OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Käynnissä olevat hankkeet / Työ tekijäänsä kiittää

Työ tekijäänsä kiittää

+
Projektin nimi
Työ tekijäänsä kiittää
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
27.01.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa selvitimme, määrittelimme ja testasimme malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen metsäalalla (metsäkoneenkuljettaja), logistiikka-alalla ja kone- ja metallialalla. Projektin tavoitteena oli joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisinpäin.

Opinto-ohjaajat olivat mukana kehitystyössä oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistämisessä. Opojen työelämäpäivät paransivat opojen työelämätuntemusta erityisesti näiltä aloilta. Opojen työelämätuntemus edistää opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ohjausta, neuvonta ja tukea. Opetus-, ohjaus-, tukipalvelu- ja oppisopimushenkilöstö toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Projektissa tutustuttiin eri teknologioihin, laitteisiin ja ohjelmistoihin ja jatkojalostettiin niitä eri aloille (esimerkiksi metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa JohnDeeren TimberSkills -oppimisympäristön hyödyntäminen, logistiikan mobiiliopetusjärjestelmät) sekä hyödynnettiin etäohjausta (esimerkiksi kameroiden käyttö ajoneuvojen ja työkoneiden käytössä, muiden laitteiden hyödyntäminen).

OSAO toimi osatoteuttajana Päijät-Hämeen koulutuskonsernin koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi