OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito

Lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito

Sairaanhoidon ja huolenpidon lähihoitajana osaat ohjata ja hoitaa potilaita terveyspalveluissa. Tarvitset työssäsi vuorovaikutustaitoja, sillä lähihoitajana olet osa työryhmää. Voit työskennellä terveysasemilla ja hyvinvointikeskuksissa, sairaaloissa, yksityisillä lääkäriasemilla, vanhainkodeissa, palvelutaloissa, kotipalvelussa tai kotisairaanhoidossa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai vain lukion/yo-tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja aikaisemmat alan ammatilliset opinnot (esim. tutkinnot osat ja keskeytyneet opinnot). Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta ja kesto

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna. Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Oppisopimuskoulutus
Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

Kontinkankaan yksikkö:
Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi
Merja Savolainen, p. 050 317 4790, merja.savolainen@osao.fi

Pudasjärven yksikkö:
Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Taivalkosken yksikkö:
Liisa Turvanen, p. 040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi 
Arja Salmi, p. 044 703 7776, arja.salmi@osao.fi (1.6.2019 alkaen)

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (tutkintonimike lähihoitaja) muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:
  Kotihoidossa toimiminen 40 osp
  Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinto on valmis, kun kaikkien tutkinnon osien näytöt on suoritettu hyväksytysti.
Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 A, 93100 Pudasjärvi
OSAO, Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 TaivalkoskiHinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista.

Hakeutuminen
Kontikankaan yksikössä koulutus alkaa lokakuussa 2019. Hakuaika koulutukseen on 3.6. - 6.9.2019. Pääset täyttämään hakulomakkeen tästä linkistä (koulutuskalenteri).

HUOM! Linkistä avautuu ponnahdusikkuna, jonka voit sulkea. Pääset etenemään hakemisessa klikkaamalla ostoskoria, joka näkyy oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla hakeudu/ilmoittaudu.

Pudasjärven yksikössä koulutus alkaa 7.8.2019. Hakuaika koulutukseen on päättynyt.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Taivalkosken yksikkö
Seija Pekkala
p. 040 542 4494
seija.pekkala@osao.fi

Liisa Turvanen
p. 040 542 4494
liisa.turvanen@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Kontinkankaan yksikkö
Eija Roininen
p. 050 394 7281
eija.roininen@osao.fi 

Valintaperusteet

 • Tarve koulutukselle
 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (alan aikaisemmat opinnot ja työkokemus)
 • Riittävä kielitaito
 • Sosiaali- ja terveydenalalla vaadittava terveys ja toimintakyky. Ohje terveydentilavaatimuksista.
 • Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään soveltuvuuskokeeseen (haastattelu ja kielikoe tarvittaessa).

Kielitaidon arviointi ja valintahaastattelu
Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella. Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen.

Kontinkankaalla lokakuussa alkavaan koulutukseen hakijoille järjestetään tarvittaessa kielitaidon arviointi 11.9.2019 (kirjallinen ja suullinen osio). Mikäli kielikokeessa todetaan, että hakijan kielitaito ei ole riittävä, häntä ei kutsuta valintahaastatteluun eikä hän ole mukana opiskelijavalinnassa.

Valintahaastattelut järjestetään 17.-18.9.2019, OSAO, Kontinkankaan yksikössä. Valintapäätös tehdään mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. Valintatieto ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla, kirjeitse ja mahdollisesti myös tekstiviestillä. Mikäli hakija ei osallistu kielikokeeseen eikä haastatteluun, häntä ei voida huomioida opiskelijavalinnassa. 

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta 11.10.2019 mennessä. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2020, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:
  Kotihoidossa toimiminen 40 osp
  Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Kontinkankaan yksikkö »
Pudasjärven yksikkö »
Taivalkosken yksikkö »  (ei kevään 2019 yhteishaussa)

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Kontinkankaan yksikkö: yhteensä 239 peruskoulupohjaista aloituspaikkaa ja 24 paikkaa ylioppilaille. Osaamisalan valinta tehdään toisen opiskeluvuoden syksyllä.
Pudasjärven yksikkö: 12 pk
Taivalkosken yksikkö: 0

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Kontinkankaan yksikkö
Ari Jääskelä, p. 050 359 9157
ari.jaaskela@osao.fi

Eija Roininen, p. 050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Päivi Tauriainen, p. 050 352 1668
paivi.tauriainen@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Taivalkosken yksikkö

Seija Pekkala, p. 040 542 4494
seija.pekkala@osao.fi

Liisa Turvanen, p. 040 542 4494
liisa.turvanen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku