OSAO

FI EN

Työturvallisuus

Työturvallisuusasenne on opiskelemasi ammatin keskeinen osa. Tapaturmien ehkäisemiseksi sinun tulee ymmärtää ja noudattaa niitä ohjeita, joita työturvallisuuden ylläpitämiseksi annetaan.

Perehdy huolellisesti laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen niiden käyttöä. Ennen työssäoppimisjaksoa sinun on hallittava alan ammattityöhön liittyvät työturvallisuusasiat. Vakuutus ei korvaa aiheuttamiasi vahinkoja, jos et ole noudattanut työturvallisuusohjeita. Opintoihisi sisältyy myös ensiapu- ja turvallisuuskoulutusta.

Tietyillä koulutusaloilla on huomattavia turvallisuusriskejä, joiden vuoksi esimerkiksi työtiloissa ei sallita ulkopuolisia. Jos huomaat työturvallisuuteen liittyviä puutteita, ilmoita niistä viipymättä henkilökunnalle.

Vastuu työvälineistä

Olet vastuussa käyttöösi saamistasi oppilaitoksen työvälineistä: käsittele niitä aina huolellisesti. Omaisuuden katoamisesta tai särkymisestä olet velvollinen ilmoittamaan ryhmänohjaajalle tai henkilölle, jolta olet saanut oppilaitoksen omaisuutta käyttöösi. Yhteisten välineiden kunnossapito ja paikalleen vienti kuuluvat työvälineitä käyttäneelle. Olet vahingonkorvauslain mukaisesti korvausvelvollinen, mikäli vahingoitat tai kadotat oppilaitoksen omaisuutta.

Päivitetty: 07.04.2014 klo 12:47