OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Päättyneet hankkeet

Kyläluuta

+
Projektin nimi
Kyläluuta
Projektipäällikkö
Sirpa Salmela
Alkaa / Päättyy
01.08.2008 / 31.12.2011
Tavoitekuvaus

Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva työvoima Kyläluuta-hankkeen päämääränä

Kyläluuta-hankeessa (1.8.2008–31.12.2011) pureuduimme asioihin, jotka vaikuttavat nuorten arjen sujumiseen. Hankkeessa loimme eri viranomaistahojen yhteistoiminnallinen malli siihen, millä tavoin nuorten elämänhallintaa voi ohjata, syrjäytymistä ennaltaehkäistä, opintojen keskeyttämistä vähentää ja ammatinvalintaa tukea.
Samalla paransimme nuorten kanssa toimivien kykyä tunnistaa peruskoulun päättäneiden nuorten arjessa esiin tulevat ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pyrkimyksenä oli lisätä nuorten valmiuksia itsenäiseen ja täysipainoiseen elämään.


Yhteistyötä eri tahojen välillä

Hankkeen käytännön toteutuksessa oli mukana koko Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikön henkilökunta. Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on mahdollisuus ja myös velvollisuus tukea nuorta hänen arjessaan.
Tämä oli perusajatuksemme myös Kyläluuta-hankkeessa. Yhteistyötä teimme Pudasjärvellä nuorten kanssa toimivien tahojen, kuten esimerkiksi työpajan, kaupungin nuorisotoimen, seurakunnan nuorisotyöntekijöiden ja työvoimatoimiston kanssa. Hankkeen aikana käyttöönotetut hyvät käytännöt ovat myös muiden hyödynnettävissä.

Tarve nuorten tukemisen tehostamiselle

Kyläluuta-hanke käynnistettiin, kun nuorten kanssa työskentelevät kokivat, että nuoret tarvitsevat entistä systemaattisempaa ja koordinoidumpaa tukea.
Hankkeessa etsimme, testasimme ja pyrimmen ottamaan osaksi oppilaitoksen arkea erilaisia toimintamenetelmiä ja ohjeita, jotka auttavat henkilökuntaa nuoren tukemisessa. Asioita, joihin hankkeen kautta pyrittiin tarttumaan, ovat mm. opintojen etenemiseen liittyvät vaikeudet, opiskelija-asuntolassa asumiseen liittyvät asiat (esim. epänormaali elämänrytmi opiskelun ja levon suhteen), päihteiden käyttö ja opiskelumotivaatio.


Hankkeen tausta

Hankkeen on käynnistänyt Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä elokuussa 2008. Vuoden 2009 alussa hankkeen hallinnointi siirtyi Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle, kun Pudasjärven ammattioppilaitoksesta tuli OSAO:n Pudasjärven yksikkö.
Kyläluuta-hankke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osittain rahoittama hanke. Hankkeen kotimaisesta rahoitusosuudesta vastaavat Oulun lääninhallitus ja Oulun seudun ammattiopisto.

 

Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013

Amissäätöö

+
Projektin nimi
Amissäätöö
Projektipäällikkö
Antti Puotiniemi
Alkaa / Päättyy
01.01.2011 / 30.06.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa lisäämme ammattiopiston opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia opinnoissa sekä opiskelijoiden osallistumista.

Hankkeessa järjestimme OSAOn yhteisen musikaaliprojektin. Musikaalissa oli mukana opiskelijoita useista yksiköistä.
Hankkeessa luomme yhteiset suuntaviivat OSAOn opiskelijakuntatoiminnalle sekä teemme opiskelijakuntatoiminnan oppaan.
Yksiköistä valituille opiskelijoille järjestimme LiikuntaTutor-koulutuksen. Lisäksi hankkeen myötä valittiin OSAOn opiskelijoiden edustajisto. Edustajiston jäsenet toimivat opiskelijaedustajina erilaisissa toimikunnissa.

OSAO toimii osatoteuttajana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Antti Puotiniemi
puh 050 381 6911
antti.puotiniemi@osao.fi

TRIANGLE

+
Projektin nimi
TRIANGLE
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
01.05.2011 / 30.09.2014
Tavoitekuvaus

TRIANGLE-hankkeessa etsimme kansainvälisen yhteistyön kautta kokemuksia ja uusia toimintamalleja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi alueellamme. Teemme benchmarking-vierailuja Euroopan maihin ja matkoilla nähtyjä hyviä käytänteitä tuomme jatkokäsiteltäväksi hankkeessa toimiviin teemaryhmiin. Teemaryhmissä tutustumme myös kotimaassa hyväksi toimintamalleiksi todettuihin käytäntöihin. Teemaryhmissä on mukana asiantuntijoita useista Oulun seudulla alle 25-vuotiaiden nuorten koulutuksen ja ohjauksen parissa kanssa toimivista organisaatioista ja verkostoista. Hyvistä käytänteistä muokkaamme Oulun seudulle toimivia malleja nuorten koulutukseen ohjaukseen, työllistymisen edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Linkit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila
Puh 050 561 3946
heli.laitila@osao.fi

Projektipäällikkö Virve Kivelä
Puh 050 521 9428
virve.kivela@osao.fi

Projektikoordinaattori Henna Väisänen
Puh 050 360 7566
henna.vaisanen@osao.fi

HYVE (HarjoitusYritys ja Verkostoiva Oppimisympäristö) - Harjoitusyritysopettajan täydennyskoulutus

+
Projektin nimi
HYVE (HarjoitusYritys ja Verkostoiva Oppimisympäristö) - Harjoitusyritysopettajan täydennyskoulutus
Projektipäällikkö
Jari Viitasalo
Alkaa / Päättyy
01.08.2011 / 31.05.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa koulutamme harjoitusyritysopettajia ja harjoitusyritystoiminnasta kiinnostuneita toimijoita toimimaan avoimessa oppimisympäristössä (harjoitusyritys) sekä valmennamme opettajia uuden teknologian ja tietoverkon hyödyntämiseen osana yrittäjyyden opetusta. Tavoitteenamme on saada opettajat koulutusalasta riippumatta hyödyntämään oppimisympäristöä myös perinteisen teoriaopetuksen yhteydessä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Jari Viitasalo
Puh 050 598 6489
jari.viitasalo@osao.fi

Huippuosaamista oppisopimuskoulutuksella

+
Projektin nimi
Huippuosaamista oppisopimuskoulutuksella
Projektipäällikkö
Virpi Spangar
Alkaa / Päättyy
01.02.2012 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa luomme valtakunnallisesti sovellettavissa olevat mallit huippuosaamisen polulle ohjaamiseen ja huippuosaamisen kehittämiseen yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä. Varmistamme kehitettävien mallien valtakunnallinen hyödynnettävyyden ja tulosten levittämisen kaikkien oppisopimuskoulutusta järjestävien koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Yhteistyökumppanit

 • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto, oppisopimuskoulutus
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Virpi Spangar
Puh. 050 520 8854
virpi.spangar@osao.fi

Marasimu

+
Projektin nimi
Marasimu
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.03.2012 / 31.03.2014
Tavoitekuvaus

Marasimu - hankkeessa rakensimme uudet oppimisympäristöt kaivannais- ja maarakennusaloille Taivalkosken ja Haukiputaan yksikköihin.

Projektissa hankimme erilaisia ja eritasoisia simulaattoreita, kuten kallioporalaite-, kaivukone-, pyöräkuormaaja-, dumpperi-, ja kappaletavaranosturisimulaattoreita, joihin yhdistetään uusinta 3D ja GPS -teknologiaa, jotka tekevät tuloaan myös aitoihin työympäristöihin. Taivalkoskella oppimisympäristöjä hyödyntävät sekä kaivannais- että maarakennusalojen koulutus.

Simulaattorihankintojen lisäksi projektissa keskeisenä oli muun oppimisympäristön luominen. Hankkeessa loimme oppimisalustan, jota voidaan hyödyntää maarakennus-, kaivannais- ja logistiikan aloilla Taivalkosken, Haukiputaan ja Kempeleen yksiköissä. Simulaatio-opetusta tukemaan hankimme myös valmiita maarakennusalan ohjelmia, yleisiä autoalan opetusohjelmistoja sekä videokameroita. Videoiden avulla tuotetaan uutta materiaalia simulaatio-opetuksen tueksi.

Taivalkosken, Haukiputaan ja Kempeleen yksiköistä oli kustakin yksi opettaja mukana projektissa asiantuntijana. Myöhemmässä vaiheessa uusista oppimisympäristöistä hyötyvät kaikki opettajat, opiskelijat ja muut sidosryhmät.

Projektissa loimme kokonaisuuden, joka tukee sekä teoriaosuuksia että aidoilla työkoneilla tehtävää työtä. Hankkeen tuloksena kaivannais- ja maarakennusalojen koulutus kehittyy joustavammaksi ja paremmin opiskelijoiden, kouluttajien ja työelämän tarpeita vastaavaksi. Tuloksena on ympäristöystävällisempi koulutus, ja yhteistyö alan toimijoiden välillä vahvistuu.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region

Ammattiakatemia

+
Projektin nimi
Ammattiakatemia
Projektipäällikkö
Elina Luukkonen
Alkaa / Päättyy
01.04.2012 / 30.06.2014
Tavoitekuvaus

Ammattiakatemia –hankkeessa luomme matalan kynnyksen koulutusmallin ja ohjauspalvelun osaksi OSAOn aikuiskoulutusta. Malli on osa yhteiskuntatakuun tavoitetta tarjota koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille aikuisille koulutuksellisen vaihtoehdon.

Ammattiakatemia -koulutus on aikuisille yksilöllisesti suunniteltua ammatillista koulutusta. Ohjauksellisen tuen kautta edistämme läpäisyä, minimoimme keskeytyksiä ja luomme vaihtoehtoisen reitin koulutuksen piiriin.

Ammattiakatemia-koulutuksessa tarjoamme mahdollisuuden aloittaa tai tulla päättämään kesken jääneet ammatilliset opinnot ohjatusti loppuun. Ammatillisten opintojen lisäksi koulutus parantaa opiskelijan työelämävalmiuksia.

Hankkeessa kehitämme ohjauksellisen palvelukokonaisuuden, jota voi hyödyntää kuka tahansa OSAOssa opiskeleva aikuinen. Hankkeen toteutuksessa huomioimme nuorten miesten heikomman kiinnittymisen peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Hankkeessa edistämme kansalaisten välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista toimijuutta.

Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Linkit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Elina Luukkonen
puh. 040 555 9999
elina.luukkonen@osao.fi

Projektikoordinaattori Niko Finnilä
puh. 050 317 4648
niko.finnila@osao.fi

Sí4Work

+
Projektin nimi
Sí4Work
Projektipäällikkö
Heidi Viljakainen
Alkaa / Päättyy
01.06.2012 / 31.05.2014
Tavoitekuvaus

Sí4Work-hanke on Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opiskelijaliikkuvuushanke. Hankkeessa lisäämme opiskelijoiden ammatillisia ja elinikäisen oppimisen ohjelmassa määriteltyjä avaintaitoja sekä OSAOn kansainvälisyyttä, oppimistulosten läpinäkyvyyttä ja tunnustamista. Hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden sosiaalinen pääoma kasvaa ja heidän valmiutensa toimia monikulttuurisessa työ- ja elinympäristössä kehittyvät.

Sí4Work-hanke on suunnattu OSAOn kaikkien alojen opiskelijoille..

Sí4Work-hankkeesta rahoitetaan 48 opiskelijaliikkuvuusjaksoa, joiden kesto on 4-8 viikkoa. Hankkeessa pilotoimme ammattiosaamisen näyttöjen antamista ulkomailla suoritettavilla työssäoppimisjaksoilla. Ammattiosaamisen näyttöihin tähtäävien liikkuvuusjaksojen pituus on kahdeksan viikkoa.

Tärkeä osa Sí4Work-hanketta on ns. itsearviointityökalun kehittäminen. Itsearviointi antaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia havaitsemaan osaamisessa tapahtunut kehitys, omat vahvuusalueet ja kehittämistarpeet.

Sí4Work-hankkeessa työssäoppimisjaksojen laatuun kiinnitämme erityistä huomiota huolellisen valmennuksen, työpaikkaohjaajan perehdyttämisen sekä työssäoppimisjakson seurannan ja raportoinnin avulla.

Yhteystiedot

Kv-koordinaattori Heidi Viljakainen
puh. 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

Together 3

+
Projektin nimi
Together 3
Projektipäällikkö
Heidi Viljakainen
Alkaa / Päättyy
01.06.2012 / 31.05.2014
Tavoitekuvaus

Together 3 on asiantuntijaliikkuvuushanke, josta myönnämme 20 apurahaa ammattiaineiden opettajien sekä opinto-ohjaajien kahden viikon kansainvälisille liikkuvuusjaksoille. OSAOn asiantuntijat kehittävät ammattiosaamistaan ja elinikäisen oppimisen avaintaitoja työelämäjaksoilla eurooppalaisissa yhteistyöoppilaitoksissa ja oman alan yrityksissä.

Hankkeessa edistämme ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaiseen siirtojärjestelmään (ECVET) siirtymistä benchmarkkaamalla ja keräämällä tietoa yhteistyöoppilaitosten koulutusjärjestelmistä ja tutkintorakenteista.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heidi Viljakainen
Puh 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

Bon Appétit students

+
Projektin nimi
Bon Appétit students
Projektipäällikkö
Pentti Ojala
Alkaa / Päättyy
01.06.2012 / 31.05.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa perehdymme Espanjan, Ranskan ja Itävallan viini-, ruoka- ja konditoriakulttuuriin suorittamalla työssäoppimisjaksoja vastaanottavien partnereiden viinitila-ravintoloissa, ravintoloissa ja kahvila-konditorioissa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijat (tarjoilijat, kokit) tutustuvat viinin alkutuotannosta asiakkaalle -prosessiin ja työskentelevät viinitiloilla ja niissä olevissa ravintoloissa. Hankkeessa parannamme opiskelijoiden viinin tuntemusta sekä ruuan ja viinin oikeanlaista yhdistämistä. Lisäksi kartutetamme opiskelijoiden tuntemusta eri viinimaiden erilaisista raaka-aineista ja kulttuurisidonnaisista ruokatuotteista ruoanvalmistuksen osalta. Elintarvikealan kondiittoriopiskelijat pääsevät kehittämään omia valmiuksiaan Itävallan kuuluisassa kahvilakulttuurissa, jossa vaalitaan perinnetuotteita ja käsityöläisyyttä. Hankkeen avulla lisäämme opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamista sekä kansainvälisiä, ammatillisia valmiuksia kuin myös elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittymistä mm. kieli- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kehittymistä työelämän/yhteiskunnan muuttuvissa olosuhteissa. Kokit ja tarjoilijat suorittavat jaksonsa Ranskassa, Itävallassa ja Espanjassa ja kondiittorit vastaavasti Itävallassa.

Toteutamme hankkeen yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa.

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Pentti Ojala
Puh 050 309 2396
pentti.ojala@osao.fi

Bon Appétit staff

+
Projektin nimi
Bon Appétit staff
Projektipäällikkö
Pentti Ojala
Alkaa / Päättyy
01.06.2012 / 31.05.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kymmenen ravintola-alan asiantuntijaa perehtyy Espanjan, Ranskan ja Itävallan konditoria, ruoka- ja ravintolakulttuuriin ja viinin viljelykseen tutustumalla näissä maissa alalla työskentelyyn sekä yhteistyökouluissa opetussuunnitelmiin ja -menetelmiin ja ammattikoulutukseen. Osa asiantuntijoista perehtyy viinin alkutuotannosta asiakkaalle -prosessiin ja työskentelee myös viinitiloilla ja niissä olevissa ravintoloissa. Etupäässä 2 viikon jaksolla opettajat hankkivat kokemusta alueella, johon ei Suomessa pääse tutustumaan, sillä näiden maiden viinit on kehitetty ruokia ajatellen.

Ulkomaan jaksolla hankittu kokemus auttaa asiantuntijoita valmentamaan opiskelijoita ja välittämään tietojaan niille, jotka ovat vähän myöhemmin menossa työssäoppimisjaksolle vastaavaan paikkaan. Näin pystytään lisäämään opiskelijoiden viinin tuotannon ja tyyppien tuntemusta sekä heidän tietouttaan ruuan ja viinin yhdistämisessä.

 

Toimex

+
Projektin nimi
Toimex
Projektipäällikkö
Anita Nyman
Alkaa / Päättyy
01.08.2012 / 31.07.2014
Tavoitekuvaus

Toimex -projektissa pyrimme ennaltaehkäisemään 2. asteen opintoja suorittavien opiskelijoiden syrjäytymistä. Olemme kehittäneet oppimisen edistämiseksi malleja varhaiseen tukemiseen, tekemällä oppimiseen sekä tukeneet oppilaiden työelämään siirtymistä opiskelujen jälkeen saattaen vaihtaen mallin avulla.

Kohderyhmä

 • 2. asteen nuorten kanssa työskentelevät työntekijät oppilaitoksissa, kunnissa, TE-toimistoissa ja järjestöissä
 • työpaikkaohjaajat

Välillinen kohderyhmä

 • 2. asteella opiskelevat tukea tai erityistä tukea tarvitsevat nuoret.
Kuvia
Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anita Nyman
Puh 040 356 5238
anita.nyman@osao.fi
Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjärven yksikkö

 

Projektikoordinaattori Sauli Juurikka
Puh 040 141 5223
sauli.juurikka@osao.fi
Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö

 

Kivi- ja kaivosalan koulutuspiste, koulutuksen käynnistäminen

+
Projektin nimi
Kivi- ja kaivosalan koulutuspiste, koulutuksen käynnistäminen
Projektipäällikkö
Kalevi Hirvonen
Alkaa / Päättyy
01.09.2012 / 28.02.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa perustimme OSAOn Taivalkosken yksikkön kivi- ja kaivosalan koulutukseen louhinta- ja murskaustyöpisteen. Työpisteen peruskaluston muodostavat kallionporaus- ja räjäytyslaitteisto, kivenmurskausjärjestelmä (karkeamurskain, hienomurskain, seulontayksikkö kuljettimineen) sekä tarvittavat ajokoneet. Murskausjärjestelmä on varustettu puoliautomaattisella ohjausyksiköllä, jolla voidaan optimoida ja tutkia murskausprosessia. Opiskelija voi muuttaa nopeasti murskausparametreja ja nähdä muutoksen vaikutukset tuotannon lopputulokseen. Lisäksi langaton etäohjaus monitoreineen tehostaa yksikön toimivuutta ja lisää työturvallisuutta.
Puoliautomaattista laiteyksikköä voidaan ohjata kaivinkoneenkuljettajan ajohytistä. Kuljettaja valvoo murskausyksiköiden toimintaa visuaalisen näkymän (täyttöasteen optimoinnin) avulla. Murskeen laboratoriolaitteilla analysoidaan kiviainesten luokitteluarakeisuuskäyrien mukaan tavoitteena saada ammattiopistolle myöhemmin CE- luokitusoikeudet murskaustuotteille.

Uudenaikainen murskausasema ajanmukaisine ohjausyksikköineen palvelee laaja-alaisesti koulutusta. Muutkin opetusalan laitokset kuten esim. Oulun yliopisto (Oulu Mining School), Kajaanin ammattikorkeakoulu ym. voivat käyttää ammattiopiston murskausasemaa tuotantomittakaavaisena tutkimuskohteena, louhinta- ja murskauskurssien pitokohteena sekä louhosalan opinnäytetyökohteena. Oppimisympäristön ydinlaitteiston otimme käyttöön syksyllä 2013. 


Laitteisto:

 • kallionporaus- ja räjäytystoimintoihin liittyvät kallionporauslaite sisältäen GPS- pohjaisen 3D-koneohjausyksikön sekä räjäytysvälineistö
 • murskausasemaan kuuluvat (siirrettävät) vaunualustainen karkeamurskaus purkukuljettimella sekä vaunualustainen hienomurskauspiiri varustettuna seulontayksiköllä ja purkukuljettimilla
 • murskauspiirin ohjausautomaatio sisältäen laiteiden GPS- paikannuksen ja etähallinnan ohjauskontissa ja murskauspiiriä syöttävässä kaivinkoneessa sekä murskauspiirin mittalaitteet ja -anturit, joiden antamien impulssien pohjalta optimoidaan murskauspiiriä
 • koulutuspisteessä operoiva louheenkuljetus- ja muu konekalusto (murskauspiiriä syöttävä, järeä kaivinkone, kuormaustraktori murskausjakeiden käsittelyyn sekä dumpperi louheen ja murskausjakeiden siirtoon)
 • murskeen laboratoriovälineistö sisältäen murskeen luokittelun ja miniseulontayksikön.


Oppimisympäristö on kokonaisuudessaan liikuteltava, joten sen palveluja voidaan tarvittaessa hyödyntää laajemmalla alueella (elinkeinoelämäyhteistyö). Laitteiston liikuteltavuus palvelee tehokasta opetusta sekä elinkeinoelämää ja alan yrityksiä,kun koulutusta voidaan antaa erilaisissa ympäristöissä. Perustettavaan oppimisympäristöön liittyy oleellisena osana toisen EAKR- hankkeen (MARASIMU) kautta Oulun seudun ammattiopistolle hankittavat poraus-, ja kaivinkone/kuormaus- sekä dumpperi- simulaattorit.

Yhteistyökumppanit
EAKR lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region

Prope -projekti pelialan oppimisympäristönä

+
Projektin nimi
Prope -projekti pelialan oppimisympäristönä
Projektipäällikkö
Tiina Karvonen
Alkaa / Päättyy
27.05.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa toteutamme, kuvaamme ja arvioimme pelialan yritysten käyttämän projektituotannon soveltamista alan oppimisympäristönä.

Suunnitellemme ja rakennamme tutkinnon perusteet huomioiden pelialan opetuksen projektioppimisympäristössä vastaamaan mahdollisimman lähelle todellista työelämän arkea.

Osatoteuttajat vastaavat kukin omalta osaltaan

 • Potentiaalisten, menetelmän kehittämistä tukevien projektien kokoamisesta ja kuvaamisesta
 • Menetelmän kehittämiseen soveltuvien projektien valinnasta
 • Eri alojen opettajista koostuvan tiimin kokoamisesta
 • Projektisuunnitelmien nivomisesta opetussuunnitelmiin

Hankkeessa sovellamme alan ammattilaisten projektinhallinnassa käyttämää Scrum –viitekehystä. Scrum –viitekehys on kehitetty erityisesti ohjelmistoprojektien hallintaan, mutta sitä sovelletaan myös yleisesti projektinhallinnassa. Scrumissa keskeistä on holistinen lähestymistapa, jossa yksi monitaitoinen (cross-functional) ryhmä suorittaa kehitysprosessin alusta loppuun. Projektimenetelmä on yhteisöllisyyttä lisäävä oppimisympäristö ja lisää pelialan työelämässä erittäin tärkeitä ryhmätyötaitoja.

Meillä OSAOssa hankkeessa on mukana kolmannen vuoden pelidatanomiopiskelijaryhmä. He suorittavat hankkeen yhteydessä 6 ov:n laajuisen pelituotantoprojekti-opintojakson. Opiskelijat työskentelevät 4-6 henkilön projektiryhmissä ja kukin ryhmä toteuttaa peliprojektin. Projektien toimeksiannot tulevat pelialan yrityksiltä, jotka myös katselmoivat projekteja.

OSAO toimii osatoteuttajana Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun koordinoimassa hankkeessa.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tiina Karvonen
Puh 050 462 4720
tiina.karvonen@osao.fi

Pohjois-Suomen TYKE 2013-2015, Dynamo

+
Projektin nimi
Pohjois-Suomen TYKE 2013-2015, Dynamo
Projektipäällikkö
Virpi Spangar
Alkaa / Päättyy
29.05.2013 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kokeilemme ja tuotamme innovatiivisia yritysyhteistyön toimintamalleja eri toimialoille. Hankkeessa kehitämme toimintamalleja, joissa ammatillisen lisäkoulutuksen TYKE-toiminta tuottaa jatkuvaa tietoa työelämän osaamistarpeista. Kehitämme omaa toimintaa ja siten vakiinnutamme TYKE-toimintaa OSAOn perusprosessiksi.

OSAOn tavoitteena on TYKE-toimijana olla Pohjois-Suomen ammattitaidon tuottamisessa innovatiivinen ja proaktiivinen edelläkävijä.

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan klusterimallilla Pohjois-Suomen TYKE-toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Mukana on joukko eri ammattialojen yritysyhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Virpi Spangar
Puh 050 520 8854
virpi.spangar@osao.fi

All Together

+
Projektin nimi
All Together
Projektipäällikkö
Heidi Viljakainen
Alkaa / Päättyy
01.06.2013 / 31.05.2015
Tavoitekuvaus

All Together on asiantuntijaliikkuvuushanke, josta myönnämme 28 apurahaa OSAOn henkilökunnan viikon mittaisille kansainvälisille liikkuvuusjaksoille.

Hankkeessa edistämme OSAOn strategian mukaisesti sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön. Hankkeessa parannamme ECVET-tietoisuutta. Kv-työelämäjaksoilla OSAOn henkilökunta tutustuu kohdemaiden koulutusjärjestelmiin, yhteistyöoppilaitosten opetussuunnitelmiin sekä opetussuunnitelman toteuttamistapoihin. Työelämäjaksolle lähtevä työntekijä benchmarkkaa, etsii ja levittää hyviä toimintatapoja OSAOn ja kohdeoppilaitoksen välillä.

Yhteistyökumppanit

 • Liverpool Community College
 • Gewerbliche Schule Backnang
 • Silkeborg tekniske Skole
 • Die Gewerbliche Schule im Hoppenlau
 • Berufsbildende Sculen V Für Gesundheit
 • Körperpflege und Sozialppädagogik Halle
 • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus
 • Christiane-Herzog-Schule, Robert Mayer Schule
 • Landstede
 • Prometna šola Maribor
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heidi Viljakainen
Puh 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

It makes SENSE – kestäväkehitys pohjoisesta etelään Euroopassa

+
Projektin nimi
It makes SENSE – kestäväkehitys pohjoisesta etelään Euroopassa
Projektipäällikkö
Susanna Tervonen
Alkaa / Päättyy
01.06.2013 / 31.05.2015
Tavoitekuvaus

Opiskelijat hakevat ratkaisuja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaviin lämmitysjärjestelmiin ja tulevaisuuden kannalta turvallisiin lämmitysvalintoihin. Hankkeessa on mukana saksalaisia kunnossapidon ja graafisen suunnittelun opiskelijoita, italialaisia mekaniikan, kemian ja elektroniikan opiskelijoita sekä OSAOn Haukiputaan yksikön talonrakennus- ja sisustusalan opiskelijoita.

Hankkeessa vertailemme erilaisia energiaratkaisuja pohjoisen ja eteläisen Euroopan välillä ja pyrimme hakemaan kestävän kehityksen mukaisia uusiutuvia lämmitysratkaisuja, jotka kuluttavat vähän energiaa. Erityisesti haemme tietoa siitä, miten puu-, pelletti-, aurinko-, kaasu- ja sähkölämmitys poikkeavat toisistaan sekä tietoa miten pientalojen eristäminen toteutetaan kohdemaissa.

Opiskelijat työskentelevät yhteisissä tapaamissa Suomessa, Italiassa ja Saksassa sekä tapaamisten välillä verkkoyhteyden avulla vuosien 2014-2015 aikana.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Susanna Tervonen
Puh 050 516 9158
susanna.tervonen@osao.fi

Teot tutuiksi

+
Projektin nimi
Teot tutuiksi
Projektipäällikkö
Virpi Spangar
Alkaa / Päättyy
14.06.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistämme yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia työllistää erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Lisäksi edistämme erityistukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan omien kykyjensä ja taitojensa mukaista työtä tekemällä.

Hankkeen avulla vahvistetamme myös koulutus- ja tyke-palveluita tarjoavien oppilaitosten, muita tukipalveluita tarjoavien tahojen sekä yritysten välistä verkostoyhteistyötä.

Yhteistyökumppanit

 • Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto (koordinaattori)
 • Ammattiopisto Luovi
 • Bovallius-ammattiopisto
 • Helsingin Diakoniaopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Virpi Spangar
Puh 050 520 8854
virpi.spangar@osao.fi

Oppia niinku töissä

+
Projektin nimi
Oppia niinku töissä
Projektipäällikkö
Anna-Mari Saarela
Alkaa / Päättyy
01.07.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa luomme toimivia malleja työssäoppimisen yksilölliseen toteuttamiseen ja sen ohjaamiseen OSAOssa. Hankkeen aikana pilotoimme erilaisia 2+1 -malleja, joissa opiskelijat toteuttavat kolmannen opiskeluvuoden joko oppisopimuksena tai työssäoppimisena.

Hankkeen tuloksena kehitämme työvaltaisen koulutusmuodon opetus- ja ohjausjärjestelmiä siten, että voimme tukea opiskelijoita entistä yksilöllisemmin heille sopivan opintopolun löytämisessä ja huomioimme, että ohjaukseen ei tulisi “katvealueita” opiskelijan siirtyessä koulutusmuodosta toiseen vaan ohjaus on systemaattista koko opintopolun ajan.

Hankkeen aikana OSAOssa:

 • pilotoimme 2+1 -mallia, jossa kolmas opintovuosi oppisopimuksena
 • pilotoimme 2+1 -mallia, jossa kolmas opintovuosi työssäoppimalla
 • pilotoimme 2,5+0,5 -mallia, jossa puolet kolmannesta opintovuodesta työssäoppimalla
 • levitämme Ammattireitti -hankkeessa kehitettyä mallia, jossa jo ensimmäisenä opintovuonna suuri osa opinnoista työssäoppimista ja atto-aineiden sijoittuminen 2. ja 3. opiskeluvuoteen tai työssäoppimispaikoille
 • lisäämme atto-aineiden integrointia työssäoppimisjaksoihin
 • benchmarkkaamme oman koulutuksenjärjestäjän ja muiden koulutuksenjärjestäjien hankkeiden tuloksia
 • kehitämme sosiaalisen median työvälineiden hyödyntämistä työssäoppimisen ohjauksessa.

OSAO toimii osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän koordinoimassa hankkeessa.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh 040 6618 123
anna-mari.saarela@osao.fi

OSAO TOP kumppani

+
Projektin nimi
OSAO TOP kumppani
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
01.07.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeen tavoitteena on työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmallien hyvien käytäntöjen jakaminen, elinikäisen oppimisen näkyvyys ja arviointi ammattiosaamisen näytöissä ja perehtyminen ECVET-uudistuksen haasteisiin työelämäyhteistyössä ja työssäoppimisessa.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on Käyttösuunnitelman mukaisesti kehittää ammattiosaamisen näyttöjen laatua ja ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarvioinnin/-kehittämisen mallia OSAOssa sekä vahvistaa oppilaitos-työelämäyhteistyötä. Oppilaitos-työelämäyhteistyötä vahvistamme kehittämällä työpaikkaohjaajakouluttajien koulutuksen, joka pitää sisällään myös opettajien työelämäosaamisen ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän näkökulmat.

OSAOn oppilaitoskohtaisessa osiossa kehitämme myös some-työkalujen käyttöä työssäoppimisen ohjauksessa.

Yhteistyökumppanit

 • Omnia
 • Kainuun ammattiopisto
 • Turun ammatti-instituutti
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Jokilaaksojen kuntayhtymä
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

TripleC - Cooking and Constructing in Collaboration

+
Projektin nimi
TripleC - Cooking and Constructing in Collaboration
Projektipäällikkö
Heidi Viljakainen
Alkaa / Päättyy
01.08.2013 / 31.07.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa selvitämme, onko OSAOn ja The City of Liverpool Collegen opetussuunnitelmissa keskenään samankaltaisia tutkinnonosan osia catering- sekä rakennus- ja talotekniikka-aloilla. Mikäli tarpeeksi yhteneväisiä sisältöjä löytyy, tavoitteenamme on tuoda ECVET:in mukainen oppilaitosten yhteinen tutkinnonosan osa molempien oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Tarkoituksena on, että opiskelijat voivat tulevaisuudessa opiskella yhteisen tutkinnonosan osan joko OSAOssa tai The City of Liverpool Collegessa.

Muita tavoitteita ovat opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitojen lisääminen ja oppimaan oppiminen.

Hanke sisältää 10 opiskelijan ja kolmen opettajan vastavuoroiset 10 päivän opintovierailut Ouluun ja Liverpooliin kevätlukukaudella 2015.

TripleC:ssä on mukana OSAOn Haukiputaan yksiköstä Catering-ala ja Kaukovainion tekniikan yksiköstä rakennus- ja talotekniikka-alat.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heidi Viljakainen
Puh. 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

Lehtori Marja Hulkko
Puh 050 317 4891
marja.hulkko@osao.fi

Lehtori Kari Hurskainen
Puh 050 317 4577
kari.hurskainen@osao.fi

Lehtori Maria Ojala-Ahokas
Puh 050 317 4726
maria.ojala-ahokas@osao.fi

Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään

+
Projektin nimi
Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään
Projektipäällikkö
Minna Lintulahti
Alkaa / Päättyy
01.08.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Täpytin-projektissa tavoitteenamme on ohjata, tukea ja ottaa käyttöön hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla kehitämme tieto- ja viestintätekniikan käyttöä oppimisessa ja opettamisessa. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijat, eniten tukea tarvitsevat vammaiset opiskelijat (valmentava II). Nämä opiskelijat saavat käyttöönsä hankkeen kautta tablet-laitteet oppimisen ja kommunikaation tueksi työssä ja itsenäisessä elämässä. Opetushallitus rahoittaa projektia.

Tavoitteinamme on

 1. Etsiä ja kokeilla sovelluksia, joiden avulla käytämme tablet-laitteita opetuksen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena ja ensisijaisena apuvälineenä.
 2. Tukea tablet-laitteiden käyttöön ottamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opettamisen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena tuottamalla sähköinen multimediaopas.
 3. Vahvistaa ja tukea opiskelijoiden oppimista, toiminnanohjausta ja itsenäisyyttä kommunikoinnissa sekä siirtymistä työhön ja itsenäiseen elämään.
 4. Saada kokemusta eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden tablet-laitteiden käyttöönottoon, opastukseen ja ohjaukseen liittyvistä erityiskysymyksistä sekä vertailutietoa tablet-laitteiden tuomasta lisäarvosta oppimisessa valmentava II ja valmentava I –ryhmien opiskelijoiden välillä sekä pari- ja yksilötyöskentelystä.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä ja yhteiskunnallista asemaa teknologian avulla. Teknologia mahdollistaa tasavertaisia välineitä tietoyhteiskunnassa toimimisessa kaikille ja sen tulee olla luonnollinen työväline tiedon etsinässä, käsittelyssä sekä henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Yhteistyökumppanit:

 • Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi (koordinaattori)
 • Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto
 • Koulutuskeskus SEDU
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutusjohtaja Minna Lintulahti
Puh 050 3174685
minna.lintulahti@osao.fi

Projektikoordinaattori Mervi Rajaniemi
 Puh 050 591 7867
mervi.rajaniemi@osao.fi

JOBI3

+
Projektin nimi
JOBI3
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.08.2013 / 31.05.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme toiminnan laatua yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen edistämiseksi sekä edistetään työelämälähtöisten ja osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toteutumista seuraavin toimenpitein:

 • Koko opetushenkilöstön koulutus
 • OSEKK:n/OSAOn uuden toimintajärjestelmän menettelytapojen käyttöönotto ja arviointi
 • Tutkintojen moduloinnin toteutukseen osallistuminen ja itsearviointi
 • Yhteistyö Top-kumppani hankkeen kanssa yhteisten opintojen integrointiin liittyen
 • Yhteistyö hankkeen verkoston kanssa, koordinoijana Koulutuskeskus Sedu
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
Puh 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

Kieli haltuun

+
Projektin nimi
Kieli haltuun
Projektipäällikkö
Arja Konttajärvi
Alkaa / Päättyy
01.08.2013 / 31.05.2015
Tavoitekuvaus

Kieli haltuun -hankkeessa kehitämme maahanmuuttajaopiskelijoiden suomen kielen opiskelua osaksi ammattiopintoja, tehostamme ammattisanaston opiskelua, autamme avaamaan tutkinnon osia ja tavoitteita, harjoittamme opiskelutaitoja ja parannamme työelämässä suoriutumista. Hankkeessa pyrimme löytämään toimintamallin maahanmuuttajaopiskelijan tukemiseksi.

Etsimme keinoja

1. suomi toisena kielenä -opintojen integroimiseen ammattiaineisiin

 • kokeilemme eri tapoja integroida suomi toisena kielenä opintoja ammattiaineisiin
 • kokeilemme yhteisopettajuutta


2. opiskelutaitojen harjaannuttamiseen

 • tehtävien tekemisen ja tenttiin lukemisen tehostaminen


3. ymmärtämisen vahvistamiseen viestintätilanteissa

 •  laadimme opettajille kyselyn, jolla pyrimme selvittämään, miten maahanmuuttajaopiskelija osoittaa ymmärtämistä ja mitä keinoja opettaja käyttää ymmärtämisen vahvistamiseksi.

Kieli haltuun on OPH:n rahoittama verkostohanke ja sitä koordinoi OSAOn Kontinkankaan yksikkö.

Yhteistyökumppanit

 • Koulutuskeskus Sedu 
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu

 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Arja Konttajärvi
Puh 050 317 4639
arja.konttajarvi@osao.fi

 

Trading Group

+
Projektin nimi
Trading Group
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
01.08.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme harjoitusyritystoiminnan kansainvälisen yhteistyön, kaupan ja operaatioiden toimivuutta, luotettavuutta, määrää ja laadukkuutta.

Hankkeessa luomme tiiviimmän kaupankäyntiin ja tehostuneeseen yhteydenpitoon keskittyvän ryhmittymän sekä niiden keskinäistä kaupankäyntiä tukevan sovelluksen, joka auttaa suomalaisia harjoitusyrityksiä toimimaan paremmin kansainvälisessä verkostossa. Lisäämme myös yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa, jotta kotikansainvälistyminen harjoitusyritysverkostossa kasvaa ja kehittyy.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
Puh 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

Metka 2

+
Projektin nimi
Metka 2
Projektipäällikkö
Anna-Mari Saarela
Alkaa / Päättyy
03.09.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Metka 2 -hanke on osa valtakunnallista läpäisyn tehostamisohjelmaa.
Hanke jakautuu kolmeen osaan. Oppilaitosten yhteisiin A- ja B- osiin sekä oppilaitoskohtaisiin C- osiin.

A -osan tavoitteet:

1. Kehitämme oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä levitämme oppilaitoksesta toiseen siirtyvien nivelvaiheen ohjauksen hyviä käytäntöjä
2. Kehitämme oppilaitos-työpajayhteistyötä
3. Selvitämme mahdollisuuksia Oulun seudun yhteisen pajamaisen avoimen oppimisympäristön järjestämiseksi
4. Teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä perusopetuksen opinto-ohjaajien kanssa lisäämällä heidän ammattiopistojen koulutuksen tuntemustaan.

B -osan tavoitteet:

1. Jatkamme ja kehitämme matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalvelua, Avitus-chattia. Chatissa tarjoamme oppilaitosten opiskelijoille mahdollisuuden keskustella anonyymisti opiskelijahuollon avittajien (kuraattori, terveydenhuolto, pappi) kanssa.
2. Otamme käyttöön Yhteishakuchat-työkalun Oulun seudun ammatillisten oppilaitosten uudeksi ohjauspalveluksi yhteishaun yhteyteen.
3. Kehitämme uuden VirtuaaliVartti -toimintamallin, jonka kautta perusopetuksen opinto-ohjaajat voivat varata ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan verkon kautta (esim. ACP tai Lync) perusopetuksen opinto-ohjauksen tunnille.

OSAOn C-osan tavoitteet ovat:

 • ryhmänohjaukseen ja varhaiseen puuttumiseen liittyvät koulutukset
 • ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan täsmennetty työnjako opiskelujen läpäisyssä ja keskeyttämisen ehkäisemisessä
 • erityisopetuksen kehittäminen: opiskelijan erityisen tuen polku OSAOssa
 • Arkiryhmä tekniikan alalla ja kokemusten sekä hyvien käytänteiden levittäminen ryhmänohjauskoulutusten yhteydessä

Hankeverkoston muodostavat Oulun seudun toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät: Ammattiopisto Luovi, Oulun Diakoniaopisto (ODO), Oulun Palvelualan Opisto (OPAO) sekä Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). OSAO toimii hankeverkoston koordinaattorina.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh 040 661 8123
anna-mari.saarela@osao.fi

ANSVAR

+
Projektin nimi
ANSVAR
Projektipäällikkö
Marko Hyyryläinen
Alkaa / Päättyy
01.10.2013 / 31.03.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa parannamme ajoneuvoja koskevaa koulutusta Pohjois-Pohjanmaan alueella vastaamaan alan nopeaa kehitystä.

Hankkeessa määrittelemme yhdessä alueen yrityselämän kanssa uusien osaamisalueiden tarpeet sekä ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja työssäoppimisen uudet toimintamallit siten, että voimme reagoida tarpeisiin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Hankimme ennakointitietoa tarvittavista muunto- ja lisäkoulutustarpeista jo työssä oleville ajoneuvo- ja sähköasentajille, insinööreille sekä palo- ja pelastushenkilöstölle. Tuloksena syntyy alueen yritysten ja koulutuslaitosten yhteinen toiminta- ja koulutusmalli.

OSAO toimii osatoteuttajana Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oy:n koordinoimassa hankkeessa.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija Marko Hyyryläinen
Puh 050 322 5595
marko.hyyrylainen@osao.fi

Pirilän Porras

+
Projektin nimi
Pirilän Porras
Projektipäällikkö
Antti Vainiokangas
Alkaa / Päättyy
01.10.2013 / 30.06.2014
Tavoitekuvaus

Pirilän Porras -hanke oli 1.8.2010–30.6.2013 toimiva ESR-hanke, jota hallinnoi OSAOn Kempeleen yksikkö. Hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen, TE-hallinnon ja kunnan eri toimijoiden kanssa. Hankkeessa ohjasimme ja tuimme nuoria työllistymiseen, opintojen aloittamiseen tai jatkamiseen sekä muuhun elämänhallintaan liittyen. Hankkeen aikana kehitimme OSAOn Kempeleen yksikön, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja Oulun seudun eteläisten kuntien kanssa monialaisen hallinnonalat ylittävän nuorten ohjauksen toimintamallin matalan kynnyksen periaatteella.

Pirilän Porras -hankkeessa kehittämiskohteiksi määrittelimme yritysyhteistyön lisäämisen nuorten työllistämisessä sekä nuorten palveluverkoston kartoittamisen.

Pirilän Porras 2 esiselvitys -hankkeessa (1.10.2013–30.6.2014) kartoitamme yritysten rekrytoinnin ja kouluttamisen tarpeet sekä tuotamme yrityksille selkokielistä tietoa työllistämisen tukipalveluista. Lisäksi laadimme nuorten palvelukartaston liittyen työllistymiseen, koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluun sekä hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyviin palveluihin. Tämän esiselvityksen perusteella haemme pidempikestoista nuorten työllistymisen edistämiseen liittyvää hanketta Oulun seudun eteläisten kuntien alueelle.

Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Pirilän Porras 2 -esiselvityshanke
Projektipäällikkö Antti Vainiokangas
Puh 040 141 5150
antti.vainiokangas@osao.fi

Pirilän Porras
Jenni Kiiskilä
Puh050 592 1906
jenni.kiiskila@osao.fi

Kumppanuus ytimenä - Ammatillista osaamista vientiteollisuuden tarpeisiin

+
Projektin nimi
Kumppanuus ytimenä - Ammatillista osaamista vientiteollisuuden tarpeisiin
Projektipäällikkö
Raimo Hanhela
Alkaa / Päättyy
28.10.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme koulutuksen järjestäjän (OSEKK / OSAO) ja Pohjois-Suomen vientiteollisuusyritysten välistä pitkäjänteistä ja strategiseen yhteistyöhön perustuvaa systemaattista koulutusyhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Keskeisenä tavoitteenamme on turvata alueen työelämän tulevaisuuden osaamis- ja rekrytointitarpeet. Kehityksen kohteena on koko ammatillinen tutkintopolku, lähtien ammatillisesta perustutkinnosta jatkuen ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

Ensisijaisena tarkastelukohteenamme ovat kone- ja metallialan, prosessiteollisuuden sekä laboratorioalan perustutkinnot. Lisäksi tarkastelu ulotetaan liiketalouden ja kansainvälisen liiketalouden perustutkintoihin sekä sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoihin ja kaikkia edellä mainittuja perustutkintoja sivuaviin ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osiin soveltuvin osin.

Hankkeen ja modulointityön lopputuloksena syntyy eri tutkintojen välistä vertikaalista ja horisontaalista yhteistyötä, uusia koulutussisältöjä ja opintopolkuja.

Työssäoppimisen, osaamisen arvioinnin ja opiskelijoiden ohjauksen laadun varmistamiseksi toteutamme ja edelleen kehitämme hankkeessa työssäoppimista OSAOssa parhaillaan luotavan uuden työpaikkaohjaajakoulutusmallin mukaisesti.

Koulutuksen ajantasaisuuden ja opettajien osaamisen varmistaminen ja päivittäminen sekä yrityksissä olevan osaamisen hyödyntäminen on yksi hankkeen pääpainoalueista.

Opettajien, opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisäämiseksi järjestämme myös yritysedustajien vierailuja oppilaitoksessa.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Raimo Hanhela
Puh 050 362 6125
raimo.hanhela@osao.fi

TOT - Tutkinnon osien tuotteistaminen

+
Projektin nimi
TOT - Tutkinnon osien tuotteistaminen
Projektipäällikkö
Sari Veijola
Alkaa / Päättyy
04.11.2013 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

TOT –hankkeessa tuotteistamme eri alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osia ja kehitämme sen kautta tutkinnon osien toteutusta ja tarjontaa.

TOT-hankkeessa vahvistamme ammatillisen lisäkoulutusten järjestäjien näyttötutkintoihin ja tuotteistamiseen liittyvää osaamista ja prosesseja. Työelämän osallistuminen koulutustuotteiden kehittämiseen paranee ja tuotteistamisen kautta voimme nopeasti vastata eri alojen työntekijöiden ja yritysten osaamisvajeisiin.

Yhteistyökumppanit

 • Lapin ammattiopisto
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto
 • Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, hyvinvointiala.

Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Sari Veijola
Puh 050 317 4929
sari.veijola@osao.fi

Valma

+
Projektin nimi
Valma
Projektipäällikkö
Paula Törmänen
Alkaa / Päättyy
25.11.2013 / 30.06.2015
Tavoitekuvaus

Valma-hankkeen tavoite on selkeyttää ammatilliseen koulutukseen valmentavien ja valmistavien koulutusten asemaa ja sisältöä.
Koulutuksia ovat:

 • ammattistartti
 • maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
 • vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (vaku 1)
 • kotitalousopetus

Hankkeessa suunnittelemme (OSAO, Luovi, OPAO ja ODO) edellä mainituista koulutuksista muodostettavan yhteisen ns. Valma-koulutuksen, jonka pohjana ovat nykyisten koulutusten opetussuunnitelmat.

Tuotamme modulointimallin, jota voidaan käyttää tulevan Valma-koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laadintatyössä.

Esitys sisältää hakeutumisvaiheen käytäntöjen ja ohjauksen toimintamallin sekä ehdotuksia muiden kuin koulutusalan toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Paula Törmänen
Puh 050 594 1926
paula.tormanen@osao.fi

Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke

+
Projektin nimi
Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Kesätöihin omaan yritykseen?

Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshankkeessa olemme selvittäneet, miten Oulun seudun nuoret voivat työllistää itse itsensä kesäaikaan omiin kesäyrityksiinsä. Tavoitteenamme on, että kesäyrittäjyydestä tulee yksi varteenotettava työllistymisen keino nuorille ja innovatiivinen työkalu yrittäjyyden edistämiseksi Oulun seudulla.

Yrittäjyyden edistäminen on meidän kaikkien asia

Teimme hankkeessa selvitystyötä tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, koska haluamme luoda kesäyrittäjyydestä kaikkia yhteisesti palvelevan toimintamallin. Yhteistyöllä halusimme taata, että nuorten osallistuminen kesäyrittäjyystoimintaan olisi mahdollisimman sujuvaa ja kesäyrittäjyys voisi osaltaan vahvistaa jatkumoa lasten/nuorten erilaisista yrittämisen muodoista toiseen. Esiselvityshankkeessa koottu yhteistyömalli Oulussa toteutettavan kesäyrittäjyystoiminnan periaatteista löytyy täältä:

Nuorten kesäyrittäjyys -yhteistyömalli (esiselvityshankkeen loppuraportti kokonaisuudessaan)

Nuorten kesäyrittäjyys -yhteistyömalli (diaesitys toimintamallista)

 

Miten kannustamme nuorta kesäyrittäjäksi?

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä oli yrittäjyyttä edistävä opetushenkilöstö toisella asteella. Esiselvityshankkeessa etsittiin mahdollisuuksia myös sille, miten kesäyrittäjyydestä voisi työllistymisen lisäksi olla hyötyä myös opinnoissa. Opettajien ja opiskelijoiden tueksi koottu konkreettisempi esitys kesäyrittäjyydestä löytyy tästä:

Kesäyrittäjyys (diaesitys kesäyrittäjyydestä, sis. esimerkkejä)

Innostavia kokemuksia ja esimerkkejä nuorten kesäyrittäjyydestä:

Kauneuskujaa pitkin yrittäjyyteen -opiskelijablogi

Makija matka yrittäjyyteen - opiskelijoiden kokemuksia kesäyrittäjyydestä

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä IV

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä III

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä II

Matkatarinoita kesätyöyrityksissä I

Vanhasta - joskus rikkonaisesta - syntyy jotain uutta

 

Älä yritä, vaan yritä -koulutuspäivä 16.10.2014

Yksi keskeinen kesäyrittäjyyden kehittämisen foorumi oli 16.10.2014 OSAO Myllytullin yksikössä hankkeen kohderyhmälle ja sidosryhmille järjestetty Älä yritä, vaan Yritä -koulutuspäivä kesäyrittäjyydestä. Koulutus kokosi yhteen reilu 50 aktiivista ja innostunutta yrittäjyyskasvattajaa, nuorten parissa toimijaa ja opiskelijaa. Koulutuspäivän esitykset ja koulutuspäivässä yhdessä tuotetut materiaalit löytyvät täältä: 

Kooste koulutuspäivästä

Kari Heiskarin esitys yrittäjyydestä (OSAO)

Miia Konttisen esitys 4H-yrittäjyydestä

Arsi Koskenrannan esitys NY-yrittäjyydestä

#eläyritä -blogi 16.10. pidetystä koulutuspäivästä

 

Benchmarkkausta

Kävimme etsimässä esiselvityshankkeen aikana hyviä käytäntöjä ja mahdollisuuksia nuorten kesäyrittäjyydestä myös muualta:

Innovointimatka Tornioon 16.5.2014 (matkaraportti)

Nuorten kesäyrittäjyys Perämerenkaarella 17.-18.6.2014 (matkaraporti)

 

Elokuun tiedote

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Minna ’t Lam
Projektipäällikkö (1.1.-31.12.2014)
p. 040 141 5300
minna.tlam(a)osao.fi

Antti Vainiokangas
Projektikoordinaattori (1.7.-31.10.2014)

Koneenohjausjärjestelmien hyödyntäminen infrarakentamisessa ja kaivannaisalalla

+
Projektin nimi
Koneenohjausjärjestelmien hyödyntäminen infrarakentamisessa ja kaivannaisalalla
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.10.2014
Tavoitekuvaus

Maarakennus ja kaivannaisaloilla ammattikoulutetun ja uuden teknologian hallitsevan työvoiman tarve lisääntyy voimakkaasti.

Projektissa suunnittelemme ja järjestämme

 • opettajien koulutuskokonaisuuden, jossa opettajat perehtyvät optimaaliseen ja taloudelliseen koneenkäyttöön, uusimpiin koneenohjausjärjestelmiin ja niillä opettamiseen.
 • koneenohjausjärjestelmiin (3D&GPS) liittyvän koulutuksen maarakennus- ja kaivannaisalojen yrityksille.

Projektissa alan opettajien ja työntekijöiden teknologinen osaaminen nousee työelämän tarpeita vastaavaksi.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
Puh 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

Laatusampo

+
Projektin nimi
Laatusampo
Projektipäällikkö
Sauli Alaruikka
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme Oulun seudun koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmää. Hankkeessa määritämme kuntayhtymän prosessit ja käynnistämme niiden kuvaamisen. Viemme toimintajärjestelmään liittyvää dokumentaatiota uuteen rakennettavaan intranetiin ja informoimme henkilöstöä toimintajärjestelmän sisällöstä ja merkityksestä.

OSAO toimii osatoteuttajana Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sauli Alaruikka
Puh 050 582 8899
sauli.alaruikka@osao.fi

Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

+
Projektin nimi
Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Hankkeessa laadimme tuetun oppisopimuskoulutuksen hyvistä käytänteistä yhden yhteisen mallin/ käsikirjan, jota voidaan hyödyntää jatkossa valtakunnallisesti.

Yhteistyökumppanit

 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia
 • Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
 • S. ja A. Bovalliuksen säätiö, Bovallius-ammattiopisto
 • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
 • Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Koulutuskeskus Salpaus
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
Puh 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

Korotettu koulutuskorvaus 2014

+
Projektin nimi
Korotettu koulutuskorvaus 2014
Projektipäällikkö
Mirva Saastamoinen
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Korotettu koulutuskorvaus on suunnattu työnantajille, jotka ottavat oppisopimus-koulutukseen vuonna 2014 perusopetuksen 9. tai 10.luokan päättävän henkilön.

Koulutus voi olla joko ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Vuonna 2014 OSAOlla on käytettävissään 45 korotettujen koulutuskorvausten oppisopimuspaikkaa.

Korotettu koulutuskorvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800€/kk/opiskelija, toisena vuonna 500€/kk/opiskelija ja kolmantena vuonna 300€/kk/opiskelija. Oppisopimus tulee solmia 31.12.2014 mennessä.

Hankkeessa tiedotamme eri osapuolille mahdollisuudesta oppisopimuksen solmimiseen korotettujen koulutuskorvausten avulla. Informoimme peruskouluaan vuonna 2014 päättämässä oleville nuorille oppisopimuksesta opinto-ohjauksen tunneilla sekä opinto-ohjaajien kautta. Informoimme myös yrityksiä ja työnantajia mahdollisuudesta ottaa nuori oppisopimukseen yrittäjäjärjestöjen kautta sekä yrittäjien erilaisiin tapahtumiin osallistumalla.

Hanketta esitellään tarkemmin esitteissä ”Oppisopimuskoulutus nuorille - peruskoulusta oppisopimuskoulutukseen” kohderyhmittäin: työnantajalle, opiskelijalle sekä opinto-ohjaajalle, opettajille ja vanhemmille.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Mirva Saastamoinen
Puh 050 593 7076
mirva.saastamoinen@osao.fi

 

SOPIVA

+
Projektin nimi
SOPIVA
Projektipäällikkö
Maria Andersen
Alkaa / Päättyy
01.01.2014 / 31.12.2014
Tavoitekuvaus

Ammatilliseen peruskoulutuksen keskeisimmät nuorisotakuun toimet liittyvät yhteishaun opiskelijavalintojen uudistamiseen. Kehitämme ja pilotoimme Sopiva -hankkeessa pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiota valtakunnallisten ohjeiden pohjalta hevostalouden, eläintenhoidon, matkailun, lääkealan, rakennusalan, turvallisuusalan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnoissa. Pääsy- ja soveltuvuuskokeilla haluamme tukea soveltuvien opiskelijoiden pääsyä koulutukseen sekä varmistaa hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maria Andersen
Puh 050 570 8656
maria.andersen@osao.fi

Nuorten aikuisten osaamisohjelma vuonna 2014, hakeva ja tukeva toiminta

+
Projektin nimi
Nuorten aikuisten osaamisohjelma vuonna 2014, hakeva ja tukeva toiminta
Projektipäällikkö
Terhi Halonen
Alkaa / Päättyy
17.01.2014 / 13.02.2015
Tavoitekuvaus

Osana nuorisotakuuta on vuonna 2013 käynnistynyt valtakunnallinen nuorten aikuisten osaamisohjelma 20–29-vuotiaille nuorille vailla aiempaa koulutusta.

OSAOn hankkeessa motivoimme yhteistyössä nuoria ohjaavien verkostojen kanssa kohderyhmään kuuluvia hakeutumaan itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin OSAOssa sekä suorittamaan tutkintoja. Tutkintojen suorittamisen kautta parannetaan nuorten työmarkkina-asemaa. Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena.

Hankkeessa kehitämme myös OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Terhi Halonen
Puh 040 141 5321
terhi.halonen@osao.fi

Työpaikkaohjaajien koulutus

+
Projektin nimi
Työpaikkaohjaajien koulutus
Projektipäällikkö
Virpi Spangar
Alkaa / Päättyy
07.02.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa lisäämme osallistumista ja koko työyhteisön kehittymistä nuorten työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa sekä eriytämme koulutusmoduuleja erikokoisten yritysten mukaan työpaikkakohtaisiksi.

Hankkeessa kehitämme sähköisiä mm. mobiileja ajasta ja paikasta riippumattomia koulutusratkaisuja työpaikkakouluttajien käyttöön ja valmennamme oppisopimustoimijoita tekniikan haltuunottoon.

OSAO toimii osatoteuttajana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Virpi Spangar
Puh 050 520 8854
virpi.spangar@osao.fi

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

+
Projektin nimi
Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
Projektipäällikkö
Virpi Spangar
Alkaa / Päättyy
07.02.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme sisältöjä ja toimintamalleja, joilla nuorten oppisopimuksen ennakkojaksoja toteutetaan yhdessä ohjaavan ja valmentavan koulutuksen kanssa. Jakson pituus määritellään jokaiselle nuorelle yksilöllisesti.

Hankkeessa lisäämme resursseja nuorten opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiseen. Lisäksi parannamme oppisopimustoimijoiden osaamista nuorten ohjaajina.

Yhteistyökumppanit

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Omnian oppisopimustoimisto
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän oppisopimuskeskus
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keudan oppisopimuskeskus
 • Kotkan-Hamina seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin oppisopimuskeskus
 • Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto/Savon oppisopimuskeskus/SAKKY
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos/Oppisopimuspalvelut
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Virpi Spangar
Puh 050 520 8854
virpi.spangar@osao.fi

Työ tekijäänsä opettaa

+
Projektin nimi
Työ tekijäänsä opettaa
Alkaa / Päättyy
10.02.2014 / 30.11.2015
Tavoitekuvaus

OSAOn eri yksiköt ja koulutusalat ovat olleet mukana kehittämässä laajennetun työssäoppimisen erilaisia toimintamalleja. Hankkeessa kokoamme aiemmat kokemukset yhteen. Hankkeen aikana lisäämme oppilaitoksen henkilökunnan ja työelämän edustajien tietoa laajennetun työssäoppimisen erilaisista mahdollisuuksista sekä tarjoamme mahdollisuuden laajempaan työssäoppimiseen entistä useammalle OSAOn opiskelijalle. Hankkeen tavoitteena on sopia OSAOn yhteisistä laajennetun työssäoppimisen linjauksista.

Hankkeessa toteutamme pääasiallisesti kahden viikon mittaisia suunnitelmallisia ja ohjattuja opettajien työelämäjaksoja. Jaksojen tavoitteena on vahvistaa opettajien työelämäosaamista, opettajien ja työpaikkaohjaajien työturvallisuusosaamista sekä lisätä opettajien ja työpaikkaohjaajien valmiuksia perehdyttää opiskelijoita työssäoppimisjaksoille.

Opiskelun siirtyessä erilaisiin oppimisympäristöihin ja yhä enemmän työelämään opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on taattava. Hankkeeseen onkin haluttu nostaa osaksi myös opettajien ja työpaikkaohjaajien työturvallisuusosaamisen lisääminen. Työturvallisuutta kehitämme erityisesti rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikan aloilla.

OSAO on osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpauksen koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit

Oulun TOPPI

+
Projektin nimi
Oulun TOPPI
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
17.02.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa kehitämme työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua. Yhteistyössä muiden Oulun seudun ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitoksien kanssa laadimme konkreettisen ja toteuttamiskelpoisen työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamissuunnitelman, jossa huomioidaan alueen koulutuksenjärjestäjien vahvuudet. Pilotoimme työpaikkaohjaajakoulutusmallia syksystä 2014 alkaen. Koulutuksen toteutamme Opetushallituksen ohjeen työpaikkaohjaajien koulutuksesta (3ov) mukaisesti.

Hankkeessa toteutamme työpaikkaohjaajakoulutusta myös yrityksiin jalkautuvana koulutuksena. Hankkeessa koulutamme yhteensä 300 työpaikkaohjaajaa. Lisäksi hankkeessa parannamme opettajien työelämä - ja ohjausosaamista. Hankkeen myötä tiivistämme yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien ja työpaikkojen välillä ja yhtenäistämme työpaikkakoulutukseen kuuluvia materiaaleja.

Yhteistyökumppanit

 • Ammattiopisto Luovi
 • Oulun Aikuiskoulutuskeskus
 • Oulun Diakoniaopisto
 • Oulun Palvelualan opisto

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

NAPAKKA

+
Projektin nimi
NAPAKKA
Projektipäällikkö
Terhi Halonen
Alkaa / Päättyy
01.03.2014 / 28.02.2015
Tavoitekuvaus

Hankkeessa laadimme suunnitelman OSAOn aikuiskoulutuksen työelämälähtöisen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluiden kehittämiseksi vastaamaan enemmän tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeita mm. nuorisotakuun kohderyhmä huomioiden.

Hankkeen aikana

 • Selvitämme OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämistarpeet haastattelemalla OSAOn henkilöstöä, työelämän edustajia sekä nuoria aikuisia.
 • Laadimme OSAOn aikuiskoulutuksen työelämälähtöisten ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluiden kehittämissuunnitelman, joka sisältää olemassa olevien hyvien käytäntöjen levittämissuunnitelman.
Yhteistyökumppanit
ESR-lippulogo Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Terhi Halonen
Puh 040 141 532
terhi.halonen@osao.fi

Koulutussuunnittelija Päivi Kylmäluoma
Puh 040 141 5265
paivi.kylmaluoma@osao.fi

HOPE YTY - Yrittäjyyttä ja työssäoppimista yhdessä

+
Projektin nimi
HOPE YTY - Yrittäjyyttä ja työssäoppimista yhdessä
Alkaa / Päättyy
26.03.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Luomme hankkeessa uusia yksilöllistä työssäoppimispaikkoja ammatilliselle toiselle asteelle. Hankkeen jälkeen osallistuneilla opettajilla on pätevyys toimia yrittäjyyskasvatusvalmentajina, he auttavat opiskelijoita kasvamaan ja kehittymään yrittäjinä.

HOPE –hankkeen ytimessä ovat yrittäjyyttä synnyttävät tiimioppimisen menetelmät, joiden avulla koulutamme opiskelijoita tiimityöskentelyyn, yhdessä oppimiseen, yhteisöllisyyteen ja yrittäjyyteen.

Tiimioppimisen menetelmiä on kehitetty Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden erikoisyksikössä Tiimiakatemiassa. Menetelmien käyttö ammatillisella toisella asteella on sovellutus näistä menetelmistä. HOPE YTY –hankkeessa siirrämme ja kehitämme yrittäjyyttä synnyttäviä menetelmiä  ammatillisen toisen asteen oppilaitoksiin työssäoppimisen laajentamiseksi ja uudenlaiseksi pedagogiseksi malliksi.

Toimenpiteet hankkeen aikana:

 • Opettajien pitkä pedagoginen valmennus - opettajien koulutus yrittäjyyskasvattajiksi ja tiimioppimisen pedagogiikan osaajiksi
 • TOY- työssäoppiminen omassa yrityksessä - Käyttöönottovalmennus - ohjelma, jossa otetaan käyttöön TOY -malli
 • YTY- yrittäjyyttä ja työssäoppimista yhdessä - leiri - ohjelma, jossa kehitetään yrittäjyyden oppimisympäristöjä

 

Hankkeen koordinaattorina toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymä.
Muut kumppanit ovat:

 • Ahlmanin koulun säätiö, Ahlmanin Ammattiopisto
 • Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen ammatti-instituutti
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jämsän ammattiopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Liedon ammatti- ja aikuisopisto, Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto
 • Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalisten kauppaoppilaitos, Ammatti-instituutti Iisakki
 • Oulun seudun ammattiopisto, Pikisaaren yksikkö
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan ammattiopistot
 • Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun ammattiopisto
 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Vammalan ammattikoulu
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu
Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Paula Tuohimaa
paula.tuohimaa@osao.fi
p. 050 315 4818

Anu Virpi
anu.virpi@osao.fi
p. 050 594 7641

Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeiden seminaari 2015

+
Projektin nimi
Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeiden seminaari 2015
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
21.05.2014 / 31.12.2015
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
Puh 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja Harjoitusyritystoiminnan KV-laatu

+
Projektin nimi
OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja Harjoitusyritystoiminnan KV-laatu
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
21.05.2014 / 31.12.2015
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
Puh 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

Kouluturvaa 3D:stä

+
Projektin nimi
Kouluturvaa 3D:stä
Projektipäällikkö
Maarit Hiltunen
Alkaa / Päättyy
21.05.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Kouluturvaa 3D:stä hankkeessa mallinnamme Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikön uuden koulurakennuksen (Blender-mallinnusohjelma), joka viedään 3D-internetissä (RealXtend/Meshmoon) toimivaan avoimeen oppimisympäristöön. Tässä oppimimisympäristössä voimme simuloida erilaisia kouluturvallisuuteen liittyviä tilanteita. Hankkeessa tehtävä mallinnus- ja ohjelmointityö sisältyy datanomi-opiskelijoiden projektiopintoihin ja se tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyökumppanien opiskelijat osallistuvat hakkeessa joko mallinnukseen tai testaukseen. Tavoitteemme on toteuttaa helppokäyttöinen ja mahdollisimman realistinen 3D-kouluympäristö, jossa voidaan harjoitella aidon tuntuisia erilaisia pelastautumisharjoituksia sekä hyödyntää koulurakennusta myöhemmin myös muussa opetuskäytössä.

