OSAO

FI EN

Metka 3

+
Projektin nimi
Metka 3
Projektipäällikkö
Anna-Mari Saarela
Alkaa / Päättyy
21.11.2014 / 31.12.2015
Tavoitekuvaus

Metka 3 -hanke oli osa valtakunnallista läpäisyntehostamisohjelmaa. Hankeverkoston muodostivat Oulun seudun toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät: Ammattiopisto Luovi, Oulun Diakoniaopisto (ODO), Oulun Palvelualan Opisto (OPAO) sekä Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). OSAO toimi hankeverkoston koordinaattorina.

Hanke jakautui kolmeen osaan: oppilaitosten yhteisiin A- ja B- osiin sekä oppilaitoskohtaisiin C- osiin.

A -osan tavoitteet:

 • Levitetään ja vakiinnutetaan Osaamistodistusta ja Opiskelu- ja työhyvinvointi -kokonaisuutta
 • Tarkistetaan todistukset vastaamaan uusia opetussuunnitelmien perusteita.
 • Sovitaan yhteisistä käytännöistä, kun työpajanuori lähtee tutustumaan ammatilliseen oppilaitokseen.
 • Laaditaan sopimus tilanteisiin, jolloin opiskelijan työpajajakso ei sisällä varsinaista työssäoppimista työpajalla, vaan elämän hallinnan kuntoon palauttamista.
 • Kirjataan malli, jossa nuoren siirtymistä oppilaitoksesta työpajalle valmistellaan nuoren valmistuessa, jos on tiedossa, että nuoren työkyky ei mahdollista suoraan vapaille työmarkkinoille työllistymistä.
 • Toteutetaan oppilaitosten opettajien tutustumisia työpajoihin ja työpajojen valmentajien tutustumisia oppilaitoksiin.

B -osan tavoitteet:

 • Avitus-chat:
  • Kasvatetaan Avituksen verkostoa
  • Markkinoidaan eritoten
  • uusille opiskelijoille
  • Lisätään työelämäyhteyttä mm. teemapäivissä
  • Luodaan turvallisuusohjeistus ja kriisityömalli
  • Parannetaan mobiili-käytettävyyttä
 • VirtuaaliVartti:
  • Kokeillaan mahdollisuutta seurata VirtuaaliVartin välityksellä oppituntia tai opetustiloja
  • Selvitetään VirtuaaliVartin tekniset ongelmat ja kutsutaan oppilaitosten IT-asiantuntijat yhteiseen palaveriin
  • Laajennetaan toiminta useisiin Oulun kaupungin ja lähikuntien peruskouluihin

OSAOn C-osan tavoitteet ovat:

 • Kaukovainio tekniikan yksikkö:
  Ohjaustoiminnan mallintamisella sekä yksilöllisiä opintopolkuja tukevien pedagogisten ratkaisujen kehittämisellä tuetaan opintojen etenemistä.
 • Kontinkankaan yksikkö:
  Hankkeessa tehdään ja toteutetaan vaihtoehtoisia menetelmiä opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi.
 • Erityisopetuksen kehittäminen:
  Jatketaan erityisen tuen käytänteiden yhtenäistämistä jakamalla hyviä käytänteitä ja sopimalla yhteiset pelisäännöt.

Kuvia
Yhteistyökumppanit
Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela
Puh 040 661 8123
anna-mari.saarela@osao.fi