnittelemme palvelumallin sähköiselle alustalle ja testaamme, kehitämme sekä pilotoimme sitä hankkeen edetessä. Tarjoamme monikanavaista verkko-ohjausta ja -neuvontaa sähköisellä hakualustalla, minkä lisäksi asiakkaat saavat halutessaan myös perinteistä henkilökohtaista ohjausta. OpinTorin digiloikan ohjaus- ja neuvontapalvelut on suunnattu yksityisille henkilöille, työyhteisöille ja erilaisille verkostoille.

OpinTorin digiloikka tukee elinikäisen oppimisen periaatetta ja parantaa digitalisoinnin kautta ohjauspalvelujen alueellista saavutettavuutta. Projektilla edistämme myös Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja kehittämme ohjauskulttuuria sekä -osaamista ohjaushenkilöstölle tarjottavien valmennusten kautta.

Projektin päätoteuttajana on Oulun seudun ammattiopisto. Muina toteuttajina projektissa ovat Ammattiopisto Luovi ja PSK-Aikuisopisto.

Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Senni Laine
senni.laine@osao.fi

Ohjausasiantuntija Johanna Heikkinen
p. 040 631 1487
johanna.heikkinen@osao.fi

Parasta DigiOhjausta

+
Projektin nimi
Parasta DigiOhjausta
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme ja otamme käyttöön toimivia digitaalisia palveluita tukemaan työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Hankkeessa tuemme ja koulutamme työpaikkaohjaajia uudenlaisiin toimintatapoihin siten, että he voivat osallistua digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon ja kehittämistyöhön. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa tiedonkulkua koulutuksen järjestäjän ja työelämän kanssa. Hankkeessa tuemme yksilöllisiä opintopolkuja ja parannamme työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua ja koulutuksen tuloksellisuutta (reaaliaikainen, nopea reagointi).

OSAO on osatoteuttajana Gradian koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat:

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia
 • Raahen koulutuskuntayhtymä
 • Etelä-Savon koulutus Oy
 • Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
 • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
 • Hengitysliitto ry./ Ammattiopisto Luovi
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
 • Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Turun kaupunki
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Pesonen (poissa)

sijaistaa

Projektipäällikkö Minna-Liisa Myllylä 
p. 040 141 5135
minna-liisa.myllyla@osao.fi

Parasta DigiTukea

+
Projektin nimi
Parasta DigiTukea
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Hankkeessa luodaan ja määritetään koulutustenjärjestäjien käyttöön tarvittavat kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset, jotka kytketään oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosesseihin ja sopimusmalleihin. Lisäksi testaamme kuvauksia ja teemme niihin tarvittavat muutostoimenpiteet sekä suunnittelemme ja toteutamme tulosten valtakunnallisen käyttöönoton.

Hankkeessa suunnittelemme, määrittelemme, pilotoimme, kehitämme ja työstämme yhteentoimivuuden kuvauksia (mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset) palvelumuotoilun avulla yhdessä koulutuksen järjestäjien, työelämän ja ohjelmistotuottajien kanssa. Toimenpiteiden työpohjana käytetään Parasta palvelua -kehittämisohjelmassa tehtyjen toimintaprosesseja ja sopimusmalleja.

Kehittämisohjelman toteutuksessa huomioimme kansalliset palvelut ja kokonaisarkkitehtuurityö, tietoturvamääräykset sekä teemme tiivistä yhteistyötä opetushallinnon kehittäjätahojen sekä muiden Parasta-kehittämisohjelmien (Parasta Palvelua, Parasta Osaamista ja Parasta DigiOhjausta) kanssa.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat

 • Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo
 • Gradia, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 • Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Yrkesakademin i Österbotten
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eeva-Leena Ronkainen
044 703 7857
eeva-leena.ronkainen@osao.fi

Projektikoordinaattori Riikka Lahtela
044 703 7802
riikka.lahtela@osao.fi

Parasta Palvelua Pohjoinen

+
Projektin nimi
Parasta Palvelua Pohjoinen
Alkaa / Päättyy
01.12.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Parasta Palvelua - kehittämisohjelma on reformin toimeenpanoa toteuttava valtakunnallinen ohjelma, johon kytkeytyy mukaan koko maan kattava ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkosto. Ohjelman osapuolet toteuttavat yhteisiä toimenpiteitä, joiden avulla asiakkaat (työnantajat, opiskelijat) saavat yhdenmukaisen kaikille koulutuksen järjestäjille yhtenäisen koulutus- tai oppisopimustoiminta/palveluprosessin.
Yhteiskehittämisen myötä asiakaskokemus sekä –tuntemus paranee ja sisäinen sekä ulkoinen viestintä selkeytyy.

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

 1. Prosessien yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
 2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen
 3. Tiedotus ja viestintä hyväksi todettujen käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle
 4. Osallistumisen ja osallistamisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla.

Pohjoisen verkoston koordinaattorina toimii Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk/OSAO. Osatoteuttajina ovat Hengitysliitto Heli ry/Luovi, Raahen koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
p. 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

Projektikoordinaattori Nina Arvola
p. 050 577 5963
nina.arvola@osao.fi

Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen – KAAKAO

+
Projektin nimi
Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen – KAAKAO
Alkaa / Päättyy
31.05.2017 / 31.08.2019
Tavoitekuvaus

KAAKAO-hankkeessa tavoitteenamme on rakentaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle kansainvälisellä tasolla toimiva koulutusviennin toimijaverkosto ja ekosysteemi sekä tukea alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tuloksena koulutusviennin alalle syntyy uusia yrityksiä, alalla toimivat yritykset verkostoituvat paikallisesti ja kansainvälisesti sekä saavat kasvumahdollisuuksia kansainvälisten kontaktien ja osaamisen kasvun kautta. Hankkeen tuloksena syntyy Pohjois-Pohjanmaan alueelle yritysten, oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden yhteistyön myötä uusi, kansainvälisen markkinapotentiaalin omaava kasvuala.

Rakennamme hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan alueelle koulutusviennin kehittämiseen ja toteuttamiseen erikoistunut ekosysteemi, kehitämme oppilaitos-yritysyhteistyöhön rakentuvaa innovaatio- ja kehitysmallia, kasvatamme koulutusvientialalla toimivien yritysten osaamista eri osa-alueilla sekä pilotoimme innovaatio- ja kehitysmallin tuloksia koulutusvientikohteissa.

OSAO toimii osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Soile Pitkänen
p. 040 620 7992
soile.pitkanen@osao.fi

Potkua kotikansainvälistymiseen ja FINVET.FI -sivusto

+
Projektin nimi
Potkua kotikansainvälistymiseen ja FINVET.FI -sivusto
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Tavoitteenamme projektissa on lisätä kansainvälisen harjoitusyritystoiminnan avulla oppilaitosten kotikansainvälistymisastetta. Projektissa mallinnamme, kehitämme ja hyödynnämme KV-yhteistyötä harjoitusyritystoiminnan viitekehyksessä. Tavoitteenamme on opettajien ja henkilökunnan vertaisoppiminen kansainvälisen harjoitusyritystoiminnan mahdollisuuksista kotikansainvälisyyden hyödyntämisestä. Osallistujat luovat tiiviitä kansainvälisiä yhteistyöverkostoja kansainvälisten harjoitusyritysopettajien kanssa.

Projektin avulla jatketaan Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeiden internetsivujen ylläpitoa ja kehitetään sivustoa. Lisätietoa löydät osoitteesta www.finvet.fi

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
p. 050 5946 589
mika.kananen@osao.fi

SOPU - Sujuvat omat polut

+
Projektin nimi
SOPU - Sujuvat omat polut
Alkaa / Päättyy
01.04.2018 / 31.05.2020
Tavoitekuvaus

SOPU – Sujuvat omat polut –projektissa tavoitteenamme on HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) -ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen. Kehitämme ohjauksellista HOKS-prosessia vastaamaan paremmin uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä.

