Anni Miettunen OSAO OULU KAMPUS 2030 -projektijohtajaksi

Tradenomi (ylempi AMK) Anni Miettunen on valittu projektijohtajaksi OSAO OULU KAMPUS 2030 -hankkeeseen ajalle 1.2.2022 – 31.1.2027. Miettunen on toiminut OSAOssa vararehtorin viransijaisena elokuusta 2021 alkaen.

Projektijohtajan tehtävä oli julkisessa haussa. Hakijoita oli kaikkiaan 11, joista 4 haastateltiin. Tehtävään valittavalta edellytettiin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja vähintään viiden vuoden kokemusta koulutuksen johtamis- ja kehittämistehtävistä. Lisäksi arvostettiin pedagogista osaamista, ammatillisen koulutuksen reformin tuntemusta, projektijohtamiskokemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja laajoja yhteistyöverkostoja.

OSAO OULU KAMPUS 2030 -hanke

OSAOn yhtymähallitus on päättänyt käynnistää OSAOn uuden kampuksen jatkosuunnittelun Kaukovainiolle. Uusi kampus koostuu osin olemassa olevista rakennuksista ja uudisrakentamisesta. Hankkeessa uudistetaan myös pedagogiikkaa, virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä ja vahvistetaan yhteistyötä työelämän kanssa.

Uuden kampuksen toteuttamiskustannusten arvioidaan olevan tässä vaiheessa noin 100 – 120 miljoonaa euroa, ja sen arvioidaan rakentuvan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Projektijohtaja Anni Miettunen vastaa OSAO OULU KAMPUS 2030 -projektin läpiviennistä, siihen liittyvästä käyttäjä- ja sidosryhmävuoropuhelusta, tarvittavien asiantuntijapalveluiden hankkimisesta sekä raportoinnista.

Hankkeelle perustetaan työryhmät, joiden työskentely käynnistyy helmikuussa 2022:

  • Yhteinen ohjausryhmä kaupungin kanssa. Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Muut jäsenet ovat konserninjohtaja, kaavoituksen edustaja, OSAOn yhtymähallituksen puheenjohtajat, kuntayhtymäjohtaja-rehtori, vararehtori, kiinteistöjohtaja ja projektijohtaja.
  • OSAOn oma ohjausryhmä, jonka jäsenet ovat kuntayhtymäjohtaja-rehtori, vararehtori, Kontinkankaan, Kaukovainion tekniikan ja Kaukovainion palveluiden yksiköiden yksikönjohtajat, kiinteistöjohtaja ja projektinjohtaja.
  • Muita OSAOn ryhmiä perustetaan, kun valmistelu etenee.

Lisätiedot

Lisätietoja projektijohtajan valinnasta ja OSAO OULU KAMPUS 2030 -hankkeesta antaa Koulutuskuntayhtymä OSAOn kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, jarmo.paloniemi@osao.fi, p. 050 538 3929.