OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Kodinhuoltaja

Kodinhuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (ent. kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto)

Kodinhuoltaja

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella henkilöllä on monipuolinen osaaminen kotityö- ja puhdistuspalvelujen tuottamiseen. Kodinhuoltaja osaa tehdä siivous-, ruoanvalmistus- ja tekstiilien huoltotehtäviä sekä avustaa asiakkaita päivittäistoiminnoissa. Kodinhuoltajan työtehtäviin kuuluvat myös erilaiset asiointitehtävät, kuten käynti pankissa tai kaupassa sekä viriketoimintaan liittyvät palvelut.

Kohderyhmä
Henkilöt, joilla on kiinnostusta työskennellä kotityöpalvelu- tai puhdistuspalvelualalla erilaisissa työtehtävissä esim. asiakkaiden kodeissa, toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hotelleissa tai sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa alan palveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on keskimäärin noin 2 päivää kuukaudessa, yhteensä noin 50 päivää koko opiskeluaikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.
Tutkinnossa suoritetaan osaamisalasta riippuen 7 - 8 tutkinnon osaa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Ateria- ja kahvituspalvelut
 • Ylläpitosiivous
 • Asiakkaiden avustaminen
 • Kodin perussiivous ja vaatehuoltopalvelut
 • Kotiruokapalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kolme osaa työtehtävien perusteella)

 • asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen
 • sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut
 • vaatteiden ja tekstiilien huolto
 • kerroshoitopalvelut
 • kodin siivous erityistilanteissa
 • kodin teknisten laitteiden käytönohjaus
 • monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely
 • pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen
 • perhejuhlapalvelut
 • piha-alueen ja kasvien hoito
 • siivouspalvelut erityiskohteessa
 • tutkinnon osa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toisesta osaamisalasta
 • tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta
 • tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku