OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Työelämälle / Oppisopimus työnantajalle / Nuoren työllistäminen

Nuoren työllistäminen


Nyt on hyvä aika rekrytoida nuori oppisopimuksella kasvamaan tulevaisuuden ammattilaiseksi. Ottaessasi nuoren oppisopimukseen tarjoat hänelle oppimismahdollisuuksia (työaika vähintään 25 tuntia/viikko) ja ohjausta työpaikalla sekä maksat työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Korotetut koulutuskorvaukset

+

Työnantajana sinulla on mahdollista saada monenlaista tukea nuoren oppisopimuskouluttamiseen. Oppisopimustoimisto maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta. Peruskoulun 9. tai 10. luokan päättävän nuoren oppisopimukseen ottava työnantaja saa koulutuskorvausta ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa/kk, sen jälkeen 500 euroa/kk vuoden 2018 loppuun saakka ja 150e/kk vuonna 2019.

Muiden nuorten kohdalta koulutuskorvauksen määrä vaihtelee tapauskohtaisesti. Sopimus voidaan tehdä myös lyhyemmäksi aikaa ja tutkinnon osittain. Tämän lisäksi on mahdollista hakea TE-toimiston palkkatukea. Oulun kaupunki maksaa harkintaan perustuen oppisopimustyöllistämisen kuntalisää.

Kokeile ennen sitoutumista – lyhytkestoisella oppisopimuksella tai ilman työsuhdetta

+
  • Lyhyt ei-työsuhteinen / työsuhteinen jakso ennen oppisopimusta tukee työnantajaa rekrytointipäätöksessä.
  • Työnantajalla on käytettävissään useita vaihtoehtoja, joiden avulla hän voi varmistua palkattavan henkilön työmotivaatiosta ja soveltuvuudesta ennen varsinaisen oppisopimustyösuhteen aloittamista.
  • Lisäksi erilaiset lyhytkestoiset työsuhteet, esim. sesonkityöt, muu tuntityö tai palkkatuettu työjakso tutustuttavat hakeutujan ammattialaan ja yrityksen toimintaan.
  • Kokeilujaksona voi toimia myös tutkinnon osan suorittaminen määräaikaisessa oppisopimustyösuhteessa (min 4 kk).

Työlainsäädäntö

+

• Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja
• Nuoria alle 18-vuotiaita koskevat tiukemmat työturvallisuussäännökset (998/1993) kuin täysi-ikäisiä

Yhteystiedot

OSAO/ Oppisopimusyksikkö
Pikisaarentie 13, 90100 Oulu.
Avoinna: ma-to klo 8.30-15.30
pe 8.30-15.00.

Puhelinneuvonta p. 040 141 5320
ja 040 141 5444
ma-to klo 8.30-15.30, pe 8.30-15.00.

Sähköposti: oppisopimus@osao.fi

Osaajan paikka
Osaajan paikka -neuvontapiste neuvoo kaikissa aikuiskoulutusta ja oppisopimusta koskevissa asioissa.

Avoinna: ma ja ke klo 12.00 – 16.00
Pohjois-Pohjanmaan TE –toimisto, 
ala-aula, Torikatu 34, 90100 Oulu.

Puhelinneuvonta p. 040 141 5320 
ma-to klo 8.30-15.30, pe 8.30-15.00.

Sähköposti: 
aikuiskoulutus@osao.fi
oppisopimus@osao.fi


Jukka Vuollet, koulutussuunnittelija (tekniset alat)
p. 050 355 2115
jukka.vuollet@osao.fi

Mirva Saastamoinen, koulutussuunnittelija (palvelualat)
p. 050 593 7076
mirva.saastamoinen@osao.fi

Linkit

Päivitetty: 12.05.2017 klo 10:16