OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / OSAOlaiselle / Turvallinen opiskelu- ja työympäristö / Erityiset turvallisuusvaatimukset tietyissä koulutuksissa

Erityiset turvallisuusvaatimukset tietyissä koulutuksissa

Ammatillista koulutusta koskevassa laissa ja asetuksessa säädetään mm. opiskelijan ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Tämä tarkoittaa tutkintokohtaisia terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksia sellaisilla koulutusaloilla, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, liikenteen turvallisuutta ja potilas- ja asiakasturvallisuutta. Tällaisia koulutuksia OSAOssa ovat:

• logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen sekä lentoasemapalvelujen koulutusohjelmat
• rakennusalan perustutkinto: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma
• metsäalan perustutkinto: metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma
• lääkealan perustutkinto
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Edellä mainituissa opinnoissa opiskeluoikeutesi voidaan peruuttaa, jos vaarannat toistuvasti ja vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden, et täytä terveydentilaltasi etkä toimintakyvyltäsi opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tai jos opintosi tai niihin kuuluva työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä ja opiskeluoikeutesi peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi.

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista selvitämme yhdessä sinun kanssasi mahdollisuuksia hakeutua muuhun koulutukseen. Ennen kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta päätetään, sinulle ja huoltajallesi varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Opiskeluoikeutesi palautetaan, jos em. peruuttamisen syitä ei enää ole ja olet toimittanut terveydentilaasi koskevat lausunnot.

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevaan päätökseen voit hakea muutosta valtakunnalliselta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta. Kirjallisiin päätöksiin liitetään OSAOssa aina muutoksenhakuohje.

Rikostaustaote

Sinun tulee toimittaa nähtäväksi rikostaustaote, jos opintoihisi tai työssäoppimiseesi sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Koululla on velvollisuus ilmoittaa rikostaustaotteen vaatimisesta huoltajallesi.

Päivitetty: 14.04.2014 klo 15:58