OSAO

FI EN

Opintotuki

Kansaneläkelaitos (Kela) vastaa opintotuen myöntämisestä. Opintojasi aloittavana sinulle tuen saantiin riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Opintotukeen kuuluvat

• opintoraha,
• asumislisä ja
• opintolainan valtiontakaus.

Tuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua vähintään 4,5 osaamispistettä tukikuukautta kohti tai jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä, sinun on osallistuttava opetukseen tai opintoihin kuuluvaan työssäoppimiseen keskimäärin 25 tuntia viikossa. Opiskelun on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Tuki voidaan myöntää opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi, jonka jälkeen opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää tuki enintään yhdeksi vuodeksi, jos oppilaitos vahvistaa opintojen jatkuvan päätoimisina. Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa Kelalle, jos opinnot eivät ole päätoimisia.

Kela ei myönnä opintorahaa alle 17-vuotiaalle opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään. Asumislisän saamista lapsilisä ei kuitenkaan estä, jos opiskelija asuu itsenäisesti vuokralla tai asumisoikeusasunnossa. Opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotuen määrään.

Opintotuen hakeminen

Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista olosuhdemuutoksista sinun on välittömästi ilmoitettava opintotuen myöntäjälle olosuhdemuutosilmoituksella. Muutoksista ilmoittaminen on tuensaajan velvollisuus ja hänen vastuullaan. Liika tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin.

Aikuiskoulutustuki

Mikäli olet opiskelija, joka on ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta tai 31.7.2010 mennessä viisi vuotta, ja täytät muut tuen saamisen perusteet, olet oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Koulutusrahasto vastaa tuen tiedotuksesta ja neuvonnasta.

Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella

Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella on mahdollista yli 25-vuotiaille. Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi.

Päätoimista opiskelua voidaan tukea enintään 24 kuukautta. Ehtona on, että opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella on sovittu opiskelijan työnhakusuunnitelmassa tai työllistymisohjelmassa ennen opintojen aloittamista. TE-toimisto seuraa opintojen etenemistä.

Linkit

Opintotuen hakeminen
Opintotuen hakulomakkeita ja olosuhdemuutoslomakkeen sekä tietoa tuen määristä, tulorajoista ja myöntämisperusteista saat osoitteesta www.kela.fi. Hakulomakkeita liitteineen voit palauttaa Kelan toimistoihin ja ammattiopiston opintotoimistoihin ja/tai neuvontaan. Osoitteessa www.kela.fi/asiointi löydät sähköisen opintotukihakemisen ohjeet.


Aikuiskoulutustuki
www.koulutusrahasto.fi »


Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella
www.mol.fi »

Päivitetty: 12.01.2016 klo 10:10