OSAO

FI EN

ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

ICT-asentaja

ICT-asentajana asennat ja määrittelet tietoliikennelaitteita. Opinnoissasi perehdyt tietokoneiden, palvelinjärjestelmien, tietoliikennelaitteiden ja -verkkojen asentamiseen ja ylläpitämiseen. ICT-asentajana osaat antaa käytönopastusta sekä käyttäjätukea. Sinulla on hyvät asiakaspalvelutaidot ja olet haka neuvomaan muita. Työtehtäviä ja -paikkoja on elektroniikkateollisuudessa, sähköalan asennus- ja huoltoliikkeissä, puhelinyhtiöissä, tietokonejärjestelmien laitteiden ja verkkojen sekä rakennusten telejärjestelmien asennuksessa, huollossa ja kunnossapidossa. Myös elektroniikan valmistus ja testaus työllistää.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutukseen voivat hakea kaikki alasta kiinnostuneet henkilöt.

Ajankohta ja kesto
Seuraava aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa tarkennetaan tutkintotavoite (ict-asentaja tai elektroniikka-asentaja), koulutuksen sisältö ja opiskelun kesto.

Opiskeluun liittyvät hankinnat ja niiden hinta-arvio

 • korttikoulutusten kortit, n 70€
 • ohjelmointiympäristö n 80€
 • ESD-kengät, n 80€ (mallista riippuen)
 • kirjallisuus, n 50€

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopetuksena. Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 105 osp

 • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp
 • Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 30osp
 • Palvelinjärjestelmät ja projektityöt 30 osp TAI Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 30osp

Valinnaiset tutkinnon osat 40 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Hakeutuminen
Koulutukseen ei ole jatkuva haku avoinna tällä hetkellä.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Tapani Litendahl p 040 652 6953

Opinto-ohjaaja Tuija Partanen
p. 050 535 9820
tuija.partanen@osao.fi

Valintaperusteet
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella. 

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Aloitus elokuussa 2020, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 105 osp

 • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp
 • Tietokone- ja tietoliikenneasennukset 30 osp
 • Palvelinjärjestelmät ja projektityöt 30 osp TAI Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 40 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa on yhteensä 64 peruskoulupohjaista paikkaa.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Opinto-ohjaaja Tuija Partanen
p. 050 535 9820
tuija.partanen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Koulutus ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto antaa valmiuden toimia ICT-asentajana. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon edellyttämät perustiedot ja -taidot. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään opetuksella oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Opetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto

Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät
 • Tietokone- ja tietoliikenneasennukset
 • Palvelinjärjestelmät ja projektityöt TAI Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi

Valinnaisista tutkinnon osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Opetuksen järjestäjä
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu
Juha Moilanen, p. 050 433 7204, juha.moilanen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku