Alle 20-vuotiaiden oppisopimuksiin korotettuja koulutuskorvauksia 

Alle 20-vuotiaiden ilman toisen asteen tutkintoa olevien ammatillista perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin on tullut korotettuja koulutuskorvauksia vuonna 2022.

Korotuksen maksamista voidaan jatkaa työnantajalle siihen saakka, kunnes oppisopimusopiskelija täyttää 20 vuotta. Korotettujen koulutuskorvausten tasot vuosina 2023 ja 2024 perustuvat niille vuosille saatavan perusrahoituksen harkinnanvaraisten korotusten määrään.   

Työnantajalle maksettava korotettu koulutuskorvaus koskee nuorta, joka on oppisopimuksen aloituspäivänä  

  • ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija ja  
  • on alle 20-vuotias ja  
  • ei ole suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (L 502/2019) tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (L 537/2017) tarkoitettua tutkintoa taikka niitä vastaavaa Ahvenanmaalla suoritettua tai ulkomaista koulutusta.  

OSAOlla maksetaan vuoden 2022 aikana työnantajille ko. kohdejoukon oppisopimuksissa korotettua koulutuskorvausta 140 € kuukaudessa lisää. Korotus maksetaan 1.1.2022 lähtien alkaneisiin oppisopimuksiin. Korotettua koulutuskorvausta myönnetään tänä vuonna vuoden 2022 loppuun saakka tai siihen saakka, kun määrärahaa on käytössä. Vuosien 2023 ja 2024 koroteuksista tiedotetaan myöhemmin. 

Työnantaja, jos haluat alle 20-vuotiaan nuoren oppisopimukseen, ole yhteydessä OSAOlla oppisopimustoimijoihin omalla alallasi ja kysy työnantajalle myönnettävistä koulutuskorvauksista.
 

Lisätietoja

Virpi Spangar
OSAO työelämä- ja yrityspalvelut palvelujohtaja
050 520 8854, virpi.spangar@osao.fi