OSAO

FI EN

DigOsPe

+
Projektin nimi
DigOsPe
Projektipäällikkö
Merja Paloniemi
Alkaa / Päättyy
04.11.2016 / 31.12.2017
Tavoitekuvaus

DigOsPe -projektissa kehitimme toimintamallin, joka mahdollistaa tutkinnon osien suorittamisen toisen asteen ammatillisten tutkintojen, lukio-opintojen sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen yli.

Projektin toteutuksen suunnittelimme tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, oppijoiden ja työelämän kanssa. Riittävän ohjauksen varmistamiseksi hyödynsimme aikaisemmissa projekteissa kehitettyjä ohjauksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyviä käytäntöjä. Projektin toimenpiteiden avulla lisäsimme erilaisten digitaalisten ohjausmenetelmien käyttöä. Kehitetyt mallit mahdollistavat tutkinnonosan suorittamisen työelämässä ja entistä yksilöllisemmät opintopolut. Tutkinnon osan suorittaminen edistää opiskelijoiden ja lukiolaisten työllistymis- ja jatko-opintopolkuja.

OSAOn koordinoimassa projektissa osatoteuttajina olivat PSK-Aikuisopisto ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Yhteistyökumppanit
Opetushallitus rahoittaa tätä hanketta
Linkit
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Merja Paloniemi 

p. 050 594 9182

merja.paloniemi@osao.fi