 

Hankeverkoston muodostaa:

 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto
 • Ammattiopisto Luovi, Oulun yksikkö
 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

Muut yhteistyökumppanit:

 • Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/OsaOppi II -hanke
 • Evocons Oy
 • Finpeda

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Maarit Hiltunen
Puh 050 462 4722
maarit.hiltunen@osao.fi

LaTu - Laatua ja turvaa verkostossa

+
Projektin nimi
LaTu - Laatua ja turvaa verkostossa
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
02.06.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Latu- projektissa

edistämme työ- ja oppimisympäristöjen työturvallisuutta

 • kartoittamalla työturvallisuutta ja laatimalla toimintamallin työ- ja oppimisympäristöjen turvallisuuden arviointiin (kone - ja metalli sekä prosessiteollisuuden alat)

kehitämme erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimista

 • selkokielinen perehdytysopas lähihoitajatutkintoa suorittaville maahanmuuttaja ja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille

kehitämme työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadunhallintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista työpaikoilla

 • uusia toimintamalleja niille aloille, joissa oppilaitosympäristössä tehtävät näytöt ovat lisääntyneet
 • toimintasuunnitelma arviointitoimikunnan valvontatehtävän toteuttamisesta
 • Primuksen työssäoppimisrekisteriin työpaikkatietoihin ne tutkinnon osat, jotka voidaan parhaiten opiskella kyseisessä työpaikassa

toimimme tiiviissä yhteistyössä Latu-verkostossa, johon kuuluu 7 ammatillista oppilaitosta. Hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto Helsingistä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Johanna Matinmikko
Puh 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.f

Opiskeluhuolto toimeksi

+
Projektin nimi
Opiskeluhuolto toimeksi
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
24.06.2014 / 31.05.2016
Tavoitekuvaus

Opiskeluhuolto toimeksi -projektissa tuemme alueellista opiskelijahuoltolain toimeenpanoa moniammatillisessa ja eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä Oulun alueella. Laadimme uuden lain ja uudistetun opetussuunnitelman mukaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat yhteistyönä neljän koulutuksen järjestäjän ja kuuden kunnan kesken niin, että alueellisesta opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Lisäksi määrittelemme kirjaamis- ja tallennuskäytännöt opiskeluhuollon kertomuksiin ja laaditaan rekisterimäärittelyt mahdollista opiskeluhuollon rekisteriä varten.

OSAO koordinoi projektia, jossa on yhteistyökumppaneina Oulun palvelualan opisto, Oulun Diakoniaopisto sekä Oulun konservatorio.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila
Puh 050 561 3946
heli.laitila@osao.fi

Let´s Go!

+
Projektin nimi
Let´s Go!
Alkaa / Päättyy
01.08.2014 / 31.05.2016
Tavoitekuvaus

Let´s Go! -hankkeessa lisäämme kansainvälistä liikkuvuutta ja edistämme kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön OSAOssa.

Tavoitteenamme on OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen, kansainvälisten vaihtoehtojen tarjoaminen (kv-TOP- ja opiskelijavaihtojaksot) opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen ja laadun parantaminen, opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen sekä OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuuden lisääntyminen.

Let’s Go!-hankkeen keskeisin toimenpide on liikkuvuusjaksojen toteuttaminen. Jaamme hankkeessa 97 opiskelija- ja 35 asiantuntijaliikkuvuusapurahaa. Asiantuntijaliikkuvuusjaksot ovat 1-2 viikon mittaisia, opiskelijaliikkuvuudet 3-8 viikkoa. Liikkuvuusjaksojen kohteina ovat OSAOn eurooppalaiset oppilaitos- ja yrityspartnerit.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kv-koordinaattori Heidi Viljakainen
puh. 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

BVBA - Bon Voyage and Bon Appétit

+
Projektin nimi
BVBA - Bon Voyage and Bon Appétit
Projektipäällikkö
Heidi Viljakainen
Alkaa / Päättyy
01.08.2014 / 31.05.2016
Tavoitekuvaus

BVBA on opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuushanke. Jaamme hankkeessa yhteensä 59 apurahaa opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksiin. Asiantuntijaliikkuvuusjaksot ovat viikon mittaisia, opiskelijaliikkuvuudet 6-8 viikkoa.

Liikkuvuusjaksojen lisäksi tavoitteenamme on ammatillisen osaamisen arvioinnin yhtenäistäminen hankeverkostossa. Hankkeessa toteutetaan ECVET:in mukaisesti arvioitavia ammattiosaamisen näyttöjä ulkomaisissa työssäoppimispaikoissa. Hankkeessa vertaillemme ammattitaitovaatimuksia eri maissa kulttuurisidonnaisuus huomioon ottaen.

Tavoitteenamme on myös luoda yhteinen pilvipalvelualusta hankeverkostolle.

OSAO toimii koordinaattorina verkostohankkeessa, jonka muut osatoteuttajat ovat ammattiopisto Lappia ja Lapin matkailuopisto.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kv-koordinaattori Heidi Viljakainen
puh. 050 595 6182
heidi.viljakainen@osao.fi

Edu3D.fi – 3D tulostus ammatillisessa koulutuksessa

+
Projektin nimi
Edu3D.fi – 3D tulostus ammatillisessa koulutuksessa
Projektipäällikkö
Esko Yrttiaho, Maria Andersen
Alkaa / Päättyy
31.08.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus
 • Mukana olevat koulutuksen järjestäjät kehittävät 3D-tulostusteknologian opetuskäyttöä osaksi opetussuunnitelmiaan.
 • 3D-tulostinten hankintaa tukeva aineisto: eri laitevalmistajilta tietoja, käyttökohteista ja ominaisuuksista sekä materiaalitietoutta.
 • Koulutus- ja kehittämisfoorumi perustetaan ja kukin partneri kokoaa tietoa 3D- tulostuksesta valituilla koulutusaloilla, hankkeeseen osallistuvat opettajat ja opiskelijat kokoavat oman alansa osalta tietoa 3D- tulostuksen opetuskäytöstä.
 • Kerätään ja jäsennetään tietoa 3D- tulostuksen pedagogisista sovelluksista.
 • Oppilaitosverkosto voi yhteistyössä tarjota 3D- tulostuksen osaamista kehittäviä valinnaisia ja / tai ammatillisia tutkinnon osia.

Osaossa hankkeen tavoittena on:

 • opetushenkilöstön ja yritysten henkilöstön osaamisen vahvistaminen
 • 3D -tulostaminen ja mallintaminen: olemassa olevien opetuskäytänteiden kartoittaminen ja kuvaus
 • opetushenkilöstön ja yritysten osaamisen vahvistaminen ja koulutuspalveluiden tarjoaminen
 • 3D -tulostaminen ja mallintaminen – toteutettujen opetusmenetelmien case-kuvaukset verkko-palvelimelle
 • 3D -tulostaminen ja mallintaminen osana tutkinnonperusteita ja opetusmenetelmien ja järjestelyjen kirjaaminen
 • yritysyhteistyön vahvistaminen: yritysten osaamisen tukeminen 3D tulostamisen ja mallintamisen hyödyntämiseen tuotekehityksessä

Yhteistyökumppanit
Hanketta koordinoi JAO /Henry Paananen. Hankkeessa on mukana 18 oppilaitoksen valtakunnallinen verkosto yhteensä yli 20 koulutusalaa. Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta Edu3D.fi

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Esko Yrttiaho
esko.yrttiaho@osao.fi

PALKO - Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus

+
Projektin nimi
PALKO - Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus
Projektipäällikkö
Kari Mattila
Alkaa / Päättyy
01.10.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

PALKO-hankkeessa tuemme PK-yritysten kansainvälistymistä ja edistetään pk-yritysten edellytyksiä laajentua ulkomaisille markkinoille. Kansainvälistyminen käsittää yhtä lailla viennin edellytysten luomista kuin myös kotimaassa tapahtuvan palvelutuotannon tarjoamista ulkomaisille yrityksille ja yksityishenkilöille. Hankkeessa edistämme kansainvälistymistä harkitsevien yritysten verkostojen muodostumista. Teemme kansainvälistymistä edellyttävän tietotaidon nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoituksen. Kartoituksen pohjalta laadimme kansainvälistymisen kehittämissuunnitelman ja tarjoamme kansainvälistymisvalmennusta.

Oulun seudun ammattiopisto toimii osatoteuttajana Helsingin Business College Oy:n koordinoimassa hankkeessa. Muut toimijat verkostossa ovat Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Porvoo International College, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus ja Koulutuskeskus Salpaus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö, lehtori Kari Mattila
Puh 050 3174 658
kari.mattila@osao.fi

Tekemällä ammattiin - laajennetulla työssäoppimisella

+
Projektin nimi
Tekemällä ammattiin - laajennetulla työssäoppimisella
Projektipäällikkö
Minna-Liisa Myllylä
Alkaa / Päättyy
21.11.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Projektin tavoitteena on toteutaa vaihtoehtoisia menetelmiä, joiden avulla tuemme nopeasti opinnoissaan etenevien ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä. Opiskelijalla on mahdollisuus oppia aidoissa työtilanteissa nykyistä enemmän työpaikkaohjaajan ja opettajan tehostetussa ohjauksessa yksilöllisen ohjelman mukaisesti.

Toteutamme projektin yhteistyössä Oulun Diakoniaopiston kanssa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Lehtori Minna-Liisa Myllylä
Puh 040 1415 135
minna-liisa.myllyla@osao.fi

Metka 3

+
Projektin nimi
Metka 3
Projektipäällikkö
Anna-Mari Saarela
Alkaa / Päättyy
21.11.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Metka 3 -hanke on osa valtakunnallista läpäisyn tehostamisohjelmaa. Hankeverkoston muodostavat Oulun seudun toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät: Ammattiopisto Luovi, Oulun Diakoniaopisto (ODO), Oulun Palvelualan Opisto (OPAO) sekä Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). OSAO toimii hankeverkoston koordinaattorina.

Hanke jakautuu kolmeen osaan. Oppilaitosten yhteisiin A- ja B- osiin sekä oppilaitoskohtaisiin C- osiin.

A -osan tavoitteet:

 • Levitetään ja vakiinnutetaan Osaamistodistusta ja Opiskelu- ja työhyvinvointi -kokonaisuutta
 • Tarkistetaan todistukset vastaamaan uusia opetussuunnitelmien perusteita.
 • Sovitaan yhteisistä käytännöistä, kun työpajanuori lähtee tutustumaan ammatilliseen oppilaitokseen.
 • Laaditaan sopimus tilanteisiin, jolloin opiskelijan työpajajakso ei sisällä varsinaista työssäoppimista työpajalla, vaan elämän hallinnan kuntoon palauttamista.
 • Kirjataan malli, jossa nuoren siirtymistä oppilaitoksesta työpajalle valmistellaan nuoren valmistuessa, jos on tiedossa, että nuoren työkyky ei mahdollista suoraan vapaille työmarkkinoille työllistymistä.
 • Toteutetaan oppilaitosten opettajien tutustumisia työpajoihin ja työpajojen valmentajien tutustumisia oppilaitoksiin.

B -osan tavoitteet:

 • Avitus-chat:
  • Kasvatetaan Avituksen verkostoa
  • Markkinoidaan eritoten
  • uusille opiskelijoille
  • Lisätään työelämäyhteyttä mm. teemapäivissä
  • Luodaan turvallisuusohjeistus ja kriisityömalli
  • Parannetaan mobiili-käytettävyyttä
 • VirtuaaliVartti:
  • Kokeillaan mahdollisuutta seurata VirtuaaliVartin välityksellä oppituntia tai opetustiloja
  • Selvitetään VirtuaaliVartin tekniset ongelmat ja kutsutaan oppilaitosten IT-asiantuntijat yhteiseen palaveriin
  • Laajennetaan toiminta useisiin Oulun kaupungin ja lähikuntien peruskouluihin

OSAOn C-osan tavoitteet ovat:

 • Kaukovainio tekniikan yksikkö:
  Ohjaustoiminnan mallintamisella sekä yksilöllisiä opintopolkuja tukevien pedagogisten ratkaisujen kehittämisellä tuetaan opintojen etenemistä.
 • Kontinkankaan yksikkö:
  Hankkeessa tehdään ja toteutetaan vaihtoehtoisia menetelmiä opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi.
 • Erityisopetuksen kehittäminen:
  Jatketaan erityisen tuen käytänteiden yhtenäistämistä jakamalla hyviä käytänteitä ja sopimalla yhteiset pelisäännöt.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh 040 661 8123
anna-mari.saarela@osao.fi

 

TYTOS

+
Projektin nimi
TYTOS
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
18.12.2014 / 29.02.2016
Tavoitekuvaus

Hankkeessa tähtäämme työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen ja suunnitteluun niin, että opiskelijat voivat opiskella yhteisiä tutkinnon osia (YTO) työssäoppimisjakson aikana. Hankkeella tuemme uudistettujen perustutkinnon perusteiden toimeenpanoa yhteisten tutkinnon osien työelämäläheisen integroinnin osalta Oulun seudun ammattiopiston kaikissa yksiköissä ja tutkinnoissa sekä valmentavan koulutuksen osalta.

Tavoitteenamme on tunnistaa ja vahvistaa yhteisten tutkinnon osien osaamisperustaisuutta ja tukea sujuvaa ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien yhdessä tekemistä. ”Kaikki ohjaa” – ajatus konkretisoituu projektin myötä. Tavoitteenamme on kehittää ja mahdollistaa osaltaan valinnaisuuden lisääntymistä ja varmistaa jatko-opintokelpoisuutta. Keskeisenä tavoitteenamme on saada aukaistua, miten yhteiset tutkinnon osat integroituvat ammatillisiin tutkinnon osiin sekä miten painopiste siirtyy oppiaine-, sisältö- ja aikakeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen.

Hankekumppanina hankkeessa toimii Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

 

SePPO - Opintohallintojärjestelmien kehittäminen, sähköiset palvelut ja yksilölliset opintopolut

+
Projektin nimi
SePPO - Opintohallintojärjestelmien kehittäminen, sähköiset palvelut ja yksilölliset opintopolut
Projektipäällikkö
Matti Leskelä
Alkaa / Päättyy
18.12.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Projektissa määritelemme opintohallintojärjestelmien kehittämistarpeet ja vastaamme näihin kehittämistarpeisiin, jotta ne pystyvät

 • vastaamaan 1.8.2015 tutkintouudistuksen asettamiin vaateisiin
 • tukevat yksilöllisiä opintopolkuja
 • hyödyntävät tiedonsiirtorajapintoja kansallisiin järjestelmiin
 • lisäävät koulutustarjonnan läpinäkyvyyttä

Projektissa vahvistamme opintohallintojärjestelmien toimittajien, kansallisten palvelujen kehittäjien ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sekä koulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä. Lisäksi hyödynnämme saavutettuja ratkaisuja valtakunnallisesti ja välittömästi jo projektin aikana.

 OSAO on osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpauksen koordinoimassa hankkeessa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelija Matti Leskelä
Puh 050 564 5472
matti.leskela@osao.fi

Ammatillisen koulutuksen viennin edistäminen

+
Projektin nimi
Ammatillisen koulutuksen viennin edistäminen
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
18.12.2014 / 31.05.2016
Tavoitekuvaus

Teemme projektissa kuvauksen ammatillisen koulutusviennin toimijoista, malleista, mahdollisista kumppanuuksista sekä uudenlaisen toiminnan vaatimista laatu- ja toteutusprosesseista. Projektissa analysoimme myös liiketoimintaan liittyviä riskejä ja juridisia tekijöitä, jotka liittyvät vieraassa kulttuuri- ja liiketoimintaympäristössä toimimiseen. Projektissa laadimme ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ammatillisen koulutuksen viennin vauhdittamiseksi.

OSAO on osatoteuttajana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koordinoimassa projektissa. Mukana on 14 koulutuksenjärjestäjää eri puolilta Suomea.

Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

KV-koordinaattori Katariina Walker
Puh 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

ENO - Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, hakeva ja tukeva toiminta

+
Projektin nimi
ENO - Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, hakeva ja tukeva toiminta
Alkaa / Päättyy
19.12.2014 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen –ohjelma kohdentuu 30-50-vuotiaille aikuisille vailla aiempaa koulutusta.

OSAOn hankkeessa motivoimme yhteistyöverkostojen kanssa kohderyhmään kuuluvia hakeutumaan itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin OSAOssa sekä suorittamaan tutkintoja. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti edistämme aikuisten edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja edesauttamme kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen. Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena.

Hankkeessa kehitämme myös OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Yhteistyökumppanit

K2K Kaveri kaverille

+
Projektin nimi
K2K Kaveri kaverille
Projektipäällikkö
Leena Raitala
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Kolmivuotisessa K2K Kaveri kaverille -hankkeessa kokeilemme suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa uudenlaista toimintatapaa, jossa kouluyhteisöstä eläkkeelle siirtyneet toimivat keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden vapaaehtoisina tukihenkilöinä, ”kavereina”, ja uusien opettajien vapaaehtoisina tukihenkilöinä, ”mentoreina”. Saamme eläkkeelle siirtyneiden pitkän kokemuksen ja hiljaisen tiedon keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden hyväksi kahta kautta: itse opiskelijoita tukemalla ja mentoroimalla uusia opettajia uran alussa. Tukemalla opintojen loppuun saattamista tutkintoon asti ehkäisemme samalla syrjäytymistä työelämästä ja yhteiskunnasta ja tuemme opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tutkinnon suorittamisessa.

Opiskelijalle tuki on kiireetöntä vuorovaikutusta vapaaehtoisen kaverin kanssa oppituntien ulkopuolella opiskelijalle hankalissa asioissa kuten esimerkiksi yksinäisyys, alhainen itsetunto, rästitehtävien tekeminen, kaverisuhteet, vähäinen tuki kotoa, elämänhallinnan vaikeudet jne. Vapaaehtoisten tukihenkilöiden toiminta ei korvaa kouluyhteisön ohjauksen eikä opiskeluhuollon ammattilaisten työtä vaan täydentää sitä. Uuden opettajan ja vapaaehtoisen mentorin tapaamisissa vahvistetaan varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen ja huolen puheeksi ottamisen taitoja.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Asiantuntija Leena Raitala
Puh +358 40 141 5311
leena.raitala@osao.fi

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh +358 40 6618 123
anna-mari.saarela@osao.fi

NAO - Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015, hakeva ja tukeva toiminta

+
Projektin nimi
NAO - Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015, hakeva ja tukeva toiminta
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Osana nuorisotakuuta on vuonna 2013 käynnistynyt valtakunnallinen nuorten aikuisten osaamisohjelma 20–29-vuotiaille nuorille vailla aiempaa koulutusta.

OSAOn hankkeessa motivoimme yhteistyössä nuoria ohjaavien verkostojen kanssa kohderyhmään kuuluvia hakeutumaan itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin OSAOssa sekä suorittamaan tutkintoja. Tutkintojen suorittamisen kautta parannetaan nuorten työmarkkina-asemaa. Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksena.

Projektissa kehitämme myös OSAOn aikuiskoulutuksen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Yhteistyökumppanit

Kumppanuus ytimenä 2

+
Projektin nimi
Kumppanuus ytimenä 2
Projektipäällikkö
Kaisa Varis
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Tavoitteenamme tässä projektissa on OSAOn ja alueen vientiteollisuusyritysten välinen vakiintunut osaamisen kehittämisen kumppanuus ja jatkuva vuorovaikutteinen osaamistarpeisiin vastaava kehitystyö.Tällä pyrimme turvaamaan vientiteollisuusyritysten  osaamis- ja rekrytointitarpeet tulevaisuudessa sekä kehittämään osaamista kattaen koko ammatillisen tutkintopolun lähtien ammatillisesta perustutkinnosta jatkuen ammatti ja erikoisammattitutkintoihin.

Yhteistyö

 • kehittämme OSAOn ja Pohjois-Suomen vientiteollisuusyritysten (teknologiateollisuus, kemianteollisuus, metsäteollisuus) välistä systemaattista koulutusyhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • vakiinnutamme tässä ja edeltävässä projektissa syntyneitä yhteistyömalleja
 • laajennamme kumppanuusverkostoa

Osaamistarpeisiin vastaaminen

 • vastaamme projektin sisältöjen osalta TUTKE-säädösmuutosten tavoitteisiin
 • vahvistamme työelämäläheisyyttä mahdollistamalla työelämän osaaminen annettavassa opetuksessa
 • tarjoamme opiskelijoille yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja modulointia hyödyntäen
 • räätälöimme opetusta edeltävässä Kumppanuus ytimessä -projektissa kerättyä tietoa alueen tarpeista hyödyntäen

Projektikumppanit

 • Normek Oy
 • Renewa Oy
 • Betamet Oy
 • Transtech Oy
 • Efora Oy
 • SAH-KO Oy
 • IKP Oy
 • Telatek Oy
 • MEKA Pro Oy
 • Stora Enso Oyj
 • Arizona Chemical Oy
 • Kemira Oyj
 • SSAB Europe Oy, Raahe
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) toimii hankkeen koordinaattorina.
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Osastonjohtaja, lehtori Kaisa Varis
Puh. 050 3059 627
kaisa.varis@osao.fi

Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

+
Projektin nimi
Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa
Projektipäällikkö
Tiina Kuokka
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 30.04.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa nostamme alueen osaamistason vastaamaan suurhankkeiden tarpeita. Laadimme toimintamallin surhankkeita varten ja järjestämme yhteisiä kursseja ja koostamme materiaalia. Projektissa kartoitamme lisäksi kouluttajaresurssit ja luomme verkostolle yhteisen koulutustarjottimen.

OSAO on osatoteuttajana Centria ammattikorkeakoulu Oy:n koordinoimassa projektissa. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Aikuiskoulutuspäällikkö Tiina Kuokka
tiina.kuokka@osao.fi

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

+
Projektin nimi
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Projektipäällikkö
Anu Pokela
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa tavoittemme on integroida yrittäjyyskasvatus osaksi koulutusta jokaisella kouluasteella, perusasteelta korkea-asteelle. Tavoitteeseen pääsemme ottamalla yhdessä suunnitellut yrittäjyyskasvatuksen painotukset osaksi koulutusorganisaatioiden opetussuunnitelmia.

Projektin päätoteuttajana on Oulun Yliopisto, Oulun Eteläinen instituutti. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anu Pokela

anu.pokela@osao.fi

Auto2020 - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen

+
Projektin nimi
Auto2020 - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen
Projektipäällikkö
Johanna Matinmikko
Alkaa / Päättyy
01.01.2015 / 30.06.2017
Tavoitekuvaus

Auto2020- projektissa rakennamme uudet demo-oppimisympäristöt nykyautotekniikan opettamiseen. Projekti tukee vähähiilisten tuotteiden ja teknologioiden käyttöönottoa ja kehittää niihin liittyviä palveluita maakunnassa.

Projekti koostuu

 • selvitysvaiheesta, jolloin projektitiimi perehtyy erilaisiin oppimisympäristöihin, jotka liittyvät sähkö- ja hybridiajoneuvoihin, hitsaus- ja automaalaussimulaattoreihin, erilaisiin järjestelmiin ja laitteisiin sekä määrittelee hankinnat,
 • hankintavaiheesta, jolloin kilpailutetaan ja tehdään hankinnat sekä
 • käyttöönottovaiheesta, jolloin rakennetaan ja testataan demo-oppimisympäristöt.
Yhteistyökumppanit
Pohjois-Pohjanmaa Council of Oulu Region
EAKR lippulogo
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
puh 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

 

Työ tekijäänsä kiittää

+
Projektin nimi
Työ tekijäänsä kiittää
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
27.01.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa selvitämme, määrittelemme ja testataamme malleja oppisopimusmuotoisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistämiseen metsäalalla (metsäkoneenkuljettaja), logistiikka-alalla ja kone- ja metallialalla. Projektin tavoitteena on joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisinpäin.

Opinto-ohjaajat ovat mukana kehitystyössä oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistämisessä. Opojen työelämäpäivät parantavat opojen työelämätuntemusta erityisesti näiltä aloilta. Opojen työelämätuntemus edistää opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ohjausta, neuvonta ja tukea. Opetus-, ohjaus-, tukipalvelu- ja oppisopimushenkilöstö toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Projektissa tutustutaan eri teknologioihin, laitteisiin ja ohjelmistoihin ja jatkojalostetaan niitä eri aloille (esimerkiksi metsäkoneenkuljettajien koulutuksessa JohnDeeren TimberSkills - oppimisympäristön hyödyntäminen, logistiikan mobiiliopetusjärjestelmät) sekä hyödynnetään etäohjausta (esimerkiksi kameroiden käyttö ajoneuvojen ja työkoneiden käytössä, muiden laitteiden hyödyntäminen).

OSAO toimii osatoteuttajana Päijät-Hämeen koulutuskonsernin koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla - Sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja romaneille

+
Projektin nimi
Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla - Sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja romaneille
Projektipäällikkö
Arja Konttajärvi
Alkaa / Päättyy
01.04.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Kehitämme Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla projektissa sujuvampaa siirtymistä romaneille ja maahanmuuttajille perusopinnoista toiselle asteelle sekä hakeutumista toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. Kokeilemme opiskelijamentoritoimintaa tukemaan opintoja ja opiskelijaa.

Lisäksi kehitämme projektissa ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamista eri kulttuureista tulevien ohjauksessa.

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla on ESR-rahoiteinen projekti, jota koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak. Siinä ovat mukana Diakin lisäksi, Oulun Diakoniaopisto (ODO) ja Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). Teemme tiivistä yhteistyötä alueen maahanmuuttaja- ja romanijärjestöjen sekä -yhteisöjen kanssa.

 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Tuntiopettaja Arja Konttajärvi
p. 050 3174 639
arja.konttajarvi@osao.fi

 

OppisopimusMylly - Vettä myllyyn

+
Projektin nimi
OppisopimusMylly - Vettä myllyyn
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
28.04.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa hankitaan uusia oppisopimustyöpaikkoja (piilo- ja kapea-alaisia työpaikkoja) nuorille alle 25-vuotiaille, vailla perusopetuksen oppimäärän jälkeistä tutkintoa oleville. Myllytämme kenttää ja teemme vahvaa yhteistyötä Yrittäjäjärjestöjen, TE-toimistojen ja työnantajien kanssa. Tarkoituksena on kartoittaa yritykset, joiden työtehtävät ovat kapea-alaiset suhteessa koko tutkinnon perusteisiin. Tarkoitus on tuottaa innovatiivisia uusia oppimispolkuja nuorille. Tarkoitus on, että nuoret aloittavat oppisopimuskoulutuksen esim. tutkinnon osittain ja jopa suorittaen koko tutkinnon.

OSAO on osatoteuttajana Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
kati.paakkonen@osao.fi

Opsodiili Pohjoinen

+
Projektin nimi
Opsodiili Pohjoinen
Projektipäällikkö
Terhi Halonen
Alkaa / Päättyy
01.05.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektin päätavoitteet ovat:

 1. Lisätä oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ensisijaisesti yritysten keskuudessa.
 2. Kehittää oppisopimuskoulutuksen tiedotusta työnantajille sekä etsiä uusia innovatiivisia ja tehokkaita viestinnän kanavia. Yrityksille kohdentuvaa tiedotusta kehitetään selkeäksi, aktiiviseksi ja asiakaslähtöiseksi.
 3. Oppisopimuskoulutuksesta tiedottamista kehitetään myös muille sidosryhmille kuten peruskouluille, työpajoille, TE-toimistoille ja sosiaalitoimelle.
 4. Kehittää oppisopimustoimijoiden osaamista mm. yritysten rajapinnassa toimimisessa, viestinnässä ja asiakaskuuntelussa.
 5. Selvittää yritysten työvoima- ja osaamistarpeita sekä etsiä nuorille soveltuvia työpaikkoja.

Opsodiili Pohjoinen –projektin toteuttavat seuraavat oppilaitokset:

 • Oulun seudun ammattiopisto, Oppisopimusyksikkö
 • Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Kainuun ammattiopisto Oppisopimuspalvelut
 • Lapin oppisopimuskeskus
 • Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Oppisopimustoimisto

Projekti on osa valtakunnallista Opsodiili-hankekokonaisuutta, johon kuuluu koordinaatiohanke ja neljä suuraluehanketta. Hankkeiden tavoitteena on parantaa valtakunnallisesti oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta, innostaa nuoria oppisopimuskoulutukseen, kehittää oppisopimustoiminnan yhteiset toimintamallit sekä panostaa asiakaslähtöiseen viestintään.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Terhi Halonen
Puh 040 141 5321
terhi.halonen@osao.fi

Kam´oon China 8

+
Projektin nimi
Kam´oon China 8
Projektipäällikkö
Tuula Kangas-Kahma
Alkaa / Päättyy
21.05.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Kam´oon China 8-projektissa järjestämme ja kehitämme opiskelijoiden ja opettajien sekä muiden asiantuntijoiden vaihtojaksoja Kiinaan, lähinnä Shanghain alueelle.

Projektin tavoitteet

 • Ammatillisen osaamisen kehittäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä
 • Työelämän edellyttämän monikulttuurisen ja kansainvälisen osaamisen kehittäminen
 • Kansainvälisen työssäoppimisen laadun varmennuksen kehittäminen
 • Ammattititokilpailutoiminnan kehittäminen Kiinan ja Suomen välillä
 • Oppilaitosten kansainvälisen toiminnan kehittäminen


Oulun seudun ammattiopisto on osatoteuttajana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Lehtori Tuula Kangas-Kahma
p 050 317 4608
tuula.kangas-kahma@osao.fi

Oikeaan osuvaa ohjausta

+
Projektin nimi
Oikeaan osuvaa ohjausta
Alkaa / Päättyy
08.06.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa tavoitteenamme on hyödyntää aiemmissa projekteissa ja muuten ohjaukseen kehittettyjä hyviä käytäntöjä ja upottaa niitä oppilaitoksen normaalitoiminnan prosesseihin erityisesti hyvän ohjauksen kriteerin näkökulmasta. Projektin aikana 20 opinto-ohjaajaa käy hden viikon mittaisen työelämäjakson. Lisäksi projektissa toteutetamme yhden vuoden mittaisen työnohjausryhmän ja järjestetämme neljä seminaari/koulutuspäivää.

Projektin tuloksena

 • Kokonaisvaltainen ohjauksen tukipalvelukuvaus on tehty opiskeluhyvinvointi sisällyttäen
 • Päiviteyt ohjauksen prosessikuvaukset, työkalut ja toimintatavat ovat käytössä
 • Aiemmat erilliset hyvät käytännöt on sisällytetty rakenteisiin, ohjeistuksiin sekä normaaliin toimintaan
 • Suunnittele - toteuta - arvioi -paranna -kehä on käytössä ohjauksen kehittämisessä

OSAOn koordinoimassa projektissa ovat osatoteuttajina Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Merja Paloniemi
Puh 050 594 9182
merja.paloniemi@osao.fi

IVaLo - Innostunut VArastoLogistiikka Opiskelija

+
Projektin nimi
IVaLo - Innostunut VArastoLogistiikka Opiskelija
Projektipäällikkö
Ari Tolonen
Alkaa / Päättyy
08.06.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa luomme innostavan verkko-opetusympäristön, jossa varastoalan opiskelijat voivat opiskella ja harjoitella osittain itsenäisesti varastoalan keskeisiä osa-alueita. Verkko-opetusympäristössä huomioimme opiskelijan oppimispolun ja mahdollistamme oppimisen edistymisen seurannan sekä opiskelijan että opettajan näkökulmasta.

