OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona / Ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona, henkilökohtaistaminen

Ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona, henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa tutkinnon suorittajan yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä hänelle tarpeen mukaan tarjolla olevia tukitoimia. Henkilökohtaistaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen:

1) hakeutumisvaihe
2) tutkinnon suorittaminen
3) tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

Henkilökohtaistamisen eri vaiheista laaditaan henkilökohtaistamista koskeva asiakirja.

Henkilökohtaistaminen hakeutumisvaiheessa

Henkilökohtaistamisen hakeutumisvaiheessa tunnistetaan sinun aikaisemmin hankkimasi osaaminen, joka on riippumaton sen hankintatavasta. Tunnistamisen tuloksena sinut ohjataan joko suoraan tutkintotilaisuuksiin tai hankkimaan lisää ammattitaitoa.

Osaamisen tunnistamisessa voidaan päätyä myös osaamisen tunnustamiseen. Tällöin kolmikantainen arvioijaryhmä (työnantajan, työntekijöiden ja oppilaitoksen edustaja) voi esittää valtakunnalliselle tutkintotoimikunnalle tutkinnon osan tunnustamista osaksi näyttötutkinnon suorittamista. Päätöksen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta.

Hakeutumisvaiheessa suunnitellaan myös tarvitsemasi ohjaus- ja tukitoimet, jotta tutkinnon suorittaminen onnistuu sujuvasti.

Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa

Jos sinulla näyttötutkinnon suorittajana ei ole kovin laajaa tai koko tutkinnon kattavaa alan osaamista, osallistut valmistavaan koulutukseen niiltä osin kuin sinulta vielä puuttuu osaamista tai hankit lisää osaamista työssä oppimalla.

Päivitetty: 14.04.2014 klo 15:59