OSAO

FI EN

Tukiopetus

Sinulla on oikeus saada tarvittaessa tukiopetusta. Arvioi tukiopetustarpeesi yhdessä tutkinnon osan opettaja kanssa. Useassa OSAOn yksikössä toimii opiskelijan tukena erinimisiä pajoja esim. rästipaja, oppipaja ym., joissa voi ohjatusti tehdä opintoihin liittyviä tehtäviä.

Ota heti yhteyttä erityisopettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin, jos sinusta tuntuu, että tarvitset erityistä tukea opiskelussa.

Päivitetty: 30.04.2014 klo 14:51