Projektin tavoitteena on

 • varastoalan opiskelijan henkilökohtaistamisprosessin hakeutumisvaiheen tehostaminen erilaisten tieto- ja viestintätekniikoita hyödyntäen
 • kehittää innostava oppimisympäristö, jossa on houkutteleva verkko-opetusmateriaali
 • kehittää varastoalalle yhtenäinen ammatillinen verkko-opetusmateriaali
 • antaa opieklijoille itselleen mahdollisuuden testata osaamistaan ennen tutkinnon tai tutkinnonosan suorittamista

OSAO on osatoteuttajana Työtehoseuran koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit

Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa

+
Projektin nimi
Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa
Projektipäällikkö
Maarit Kopakka
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa kehittämme henkilökohtaistamisen toimintatapoja ja -malleja, jotka mahdollistavat erilaisille oppijoille yksilöllisiä opintopolkuja sekä joustavia ja oikea-aikaisia koulutuksellisia siirtymiä. Nämä toimintatavat ja -mallit ennaltaehkäisevät koulutuksen keskeyttämistä ja tukevat työllistymistä.

OSAOssa kehitämme erityisesti toimintamallin sujuvien siirtymien toteutumiseen

 • koulutusalalta toiselle
 • valmentavaan koulutukseen
 • valmentavasta koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen
 • erilaisten koulutusmuotojen välillä
 • koulutuksenjärjestäjien välillä

Valma-koulutusta kehittämme vastaamaan erilaisiin erityistukitarpeisiin verkostoituneena ja joustavana palvelutoimintona.

Projektissa kehittämme lisäksi ohjausmenetelmiä erilaisten oppijoiden ohjaukseen sekä tilanteisiin, joissa opiskelijan runsaat poissaolot vaikeuttavat opintojen etenemistä, opiskelijan elämänhallinnan ongelmat ovat kasvaneet tai opiskelijan opiskelukykyisyys on laskenut.

Projektissa pilotoimme ns. ELMA -ryhmää niiden nuorten kohdalla, joilla on jatkuvia poissaoloja ja myöhästymisiä sekä elämänhallinnallisia haasteita.

Projekti vahvistaa opettajien valmiuksia toimia opiskelijoiden ohjaajina ja valmentajina. Projektissa järjestetämme koulutusta erilaisista ohjausmenetelmistä, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä henkilökohtaistamisen toimintatavoista.

OSAO on osatoteuttajana Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän koordinoimassa projektissa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Maarit Kopakka

Puh 040 668 2884

maarit.kopakka@osao.fi

 

Projektisuunnittelija Paula Törmänen

Puh 050 594 1926

paula.tormanen@osao.fi

Matching Nordic Skills to Nordic Opportunities

+
Projektin nimi
Matching Nordic Skills to Nordic Opportunities
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.07.2016
Tavoitekuvaus

Projektin avulla lisäämme hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä autoalan opiskelijoiden ja henkilökunnan tietoutta työmarkkinoista Pohjois-Norjassa ja parannamme opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia Pohjois-Norjaan. Projektissa toteutetaan viikon opintomatka Norjaan sekä isännöidään norjalaisten viikon vastavierailu.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker
Puh 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

3T-mallilla laatua ammatilliseen lisäkoulutukseen

+
Projektin nimi
3T-mallilla laatua ammatilliseen lisäkoulutukseen
Projektipäällikkö
Timo Kivelä
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitetään tutkintotilaisuuksien asiakaslähtöistä järjestämistä hyödyntäen tieto- ja viestintä-tekniikkaa, digitaalista dataa ja kolmikanta-yhteistyötä. Projektissa selvitetään, miten tutkintotilaisuuk-sien arvioinneissa voidaan hyödyntää esim. videokuvaa ja ajoneuvoista saatavaa dataa siten, että kaikkien tutkintotilaisuuksien arvioijien ei tarvitse olla samanaikaisesti paikalla tutkintotilaisuudessa.

OSAO on osatoteuttajana Tampereen seudun ammattiopiston koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit

Let´s Go Further!

+
Projektin nimi
Let´s Go Further!
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Projektin tarkoituksena on OSAOn strategian mukaisesti edistää sekä kansainvälistymisen lisääntymistä että kansainvälisyyden integroimista jokapäiväiseen työhön.
Projektin myötä vakiinnutamme OSAOn kv-liikkuvuuskäytäntöjä, tarjoamme kansainvälisiä vaihtoehtoja (kv-TOP- ja opiskelijavaihtojaksot) opiskelijoille osana yksilöllisiä opintopolkuja, lisäämme ulkomailla annettavien ammattiosaamisen näyttöjen määrää ja parannamme niiden laatua sekä lisäämme OSAOn kv-työn ja Erasmus+ -ohjelman tunnettuutta.

Projektissa toteutamme 36 liikkuvuusjaksoa asiantuntijoille ja 99 liikkuvuusjaksoa opiskelijoille.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker
Puh 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

 

TUTKEOPE2015

+
Projektin nimi
TUTKEOPE2015
Projektipäällikkö
Seija Lehto
Alkaa / Päättyy
01.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa avaamme opettajan oppimisprosessin tutken toimeenpanossa niin, että se merkitsevästi tukee opiskelijan osaamisperusteista opetusta ja ohjausta, opiskelijan yksilöllisen ja joustavan opintopolun mahdollistumista sekä työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistämistä. Projektissa selvitämme, määritämme ja edistämme uudenlaista opettajuutta sekä edistämme yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamista ammatillisessa oppilaitoksessa. Tavoitteena on myös edistää yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamista ammatillisessa oppilaitoksessa.

Projektin tuloksena

 • avaamme opettajan oppimisprosessin tutken edellyttämien keskeisten muutosten ja toimintojen näkökulmasta
 • määritellään uudistuva opettajuus ja opettajan työtehtävät koko laajuudessaan siten, että ne vastaavat osaamisperusteisen opetuksen ja ohjauksen toteutumista
 • toimintatutkimuksella saadaan esiin havaintoja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisesta
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Seija Lehto

seija.lehto@osao.fi

OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja kansainvälinen harjoitusyritystoiminta

+
Projektin nimi
OPH:n kansainvälisyysverkostojen internetsivut ja kansainvälinen harjoitusyritystoiminta
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
03.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Tässä kaksiosaisessa verkostoprojektissa jatkokehitämme ja koulutamme Opetushallituksen kansainvälisyysverkostoille internet-sivujen käyttöä sekä kehitämme harjoitusyritysten kansainvälistä yhteistyötä. Projektissa järjestämme EUROPEN-PEN Internationalin Members Meetingin Suomessa.

OSAOn koordinoimassa projektissa kumppaneina ovat Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Koulutuskeskus Salpaus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Mika Kananen
Puh 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

Turvallisuussimulaatiot virtuaalisessa oppimisympäristössä

+
Projektin nimi
Turvallisuussimulaatiot virtuaalisessa oppimisympäristössä
Projektipäällikkö
Maarit Hiltunen
Alkaa / Päättyy
03.08.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Toteutamme projektissa Kouluturvaa 3D:stä projektissa laadittuun Haukiputaan virtuaaliseen 3D-oppilaitokseen eri alojen työturvallisuuteen liittyvien simulaatioiden ideoinnit ja käsikirjoitukset. Simulaatiot liittyvät ko. ammatissa ja ammatillisessa koulutuksessa esiintyviin vaaran paikkoihin. Toteutusvaihe sisältää mallintamista ja simulaation toiminnallista ohjelmointia.


Projektin tuloksena

 • syntyy Haukiputaan 3D-kouluun turvallisuuteen liittyvä pelillinen simulaatio, joka on kaikille avoin oppimisympäristö
 • Haukiputaan ja Limingan yksiköissä voidaan 3D-koulussa tehdä erilaisia turvallisuuteen liittyviä harjoituksia
 • uudenlaisessa oppimisympäristössä on mahdollisuus soveltaa tiimioppimista ja tehdä yhteistyötä eri yksiköiden, oppilaitosten ja Oulun alueen yritysten kanssa
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Lehtori Maarit Hiltunen

maarit.hiltunen@osao.fi

European Car Painting - Education and Motivation

+
Projektin nimi
European Car Painting - Education and Motivation
Alkaa / Päättyy
01.09.2015 / 01.09.2017
Tavoitekuvaus

European Car Painting - Education and Motivation - projektin tavoitteena on löytää yhteisiä keinoja miten saada motivoituneita opiskelijoita alalle, vähentää keskeyttämisiä, vahvistaa työelämäyhteistyötä ja saada taitavia työntekijöitä työelämään. Lisäksi kehitetään ammattilaisille suunnattua koulutusta kansainvälisiltä kumppaneilta saatujen ideoiden avulla.

Projektin toimenpiteinä on vierailut kunkin projektikumppanin luona, yhteensä 6 vierailua vuosien 2015-2017 aikana. Tapaamisissa käsitellään projektin kolmea pääteemaa. Projektikumppaneina ovat oppilaitokset Tanskasta, Islannista, Ranskasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta.

Yhteistyökumppanit

Osaava Verso VI

+
Projektin nimi
Osaava Verso VI
Projektipäällikkö
Seija Lehto
Alkaa / Päättyy
01.09.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme ammatillisten opettajien osaamista sekä mallinnamme koulutuksen järjestäjän strategiaan kytkeytyvän ammatillisen opettajien osaamisen kehitämisen. Lisäksi lisäämme projektissa ammatillisten opettajien tietoyhteiskuntaosaamista. 

Projektissa kokoamme yhteen ja julkaisemme tämän ja aiempien Osaava Verso-projektien tulokset.

Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Seija Lehto
p. 050 570 9733
seija.lehto@osao.fi

Laatusampo 3

+
Projektin nimi
Laatusampo 3
Projektipäällikkö
Sauli Alaruikka
Alkaa / Päättyy
03.12.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme koulutuksen järjestäjien toiminnan arviointi- ja palautejärjestelmää ja lisäämme opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien laadunhallintaan osallistamista ja kehitämme heihin liittyvää viestintää. Lisäksi projektin tavoitteena on saada näkemys ja yhteinen koonti (malliaihioita) Lean-ajattelun hyödyntämisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä.

Projektin tuloksena syntyy

 • kuvaukset kumppaneiden arviointijärjestelmistä ja parantamismekanismeista
 • toimintatapoja, miten opiskelijat, työelämä ja sidosryhmät osallistuvat tiiviimmin laadunhallintaan ja laadunhallinnan viestintätavat kehittyvät
 • näkemys ja malliaihioita, miten Lean-ajattelua voi hyödyntää

Projektin koordinaattorina toimii Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Kumppaneina projektia ovat toteuttamassa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Peräpohjolan Opisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelija Sauli Alaruikka
Puh 050 582 8899
sauli.alaruikka@osekk.fi

ErTOP - Erityinen työelämäosaaja

+
Projektin nimi
ErTOP - Erityinen työelämäosaaja
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
16.12.2015 / 31.05.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa kehitämme työssäoppimisessa annettavaa erityistä tukea: työpaikan opastus, työpaikkaohjaajan tuki, opiskelijan tuki työssäoppimisen aikana, ryhmämuotoinen työssäoppiminen sekä erityinen tuki työllistymisvaiheessa.

Projektissa mallinnamme Kv-työssäoppimisen ja hyödynnämme verkostoyhteistyötä. Projektin tavoitteena on kehittää osaamisperusteista erityistä tukea ja osaamisperusteista mukauttamista, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi kehittämme toimintamalleja erilaisen opiskelijan kohtaamiseen; osaamista opettajille eli konsultointia, vertaistukea, vertaismentorointia tms. hyödyntäen mm. palveluntuottajina erityisammattioppilaitoksia.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila
p. 050 561 3946

heli.laitila@osao.fi 

Kumppanuus ytimenä 3

+
Projektin nimi
Kumppanuus ytimenä 3
Projektipäällikkö
Kaisa Varis
Alkaa / Päättyy
22.12.2015 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektin lähtökohtana on ammatillisen koulutuksen ja vientiteollisuusyritysten tiivis yhteistyö koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja laadun varmistuksessa.
Luomme projektissa OSAOn ja alueen yritysten strategisen ja toiminallisen yhteistyömallin. Malli sulautetaan toiminalliseksi osaksi OSEKKin johtamis- ja toimintajärjestelmää.

Projektissa lisäämme vientiteollisuuden tarpeita vastaavan koulutuksen vetovoimaisuutta koulututuksenjärjestäjien yhteistyöverkostossa. Verkostossa on mukana OSAO, Ammattiopisto Lappi, Vaasan ammattiopisto ja Winnova. Vakiinnutamme edeltävässä Kumppanuus ytimenä hankkeissa syntyneitä yhteistyömalleja ja laajennamme kumppanuusverkostoa.

Kehitämme projektissa tutkintojen valinnaisuutta ja tutkintopolkuajattelua (perustutkinto-ammattitutkinto-erikoisammattitutkinto) yhteistyössä yrityksen kanssa vastaamaan työelämän nopeisiin osaamistarpeisiin. Esimerkiksi opetuksen työturvallisuusosaamista kehitämme yhteistyössä
TTK, TEAM ja Eastman Oy:n kanssa työsuojeluosaajan opintopoluksi.

Lisäksi projektissa kehitämme työssäoppimisen tavoitteellisuutta, laadun osaamisen arviointia ja ohjausta hyödyntämällä ja soveltamalla Diginä duunissa-hankkeessa kehitettäviä malleja vientiteollisuuden työssäoppimismalleihin.

Kuvia
Yhteistyökumppanit

Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016

+
Projektin nimi
Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektista maksetamme korotettua koulutuskorvausta työnantajille, jotka työllistävät perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10.luokan) vuosina 2013-2016 päättäneen opiskelijan oppisopimuksella. Ehtona korotetun koulutuskorvauksen maksamiselle on, että opiskelijalle on tehty perusopetuksen päättämisvuonna sopimus oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen.

Yhteistyökumppanit

Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta

+
Projektin nimi
Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta
Projektipäällikkö
Antti Puotiniemi
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Hankkeessa edistämme opiskelun ja urheilun yhdistämistä OSAOssa.

Opetusjärjestelyt

Urheilupainotteisesti opiskelevat urheilijat voivat opiskella mitä tahansa koulutusalaa ja suorittaa minkä tahansa Oulun seudun ammattiopistossa opetettavan perustutkinnon. He suorittavat kaikki koulutusalaansa kuuluvat tutkinnon osat. Urheiluvalmennustunteja voi halutessaan hyödyntää vapaasti valittavissa tutkinnon osissa ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisissa lisäosissa.

Urheilijalle laaditaan aina henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Suunnitelmassa urheiluvalmennustunnit lasketaan osaksi tutkintoon kuuluvia opintoja. Koulutusaika mitoitetaan tarvittaessa yksilöllisesti.

Urheilijan opetus toteutetaan tavanomaiseen tapaan, mutta tarvittaessa voidaan soveltaa myös monimuotoisia opetus- ja opiskelumenetelmiä harjoitus- ja kilpailumatkojen aiheuttamien poissaolojen vaikutuksen vähentämiseksi oppimistuloksiin.

Urheiluvalmennus

Urheilijoilla on mahdollisuus käyttää urheiluvalmentautumiseen kouluaikaa neljänä aamuna viikossa. Valmennustunneilla harjoittelu tapahtuu yhteisissä harjoituksissa Oulu seutu-urheiluakatemian jäsenoppilaitoksissa opiskelevien urheilijoiden kanssa, lajiliiton hyväksymien valmentajien johdolla tai vaihtoehtoisesti paikallisen seuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella, jolloin valmennuksesta vastaa urheiluseura. Oulu seutu-urheiluakatemiaan valittu urheilija on samalla myös oikeutettu käyttämään sen etuja.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Liikuntakoordinaattori Antti Puotiniemi
Puh 050 381 6911
antti.puotiniemi@osao.fi

Lehtori Antti Hara
Puh 050 317 4623
antti.hara@osao.fi

Diginä Duunissa

+
Projektin nimi
Diginä Duunissa
Projektipäällikkö
Raija Lehtonen
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa lisäämme, tehostamme ja monipuolistamme opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lisäämme opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista ja ohjausosaamista vastaamaan entistä paremmin tämän päivän opiskelijoiden erilaisia tarpeita sekä työelämän muuttuvia haasteita.

Projektin tuloksena

 • Oppimisen ja osaamisen todentaminen ja ohjaus toteutetaan digitaalisia laitteita ja sovelluksia hyödyntäen: eri toimijoiden roolit ovat selkeät sekä ohjauskeskusteluja toteutetaan mobiililaitteita, pelipedagogiikkaa ja virtuaalista työelämävalmennusta hyödyntäen
 • Työssäoppimisen ohjauksen kustannustehokkuus paranee
 • Työpaikkaohjaajakoulutuksessa käytetään monipuolisesti digitaalisia ja mobiilisovelluksia hyödyntävää materiaalia
 • Saadaan aikaan erilaisia pedagogisia toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja

OSAO on osatoteuttajana Turun kaupungin koordinoimassa projektissa. 

