OSAO

FI EN

Ryhmänohjaus

Jokaiselle ryhmälle nimetään ryhmänohjaajaksi opettaja, joka vastaa opiskelukäytäntöihin perehdyttämisestä ja ammatillisesta ohjauksesta yhdessä muiden opettajien kanssa. Hän on opiskelijan lähin tukihenkilö.

Ryhmänohjauksella tuemme opiskeluryhmän myönteistä ilmapiiriä ja opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä autamme opiskelijaa sitoutumaan ammattiin opiskelemiseen. Ryhmänohjaajan tunneilla käsitellään opiskeluun liittyviä kaikille yhteisiä asioita. Näitä ovat mm.
• opintojen muodostuminen,
• opintojen etenemisen seuranta,
• opintoihin sitoutuminen,
• ryhmässä toimiminen ja
• valinnaisuus.

Lisäksi ryhmänohjaaja varaa jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaista keskustelu- ja ohjausaikaa mm. henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimista ja opintojen etenemisen seurantaa varten.

Ryhmänohjaajan on oltava perillä sinun kaikkien opintojesi etenemisestä, jotta hän voi tukea sinua tutkinnon suorittamisessa. Ryhmänohjaaja on yhteydessä oman opiskelijaryhmänsä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

Teet yhdessä ryhmänohjaajasi kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), joka on sinun kehittymissuunnitelmasi koko opintojen ajalle. Laadinnassa otetaan huomioon

• oppimistyylisi,
• terveydentilasi,
• toimintakykysi,
• yksilölliset voimavarasi sekä
• mahdollinen erityisen tuen tai apuvälineiden tarpeesi.

HOPS tukee sinua valintojen teossa, opintojen etenemisessä, urasuunnittelussa ja itsearvioinnissa. HOPS tarkentuu opintojen kuluessa yksilöllisesti, kun siihen tulee muutoksia ja lisäyksiä esim. valinnaisuudesta, työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä. HOPS kirjataan Wilmaan ja päivität sitä säännöllisesti opintojesi aikana ryhmänohjaajasi kanssa.

Osallistuminen opintoihin

Opiskelijana sinulla on velvollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tehtäväsi tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Opintoihin osallistuminen vaikuttaa arviointiin: jos olet poissa opetuksesta niin, että osaamisen arviointi on mahdotonta, saattaa puuttuvasta suorituksesta tulla opinnoissa etenemisen este. Esimerkiksi työssäoppimaan et pääse ellet hallitse ammattialasi perusosaamista.

Poissa voit olla vain sairauden perusteella tai ryhmänohjaajan tai koulutusjohtajan luvalla. Puuttuvien opintojen suorituksesta sinun tulee itse sopia opettajien kanssa. Mikäli tarvitset asiassa ohjausta, voit ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Poissaolosta ilmoittaminen

Sinulla ja/tai huoltajallasi on velvollisuus ensimmäisen poissaolopäivän aikana ilmoittaa sairaudesta tai muusta poissaolon syystä ryhmänohjaajalle tai työssäoppimisjakson aikana ohjaavalle opettajalle ja työssäoppimispaikkaan.

Päivitetty: 30.04.2014 klo 14:50