SOPU-projektin tavoitteena on opiskelijan sujuva yksilöllinen eteneminen opintopolullaan. Vahvistamme ohjauskäytänteitä mm. osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöissä ja siirtymävaiheissa. Pilotoimme OSAOssa VALMA-koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välimaastoon sijoittuvaa ohjausmuotoa, jossa keskeyttämisen vaarassa olevat opiskelijat polutetaan eteenpäin välittömästi. Arvioimme jo aiemmin kehitetyn vapaaehtoisuuteen perustuvan K2K-toimintamallin soveltamista opiskelijan tueksi erilaisissa koulutuksellisissa siirtymävaiheissa.

Kehitämme projektissa myös hakeutumisvaiheen ohjausta. Kehitämme yksilöllistä koulutukseen tutustumismallia osana jatkuvaa hakua ja luomme samalla ohjauksellista toimintamallia ja mallinnamme aloittamisvaihetta tukevia opintoja hakuvaihetta opinnollistaen. Tavoitteenamme on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sujuvien opintopolkujen mahdollistamiseksi. Kokonaisuudessaan tulemme hyödyntämään ja jatkokehittämään aiemmissa hankkeissa kehitettyjä sujuvia yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistavia ratkaisuja.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän SEDUn, Länsikannikon Koulutus Oy:n Winnovan sekä Oulun Palvelualan Opiston kanssa. OSAO on hankkeen päätoteuttaja.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maarit Kopakka
p. 040 668 2884
maarit.kopakka@osao.fi

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
p. 040 661 8123
anna-mari.saarela@osao.fi

Taimistopohjoinen, Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen

+
Projektin nimi
Taimistopohjoinen, Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen
Alkaa / Päättyy
01.06.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Tavoitteena on antaa pohjoissuomalaisille taimistoille työvälineitä yritystoiminnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen. Työvälineitä ovat mm. kasvivalikoiman täydentäminen uusilla koriste- ja luonnonkasveilla ja uusien kumppanuuksien ja asiakkaiden hakeminen. Hankkeessa pyrimme saamaan myös uusia yrittäjiä alalle. Toimenpiteillä pyrimme saamaan uutta nousua ja kehitystä Pohjois-Suomen koristekasvimarkkinoille, parannamme taimien menekkiä ja varaudumme tulevaisuuden kysyntään.

Päätavoitteet:

 1. Pohjois-Suomen koristekasvitaimistojen ja muiden kasvintuotantotilojen kiinnostus ja kyky tuottaa luonnonkasveja ja vaateliailla kasvupaikoilla menestyviä koristekasveja lisääntyy ja uusia lajeja otetaan tuotantoon.
 2. Pohjois-Suomen taimistot saavat uusia asiakkaita koti- ja ulkomailta ja uusille koristekasveille syntyy kysyntää.
 3. Pohjoissuomalaisten viljelijöiden, vihersuunnittelijoiden ja viherrakentajien yhteistyö tiivistyy, jolloin alan yrittäjät pystyvät vastaamaan paremmin julkisiin kilpailuihin ja tarpeeseen monipuolistaa kasvivalikoimaa, ja samalla uuden yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvät riskit pienenevät.

OSAO on osatoteuttajana Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto ja Ammattiopisto Lappia

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Puutarha-alan lehtori Juha Karvonen
p. 050 5810182
juha.karvonen@osao.fi

TAITAVA - Tulevaisuuden osaajat

+
Projektin nimi
TAITAVA - Tulevaisuuden osaajat
Alkaa / Päättyy
01.03.2016 / 28.02.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa luomme valtakunnallisen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen mallin eri koulutuksenjärjestäjien kesken. Mallilla tavoitellaan uudenlaista tapaa järjestää ammatillisia opintoja vastaamaan opintonsa keskeyttäneiden, ilman koulutuspaikkaa olevien nuorisotakuun kohderyhmään kuuluvien nuorten tarpeisiin sekä lisätä uudenlaista osaamisen kerryttämistä ja syventämistä toisella asteella. Kehitämme toimintamallia tiiviissä yhteistyössä eri alueiden Ohjaamoiden kanssa.

OSAO on osatoteuttajana Helsingin kaupungin koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Heli Laitila
Puh 050 561 3946
heli.laitila@osao.fi

TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä

+
Projektin nimi
TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä
Alkaa / Päättyy
01.02.2016 / 31.08.2019
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme ammatillisten oppilaitosten työllistymistä edistävää ohjaus- ja tukimallia entistä tavoitteellisemmaksi. Kehitettävässä toimintamallissa edistämme ammatillista perustutkintoa suorittavien erityistä tukea tarvitsevien nuorten yksillöllisiä työllistymispolkuja hyödyntämällä ohjaus- ja tukimallia sekä työssäoppimista. Teemme opiskelijan työllistymisen suunnittelun aiempaa näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi osaksi opintoja. Suunnitteluun osallistuvat kaikki nuoren kanssa toimivat tahot. 


Sisällytämme työllistymisen ohjaus- ja tukimalliin myös työpaikkojen ja soveltuvien työtehtävien etsimisen erityistä tukea tarviseville nuorille oppilaitoksen jatkuvana ja ennakoivana toimintana sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että työllistymisen tavoitteet huomioiden.

Projektissa päivitämme lisäksi alueellisen yhteistyön ja Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun mallin.  

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman projektin päätoteuttajana on Ammattiopisto Luovi. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Eija Kuha
p. 044 703 7793
eija.kuha@osao.fi

Tehokkaasti työhön

+
Projektin nimi
Tehokkaasti työhön
Alkaa / Päättyy
01.08.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Järjestämme nuorten miesten parissa työskenteleville henkilöille koulutusta tasa-arvosta ja sukupuolen huomioimisesta ohjaus- ja opetustyössä. Kehitämme uusia menetelmiä, joilla voidaan tukea ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien miesten työllistymistä ja otamme käyttöön aiemmin kehitettyjä toimintamalleja huomioiden sukupuolitietoinen ohjaus.

Tiivistämme oppilaitoksen, Oulun kaupungin nuorten työpajakeskuksen ja yritysten välistä yhteistyötä ja luomme uusia toimintamalleja, joilla voidaan tukea ilman toisen asteen tutkintoa olevien työpajanuorten siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tätä kautta kohti työelämää. Tuemme työpajanuorten ammatillisiin opintoihin hakeutumista tarjoamalla opinto-ohjaajan palveluita työpajakeskuksessa sekä kehitämme uusia toimintamalleja työpajanuorten ammattialoihin ja opiskelumahdollisuuksiin tutustumiseen.

Hankkeen tavoitteena on vähentää työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaista eriytymistä. Keräämme OSAOn nettisivuille tietoa erilaisista työpaikoista, jonne tietyllä tutkinnolla voi hakea töihin sekä konkreettisia työllistymispolkukuvauksia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Virve Kivelä
p. 050 521 9428
virve.kivela@osao.fi

Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla - NOISS

+
Projektin nimi
Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla - NOISS
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Teolliset symbioosit toimivat kiertotalouden toimintamallien mukaisesti, jossa resurssien käyttö on suunniteltu kestäväksi ja materiaalit kiertäväksi. Kiertotalous toteuttaa vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta, johon pyritään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Teolliset Symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla projektissa tunnistetaan teollisten symbioosien mahdollisuudet alueella. Projektissa edistämme kiertotalouden teollisten symbioosien syntyä Pohjois-Pohjanmaalla ja vahvistamme yritysten vajaakäyttöisten resurssien tehokkaampaa käyttöä. Lisäksi räätälöimme kiertotalouden edistämisen toimintamallin FISS-toimintamallia hyödyntämällä.

Projektissa edistämme alueen yritsten keskinäisten resurssien hyödyntämistä ja yhteistyötä. Rakennamme kiertotalouteen uusia liiketoimintamalleja ja mahdollistamme uutta kotimaista ja kansainvälistä liiketoimintaa. Projektin myötä edistämme uusien teknolodisten sovellusten ja prosessien käyttöönottoa, tuotteiden kaupallistamista ja kansainvälisiä yhteyksiä.

OSAO on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa projektissa. Muita osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tapio Patrikainen
p. 050 317 4738
tapio.patrikainen@osao.fi

Tieto, taito ja työelämä

+
Projektin nimi
Tieto, taito ja työelämä
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Tieto, taito ja työelämä –hankkeessa välitämme ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevaa tietoa työpaikoille ja selvitämme työpaikkojen osaamistarpeita uudistukseen liittyen.

Hankkeessa perehdytämme opetushenkilöstöä työpaikoilla järjestettävän koulutuksen toteuttamiseen ja laadimme työpaikoille perehdytysmateriaalia. Hankkeen aikana opetushenkilöstö jalkautuu työelämään tarvittavaksi ajaksi; tutustuu työpaikan toimintaan esim. työtehtävien avulla ja perehdyttää työpaikkaohjaajia ja yrityksen avainhenkilöitä ammatillisen koulutuksen muutoksiin sekä selvittää työpaikkaohjaajien tuen tarpeen työpaikoilla järjestettävän koulutuksen onnistuneeseen ja laadukkaaseen toteutukseen. Opettajat ja työpaikan edustaja kartoittavat kunkin työpaikan ammatillisen ydinosaamisen, sen mihin tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin työpaikka voi tarjota koulutuksen; mitä työtehtäviä työpaikalla voidaan tehdä, millaista osaamista työpaikalla saavutetaan ja mitä osaamista opiskelijalla pitää olla, jotta hän voi siirtyä koulutussopimuksen tai oppisopimuksen mukaisesti työpaikalle oppimaan.

Hankkeessa tavoitteenamme on työpaikkaohjaamisen kehittäminen, arvioinnin laadun varmistaminen sekä opiskelijan oppimisen ja osaamisen varmistaminen työpaikoilla järjestettävässä koulutuksessa. Hankkeen avulla haemme työelämäyhteistyölle uudenlaisia ja toimivia malleja ja pyrimme lisäämään opettajien ajantasaista ammatillista osaamista sekä heidän työelämäosaamistaan. Hankkeessa kokeilemme myös toimintamalleja työelämän edustajien jalkautumiseksi oppilaitoksiin.

Työelämäyhteistyön lisäämiseksi toteutamme hankkeessa myös toimiala-/tutkintokohtaisia tilaisuuksia, joissa kerromme ammatillisen koulutuksen ja tutkinnon perusteiden muutoksista sekä käynnistämme työelämän kanssa laajempaa yhteistyötä. Tavoitteenamme on perustaa työelämän yhteistyöryhmiä, joihin kutsumme myös ammattikorkeakoulun ja yliopiston edustajia. Eri kouluasteiden välisellä yhteistyöllä pyrimme vastaamaan työelämän tarpeisiin nykyistä laajemmin ja tehokkaammin.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat  Amiedu, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO  ja Työtehoseura ry TTS.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Leena Isotalo
p. 050 3459324
leena.isotalo@osao.fi

Koulutuspäällikkö Juha Moilanen
p. 050 4337204
juha.moilanen@osao.fi

TUPAKO - Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen hyvät käytänteet Euroopassa

+
Projektin nimi
TUPAKO - Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen hyvät käytänteet Euroopassa
Alkaa / Päättyy
01.06.2017 / 31.05.2019
Tavoitekuvaus

TUPAKO -projektissa etsimme hyviä eurooppalaisia kotouttamisen ratkaisuja ja kehittämme maahanmuuton koulutusta. Teemme tiivistä yhteistyötä projektiin osallistuvien oppilaitosten eli OSAOn, Aducaten, TAKK:n ja Axxellin välillä.

TUPAKO on Erasmus+ liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä maahanmuutosta eurooppalaisessa kontekstissa ja kerätä hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työelämäyhteistyöhön. Lisäksi haluamme vahvistaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä sekä saada lisätietoja koulutustaustan vaikutuksista oppimiseen ja hyviä toimintamalleja vähäisen koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien kouluttamiseen.

Projektin aikana teemme 4 opintomatkaa eri puolille Eurooppaa sekä osallistumme yhteen konferenssiin Italian Palermossa. Syksyllä 2017 vierailimme Pohjois-Italiassa ja keväällä 2018 Tanskassa. Tulevat vierailukohteemme ovat Kreikka ja Saksa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Opettaja Päivikki Virsunen
p. 044 703 7892
paivikki.virsunen@osao.fi

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen

+
Projektin nimi
Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen
Alkaa / Päättyy
01.09.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusneuvonnan, uraohjauksen, koulutuksen ja suomen kielen tukitoimien yhdistelmä, jossa moniammatillisen verkostoyhteistyön kautta parannamme pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien pääsyä joko suoraan työelämään, koulutukseen tai yrittäjyyteen.

Hankkeessa toteutame koulutusneuvontaa, uraohjausta ja toiminnallisia pilottiryhmiä erilaisista aiheista (esimerkiksi kieliryhmät, oppimisvalmiusryhmät) ja voimme yhdistää näihin kielituettua koulutus- tai työkokeilua pitkään työttömänä olleiden maahanmuuttajien pääsemiseksi koulutukseen ja työelämään.

Hankkeen toimenpiteet ovat tarvelähtöisiä, ja räätälöimme ne sopiviksi hankkeen asiakkaille.

Hankkeen satelliittityöntekijä jalkautuu tarpeen mukaan erilaisiin ympäristöihin, joissa hän toimii sekä asiakkaiden että yhteistyötahojen kanssa.

Lisäksi tuloksena on uusia eri toimijoiden yhteistyömuotoja alueella, minkä ansiosta jatkossakin maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut tehostuvat pitkällä aikavälillä. Lisääntynyt verkostoyhteistyö ja tiedon jakaminen johtavat parempiin tuloksiin maahanmuuttajien integroimisessa oululaiseen työelämään.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eija Kuha
p. 044 703 7793
eija.kuha@osao.fi

Tarja Tikkanen
p. 044 703 7911
tarja.tikkanen@osao.fi

Satu Paakki
p. 044 703 7944
satu.paakki@osao.fi

Verkotu porukkaan - soluttaudu parveen

+
Projektin nimi
Verkotu porukkaan - soluttaudu parveen
Alkaa / Päättyy
15.12.2017 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Keskitämme hankkeessa opiskelijan koko oppimisprosessin yhteen avoimeen verkko-oppimisympäristöön e-perusteiden mukaisesti. Luomme eri alojen tutkinnon osista laadukkaan verkkoympäristön, joka tuo opiskelijan koko opintopolun näkyväksi ja mahdollistaa etenemisen osaamisperusteisesti, tavoitteellisesti sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Verkko-oppimisympäristö muuttaa työyhteisön ja työpaikkojen toimintakulttuuria, sulautuva oppiminen jalkautuu ja opettajien ja työpaikkaohjaajien rooli muuttuu oppimisprosessin ohjaajaksi

Tavoitteenamme on saada opettajien tiimityöskentely ja vertaisoppiminen pysyväksi toimintakulttuuriksi, jolla muutetaan oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaa opettajien itseohjautuvuutta tukevaksi.

Lisäksi kehitämme toimintamalleja siihen, kuinka verkko-opetusta ja kontaktiopetusta yhdistämällä mahdollistetaan opiskelijoiden joustavat opintopolut sekä paikasta ja ajasta riippumaton oppiminen oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella. Selvitämme hankkeessa mahdollisuutta toteuttaa ainakin kahteen perustutkintoon yksi yhteinen osittain tai kokonaan verkossa suoritettava tutkinnon osa kestävään kehitykseen, puhtaanapitoon, kierrätysmenetelmiin ja energian käytön säästämiseen perustuen.

OSAO toteuttaa hankkeen yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen ja Oulun Palvelualan Opiston kanssa.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sirpa Karjalainen
p.050 317 4612
sirpa.karjalainen@osao.fi

VET Net in Persian Gulf Area

+
Projektin nimi
VET Net in Persian Gulf Area
Alkaa / Päättyy
01.08.2017 / 31.12.2018
Tavoitekuvaus

Hankkeessa rakennamme ja edistämme globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän osaamistaitovalmiuksiin vastaamista Persianlahden alueella. Työhön käytämme vertaiskehittämisen menetelmää.

Hankkeen myötä kartoitamme kehittämiskumppaniverkostoon mukaan lähtevät kohdemaat ja toimijat sekä rakennamme verkoston. Vertailemme kohdemaiden sekä suomalaisen ammatillisen koulutuksen ja työympäristöjen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, sekä kartoitamme mahdollisuuksia kansainvälisyysjaksojen toteutumiseen. Lisäksi valmennamme hankkeen ydintoimijoita kansainvälisessä yhteistyössä vaadittavaan osaamiseen.

Lisäksi rakennamme opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien kansainvälisyyspolkuja ja tehostamme tehostamme ulkomailla hankitun osaamisen arviointia, tunnistamista ja tunnustamista. Vertailemme kumppanuusmaiden välisiä työelämän pätevyysvaatimuksia suhteessa ammatillisen koulutuksen ammattitaitovaatimuksiin.

Toteutamme hankkeen yhdessä TAKK:n ja Ammattiopisto Luovin kanssa.

Kuvia
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Soile Pitkänen
p. 040 620 7992
soile.pitkanen@osao.fi

Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen koordinointi

+
Projektin nimi
Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilujen koordinointi
Projektipäällikkö
Marja Veikkola
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH) ovat käynnistäneet kolme koulutuskokeilua, joiden kautta kehitetään välinehuoltoalaan, ensihoitoon ja hyvinvointiteknologiaan suuntautunutta koulutusta.
Koulutuskokeilujen tavoitteena on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja palvelurakenteen muutoksiin ja muutosten edellyttämiin uusiin osaamistarpeisiin sekä ottaa huomioon myös tulevaisuuden osaamistarpeet, erityisesti teknologinen kehitys ja robotisaatio.

Opetushallitus on myöntänyt Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle valtionavustusta kokeilujen koordinointiin. Tehtävämme on avustaa Opetushallitusta kokeilujen organisoimisessa, tukea ja avustaa koulutuksen järjestäjien verkostoitumista ja yhteistyötä ja vastata koulutuskokeilujen raportoinnin yhteenvedosta sekä tiedottamisesta.

Kokeiltavat tutkinnot

Opetushallitus on hyväksynyt 27.6.2014 kokeiluja ohjaavan kokeiluohjelman ja tarkistanut sen 13.5.2015 TUTKE-lainsäädännön mukaiseksi 1.8.2015 alkaen. Kokeilut toteutetaan seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa ja niiden osaamisaloilla:

 1. Välinehuoltoalan perustutkinto, tutkintonimike välinehuoltaja (perustutkintokokeilu sosiaali- terveys ja liikunta-alalla)
 2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, tutkintonimike ensihoitaja (pt) tai ensihoitaja, perustaso (osaamisalakokeilu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla). Tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä. Tutkinnon perusteita muutetaan kokeiluohjelmassa niin, että tutkintoa on mahdollista painottaa nykyistä enemmän ensihoito-osaamiseen.
 3. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, tutkintonimike hyvinvointiteknologia-asentaja
  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, tutkintonimike turvalaiteasentaja
  Kone- ja metallialan perustutkinto, tutkintonimike hyvinvointilaiteasentaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt koulutuksen järjestäjille (yht. 12) kokeiluluvan koulutusten järjestämiseen. Koulutuksen järjestäjät käynnistävät koulutuskokeilut joustavasti syksystä 2014 alkaen. Kokeilukoulutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2019.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Linkit
Yhteystiedot

Koulutuskokeilujen koordinaattori Marja Veikkola
Puh 050 0776065
marja.veikkola@osao.fi

Yhdessä tulevaan

+
Projektin nimi
Yhdessä tulevaan
Alkaa / Päättyy
01.01.2018 / 31.12.2019
Tavoitekuvaus

Hankkeessa tuotamme vertaisoppimisen ja pilottien kautta muutosjohtamisen työkaluja ja tukea esimiehille, reformin tuomien muutosten onnistuneeseen toteuttamiseen.

Tavoitteenamme on

 1. Vastata johtamisella ja esimiestyöllä osallistavasti muutosten ja uudistusten käytäntöön viemiseen 
 2. Mahdollistaa reformin mukaiset muutokset
 3. Saavuttaa yhteinen ja jaettu käsitys työn muutoksista, kehittyvästä työstä ja opettajuuden muuttumisesta

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on osatoteuttajana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä, Vamia ja koulutuskeskus Salpaus.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Yhteystiedot

Suunnittelija Raili Karttunen
p. 050 463 8744
raili.karttunen@osekk.fi