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

vs. kehityspäällikkö Raija Lehtonen
p. 050 5909 633
raija.lehtonen@osao.fi 

Ennakkojakson hyvät käytänteet Valmaan

+
Projektin nimi
Ennakkojakson hyvät käytänteet Valmaan
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
01.01.2016 / 31.12.2016
Tavoitekuvaus

Projektissa kokoamme oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso-projektien tuottamat hyvät käytänteet ja mallit siten, että niitä voidaan hyödyntää laajasti. Mallit kootaan yhteen sähköiseksi julkaisuksi. Hyvät käytänteet ja mallit jalkautetaan oppisopimus- ja Valma-toimijoille syksyllä 2016.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
Puh 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

Ravinne- ja energiatehokas maatila

+
Projektin nimi
Ravinne- ja energiatehokas maatila
Alkaa / Päättyy
09.02.2016 / 30.06.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa luomme ravinne- ja energiatehokasta maataloutta edistävän oppilaitosten verkoston. Opetusmaatilat muodostavat eri puolilla maata toimivan mallitilojen verkoston. Projektissa on mukana kahdekan opetusmaatilaa.

Projektissa

 • rakennamme verkostossa yhteisen toimintamallin
 • tuotamme virtuaalisen oppimisympäristön
 • jaamme osaamista
 • toteutamme opiskelija- ja opettajavaihtoa

Hyödynnämme ja levitämme projektissa käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden tuottamaa materiaalia sekä tuotamme uutta oppimateriaalia opetusmaatiloilta. Opiskelijat ovat oleellisessa roolissa materiaalin keräämisessä ja hyödyntämisessä käytännön työhön.

OSAO on osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa projektissa. OSAO osallistuu hankkeessa energiatehokkuuden mittaamisen sekä viesiensuojelun ja ravinnepäästöjen teemoihin. Projektin rahoittajana on maa- ja metsätalousministeriö.

Yhteystiedot

Yksikönjohtaja Kirsti Joki-Tokola
p. 040 648 3861
kirsti.joki-tokola@osao.fi 

Potkua kotikansainvälistymiseen

+
Projektin nimi
Potkua kotikansainvälistymiseen
Projektipäällikkö
Mika Kananen
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Tavoitteena on lisätä kansainvälisen harjoitusyritystoiminnan avulla oppilaitosten kotikansainvälistymisastetta. Hankkeessa mallinnetaan, kehitetään ja hyödynnetään KV-yhteistyötä harjoitusyritystoiminnan viitekehyksessä. Tavoitteena on myös opettajien ja henkilökunnan vertaisoppiminen kansainvälisen harjoitusyritystoiminnan mahdollisuuksista kotikansainvälisyyden hyödyntämisestä. Osallistujat luovat tiiviitä yhteistyöverkostoja kansainvälisten harjoitusyritysopettajien kanssa.

Hankkeen avulla jatketaan Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeiden internetsivujen ylläpitoa ja kehitetään sivustoa.

OSAO:n koordinoimassa projektissa ovat kumppaneina Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Mika Kananen
p. 050 594 6589
mika.kananen@osao.fi

HANAKO - Suomi ja Japani Network

+
Projektin nimi
HANAKO - Suomi ja Japani Network
Projektipäällikkö
Katariina Walker
Alkaa / Päättyy
01.08.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa tavoitteena on  aikaansaada toimiva suomalais-japanilainen yhteistyöverkosto. Verkostotoiminta mallinnetaan ja samalla keskitytään laadun kehittämiseen sekä oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen väliseen yhteistyöhön.

Projektissa haemme uusia innovaatioita opetuksen ja työelämän kehittämiseen ja työstämme opetusmateriaalia uusilla aloilla. Projektin tavoitteena on suomalaisen ja japanilaisen koulutusjärjestelmän, ammatillisen koulutuksen ja työssäoppimisen sekä kulttuurin tunnetuksi tekeminen Japanissa ja Suomessa (HANAKO-seminaarit Suomessa),

Projektin avulla valmennamme Japanissa tapahtuviin työssäoppimis- ja työelämäjaksoihin. Tavoitteena on myös työssäoppimisen ohjauksen ja arvioinnin kehittäminen ja työssäoppimisasiakirjojen laatiminen sekä opettajien ja asiantuntijoiden työelämäjakson suorittaminen Japanissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Katariina Walker
p. 050 462 4708
katariina.walker@osao.fi

Työelämäosaajana - Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen 2016

+
Projektin nimi
Työelämäosaajana - Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen 2016
Projektipäällikkö
Minna-Liisa Myllylä
Alkaa / Päättyy
30.09.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Tavoitteenamme Työelämäosaajana -projektissa on työelämäyhteyksien konkreettinen vahvistaminen alakohtaisesti tutkintojen välistä yhteistyötä lisäten.

Projektissa rakennamme ja mallinnamme OSAOn ja alueen työelämän yhteistyön strategiselle ja toiminnalliselle tasolle. Kehitämme projektissa asiakkuuksien johtamista ja mallinnamme alakohtaisia työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosesseja.

Projektin myötä opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamisen sekä luovien kokeilujen ja yhteistyön määrä ja laatu lisääntyvät. Projektin aikana järjestetään alakohtaisia työpajoja. Opetus- ja ohjaushenkilöstö jalkautuu kokeilemaan uusia yhteistyömuotoja työelämän kanssa.

OSAO on osatoteuttajana Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian koordinoimassa projektissa. Muita kumppaneita projekissa ovat Lapin ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Koulutuskeskus Sedu, Koulutuskeskus Salpaus, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä ja VAMIA.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Minna-Liisa Myllylä

p. 040 141 5135

minna-liisa.myllyla@osao.fi 

Reformi haltuun

+
Projektin nimi
Reformi haltuun
Projektipäällikkö
Heli Laitila
Alkaa / Päättyy
30.09.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Reformi haltuun projektissa kehitämme joustavia, ammatillisen koulutuksen reformin hengessä toteutuvia pysyviä toimintamalleja. Toimintamallit mahdollistavat yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen toteuttamisen asiakaslähtöisesti. Kehitämme rakenteita siten, että oppijan on mahdollista hankkia tarvitsemaansa osaamista yksittäisistä tutkinnonosista lähtien kokonaiseen tutkintoon asti erilaisia koulutusmuotoja hyödyntäen ympäri kalenterivuoden.

Projektissa mukana olevissa oppilaitoksissa luodaan uusia, yritysten ja oppijoiden osaamistarpeisiin vastaavia koulutustuotteita. Jokaisessa hankeverkostoon kuuluvassa oppilaitoksessa järjestetään henkilökunnalle työpajoja/koulutuksia ja laaditaan tukimateriaalia, joissa tehdään tutuksi eri koulutusmuotoja ja niihin liittyviä erityispiirteitä sekä edistetään yhteistyötä niiden välillä.

OSAOn koordinoimassa projektissa osatoteuttajina ovat Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Vaasan kaupunki, Kemi- Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Laitila

p. 050 561 3946

heli.laitila@osao.fi 

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016

+
Projektin nimi
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016
Alkaa / Päättyy
30.09.2016 / 31.12.2017
Yhteistyökumppanit

Osaaja diggaa

+
Projektin nimi
Osaaja diggaa
Projektipäällikkö
Sirpa Tahvanainen
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Osaaja diggaa -projektissa kehitämme oppimisratkaisuja ja -ympäristöjä muuttuvaan osaamisperusteiseen oppimiseen. Projekti kohdentuu osaamisperusteiseen oppimisratkaisuihin ja -ympäristöihin digitaalisia menetelmiä hyödyntämällä sosiaali- ja terveysalalla. Projektissa osallistetaan opiskelijoita/tutkinnon suorittajia, työelämää sekä opetushenkilöstöä toiminnallisesti (simulaatiot, BYOD, virtuaalisuus). Kehitämme opetushenkilöstön osaamista erilaisissa toiminnallisuutta lisäävissä oppimisympäristöissä. Projektissa uudistetaan innovatiivisesti ja toiminnallisesti simulaatio- ja digioppimisympäristöjä.
OSAO on osatoteuttajana Saimaan ammattiopisto Sampon koordinoimassa projektissa.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Sirpa Tahvanainen
p. 050 317 4800
sirpa.tahvanainen@osao.fi

DigOsPe

+
Projektin nimi
DigOsPe
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

DigOsPe Projektissa kehitämme toimintamallin, joka mahdollistaa tutkinnonosien suorittamisen toisen asteen ammatillisten tutkintojen, lukio-opintojen sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen yli.

Projektin toteutuksen suunnittelemme tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, oppijoiden ja työelämän kanssa. Riittävän ohjauksen varmistamiseksi hyödynnämme aikaisemmissa projekteissa kehitettyjä ohjauksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä. Projektin toimenpiteiden avulla lisäämme erilaisten digitaalisten ohjausmenetelmien käyttöä. Kehitettävät mallit mahdollistavat tutkinnonosan suorittamisen työelämässä ja entistä yksilöllisemmät opintopolut. Tutkinnonosan suorittaminen edistää opiskelijoiden ja lukiolaisten työllistymis- ja jatko-opintopolkuja.

OSAOn koordinoimassa projektissa osatoteuttajina ovat PSK-Aikuisopisto ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Linkit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Merja Paloniemi 

p. 050 594 9182

merja.paloniemi@osao.fi 

Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta 2017

+
Projektin nimi
Urheiluvalmennuksen erityispalvelut osana ammatillista peruskoulutusta 2017
Projektipäällikkö
Antti Puotiniemi
Alkaa / Päättyy
24.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Projektissa edistämme opiskelun ja urheilun yhdistämistä OSAOssa.

Opetusjärjestelyt

OSAOssa urhelijoiden on mahdollista opiskella kaikilla OSAOn koulutusaloilla ja perustutkinnoissa. Urhelijat suorittavat kaikki koulutusalaansa kuuluvat tutkinnon osat. Urheiluvalmennustunteja he voivat halutessaan hyödyntää vapaasti valittavissa tutkinnon osissa ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisissa lisäosissa.

Urheilijalle laadimme aina henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Suunnitelmassa urheiluvalmennustunnit lasketaan osaksi tutkintoon kuuluvia opintoja. Tutkinnonsuoritusaika mitoitetaan tarvittaessa yksilöllisesti.

Urheilijan opetus toteutetaan tavanomaiseen tapaan, mutta tarvittaessa sovelletaan monimuotoisia opetus- ja opiskelumenetelmiä harjoitus- ja kilpailumatkojen aiheuttamien poissaolojen vaikutuksen vähentämiseksi oppimistuloksiin.

Urheiluvalmennus

Urheilijoilla on mahdollisuus käyttää urheiluvalmentautumiseen opiskeluaikaa neljänä aamuna viikossa. Valmennustunneilla harjoittelu tapahtuu yhteisissä harjoituksissa Ouluseutu urheiluakatemian jäsenoppilaitoksissa opiskelevien urheilijoiden kanssa, lajiliiton hyväksymien valmentajien johdolla tai vaihtoehtoisesti paikallisen seuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella, jolloin valmennuksesta vastaa urheiluseura. Ouluseutu urheiluakatemiaan valittu urheilija on samalla myös oikeutettu käyttämään sen etuja.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Liikuntasuunnittelija Antti Puotiniemi
p. 050 381 6911
antti.puotiniemi@osao.fi

TEPPO - Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle

+
Projektin nimi
TEPPO - Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle
Projektipäällikkö
Seija Iwendorff
Alkaa / Päättyy
01.12.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Tavoitteena on rakentaa henkilökohtaistamisprosessi ja tiedonhallinta vastaamaan reformin tavoitteita ja varmistaa, että koulutuksen järjestäjien ja valtakunnallisten palvelujen tiedonsiirtojen rajapinnat toimivat (ePerusteet, AMOSAA, eHOPS, Editoitava hakulomake, KOSKI). Osana edellistä, testaamme osaamisperusteisen koulutustarjonnan julkaisua opiskelijoille sähköisiä järjestelmiä käyttäen (AMOSAA, Wilma) ja varmistamme, että opintohallintojärjestelmät toimivat tehokkaasti.

Projektin tuloksena OSAOlla:

 • Henkilökohtaistamisprosessin (HOPS, tunnustaminen) nykytilan kuvaus tietovirran kuvaus, prosessikuvaus, vaativuusmäärittely ja rajapintatestaus
 • Opetussuunnitelmatyökalu AMOSAA pilotointi 2 tutkintoa; tutkintojen toteutussuunnitelmien julkaisu
 • Opintopolun editoitavan hakulomake pilotointi ja KOSKI-rajapintatestaus
 • Perehdytysohjelman suunnittelu ja pilotointi: AMOSAA julkaisu, tarjonta ja valinta julkaisu; HOS ja hakuprosessi

OSAO on osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän koordinoimassa projektissa. Muita kumppaneita ovat Seinäjoen koulutuskeskus Sedu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia-koulutus. Lisäksi projektin toteutukseen osallistuvat OPH, OKM, Opintopolun kehittäjäryhmät, opintohallintojärjestelmien toimittajat ja AKME ry.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Seija Iwendorff
p. 050 570 9733
seija.iwendorff@osao.fi

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016

+
Projektin nimi
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016
Projektipäällikkö
Kati Pääkkönen
Alkaa / Päättyy
01.12.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

1) Koulutuksen järjestäjien osaamisen lisääminen maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen liittyen (ohjaus- ja monikulttuuriosaaminen).
2) Testata ja luoda malleja maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen
3) Kehittää edelleen aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
4) Testata erilaisia ryhmä/yksilöohjauksen menetelmiä
5) Tukea työelämää jalostamalla työpaikkakouluttaja –koulutusta
7. Rakentaa toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto alueellisesti kohderyhmäkohtainen tiedottaminen; työnantajat, opiskelijat ja sidosryhmät
8. Vertaisoppiminen

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Kati Pääkkönen
p. 040 630 4341
kati.paakkonen@osao.fi

Validointitehtävä - osaavaa arviointia

+
Projektin nimi
Validointitehtävä - osaavaa arviointia
Projektipäällikkö
Seija Iwendorff
Alkaa / Päättyy
01.12.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Tavoitteena on koulutuksen järjestäjän ydintehtävän ja muutostarpeiden selkiinnyttäminen reformin mukaisesti; kuvaus ydintehtävästä ja sen muutostarpeista ja henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOS). Osallistutaan arviointiosaamisen viitekehyksen laadintaan ja minipilotoidaan sitä. Projektiryhmänä toimii Osaamisen ja oppimisen jaos.

Projektin tuloksena OSAOlla:

 • tutustutaan uuteen lainsäädäntöön yhdessä muiden amisreformia työstävien koulutuksen järjestäjien sekä projektien kanssa
 • suunnitellaan amisreformin toimeenpanoa ja henkilöstön kouluttamista OSAOlla
 • osallistutaan toimintajärjestelmän, opintohallinnon ja tietovaraston kehittämiseen
 • osallistutaan opetushenkilöstön arviointiosaamisen viitekehyksen laadintaa ja toteutetaan arviointiosaamisen minipilotointi yhdellä koulutusalalla 
  → amisreformin toimeenpanosuunnitelma

OSAO on osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpauksen koordinoimassa projektissa. Muina kumppaneina ovat Seinäjoen koulutuskeskus, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto, Omnia-koulutus sekä OPH, Ammatilliset opettajakorkeakoulut ja AMKE ry.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Seija Iwendorff
p. 050 570 9733
seija.iwendorff@osao.fi

Laatusampo 4

+
Projektin nimi
Laatusampo 4
Projektipäällikkö
Sauli Alaruikka
Alkaa / Päättyy
01.01.2017 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

Laatusampo 4 projektissa tavoitteenamme on tutkintoprosessin laadunvarmistaminen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi jatkamme Laatusampo 3 –projektissa aloitettua Lean-ajatteluun perehtymistä ja sen kokeilua. Projektissa hyödynnämme Lean-ajattelua koulutuksen järjestäjien laadunhallinnassa, toiminnan tehostamisessa ja ammatillisen koulutuksen reformiin vastaamisessa.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä toimii projektin koordinaattorina. Osatoteuttajina ovat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä​, Kainuun ammattiopisto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Peräpohjolan Opisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovala-Opisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Suunnittelija Sauli Alaruikka

P. 050 582 8899

sauli.alaruikka@osekk.fi