Ammatillinen koulutus uudistui vuoden alussa

 

Ammatillinen koulutus uudistui 1.1.2018. Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa opiskelijoiden pääsyä työelämään. Uusi laki mahdollistaa nykyistä monipuolisemmat ja yksilöllisemmät oppimispolut sekä työelämälähtöisemmän koulutuksen ja oppimisen.

Opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja rakennetaan yksilöllinen opintopolku opiskelijan tarpeet huomioiden. Joustavuuden ansiosta opintoja voidaan linkittää ja eri tutkintojen osia yhdistää, olipa sitten kyse koulutussopimuksesta tai oppisopimuksesta.