OSAO

FI EN

Erityisopetus

Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS). Sen laadit yhdessä ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin ja/tai erityisopettajan kanssa. Tarvittaessa myös huoltajasi on mukana.

Joissakin OSAOn yksiköissä toimii koulunkäyntiavustajia ja ohjaajia, jotka auttavat yksilöllisesti ja pienryhmissä mm. tehtävien teossa ja säännöllisessä opiskelussa.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) laaditaan silloin, jos tarvitset erityistä tukea opinnoissasi. Erityisopettaja, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja/tai kuraattori ovat mukana HOJKS:n laadinnassa, samoin alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja.

HOJKS:in tarkoitus on varmistaa opiskelijoiden tasapuoliset opiskelumahdollisuudet. Se sisältää suunnitelman tukitoimista, joita opiskelijana tarvitset opintojen etenemiseen. HOJKS kirjataan Wilmaan, ja arvioit sen toteutumista ja päivität sitä säännöllisesti ryhmänohjaajasi tai erityisopettajasi kanssa.

Opiskelijan erityisen tuen järjestäminen OSAOssa, Opiskelijan polku, Prezi-esitys

Ruori - ohjaustarpeen kartoitus opiskelijalle » 

Päivitetty: 30.05.2018 klo 11:45