OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Ouluseutu urheiluakatemia / Ryhmänohjaajille ja opettajille

Ryhmänohjaajille ja opettajille

Urheilijaopiskelijan ryhmänohjaajan tehtävät:
• Tutustun ohjauskeskustelussa urheilijaopiskelijoihin ja sovin heidän kanssaan aamuharjoituksiin osallistumisesta ja opiskelujärjestelyistä sekä teen heidän kanssaan henkilökohtaisen opiskelu- ja valmennussuunnitelman (HOVS).
• Seuraan opiskelijan opintojen etenemistä HOVS:n mukaisesti kannustaen ja motivoiden tutkinnon suorittamiseen ja oman urasuunnitelman toteuttamiseen.
• Autan opiskelijaa vaihtoehtoisten suoritustapojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä muissa ongelmatilanteissa tarpeen mukaan.
• Huolehdin siitä, että muut opettajat huomioivat urheilijaopiskelijan tarpeet opintojen suunnittelussa.
• Pidän yhteyttä OSAO:n OSUA- koordinaattoriin, yksikön OSUA- yhdyshenkilöön ja urheilijaopiskelijan valmentajaan.

Vaihtoehtoisia suoritustapoja, joita on menestyksekkäästi käytetty urheilijaopiskelijoiden kanssa:

• Tenttiaikojen siirtäminen
• Kotitentit
• Itsenäinen työskentely
• Uusintakokeet
• Etätehtävät
• Hops
• Vaihtoehtoiset tehtävät
• Rästipaja
• Tukiopetus
• Selkeät ohjeet opiskelijoille itse ottaa yhteyttä ko. opettajiin ja sopia puuttuvista suorituksista

Päivitetty: 07.04.2014 klo 12:38