OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Käynnissä olevat hankkeet / Kotoverkon laatuhaavi

Kotoverkon laatuhaavi

+
Projektin nimi
Kotoverkon laatuhaavi
Alkaa / Päättyy
01.06.2016 / 31.10.2018
Tavoitekuvaus

Kotoverkon laatuhaavi -projektissa pyrimme löytämään uusia pedagogisia malleja, jotka edistävät aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen laatua ja sitä kautta parantavat oppimistuloksia. Projektin tavoitteena on laajentaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja yhtenäistää laatunäkemystä alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Projektin aikana tiivistämme yhteistyötä partnerien kanssa sekä tunnistamme alan kehittämistarpeita sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Eri Euroopan maihin suunnatuilla opintokäynneillä perehdymme maahanmuuttajakoulutuksen laadun edistämiseen ja laadun arviointiin, uusiin pedagogisiin ja didaktisiin malleihin, e-oppimiseen, non-formaaliin ja informaaliin oppimiseen ja opetukseen, koulutuksen työelämälähtöisyyteen, koulutuksen rakenteisiin ja kotouttamispolitiikkaan, ohjauksen käytäntöihin sekä osaamisen tunnistamiseen.

OSAO on osatoteuttajana Axxell Utbildning Ab:n koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kehityspäällikkö Sanna Matikainen
p. 044 703 7796
sanna.matikainen@osao.fi