Etäopetukseen liittyvää tärkeää tietoa

Mitä etäopetuksella tarkoitetaan?

Etäopetuksella tarkoitetaan sitä, että lähiopetuksen sijaan opetus ja ohjaus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskeluna, hyödyntämällä erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäisellä opiskelulla.

Myös etä- ja verkko-opinnoissa laadukas ohjaus ja tuki opintojen suorittamisessa ja suunnittelussa ovat olennaisia. Vuorovaikutus opettajan ja opiskelukavereiden kanssa on tärkeää.

 

Opiskelijalle ei makseta ruokarahaa etätöissä ja -opiskelussa

Työpaikat ovat siirtyneet suurelta osin etätöihin, ja myös työpaikalla tapahtuva oppiminen on monella opiskelijalla keskeytynyt tai muuttunut kotona tehtäväksi etätyöksi. OSAO ei maksa ruokarahaa etänä työskenteleville tai opiskeleville opiskelijoille.

 

Opiskelijan sairauspoissaolot

Opiskelija voi olla omalla ilmoituksella sairaana ensin 3 kalenteripäivää, mutta sairauslomaa voidaan jatkaa sopimalla asiasta ryhmänohjaajan kanssa enintään 10:een kalenteripäivään saakka.

Ryhmänohjaajan tulee käyttää oikeuttaan myöntää opiskelijalle sairauslomaa ilman todistusta, ettei työterveyspalvelut kuormitu tarpeettomasti. On tärkeää, että kaikissa sairastumistilanteissa maltetaan levätä kotona.

 

Opiskelijahuollon palvelut toimivat etänä

Opiskelijahuollon palvelut toimivat, mutta aukioloihin ja toimintaan on tullut muutoksia.

Opiskelijan vastaanottamista ei tehdä kasvokkain, vaan opiskelijat voivat olla yhteydessä kuraattoreihin, psykologeihin ja opiskelijaterveydenhoitajiin muun muassa soittamalla, Wilmalla tai Teamsilla.

OSAOn opettajat ja muu henkilöstö voivat osallistua opiskeluhuollollisiin verkostopalavereihin suosien etäyhteyksiä. Tapaamisen järjestäjän vastuulla on huomioida valtiovallan ohjeistus kokouksien järjestämisessä ja varmistaa tilanteen turvallisuus kaikille osapuolille.

Katso yksikkökohtaiset palveluiden aukioloajat ja mahdolliset palveluihin tulleet muutokset OSAOn verkkosivuilta.
Linkin tarkempiin tietoihin löydät täältä >

OSAOn opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja ohjaajat ovat töissä, mutta työskentelevät etänä. Opiskelija voi pyytää heiltä tukea ja ohjausta kaikissa opintoihin liittyvissä haasteissa.

 

Tapaturmavakuutus etäopiskelussa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on opiskelijoilla voimassa etätöissä, myös näyttöä tehdessä. Huomioiden, että vakuutus on voimassa vain ko. työtä tehdessä.