OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Lääketeknikko, apteekkiala

Lääketeknikko, apteekkiala

Lääkealan perustutkinto

Lääketeknikkona huolehdit apteekin tavarantilauksista ja -vastaanotoista. Käytät sujuvasti varastonvalvontaohjelmaa, varastoit lääkkeitä oikealla tavalla sekä somistat tuote-esittelyjä. Asiakaspalveluun osallistut kassatyöskentelyssä sekä vapaan kaupan tuotteiden tuoteneuvonnassa. Taloushallintoon liittyviä tehtäviä ovat markkinointi ja laskutusprosessin hoitaminen. Näissä kaikissa tehtävissä hyödynnät tietotekniikkaa. Voit työskennellä apteekkien lisäksi esimerkiksi lääketukuissa ja sairaala-apteekeissa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Vapaita opiskelupaikkoja lääkealan perustutkinnossa!

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus  viimeistään 16.9.2019, kesto noin 3 vuotta. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset tutkinnonosat 70 osp

Lääkealan logistiikka 40 osp
Tietotekniikan hallinta 30 osp
Lääkealan osaamisala

Apteekkityö 45 osp
Yhteiset tutkinnonosat 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Valinnaiset tutkinnonosat 30 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista.

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »
Soveltuvuuskoe järjestetään viikolla 35.

Yksiköt
Kontinkankaan yksikkö »

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku ajalla 29.7. - 11.8.2019. Voit hakeutua koulutukseen tämän linkin kautta (koulutuskalenteri).

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Annu Kuusijärvi
p. 040 5415 134
annu.kuusijarvi@osao.fi

Ari Jääskelä
p. 050 359 9157
ari.jaaskela@osao.fi

Eija Roininen
050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Päivi Tauriainen
p. 050 352 1668
paivi.tauriainen@osao.fi

Lääkealan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset tutkinnonosat 70 osp

 • Lääkealan logistiikka 40 osp
 • Tietotekniikan hallinta 30 osp

Lääkealan osaamisala

 • Apteekkityö 45 osp

Yhteiset tutkinnonosat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnonosat 30 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Kontinkankaan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
24 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Ari Jääskelä
p. 050 359 9157
ari.jaaskela@osao.fi

Eija Roininen
050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Päivi Tauriainen
p. 050 352 1668
paivi.tauriainen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu apteekeissa työskenteleville teknisille työntekijöille, joilta puuttuu lääkealan perustutkinto ja sen mukainen pätevyys. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys sekä toimintakyky alan työtehtäviin.

Toteutus
Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennetään opinnoilla koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä (oppilaitoksessa ja verkkoympäristössä). Oppisopimuskoulutuksen aloitus edellyttää työsuhdetta opiskeluaikana tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä.

Lääkealan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Tutkinto
Lääkealan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset tutkinnonosat 70 osp

 • Lääkealan logistiikka 40 osp
 • Tietotekniikan hallinta 30 osp

Apteekkialan osaamisala

 • Apteekkityö 45 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 30 osp (valitaan vähintään 30 osaamispistettä esimerkiksi seuraavista valinnaisista tutkinnonosista):

 • Markkinointi ja somistus 20 osp
 • Asiakaspalvelu lääkealalla, 10 osp
 • Automaatiolaitteen käyttö, 10 osp
 • Tuoteryhmän ylläpito, 10 osp

Yhteiset tutkinnonosat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Koulutuksen alussa kartoitetaan aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on 1,5 - 2 vuotta.

Koulutukseen on jatkuva haku, ole yhteydessä oman alueen oppisopimustoimistoon. Lähipäiviä on enintään 28, lisäksi etä- ja verkko-opetusta. 

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työsopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa lähiopetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tutkinnon järjestäjä
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu
Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi
Merja Savolainen, p. 050 317 4790, merja.savolainen@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja näytöistä
opettaja Harri Pulkkinen, p. 050 3174 758, sähköposti: harri.pulkkinen@osao.fi

Oppisopimuksen tarjouspyynnöt
Sari Veijola, p. 050 317 4929, sähköposti sari.veijola@osao.fi


Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku