OSAO

FI EN

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaajasi vastaa opiskelukäytäntöihin perehdyttämisestä ja ammatillisesta ohjauksesta yhdessä muiden opettajien kanssa. Hän tekee yhteistyötä ryhmänsä opiskelijoiden huoltajien kanssa.

Ryhmänohjauksella tuetaan opiskeluryhmän myönteistä ilmapiiriä ja opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä autetaan sinua sitoutumaan ammattiin opiskelemiseen. Ryhmänohjaajan tunneilla käsitellään opiskeluun liittyviä kaikille yhteisiä asioita. Näitä ovat mm.

  • opintojen muodostuminen
  • opintojen etenemisen seuranta
  • opintoihin sitoutuminen
  • ryhmässä toimiminen
  • valinnaisuus

Lisäksi ryhmänohjaaja varaa sinulle henkilökohtaista keskustelu- ja ohjausaikaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimiseksi ja päivittämiseksi.


Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Opintojen alussa sinulle laaditaan Wilmaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa voit tarkentaa opintojesi tavoitteita. Siinä suunnitellaan juuri sinulle sopiva koulutuspolku.

HOKS:ssa

  • tunnistetaan ja tunnustetaan sinun aiempi sekä opintojen aikana muualla hankkima osaaminen
  • otetaan huomioon uuden osaamisen hankkimisen sisällöt ja tavat
  • huomioidaan sinun tarvitsema ohjaus ja tuki sekä mahdollinen erityinen tuki


Osallistuminen opintoihin

Sinun tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, ellei poissaolollesi ole perusteltua syytä. Sinun on suoritettava tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Poissaolosta ilmoittaminen

Sinulla ja/tai huoltajallasi on velvollisuus ensimmäisen poissaolopäivän aikana ilmoittaa sairaudesta tai muusta poissaolon syystä ryhmänohjaajalle tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ohjaavalle opettajalle ja työpaikkaan.

Voit olla pois vain sairauden perusteella tai ryhmänohjaajan tai opintopäällikön/yksikönjohtajan luvalla. Puuttuvien opintojen suorituksesta sinun tulee itse sopia opettajien kanssa. Jos tarvitset asiassa ohjausta, voit ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Päivitetty: 21.08.2018 klo 15:36