OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Työelämälle / Oppisopimus työnantajalle / Nuoren työllistäminen

Nuoren työllistäminen


Nyt on hyvä aika rekrytoida nuori oppisopimuksella kasvamaan tulevaisuuden ammattilaiseksi. Ottaessasi nuoren oppisopimukseen tarjoat hänelle oppimismahdollisuuksia (työaika vähintään 25 tuntia/viikko) ja ohjausta työpaikalla sekä maksat työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kokeile ennen sitoutumista – lyhytkestoisella oppisopimuksella tai ilman työsuhdetta

+
  • Lyhyt ei-työsuhteinen / työsuhteinen jakso ennen oppisopimusta tukee työnantajaa rekrytointipäätöksessä.
  • Työnantajalla on käytettävissään useita vaihtoehtoja, joiden avulla hän voi varmistua palkattavan henkilön työmotivaatiosta ja soveltuvuudesta ennen varsinaisen oppisopimustyösuhteen aloittamista.
  • Lisäksi erilaiset lyhytkestoiset työsuhteet, esim. sesonkityöt, muu tuntityö tai palkkatuettu työjakso tutustuttavat hakeutujan ammattialaan ja yrityksen toimintaan.
  • Kokeilujaksona voi toimia myös tutkinnon osan suorittaminen määräaikaisessa oppisopimustyösuhteessa (min 4 kk).

Työlainsäädäntö

+

• Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja
• Nuoria alle 18-vuotiaita koskevat tiukemmat työturvallisuussäännökset (998/1993) kuin täysi-ikäisiä

Yhteystiedot

OSAO/ Oppisopimusyksikkö
Pikisaarentie 13, 90100 Oulu.
Avoinna: ma-to klo 8.30-15.30
pe 8.30-15.00.

Puhelinneuvonta p. 040 141 5320
ma-to klo 8.30-15.30, pe 8.30-15.00.

Sähköposti: oppisopimus@osao.fi

Linkit

Päivitetty: 30.05.2018 klo 11:02