OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Työelämälle / Oppisopimus työnantajalle / Osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset

Osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset

Työnantajille osaamisen johtamiseksi

OSAOn Oppisopimusyksikön koordinoimassa, Pohjois-Suomen alueen oppisopimustoimistojen yhteisessä Opsodiili Pohjoinen -projektissa on kehitetty toimintamalli työnantajien osaamis- ja työvoimatarpeiden kartoittamiseen. Kartoitus on rakennettu kevyeksi, jotta kynnys kartoitukseen osallistumiseen olisi matala. Tavoitteena on palvella työnantajia pitkäjänteisesti osaamisen kehittämisen kysymyksissä sekä tukea osaamisen kokonaisvaltaisessa johtamisessa. Osaamisen kartoittamisen lisäksi työnantajille kerrotaan oppisopimuskoulutuksen erilaisista mahdollisuuksista.

Osaamistarvekartoituksessa käydään läpi yrityksen henkilöstöltä edellytettävä osaaminen ja se, onko osaaminen vaaditulla tasolla sekä millaisia akuutteja osaamisen kehittämisen tarpeita yrityksessä mahdollisesti löytyy. Työnantajan kanssa keskustellaan myös mahdollisista lähitulevaisuuden muutostilanteista kuten eläköityminen, osallistuminen suurhankkeisiin, toimialan kehitys sekä yrityksen kasvutavoitteet. Muutokset voivat vaikuttaa osaamisen kehittämisen tarpeisiin lähitulevaisuudessa. Lisäksi pohditaan vielä sitä, kehitetäänkö nykyisen henkilöstön osaamista vai onko tarvetta rekrytoida uusia työntekijöitä tai mahdollisuus ottaa työssäoppijoita.

Jos osaamisen kehittämisen tarpeita nousee esille, voidaan laatia koulutusratkaisu oppisopimuksella. Jos työnantaja rekrytoi uusia työntekijöitä oppisopimuksella, Oppisopimusyksikkö voi tukea hakuprosessia yhteistyöverkostojen kanssa. Itse oppisopimuksen solmimisessa ja siihen liittyvien muodollisuuksien hoitamisessa olemme vahvasti mukana. Oppisopimuskoulutuksen käynnistyttyä koulutussuunnittelija tukee opiskelijaa ja työpaikkakouluttajaa työpaikalla tapahtuvan ohjauksen toteuttamisessa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Oppisopimusyksikkö
projektipäällikkö Terhi Halonen
p. 040 141 5321
terhi.halonen@osao.fi

Osaamistarvekartoitukset -esite

Päivitetty: 28.03.2017 klo 11:15