OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Käynnissä olevat hankkeet / Työ tekijäänsä opettaa

Työ tekijäänsä opettaa

+
Projektin nimi
Työ tekijäänsä opettaa
Alkaa / Päättyy
10.02.2014 / 30.11.2015
Tavoitekuvaus

OSAOn eri yksiköt ja koulutusalat ovat olleet mukana kehittämässä laajennetun työssäoppimisen erilaisia toimintamalleja. Hankkeessa kokosimme aiemmat kokemukset yhteen. Hankkeen aikana lisäsimme oppilaitoksen henkilökunnan ja työelämän edustajien tietoa laajennetun työssäoppimisen erilaisista mahdollisuuksista sekä tarjosimme mahdollisuuden laajempaan työssäoppimiseen entistä useammalle OSAOn opiskelijalle. Hankkeen tavoitteena oli sopia OSAOn yhteisistä laajennetun työssäoppimisen linjauksista.

Hankkeessa toteutimme pääasiallisesti kahden viikon mittaisia suunnitelmallisia ja ohjattuja opettajien työelämäjaksoja. Jaksojen tavoitteena oli vahvistaa opettajien työelämäosaamista, opettajien ja työpaikkaohjaajien työturvallisuusosaamista sekä lisätä opettajien ja työpaikkaohjaajien valmiuksia perehdyttää opiskelijoita työssäoppimisjaksoille.

Opiskelun siirtyessä erilaisiin oppimisympäristöihin ja yhä enemmän työelämään opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on taattava. Hankkeeseen  haluttiinkin nostaa osaksi myös opettajien ja työpaikkaohjaajien työturvallisuusosaamisen lisääminen. Työturvallisuutta kehitimme erityisesti rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikan aloilla.

OSAO oli osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpauksen koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit