OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Käynnissä olevat hankkeet / Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke

Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke

+
Projektin nimi
Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Kesätöihin omaan yritykseen?

Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshankkeessa olemme selvittäneet, miten Oulun seudun nuoret voivat työllistää itse itsensä kesäaikaan omiin kesäyrityksiinsä. Tavoitteenamme oli, että kesäyrittäjyydestä tulee yksi varteenotettava työllistymisen keino nuorille ja innovatiivinen työkalu yrittäjyyden edistämiseksi Oulun seudulla.

Yrittäjyyden edistäminen on meidän kaikkien asia

Teimme hankkeessa selvitystyötä tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, koska halusimme luoda kesäyrittäjyydestä kaikkia yhteisesti palvelevan toimintamallin. Yhteistyöllä halusimme taata, että nuorten osallistuminen kesäyrittäjyystoimintaan olisi mahdollisimman sujuvaa ja kesäyrittäjyys voisi osaltaan vahvistaa jatkumoa lasten/nuorten erilaisista yrittämisen muodoista toiseen. Esiselvityshankkeessa koottu yhteistyömalli Oulussa toteutettavan kesäyrittäjyystoiminnan periaatteista löytyy täältä:

Nuorten kesäyrittäjyys -yhteistyömalli (esiselvityshankkeen loppuraportti kokonaisuudessaan)

Nuorten kesäyrittäjyys -yhteistyömalli (diaesitys toimintamallista)

 

Miten kannustamme nuorta kesäyrittäjäksi?

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä oli yrittäjyyttä edistävä opetushenkilöstö toisella asteella. Esiselvityshankkeessa etsittiin mahdollisuuksia myös sille, miten kesäyrittäjyydestä voisi työllistymisen lisäksi olla hyötyä myös opinnoissa. Opettajien ja opiskelijoiden tueksi koottu konkreettisempi esitys kesäyrittäjyydestä löytyy tästä:

Kesäyrittäjyys (diaesitys kesäyrittäjyydestä, sis. esimerkkejä)

Innostavia kokemuksia ja esimerkkejä nuorten kesäyrittäjyydestä:

Kauneuskujaa pitkin yrittäjyyteen -opiskelijablogi

Makija matka yrittäjyyteen - opiskelijoiden kokemuksia kesäyrittäjyydestä

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä IV

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä III

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä II

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä I

Vanhasta - joskus rikkonaisesta - syntyy jotain uutta

 

Älä yritä, vaan yritä -koulutuspäivä 16.10.2014

Yksi keskeinen kesäyrittäjyyden kehittämisen foorumi oli 16.10.2014 OSAO Myllytullin yksikössä hankkeen kohderyhmälle ja sidosryhmille järjestetty Älä yritä, vaan Yritä -koulutuspäivä kesäyrittäjyydestä. Koulutus kokosi yhteen reilu 50 aktiivista ja innostunutta yrittäjyyskasvattajaa, nuorten parissa toimijaa ja opiskelijaa. Koulutuspäivän esitykset ja koulutuspäivässä yhdessä tuotetut materiaalit löytyvät täältä: 

Kooste koulutuspäivästä

Kari Heiskarin esitys yrittäjyydestä (OSAO)

Miia Konttisen esitys 4H-yrittäjyydestä

Arsi Koskenrannan esitys NY-yrittäjyydestä

#eläyritä -blogi 16.10. pidetystä koulutuspäivästä

 

Benchmarkkausta

Kävimme etsimässä esiselvityshankkeen aikana hyviä käytäntöjä ja mahdollisuuksia nuorten kesäyrittäjyydestä myös muualta:

Innovointimatka Tornioon 16.5.2014 (matkaraportti)

Nuorten kesäyrittäjyys Perämerenkaarella 17.-18.6.2014 (matkaraporti)

 

Elokuun tiedote

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Minna ’t Lam
Projektipäällikkö (1.1.-31.12.2014)
p. 040 141 5300
minna.tlam(a)osao.fi

Antti Vainiokangas
Projektikoordinaattori (1.7.-31.10.2014)