OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Hyvinvointiteknologia-asentaja

Hyvinvointiteknologia-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala (koulutuskokeilu)

Hyvinvointiteknologiaan painottuvissa opinnoissasi perehdyt elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja robotiikkaan sekä niiden nykyaikaisiin sovelluksiin. Hyödynnät tekniikkaa laaja-alaisesti koti-, laitos- ja sairaalaympäristöissä. Valmistuttuasi osaat asentaa, huoltaa ja ylläpitää erilaisia hyvinvointiteknologiaan ja terveydenhuoltoon liittyviä valvonta, paikannus- ja turvallisuusjärjestelmiä. Hallitset elektroniikan komponentit, valmistuksen, työkalut ja mittalaitteet. Toimit sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edesauttajana yhdessä terveydenhuolto- ja palveluorganisaatioiden kanssa. Voit työllistyä mm. turvallisuusalan asennus- ja huoltoliikkeisiin, apuvälineiden ja laitteiden asennus- ja huoltoliikkeisiin, vanhus- ja hoivapalveluyrityksiin, teknisen tukihenkilön tehtäviin sekä testaus- ja tuotekehitystehtäviin.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Alasta kiinnostuneet.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen. Mahdollisuus toteuttaa myös oppisopimuksella, jos opiskelijalla on soveltuva oppisopimustyöpaikka.

Tutkinto
Tutkintonimike (Hyvinvointiteknologia-asentaja) tulee voimaan 1.8.2019 tuleviin täydennettyihin Tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkinnonperusteisiin.

Tutkinto muodostuu 4-6 tutkinnon osasta.

Tutkinto suoritetaan hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennustyökohteissa. Laiteasennukset, kunnossapito, huolto, asiakkaan opastaminen, tukeminen ja avustaminen vastaavat aitoja työelämän asiakaspalvelutilanteita. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:

  • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät
  • Hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus
  • Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen

Hyvinvointiteknologiaan painottuvat valinnaiset tutkinnon osat:

  • Terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennus
  • Kotiasumisen tukijärjestelmien asennus

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

Opiskeluun liittyvät hankinnat ja niiden hinta-arvio

  • Opiskeluun liittyvien korttikoulutusten kortit, n 70€
  • Ohjelmointiympäristö n 80€
  • ESD-kengät, n 80€ (mallista riippuen)
  • Kirjallisuus n 50€ 

 

Hakeutuminen
Voit hakea koulutukseen tästä. Hakuaika on ajalla 24.1.-15.3.2019.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Juha Saarikoski p. 050 377 8817
Tuija Partanen p. 050 535 9820 

Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella huhtikuussa 2019. Valintatieto lähetetään sähköpostilla.

Valintaperusteet
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Aloitus elokuussa 2020, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
• Elektroniikan ja ICT: perustehtävät
• Hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus
• Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen

Hyvinvointiteknologiaan painottuvat valinnaiset tutkinnon osat:
• Terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennus
• Kotiasumisen tukijärjestelmien asennus

Tutkinnon perusteet (pdf) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
4 pk

Lisätietoja opinto-ohjaajalta

Tuija Partanen 
p. 050 535 9820
tuija.partanen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku