OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Ammattilukio / UKK – usein kysyttyjä kysymyksiä

UKK – usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten ammattilukioon pääsee opiskelemaan?
Kaikki yhteishaussa valitut uudet opiskelijat (ei ylioppilaspohjaiset koulutuslinjat) saavat kesällä opiston yksiköstä kirjeen, jonka mukana on ammattilukioon ilmoittautumislomake, jossa pyydetään ilmoittamaan alustavat ainevalinnat. Lomakkeen täyttämällä ja palauttamalla opiskelija pyritään sijoittamaan ryhmään, jossa lukiokurssien suorittaminen otetaan huomioon lukujärjestyksissä. Koko lukion oppimäärän suorittamiseen tähtäävä hakee myös ensin perustutkintoon.

Kuka voi opiskella ammattilukiossa?
Ammattilukiossa voi opiskella Oulun seudun ammattiopiston opiskelija, missä tahansa yksikössä ja kaikissa koulutusohjelmissa, paitsi kansainvälisen liiketalouden perustutkinnon yhteydessä. Periaatteessa opiston jokaisella opiskelijalla on oikeus suorittaa lukiokursseja ammatillisen perustutkinnon rinnalla.
Ammatillista perustutkintoa suorittava voi opiskella kaikki valinnaiset kurssit myös lukio-opintoina. Hän voi silti halutessaan jättää suorittamatta ylioppilastutkinnon.

Kuinka suppeasti tai laajasti lukiokursseja voi ammattilukiossa suorittaa?
Ammattilukiossa voit suorittaa
» kaksoistutkinnon = ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto
» kolmoistutkinnon = ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto + aikuislukion oppimäärä
» 1-3 erillistä ainetta (aineopiskelu, esim. englanti, matematiikka)
» yksittäisiä kursseja (esimerkiksi voi "kokeilla" lukioaineita tai korvata lukiokursseilla ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisia tai valinnaisia kursseja ja/tai vapaasti valittavia kursseja).

Kuinka kauan opiskelu kestää, jos suoritan kaksois- tai kolmoistutkinnon?
Useimmat opiskelijat suorittavat kaksoistutkinnon ja osa jopa kolmoistutkinnon kolmessa vuodessa.
Hakemuksesta yhdistelmätutkinnon suorittamista eli ammatillisia ja lukio-opintoja voi jatkaa neljäntenä lukuvuonna ammattiopiston opiskelijana. Mahdollista on myös tehdä ammatillinen perustutkinto kolmessa vuodessa ja jatkaa lukio-opintoja Oulun aikuislukion opiskelijana neljäntenä opiskeluvuotena.

Milloin lukiokursseja tehdään?
Ammattilukiossa on valmis opintopolku. Lukiokursseja on samalla jaksolla kuin ammatillisia opintojakin. Kolmen vuoden aikana on 15 jaksoa, joista kahdeksalla on ylioppilastutkintoon valmentavia lukiokursseja. Pitkää matematiikkaa opiskelevilla kursseja on lähes joka jaksolla. Pääosalla opiskelijoista lukio-opinnot ovat jaksolla kahtena päivänä, jolloin muita ammattitutkinnon osia opiskellaan muina kolmena päivänä.

Suorittavatko kaksoistutkintolaiset paljon enemmän kursseja kuin ammatillisen perustutkinnon suorittajat?
Molempien tutkintojen opintojen laskennallinen laajuus on sama 120 ov. Kaksoistutkintolaiset käyttävät osan valinnaisista opinnoista (yleensä n. 25 - 35 ov) ylioppilastutkintoon valmistavien aineiden opiskeluun. Käytännössä kaksoistutkintolaiset opiskelevat enemmän teoriaa, tekevät kotitehtäviä ja lukevat enemmän kokeisiin kuin perustutkintolaiset.

Mitä hyötyä kaksois- tai kolmoistutkinnon suorittamisesta on?
Ylioppilastutkinnossa esimerkiksi vieraita kieliä yhdessä ammatillisen perustutkinnon kanssa suorittaneella opiskelijalla on parempi kielitaito, tai matemaattisia aineita laajemmin ja perusteellisemmin opiskelleella on paremmat jatko-opintovalmiudet teknisellä alalla. Yhdistelmätutkinnon suorittaneella on todennäköisesti monipuolinen näkemys alasta pyrkiessään jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi työnantajan näkökulmasta katsottuna hän on jo osoittanut omaavansa pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista omaan tavoitteeseen pääsemiseen.

Miten valitsen yo-tutkintoon opiskeltavat aineet?
Kun opiskelija haluaa suorittaa ylioppilastutkinnon, niin kaikille pakollinen aine on äidinkieli tai suomi toisena kielenä. Sen lisäksi tulee valita kolme muuta ainetta ammattilukion tarjonnasta: ruotsi (keskipitkä), englanti (pitkä), matematiikka (lyhyt tai pitkä), reaaliaine (fysiikka, kemia, psykologia, terveystieto tai yhteiskuntaoppi). Valintaperusteena voi olla, että opiskelija esimerkiksi ennakoi tietystä aineyhdistelmästä olevan hyötyä jatko-opinnoissa tai työelämässä. Joillakin opiskelijoilla valintaperusteena on joko hyvä opintomenestys peruskoulussa tietyssä aineessa tai kiinnostus ainetta kohtaan.
Yo-tutkinnossa ruotsin, matematiikan, vieraan kielen (ammattilukiossa englanti) kokeesta vähintään yhden on oltava pitkän tason koe. Tämän vuoksi opiskelija usein valitsee pitkänä kirjoitettavaksi edellä mainituista yhden aineen, jossa hän ennakoi menestyvänsä hyvin. Keskipitkän ruotsin opiskellut voi kirjoittaa ruotsin pitkänä.
Miten ammattilukiossa suoritettu yo-tutkinto eroaa päivälukiossa suoritetusta?
Molemmissa ylioppilaskokelas osallistuu samoihin valtakunnallisiin ylioppilastutkinnon kokeisiin. Ammattilukiolaiset voivat samalla tavoin hajauttaa 1-3 kertaan ylioppilastutkinnon kuin päivälukiolaiset. Suurin osa OSAO:n ammattilukiolaisista suorittaa neljä pakollista ylioppilastutkinnon koetta. Vain osa ammattilukiolaisista kirjoittaa 1-2 ylimääräistä koetta, joita päivälukiolaiset suorittavat enemmän.

Mitä tapahtuu, jos ensimmäisen opiskeluvuotena tai myöhemmin haluan lopettaa lukio-opinnot?
Keskustele yksikön opinto-ohjaaja kanssa asiasta ja mahdollisesta siirtymisestä perustutkinnon suorittajaksi. Tällöin käydään läpi jo suoritetut opinnot ja tarkistetaan, mitä kursseja lukiokurssit korvaavat perustutkinnossa (ammattitaitoa täydentävät opinnot ja valinnaiset opinnot) ja mitä kursseja opiskelijan on vielä suoritettava.

Voiko lukio-opintoja jatkaa ja täydentää myöhemmin?
Lukiokurssien suoritukset eivät vanhene, joten opiskelija voi myöhemmin halutessaan jatkaa lukio-opintojaan. Kaksoistutkinnon jo suorittanut opiskelija voi suorittaa lisää lukiokursseja ja saada lukion päättötodistuksen.

Päivitetty: 06.05.2014 klo 15:30