OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Lähihoitaja, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Lähihoitaja, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon suuntautuneena lähihoitajana perehdyt eri- ikäisten lasten ja nuorten hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen. Huolehdit lasten perushoidosta ja varhaiskasvatuksesta sekä hoidat sairaita ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Osaat edistää lapsen ja nuoren sekä perheiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä. Työpaikkanasi voi olla mm. päiväkodit, lastensuojelun yksiköt, kotihoito, koulut, perhetyö, sairaalan lastenosastot sekä erilaiset kehittämisprojektit.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai vain lukion/yo-tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja aikaisemmat alan ammatilliset opinnot (esim. tutkinnot osat ja keskeytyneet opinnot). Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta ja kesto
Kesto on noin 2 vuotta. Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja sovitaan kirjallisessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Toteutus
Koulutusta toteutetaan päiväkoulutuksena ja monimuotokoulutuksena (riippuen osaamisalasta). Koulutus sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista, etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua.

Oppisopimuskoulutus
Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi
Merja Savolainen, p. 050 317 4790, merja.savolainen@osao.fi

Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (tutkintonimike lähihoitaja) muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:
  Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
  Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

 • Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinto on valmis, kun kaikkien tutkinnon osien näytöt on suoritettu hyväksytysti.
Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

 

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista.

Hakeutuminen
Koulutukseen ei ole jatkuvaa hakua vuonna 2019.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Eija Roininen
p. 050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Valintaperusteet
- Tarve koulutukselle
- Aikaisemmin hankittu osaaminen (alan aikaisemmat opinnot ja työkokemus)
- Riittävä kielitaito
- Sosiaali- ja terveydenalalla vaadittava terveys ja toimintakyky. Ohje terveydentilavaatimuksista.
- Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään soveltuvuuskokeeseen (haastattelu ja kielikoe tarvittaessa).

Valintahaastattelut
Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella. Kielikoe järjestetään tarvittaessa haastattelun yhteydessä.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2020, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:
  Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
  Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

 • Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Kontinkankaan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Kontinkankaan yksikössä on kevään 2019 yhteishaussa sosiaali- ja terveysalan perustutkintossa yhteensä 239 peruskoulupohjaista aloituspaikkaa ja 24 paikkaa ylioppilaille. Osaamisalan valinta tehdään toisen opiskeluvuoden syksyllä.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Ari Jääskelä
p. 050 359 9157
ari.jaaskela@osao.fi

Eija Roininen
p. 050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Päivi Tauriainen
p. 050 352 1668
paivi.tauriainen@osao.fi

Oppisopimus

+

Suorita oppisopimuskoulutuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala.

Oppisopimuksella varhaiskasvatukseen lastenhoitajaksi.
Jos suoritat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, joka sisältää lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamista tuottavat tutkinnon osat saat varhaiskasvatuslain mukaisen varhaiskavatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden.

Kohderyhmä
Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lasten- ja nuorten hoidon ja kasvatuksen opiskeluun soveltuva työpaikka tai työllistyt sellaiseen oppisopimuksen alkaessa. Sinulla tulee olla myös soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Toteutus
Ensimmäinen lähiopetuspäivä on 27.8.2019. Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Oppisopimuksen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan HOKSissa. Opiskeluun kuuluu myös itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja mahdollisesti työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (tutkintonimike lähihoitaja) muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:
  Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
  Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

 • Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja koulutuksenjärjestäjän kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Koulutuksen lähiopiskelu toteutetaan OSAOn Kontinkankaan yksikön tiloissa.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku ajalla 10.6. - 23.8.2019. Voit hakea koulutukseen tästä linkistä. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu
Merja Savolainen, p. 050 317 4790, merja.savolainen@osao.fi (kesä- ja elokuu 2019)
Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi (elokuu 2019)

Valintaperusteet
- Tarve koulutukselle
- Aikaisemmin hankittu osaaminen (alan aikaisemmat opinnot ja työkokemus)
- Sosiaali- ja terveydenalalla vaadittava terveys ja toimintakyky, ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisesa koulutuksessa.
- Riittävä kielitaito 

Kielitaito arvioidaan haastattelun yhteydessä. Tarvittaessa ohjataan erilliseen kielikokeeseen. Hakijoihin ollaan yhteydessä elokuun alussa heti kun oppisopimushakemus on tullut oppilaitokseen.

Valintapäätös
Valintapäätös tehdään ennen oppisopimuksen laadintaa, kun on varmistettu että oppisopimuskoulutuksen edellytykset täyttyvät ks. lisätietoa oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku